try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Bir Babanın Kızına Namaz Nasihati.

Bütün babaların çocuklarına blüğ çağına erdikleri zaman emredecekleri veya telkin edecekleri şeylerin başında ibadetler, ibadetler içerisinde ise öncelikle imandan sonra gelen en büyük hakikat namaz gelmektedir. Namazın hikmeti ve hakikatini ailesinden duymadığı halde namaza başlayan genç bir kızın babasından duymayı arzu ettiği namaz emrini ve tavsiyesini bir mümin kardeşinden kendisini babasının yerine koyarak yapmasını istemişti. Bu şekilde sanki babası ona nasihat ediyormuş gibi bir mutluluk duymayı arzu etmişti. Bu yazı genç kıza bir teselli olması cihetiyle babası namına ona hitaben yazılmıştır.

Küçük Kuzucuğum, kerimimiz rabbimiz olan Allahın bizlere merhametinin en büyük delili ibadetlerdir. Bu ibadetlerde içinde en mühimi namazdır.Bize rahmetinin eseri olarak verdiği namaz emriyle ahiretimizi kurtarmamızı istiyor.Namaz o kadar kıymettar bir ibadet şeklidir ki Rabbimiz imandan sonra en büyük hakikati namaz olarak kullarına ilan ediyor.Hiç bir hakikat bu hakikatin yerini tutamaz.Böyle bir Hakikate karşı lakayt kalmak divanelik olur.Divaneliğini ilan edenlerin en büyüğü ise ebu cehiller ve firavun misüllü insanlardır.

Nazlı çiçeğim, bir babanın evladına vereceği merhametin,rahmetin ve şefkatin bir sınırı vardır.Her baba bir nefis taşır acziyeti ve fakriyeti vardır.Gün gelir gücümüz ,takatimiz, ömrümüz ve korumamız biter.En sevdiğin babacığın ve anacığın ile hayatın ve dünyanın yolu ayrılır.Seninle ancak amelin kalır..Kabirde yanında olamayacağız,Haşirde belki kendi halimize düşeceğiz, belki sıratta sana el atamayacağız kendi derdimize kalacağız cehennem korkusu ile uğraşacağız.Ama kabirde, haşirde, sıratta, senin yardımcı, dostun, arkadaşın namazın olacaktır.Sana kabirde ışık olacak.Haşirde berat senedi olacak.Sıratta bir berk olup seni şimşek hızıyla geçirecektir.En güzel yoldaş, arkadaş namazın olacaktır.O arkadaşı kaybedersen insanın en korkun günü olan kabrin karanlığında ve vahşetinde kalacaksın.Haşirde sahipsiz ve karanlıkta kalacaksın.Sırattan belki geçemeyip aşağı düşeceksin.Şimdi sen namazı terk etme ki namazda seni o korkunç ve tehlikeli menzillerde terk etmesin.Senin yoldaşın ne eşin olacaktır nede baban. Senin yoldaşın en öncelikle namazın olacaktır.

Sevgili İncitanem,Namazın Allahın en büyük emri olduğu idrak edersen.,namazda kulluğun alametlerini görmeye ve göstermeye başlarsın.Rabbinin bu büyük hediyesinin farkına varacaksın.Bu büyük hediyeyi peygamber efendimizin alıp başın tacı ettiğini öğrenince sende aynını yapacaksın.Namazla şükreden kul olunduğunu öğreneceksin.Bu şükrün peşin alınan nimetlerin ücreti olduğunu anlayınca şükrü hakkıyla edaya çalışacaksın.Bu kadar nimeti sana ucuz ve bedava yediren Rabbine karşı namazla şükrün ehemmiyetini anlayacaksın.Ezanla gelen bu kutlu namaz davetine icabet edenlerden olma şerefini yaşayacaksın.Ruhundaki elemlerin lezzete döndüğünü hissedeceksin.Çileli zahmetli hayatının meyvesi ve semeresi namaz olduğu idrak edeceksin. Namazla dağdağalı kasavetli boğucu hayattan ruha nefes aldıran bir pencere açıldığını bileceksin. Ruhuna o pencereden ahiret havalarını tattıracaksın.Ruhunu alçaltıp batırmaya çalışanlara inat ruhunu namazla miraca çıkaracaksın.Namazı dünya saadetine nispeten sonsuz olan ebedi saadetin anahtarı yapacaksın.Rabbini şeytanın ,dünyanın ve nefsin bütün cazibesiyle çağırmasına rağmen unutmayacaksın.Namazın zamanla seni şer ve kötülüklerden koruyacak bir kalkan olduğunu fark edeceksin.Nice bildiğin hakikatlerden yüz bin kat daha bir hakikatin namaz olduğunu anlayacaksın.Rabbine kalu belada verdiğin “evet sen bizim rabbimizsin” hitabını her gün 5 kere namazla teyit edeceksin.Kullukta biat edeceksin.Günahla dolan, çevreyle kirlenen ruhunu, kalbini, gözünü ve fikrini namazla temizleyip latif ve nazif bir hale getireceksin.Beyhude, gaflette ve şerde giden ömrünü namaz ile tanzim edip zamanın kaydı altına alıp eğiteceksin.Kendini ilah ve yaratıcı zanneden ve haddini aşıp firavunluk taslayan, nefsine namazla haddini bildirip onu dergahi ilahiyede azcını ve fakrını bildireceksin.O zaman haddini bilip rabbine iltica edecek.Bir mikroba bile kafa tutamadığını anlayacak. Namazla bütün mevcudatın hamd ve zikirlerini halifei ruyi zemin olarak Allaha sunma vazifesinin lezzetini tatacaksın.

Sevgili meleğim,Namazla rabbinin mağfiret, rahmet ve kerem kapısını tövbe ve istiğfar ile çalacaksın ve af dileyeceksin..Zulumata gark olunca hayatın ona namazla nur vereceksin.Namazla kainattaki en büyük hayır olan namaza ulaşacaksın.Başkası bütün dünyayı hayır olarak verse de senin bir vakit namazına yetişemeyecektir.Namazla karların ticaretlerin en hayırlısını yapacaksın.Bu hayırlı iş ile rabbin katında en makbul bir amel fazileti kazanacaksın.Okuduğun dualar, tekbirler ,tesbihler ile maddi ve manevi yaralarına merhem süreceksin.Sana yaralar ve bereler bulaştırmaya çalışan şeytandan Allaha istiaze edip sığınacaksın.Bu hal ile seni Allaha düşman etmeye çalışan şeytan kahrolacaktır.Korktuğun endişe ettiğin günahların varsa namazını rabbim o günahlara belki kefaret edecektir.Rahmetini namazla verecektir.Rabbin katında kazandığın en güzel ticaret en güzel ganimet olacaktır.Kimseyle dertleşemediğin sırlarını, dökemediğin dertlerini namazla ve duayla rabbine iletip onunla dertleşeceksin.O seni hep dinleyecektir.Yüz yıl da geçse hep dinleyecektir.Haşa usanmayacaktır,kızmayacaktır ve kusurlarını başkalarına karşı örtecektir.

Sevgili kızım derin uykularını da bölse ezanın “Haydi felaha sözü” lakayt kalma bu kutlu söze karşı.Hemen irkil ve kalkarak bu kutlu sadaya mukabele et. Uykunu zamanını kimin için ne için verdiğini bilen insan uykusu için dertlenmez alışacaksın uykunun standart olan ölçüsüne.Bugün zor gelen saatler ve zamanlar zamanla sana hizmetkar kılınacak.Onları güzel bir şekilde tanzim edeceksin.Şimdi sıkıntı verebilir vakitler.Şeytan sana daha çok hücum edece ki bu işin devamını getirmeyesin diye.Yaptığınız şeyleri eksik gösterecek,yanlış gösterecek, tam kılmıyorsun diyecek.Senin kalbin kötü diyecek.Allah böyle bir ibadeti kabil etmez diyecek.Hakkını veremiyorsan yapma diyecek.İnsanlar ne der diyecek.Gerici mi oldun diyecekler. vb gibi fısıltılarla seni vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.Her an nefis ve şeytan düşmanı ile mücadele içinde olacaksın dikkatli ol.Böyle durumlarda istiaze(Allaha sığınmayı çok yap)istiğfar çok et.Allahtan af ve mağfiret ve yardım iste

Kızcağızım,namaz sayesinde uykunun ,gafletin, dünyanın metasından,ve kazibesinden yüz çevirip,rabbinle tenhalarda sevişeceksin..Çünkü aşıklar tenhalarda buluşup sevişir.Namazla yalnız ona ibadet edeceksin.Mal mevki, makam, şöhret ve kariyere değil “sadece sana kulluk edip, sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz diyerek Rabbine karşı kulluğunu ilan edeceksin.Her gün boş, abes, söz,fikir, şarkı, türkü, film ile dolup boşalan ama faide getirmeyen kelamların zıddına olarak kelamların en efdali olan rabbini zikir edeceksin namazla.Korkup ürperdiğin cehennem ateşine karşı namaz kalkanını hazırlayacaksınız.Namazla kabrine ışık,haşirde kurtuluş senedi ,sıratta ise binek olarak tedarik hazırlayacaksın.

Kızım Hayat sırrı imtihan gereği zor,meşaketli ve streslidir..İnancı zaif ve aklı yarım insanlar hayatın stresini ,sıkıntısını götürüp alkole,eğlenceye,barlara,uyuşturucuya,kadına veya oyuna boşaltır.Güya stresini atığını ve rahatladığını zanneder.Halbuki daha da çok eleme, kedere ve acıya sıkıntıya giriftar oluyor farkında değildir..Sen hayatın dağdağası ve stresini seccadelere boşalt.Derdini rabbinle paylaş.Sıkıntını ona Anlat.Sırlarını ona aç.Nefis ruh darlığı ve evham zamanları tevekkül ve sabra pek yanaşmaz.Sen namaz ve dua ile Rabbinin tevekkül limanlarına yanaş ve sükunete eriş.Hayatın dağdağası ve fırtınası karşısında sığınılacak tek liman kuran ve ibadet limanlarıdır.

Muhterem ve mücella ruhlu kızım,erteleyen helak olur.Hayattaki bir çok şeyi mesela yemeğini suyunu, havasını,tuvaletini ,işini zevklerini,keyiflerini ertelemeyen bir insan yeri geldi mi bu ertelememeleri zorunlu kaldığı için yapan.Yeri geldi mi işinden olma kariyerinden olma, aşsız, işsiz ,kalma endişesi taşıyan bir baba, işinden kovulma cezasından korkan bir insan,şartsız, koşulsuz emredilen ve hayattaki her şeyden trilyonlarca kere daha zaruri olan namazı ve kulluğunu erteleyebiliyor.Ya cenabı hak namaz kılmayan bir kulunun cennete girmesini trilyonlarca sene ertelese ve dese ki “Nasıl olsa cennet ve cehennemin sonu yok..Biraz daha yan” dese kim neye itiraz edecek.İşte her şeyi erteleyen insan, Cenabı Hakkın huzurundan kovulma,azabına müstehak olma endişesi çekmeyebiliyor.Sen onlardan olma.

Kızım, dünyada rabbini bir kulun namazından daha çok memnun eden bir şey yoktur.Mevcudatı namazdan daha çok memnun eden bir şey yoktur.Çünkü kul namazda rabbini tesbih eder, tazim eder.Onun kusurdan müberra ve münezzeh oluğunu ilan eder.Acziyle ve fakrıyla ona yönelip kulluğunu sunar.O kulunu dünyaya hayvanlar gibi hazır ve eğitilmiş, yetiştirilmiş göndermemiştir.Mesela arıyı dünyaya gönderken ona hayatın bütün şartlarını,silahlarını, dost ve düşmanlarını ve vazifesini yükleyip göndermiş.Talim ile tekamül vermemiştir.Arı yaratıldığından beri bal yapar.Ama talim ile tekamül için dünyaya gönderilen ve hayatı ve şartları sonradan öğrenen insan o hayvanlardan ve mahlukattan daha ileriye gitmiş,arı bal yapmışsa o şekerin bin bir çeşidini yapmış aromalı,sütlü,meyveli şekerler yapmış ötekilere kıyas et.Sende ibadet ile ruhunu ve istidatlarını tekamül ettir.

Sevgili kızım, Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümâtlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde âlem-i misâlde şehâdet eder. Zîrâ herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki aynanda görünen muhteşem bir saray, aynanın rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; kırmızı ise, kırmızı görünür hayatın semeresi meyvesi olmazsa boşa geçer, beyhude biter gider.Dünyanın sıkıcı, boğucu, kırıcı ezici ,elemleri karşılıksız kalır.Ne mükafatı olur ,nede karşılığı.Eğer namazın olsa her saniyelik ,anlık bir sıkıntının karşılığı olarak baki refahlık ve rahatlık gelir.Her lokmanın bir karşılığı olacak cennet meyveleri gelir.Sıkıntının karşılığı sadece gözyaşları ve meşaket olarak keder ve hüzün yaslar olarak kalır.Namaz olmadığı zaman dünyevi mübah geçen hayatın semeresi olmaz.

Ey yavrucuğum Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarına ise, senin elinde senet yok ki, ona hükmedesin ve ulaşasın. Öyle ise, hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakiki istikbâl için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccâdeye at. Yatırımların en hayırlısı olan seccadeye atacağın 24 saatinde bir saate mukabil gelen namazdır. Dünya ticarethanesinde bu namazın ile yarın yevmi mahşerde iflas edenlerden olup müflis olarak muamele görmezsin. Ticaretini yapıp kar ve kazancını alanlardan olursun.

Güzel kızım, Cenabı hak verdiği hadsiz nimetlerine mukabil olarak istediği fiyat zikir ve şükürdür.Şükrün en büyüğü ise namazdır. İnsan cürmü, cismi, fikri ,küçük dahi olsa o küçük dil ile eda edemediği şükrünü hal dili olan namaz ile külli bir hale getirir. Namazla direkt vasıtasız rabbin katına çıkar ve ona bütün canlıların şükür ve hamdini onların halifesi namıyla sunar.Böyle Allahın şerefli davetine lakayd kalmak akıl karı değil.Aklın karı davete icabet etmektir.

Hem insanın kıldığı namazda ağaçların, güneşin, hayvanların, dağların, nebatatın kısaca bütün canlı ve cansızların hissesi vardır.İnsan secdeye gidemeyen sadece kendi lisanı ile hamd eden bütün ağaçların,dağların ve taşların yerine de onların hamdlerini, şükürlerini onların yerine secdeye, ruküya giderek yapar.Yapmayan ve namaz kılmayanlardan bütün canlı- cansız ona hizmet eden her şey şikayetçi olacaklar yevmi mahşerde “ Bu namazsız insanlar bizim kemalatımızı hiçe indirip abesiyata attılar. Allahım biz bu insana hizmet ettik o kendisinin ve bizim şükrümüzü sana iletmedi” diye şikayetçi olacaklar.Bu şikayetin hukuka yansıması ve hakların alınması ise pek uzun bir azabı netice verebilir.Sen mevcudatın şikayetçi olduğu değil razı olduğu insanlardan olmaya çalış.

Mubarek kızım,hayat kararında kalmayıp değişkendir.Her anımız, dakikakımız ,saatimiz bir değildir.Her şey zaman karşısında eskir, bozulur, çürür ve değişir gider.Hayat kuşağımız hep ilkbahar ve yaz olmaz.Bazen kış ,bazen sonbahar bazen de karanlık olur.Hem insan namaz ile ruhuna bir pencere açarak ruhunu şu dünyanın sıkıcı, boğucu ,kasavetli ,elemli, musibetli zulümatlı dünya zindanından kurtarıp ona o namaz penceresinden nefes aldırıp kurtarır.Allaha sığınır.Şu buhranlı hayatın ilacı olan namaz merhemini kullanarak tahrip olan ruh,akıl ve kalbini tedavi eder.sende ruhunun namaz penceresini açık tut ki ruhun boğulmasın.

Sevgili çocuğum, sırrı imtihan gereği rabbimizi bizi bela, musibet, hastalık, elem, keder,ölüm firak gibi şeylere maruz bırakıyor.İnsan namaz ile ruhuna bir pencere açarak ruhunu şu dünyanın sıkıcı boğucu kasavetli elemli musibetli zulüm atlı dünya zindanından kurtarıp ona o namaz penceresinden nefes aldırıp kurtarabilir.Allaha sığınır.Şu buhranlı hayatın ilacı olan namaz merhemini kullanır.Yoksa divane, serseri, başıbozuk, asi, isyankar olup çıkar.Hiç bir eğlence, keyif, lezzet namazın ruha verdiği süruru, rahatı ve tenefüsü veremez.

Hem namaz cisme de ağır bir yük değildir insanlardan istenen 24 saatten bir saattir.Oda insanın menfaatı iyiliği içindir.Kabrine ışık,hesap gününde berat senedi,sırattan geçerken burak bineğiyle 500 bin senelik bir mesafeyi şimşek hızıyla geçmek içindir.Dünyanın bütün zahmetlerini ,sıkıntılarını,sırtına yüklemekten çekinmeyen bir insanın namazın rahatlığından kaçması karı akılmıdır.Nefsinin her türlü arzusu için her yola ve zahmete giren, meşakket çeken, bazen küçük bir gramlık lezzet için yüz kiloluk eziyet çeken insan ruhuna kalbine aklına rahatlık veren namazdan kaçması karı akıl değildir.sen akıllısın aklını zarara değil kara geçir.

Hem namaz kılanın diğer dünyevi işleri de ibadet hükmüne geçer semereli olur.Ama namaz kılmayan insan bütün dünyayı hayır olarak verse,herkesi doyurup içirse,sevindirse .bu yapacağı hayır bir vakit kılacağı namazdan daha hayırlı olmaz.Namaz kılmayanın dünyevi işleri ister hayır olsun ,ister bela musibet çeksin karşılığı olmaz.Namazsız insanların yaptıkları işlerin neticesi semeresiz ve karşılıksız kalır.

Hem namaz 70 senelik bir hayatta sadece 3 seneye belki tekabül eder.72 sene ekmek yiyen su içen, havayı tenefüs eden insan bunları yapmaktan usanmazda günde bir saatini alan namazdan usanması ne kadar divaneliktir.N asıl ki, onların tekrarı usanç vermek yerine lezzet verir.Zarurettir.Öylede namaz yeme, içme ,uyuma ihtiyaçlarından daha ziyade ihtiyaçtır.İnsan namazı bütün ihtiyaçlarının en önemlisi ve zarurisi görüp en başa namazı koyması gerekir.Ruhunun bu ihtiyacını karşılayacak gıda başka bir şey olamaz.

Hem namaz kulun hayatını tanzim edip kontrol altına alır.Kul hayatını düzenlerken en önemli işler arasında namazı görüp zamanı onun seyrine göre tanzim etmeye çalışır.İşinden okulundan, gezisinden önce namazının geldiğini bilir.Namazını işinden, okulundan, eşinden evinden daha gerekli zaruri görür.Namazı bütün peygamberlerin ümmetlerine emrettiği en mühim zaruri bir ibadet olduğunu bilir

Hem namaz kılmayan insanlar kılmadığı namazlarının kazasını cehennemde yapacaklar.İster inanan isterse inanmayan olsun herkes kızgın saclar ,narlar üzerinde milyonlarca sene öyle dünyada emir edilen kılmadıkları namazları kaza edecekler. Kendisine hizmet eden bütün mevcudatın hakkını bu ceza ile ödeyecekler.Aklı olan ahirete kaza namazı bırakmaz.Kendisini ve çocuğunu namazdan geri koydurmaz.Namazı ailesine emredip kendi de devam eder.Namazsız eşten, namazsız çocuktan, namazsız evden hayır gelmez.Peygamberin başımın tacı dediği namazı kılmayan ve sevmeyen yarın yevmi mahşerde Peygamberden nasıl şefaat bekleyebilir.

Hem namaz gibi ilahi canipden gelen böyle kutlu ve ulvi bir davete lakayt kalmak karı akıl değildir.En küçük bir adamın huzuruna bile çıkarken insanlar aracıları geçerken.Kul cenabı mevlasının huzuruna çıkarken hiçbir aracı engeline takılmaz.Direkt ve vasıtasız olarak rabbinin manevi huzuruna çıkıp onunla mukaleme eder.Kulluğunu, şükrünü ve hamdini sunup büyük ulvi buluşmadan döner.Cenabı Hakkın huzura beklediği bir kulun o huzura geç kalması yada dünyevi bahanelerle gitmemesi yada serkeş nefsine uyup ona koşmaması ne kadar divanece bir hareket tarzıdır aklı olan herkes anlar.

Hem namaz insana Allah’ı unutmaktan alıkoyar. Günde beş kerede olsa Allah’ı insana hatırlatıp şükrettirir.İnsanın gaflete düşmesine mani olur.Kul çoğu zaman dünyanın cazibesine, meşgalesine eğlencesine dalıp gider,çoluk çocuk, ev işi, çarşı işi, derken dünyaya dalınca rabbini unutur.İşte bu gaflet derinleşmesin diye Cenabı Hak ezanı mubareke ile o dünyaya dalan kulları felaha ,kurtuluşa saadete,dünyanın geçici metalarına yüz çevirmeye çağırır.cennet nimetlerini hatırlatır.

Sevgili ciğerparem kızım, namazla kimin huzuruna çıktığını bil.Kainatın sultanının huzuruna layıkıyla çık.Kalbinde korku ve huşu yoksa o huzurda değilsindir.Kıldan ince bir telin üzerinde namaz kıldığını tasavvur edersen aşağı düşmemek için ne kadar dikkatli hareket edeceğini bilirsin.Ağzından çıkacak olan kelamları tane tane dikatli okursan o kelimeler namazının doğruluğunu teyid eder.Cenabı Hakkın huzurunda bulunanın yanında dünya olmaz.Dünya gerilerde kalmıştır.Huzuru ilahiyede bulanmanın lezzetini almaya bak.Rükunlarını ve secdelerini kısa yapma.Tadili erkanı terk etme.Kuşun yemi denlediği gibi başını koyup kaldırma.Unutma ki, kulun Allaha en yakın olduğu an secde anıdır.

Sevgili Kerimem ,seni namazdan alıkoyacak her şeyin senin düşmanındır..Acaba hangi iş, aş, kariyer, para, mal mülk namazın yerini doldurur.Kaybedilen namazların yerini ne doldurabilir.Seni namazdan alıkoyan şeyler hepsi senin ebedi hayatıma zarar veriyorsa onların hepsini terk edeceksin..İsterse bu eş yada kim olursa olsun.Çünkü sen kabre yalnız gireceksin ve amelinle baş başa kalacaksın.Dünyada nasıl kapılar para,kariyer diploma ile açılıyorsa cennetin kapıları da namaz ile açılacaktır.

Sevgili küçük bebeğim, nasıl ki okula devam etmeyen çocuk okuldan, devlet işine devam etmeyen memur işinden atılır ve kaydı silinir öylede kulluk ve namaza devam etmeyeninde imandan ve islamdan ve kulluktan kaydı silinebilir. Dikkat et beş vakit kullukta yok yazılma. Devamsızlık yapma. Kulluk kapısına ibadet zincirleriyle bağlan o kapıdan ayrılma. O kapıdan ayrılanlar şeytana kul ve köle olurlar.

Kıymetli kızım, öyle layıkıyla rabbine kulluk edip namaz kıl ki yarın yevmi mahşerde kıldığın namaz sana şefaatçi olsun. Seni kurtarmak için çırpınıp dursun. Namazı dürülüp yüzlerine saçılacak olan gruplardan olma. Namazı sadece zahmet olan kullardan hiç olma. Namazının hakkını vermediği için şikâyet edilen namazlardan olmasın namazın. Nuru ve ziyası olan bir namaz kabirde.haşirde ve sıratta sahibine ışık olurken ,nuru ve ışığı olmayan bir namaz sahibini karanlıkta ve yolda bırakır.

Sevgili ciğerparem Ben sana hayırların en güzeli olan namazı nasihat ve tavsiye ediyorum. Dünyada nasıl insanlar sigortalı bir iş istiyorlar ki emeklilik zamanı rahat etsinler.Öylede namaz da cennetin sigortasıdır.Sen kendini namaz ile sigortala ki cennette rahat edesin.ben sana nasıl namazı tavsiye ve nasihat ediyorsam sende kendi çocuklarına bunu yapmakla mükellefsin.Çocuğunun ekmeğini ,gıdasını,sütünü ihmal etmediğin gibi manevi gıdası olan namazı da onlardan eksik etme.Şunu bil ki Sana bırakacak büyük servetlerim ve mülklerim yoktur.Ama Peygamberimiz övdüğü mirasların en büyüğü olan güzel ahlak ve namazı bırakıyorum.

Küçük balam, namaz noktasında hassas ol.Hadiste vardır namazı kasten terk eden dinden çıkar diye.Namazı olmayan bir din zaten yıkıktır. Namazını ayakta tutarsan dinin yıkılmaz. Namaz direğini yıkarsan dinin ve imanın altında kalabilir. İbadeti küçümseyen dinden çıkar. Ezanlar Boş yere okunmuyor .Affedersin eşekler, atlar inekler, arılar için mi okunuyor acaba.Pireler ve develer için mi okunuyor.Kimi kurtuluşa çağırıyor.Keyif için mi okunuyor. Milletle dalgamı geçiyor ezanlar.!.Boş yere mi çağırıyor insanları felaha.O ezanlar insanları kulluğa çağırıyor.Diyor ki, “gelin putlaştırdığınız nefsinizi rabbinizin önünde eğin ve benliğini kırın, secdeye götürün.Güvendiğiniz gençliğiniz, ömrünüz, eşiniz, güzelliğiniz, sadece size kabir kapısına kadar eşlik edecekler.Kabirde ,haşirde, sıratta sizi kurtaracak olan sadece ameliniz ve kulluğunuz olacaktır.Ama nafile kimin umurun da. İnsan burada ibadetini erteleyip umursamaz davrandığı gibi Rabbimizde o kulları cehenneme atıp orda unutacak ve umursamayacak belki de .Belki cehennemin kapıları yüzlerine kapanacak.Açılmamak üzer.

Akıl nimetiyle donatılmış kızım, düşün ki, altmış yıllık bir ömür için on beş -yirmi sene okumak gerekiyor ki, ancak yirmi beş senelik bir meslek sahibi olunsun. Meslek sahibi olunsa o kazanılan mesleğinde garantisi yok.Ecel her an gelebilir.Acaba altmış senelik bir ömür için on beş -yirmi senesini feda edip, acımadan veren insanlar ebedi sonsuz bir hayat için kaç senesini kulluklu geçirmesi gerekir..Sonsuz bir hayat için 60 senesini bile insan verse az gelirken, İnsanın üç beş senelik bir dünya hayatı için bütün ömrünü vermesi nasıl bir divaneliktir.Basit bir meslek ve rızık için binlerce sınavlara maaruz kalan ve imtihana tabi tutulan insan ebedi sonsuz hayatı için 24 saatin bir saatini feda etmemektedir.Çocuğunun sütünü,servisini ,yemeğini,kaçırmayan ve ihmal etmeyen ana ve babalar ebedi o çocuğun ebedi hayatını kurtaracak olan namazını kaçırmasına aldırmamaktadır...Sen böyle divanece hareket etme.Ehline namazı emret.Sende ona sabırla devam et.Sonsuz ir hayat için bütün ömrünü bile kullukla geçirsen az olacağını bil.

Hz. Ali’nin (ra) “Hangi iki günümden; takdir olunan günümde mi?/ Takdir olunmayan günümde mi ölümden kaçayım” dediği gibi ölümden kaçmak imkânsız; korkmak ise mânâsızdır.O halde İbadeti olan için ne korku vardır.Nede kaçmak vardır.Kulluğunun ve ibadetin hakkını veren için ne cehennem korkusu,nede kabir korkusu nede haşir korkusu vardır.Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler,onlar için tahtlar ve sonsuz mükafatlar vardır.Onlar e mahzun olurlar nede korkarlar.Suçlular ve cürüm sahipleri ancak korkarlar.Muti kullar ise hem dünya da hem de ahirette huşu içerisindedirler.

Yorumlar

Amin,Sagolun

Amin,Sagolun

Mükafatları tam ve eksiksiz olarak verecek olan Allahtır.

Kardeşim her şey bir denge unsuruyla ayakta durur.Fizik kuralları formüller ile ayakta tutulur.kainat bir denklik bir intizam nizam içerisinde ayakta durur.denlik olmayan şeylerde sükunet nizam intizam olmaz.yoksa kadın namız kılar kocası kılmaz.ama evlilikleri gider.yada devam eder.ama eksik gedik olurb.kadın bundan muzdarip olur.her namaz kılmayan kötüdür.zalimdir kafirdir denilmez.bazen evlilikler denlik esası olmadan kurulur.ama denklik ve dengeler sonradan kuruluabilir.yani kılmayan taraf kılan taraf uyabilir.bu belki süreç kadının dirayeti ile olur.yada erkeğin yada kadının hidayeti yada isafa gelmesiyle olur.iki kişi arasındaki denklik kurulur.ama her zaman denklik kurulacak diye bir şey olmaz.kadın kocasını namazsız olarak bulup evlenir.kocasını namaza ibadete ısındıracağını söyler ama beceremez yada yapamaz.bazıları bunu iyi yaparlar.kocalarını kendisine benzeterek bahtiyar olurlar.evlilikte iki tarafın birbirlerinin diyanetini taklit edip birbirlerini imanını,dinini,islamını,hayatını takviyle etmesi bahtiyarlık iken birbirlerinin günahını taklit edip birbirlerini cehenneme atmaya çalışmaları ise bedbahtlıktır.çevrenize bakınca birbirlerini canım bi tanem tatlım bebğeim diyerek hitap eden o kadar çift vardır ki,onlar dünyada kumrular gibidir.kadın karısının giyimine harektlerini karışmaz,onu çıplaklığa hayasızlığa teşvik eder,yada çağdaş bir tarzda yaşarlar.bunlar dünyada birbirlerinin günahını ve fıskını taklit edip cehennem ateşyine attıklarının fırkanda bile değiller.ne zaman fırkana varırlar.ahirete gidince.hesaba gelince.birbirlerine düşman olup birlerinden nefret eder.birisi niye bana dini islamı ahlakı örtüyü namazı emr etmedin der.öteki ie niye beni aldattın.der.birbirlerinin düşmanı olular.beraber cehenneme giderle.niceleri var.bu halde çiftler.sadece dünyevi zevkelerde birbirlerine ortak olup uhrevi noktada birbirinden uzak olan eşler.
kardeşim evlenmeyi düşündüğünüz kişi eğer cumaları kılıyorsa demek ki anancı ve imanı vardır.yani cumaları beş vakite getirebilir.imanını dinini islamını genişletip hayatının her sahasına dini yayabilir.Kaygı çekmekte haklısınız.ama bugü çevreme bakınca kadınların da pek şuuirlu olduğu söylenemez.örtülü kadınların yüzde doksanı örtüden bi haber.şuuursuzca örtünmüş.belki çoğunluğu namaz kılmaz.erkeklerlme gezer tozar.yani sadece erkekler dinden bi haber değildir.herkes bir şekilde dengini bulur.çok takvalı bir erkek gidip yarım çeyrek örtülü bir kadınla evlenmez.çok takvalı bir bayanda gidip yarım yamalak inançlı bir erkekle evlenmez.her kes kendi kritireni gözetir.eğer siz ibadetlerinizi hakkıyla yapan,örüsüne azami dikkat eden,ihtilattan kendini sakınan birisi iseniz ve ilminizde varsa evleneceğiniz kişiyi kendi seviyenize getirebilirim diyorsanız sorun yoktur.ama o gelmez değişmez diyorsanız kendiniz bilirsiniz.korku ve endişelerinizde haklısınız.bir ömür boyu sürecek yada sonsuz olarak sürecek bir kapıdır adımdır evlilik.aheretteki eşinizi seçeceksiniz bu dünyada.tercih ve seçim noktasında dikkatli olmlak gerekir.eşini seven ona değer veren kıymet veren onu ateşten korur gözetir.ona sadece dünyada kıymet verip aheretini yaktıktan sonra ne kıymeti vardır ki.ileride sorunlar yaşanmamısı için şimdiden anlaşmayı iyi yapmak gerekir.sözleşmeyi hakları hukukları iyi konuşmak gerekir.denge unsurlarını korumayı iyi görmek gerekir.sonradan pişmanlıklar ahlar vahlar yaşamamak için çok ince eleyip sık dokumak gerekir.karşı tarafın niçin evlenildiğini iyi bilmesi gerekir.iyi anlatmak gerekir.hayatıngayesieni manasını geliş gidişlerin sebebini iyi bildirmek gerekir.iman oranı yüzde yirmilerde ise onu yüzde seksenlere çıkarmak gerekir.buda islamı hayatın her sahasında yaşamakla olur.namazsız bir dinde hayır yoktur.namazsız cennet zordur.namazsız rabbimizin sevdiği ollmak zordur.namazsız hayat eksik ve gediktir.namazsız hayat bereketsizdir.namazsız hayat manasızdır.namazsız hayat zarar ve ziyandır.namazsız hayat isyandır.namazsız hayat şekvadır.namazsız hayat şükürsüzdür.namaz kılmayıp cennete istemek akılsızlıktır.evet ekmeğini eksiksik gediksiz yiyenler,işine her gün gidenler,aksatmayanlar,amirine memuruna her gün itaat edenler,namazıda eksiksiz olarak kılmaları gerekir.sadece cuma günleri namazı kılmak dinin imanın islamın eksikliğidir.her işimizi tam yaparken allaha karşı işlerimiz ise yarım yapamayız.allaha karşı işlerimizi tam yapmak zorundayız.çünkü mükafatları tam ve eksiksiz olarak verecek olan sadece allahtır.rabbimiz mükfatları ödülleri ecirleri tam verendir.kullar ise eksik verir.ama nedense insanlar eksik verenlere karşı tam itaat edip işlerini mükemmel yaparken mükafatı tam olarak veren zata karşı ise eksik yapıyorlar.rabbim hakkıyla yapanlardan eylesin.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

'Bugün zor gelen saatler ve

'Bugün zor gelen saatler ve zamanlar zamanla sana hizmetkar kılınacak.Onları güzel bir şekilde tanzim edeceksin.Şimdi sıkıntı verebilir vakitler.Şeytan sana daha çok hücum edece ki bu işin devamını getirmeyesin diye.Yaptığınız şeyleri eksik gösterecek,yanlış gösterecek, tam kılmıyorsun diyecek.Senin kalbin kötü diyecek.Allah böyle bir ibadeti kabil etmez diyecek.Hakkını veremiyorsan yapma diyecek.İnsanlar ne der diyecek.Gerici mi oldun diyecekler. vb gibi fısıltılarla seni vazgeçirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.Her an nefis ve şeytan düşmanı ile mücadele içinde olacaksın dikkatli ol.Böyle durumlarda istiaze(Allaha sığınmayı çok yap)istiğfar çok et.Allahtan af ve mağfiret ve yardım iste'
ve dahası...En ufak bir hatanda namaz kılıyorsun birde bu hatayı nasıl yapıyorsun diyecekler,bunu en yakınların diyecekler,üzerine üzerine gelecekler Dünyada tek başına oldugunu anlayacaksın o zaman Allah dan başka kimsen olmadıgını anlayacaksın,babanın bunları hiç bir zaman sana nasihat etmeyecegini anlayacaksın,o zaman hareketlerine daha çok dikkat etmen gerektigini anlayacaksın Bazen nasıl yolunu şaşırıyor insan helede dogruyu bulmuşken Şeytan nasıl giriyor insanın aklına,nefsine nasıl uyuyor insan...Bazen insanlar yüzüne bakarak ne kadar iyi bir insansın diyorlar,o zaman yerin dibine girmek istiyorsun...Başkalarına göre hata görülmeyen şeyler içini yakıp kavuruyor,sonra kendini iyilikler güzelliklere layık görmüyorsun Bazen çok üzülüyorum,bu yazıyı okuduğumda o kadar agladımki bende babamdan böyle şeyler duymak isterdim O kadar sulu gözlü değilim ama yine aglardım sanırım :) ne kadar güzel dogru bir yazı İnsan hayatta bazı şeyleri seçemiyor kaderimizi yaşıyoruz Seçecegimiz eş konusundada dinimiz denklik olması gerektigini söylüyor Peki ya o denklik de yoksa ne yapacagız evlilik düşünmecekmiyiz Görüştügüm biri var temiz düzgün biri banada deger veriyor evlilik düşünüyoruz ama korkuyorum namaz kılmıyor,sadece cuma namazlarına gidiyor deger veriyorum ona ama ilerde bu yüzden sorun yaşarmıyız bilmiyorum

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: