try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Merak Duygusu Yüzünden Başımıza Gelenler. (Merak Duygusu Niçin Verilmiştir).

Rabbimiz bize bütün kainatı istila edecek bir muhabbet vermiştir.bu muhabbet kainatın ekser envaıyla alakadardır.Bu alakadarlık yüzünden ruhumuz kalbimiz bazen keşmekeşlik yaşar,o küçücük kalbimiz alakadar olduğu her şeye bağlanır.Her şeyi ister, her şeyi talep eder ,her şeye aşık olur, her şeyi sever ama bu hadsiz muhabbetini o mahbuplara verirken nazara almadığı bir şey vardır ki, oda o muhabbetini verdiği şeylerin fena bulması, zail olması noktasıdır.İnsan hadsiz muhabbetini hadsiz bir cemal kemal sahibine değil de hadsiz muhabbeti fani şeylere sarf eder sonra o fani şeyler elinden çıkıp gidince firakın elemini kederini yaşar.O kalp hüzün ülkesi olur matemhaneyi umumi suretini alıp vaveylayı feryad eder.Hadsiz muhabbetini fani şeylere verip tüketir.Elinde şekva kalır isyan kalır.O dayandığı muhabbet ettiği şeyler elinden çıkınca perişanlık çeker.
Ama o mahbuplar üzerindeki fani damgasını görse onlara kalbini bağlamaz, gönlünü bağlamaz, onları getirip kalbinin kabesine doldurup tapınmaz, onlara kul köle olmaz.O tapındığı ve kalbini bağladığı şeyler ise onu tanımadığı için ona muhabbet etmez bir gün cekip gider.İnsan gençliğini sever gençliği ama çeker gider, gençliği günahlarını boynuna yükler,dünyayı sever, gayri meşru şeyleri sever, insanı sever hepsi çekip gider.Kalbini bağladığı şeyler firaklarıyla onu incitir, mahveder. İnsan layık olanı almalı, layık olanı sevmeli, layık olanı istemeli, layık olanı beklemeli, layık olanı talep etmelidir. Kalbini bağlayacağı seveceği şeyleri rabbinin de sevmesi gerekir ki beka bulsun.
Amma insan kalbini dünya mapbupları ile doldurursa o mahbuplar o kalbe layık olmadıkları için o kalpde isyan dalalet nisyan çıkarırlar,kalbi karartırlar kalbi bozarlar, kalbi ağlatırlar, kalbi incitirler, kalbi zikirden, virdden alıkoyarlar,kalbi çürütürler.O kalp ve çekirdeği o zaman cehennemde yanmaya layık bir hale gelir.Onun için kalbimize sokacağımız, alacağımız, kabul edeceğimiz şeylere iyi bakalım. Onların mahiyetlerini, akibetlerini camiyetlerini, hakikatlerini iyi araştıralım.K albe layık mı değil mi iyi inceleyelim.Nasıl ki, her fabrika önünde market içinde banka önünde danışma ve güvenlik vardır.o işyerini yada bölgeyi tehlikelerden korumak için geleni gideni kontrol ederler, şüphelileri ararlar, Bizlerde öyle hareket ederek kalbimize girenlere çıkanlara girip çıkanların mahiyetlerine dikkat edelim.Girenler ne götürüyor, ne çalıyor,ne iz bırakıyor, neyi yağmalıyor, ne ihtilal çıkarıyor diye bakalım.Her giren layık mı o kalp sarayına girmeye.
Nasıl ki saraylar insanlar için yapılır içerisine hayvan doldurmak divaneliktir.Çünkü o saraya o hayvanlar layık değildirler.O saraylar nezih güzeldir,temizdir,değerlidir.Öylede kalp sarayına girenlere dikkat edelim. Yağmacıların girmesine sevgimizi, aşkımızı, muhabbetimizi çalmamasına dikkat edelim,o saraya nefis, şeytan hayvanlarını doldurmayalım.O saraya gayri meşru muhabbetleri doldurmayalım, almayalım. Kapısına takva bekçisini koyalım.Kapısına kulluk nöbetçisini dikelim. Kapısına haram helal farz kameralarını takalım.Yoksa sahipsiz kalan saraya her kes girer yağmalar çıkar gider.Yağmalanmış saraylar öksüz sahipsiz kalır,mamuru zor olur.Nasıl ki internetleri koruyan anti virüs programları vardır.Virüsü yakalayınca öterler, engel olup keserler, sonlandırırlar yada haber verirler.Bizlerde dünyanın ve içerisindekilerin kıymetini bilelim,rabbimizin bizlere verdiği sevgiyi muhabbetin mahiyetini bilelim ve onları doğru yolda kullanalım.kalbimize girmek isteyen gayri meşru muhabbetleri dünyevi fani mülkleri sevgileri aşkları ya baki entel baki kelimesi ile engelleyelim.Bir nevi bu kelime ile yollarını kesip ya baki entel baki bekçisi ile etkisiz hale getirelim.Kalbe giren dünya sevgisini gayri meşru sevgilerin ya baki entel baki anti virüsü ile yok edelim.O mualla, mukaddes ,mukadder ve mücella sevgi hazinelerini muhabbet hazinelerini layık olmayanlara peşkeş çekip dağıtmayalım.Elmasları ve altınları savurmayalım.Rabbin razı olacağı sevgileri muhabbetleri alalım.Razı olmadığı hayvani nefsani muhabbetlere kapıyı kapatalım,açmayalım.O zaman kalp sükunet bulur.Kesmekeşlikten kurtulur.Hadsiz muhabbeti hadsiz mahbuplara değil cemali bakiye teveccüh eder, hasrı nazar eder.Üzerinde beka mührü taşıyan, izi taşıyan, işareti taşıyan şeylere kalbini açar.Onlara girme izni verir.Girenlerin mahiyetlerini bilir, çıkanların amacını bilir.O kalpte ne aşk isyanı çıkar, ne ayrılık feryadı çıkar, ne de dalalet ihtilalleri çıkar.Kalbe layık olmayanı alakaya değmeyenlerle uğraşmamak için kulun merak sahasını abesiyetten fuzilayattan alıp hakikate teveccüh etmesi gerekir,merak duygsunu eğer gayri meşru yollara yöneltip o akıl anahtarı ile meraka değmeyen şeylerin kapısını açıp içerisine girerse orda ki gayri meşru tuzaklara düşer.Bir daha çıkamaz.Bir bakar zina tuzaklarında, bataklıklarında çırpınıyor.Bir bakar geriye dönüşü zor bir yola girilmiş,o insanın feryatları artacak,pişmanlık nedametleri yakacaktır.halbuki,.o merak duygusu ile inceliklere ilimlere hikmetlere yönelip sonu nurlu nuraniyete ve hikmete açılacak kapıları açıp içine girerse kalbi, ruhu ve akıl hassaları parlayaca, netleşecek, görüş alanı genişleyecek, eşyaların, olayların, hakikat yüzleri açılıp perdeleri kalkacak,hayretler artacak.Her açılan kapının ardında yeni gizli sırlar açılacak,yeni zevkler gelecek,hikmetler içinde hakikatler hakikatler içerisinde hikmet gülleri açacak.Bu açılmaların sonu imanı parlatacaktır.

İşte merak duygusunu başına bela eden gençliğin insanlığın hali ,merakları başlarını yemiş,merakları hayatlarını karartmış merakları dünyalarını yıkmış,merakları yuvalarını dağıtmış merakları ihanetleri getirmiş merakları imanlarını almış, merakları dönüşü olmayan yolları çoğaltmış.Zulumat kapılarını açmış.her kesin feryadı figanı birbirine karışmış.Bu kışır ve karışıkların sebebi dinin imanın islamın inceliklerindeki sırları hikmetleri bırakıp insanların boş abes malayani ahiretine faidesi olmayan şeylerin ardında koşması yüzündendir.Merak duygusunu hak için değil de ilim için değil de sırf batıl için zulumat için kullanmalarıdır.Boş merakların kapıları hep gözyaşına açılmıştır,feryada açılmıştır,kulluğu unutmaya açılmıştır.sonunda mutlak varacağı yer olan kabrin ötesi merak edilmemiştir.aşk meşk merak edildiği kadar.Haşirde başa gelecek merak edilmemiştir.sevgi muhabbet zina merak edildiği gibi.Sırattaki haller merak edilmemiştir.Haramlar ve günahlar merak edildiği kadar.Berzahtaki haller merak edilmemiştir.Flört romantizm merak edildiği kadar.Son nefesimizde nasıl gideceğimiz merak edilmemiştir.hayatanı daha güzel zevkli yamak gibi.Dinin emirleri merak edilmemiştir.nefsimizin emirleri kadar.Ezel ve ebedi mutluluk kaynağı olan Allahın kelamı merak edilmemiştir.aşk şiirleri filmleri dizileri kadar.Bu batıl ve bozuk merak duyguları ile zinalar, aşklar, muhabbetler merak edilmiştir.İşte bizlere dost olan kalbimiz ve bizlere dost olma yanında düşman olabilen merakımız hakiki mahiyetleri bilinmediği zaman başımıza iki dünyada da bela açar.Ziyan açar.Her duygumuz hissiyatımızın mahiyetini iyi bilmeliyiz ki elimizde bela olmasın.Elimizde saatli bomba olmasın, Elimizde patlayıp imamınızı yaralamasın. Nefsimiz, kalbimiz, merakımız, öfkemiz, gadabımız vb gibi duygular başımızın belası değil başımızın taçları olsunlar.Bizi cennete dar-ı saadete ulaştırsınlar. Merak anahtarı ile rabbimizin gizli hikmet hakikat hazinelerini açalım. Merak duygusu ile cennetin kapılarını açalım.Merak duygusu ile nurlu hakikat levhalarını açalım.Merak duygusu ile ilmi ilahının muradı ilahiyesini anlamaya çalışalım.Merak duygusu ile rabbimizin esma-ı ilahiyesinin sırlarını açmaya çalışalım.Merak duygusu ile cennetin vadilerini merak edelim.cehennemin mahiyetini azaplarını merak edelim.Merak duygusu ile rabbimizin rızasını nasıl kazanabiliriz yolunda sarf edelim.Merak duygusunu ilme hoca yapalım.

Nasıl ki,koca ormanlar küçük bir kibritle yanarlar kül olurlar.Cürmü küçüktür cismi küçüktür ama verdiği tahribat ise büyüktür.İşte küçük meraklarla başlayan nice küçük aşk muhabbet günah haram kıvılcımları büyür o koca kalbi imanı yakar kül eder.Harabe eder.Bütün marifetleri yok eder.Kalbi haşaratı muzzıra denen şeyler istila eder yağmalar mahveder.Merak yüzünden azaba,cehenneme kapı açar.helak olup gider.Allah Muhafaza.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: