try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Porno Sitesi Kurmak Haramdır.

SUAL.Aklı bozuk, fikri çürük,zihni mülevves,kalbi kararmış,imanı zevale yüz tutmuş bir adam soruyor.Porno sitesi kurmak haram mıdır.Haram ise niye haramdır.İnsanların kalplerine şeytan girmişse biz ne yapalım.

ELCEVAP: Eğer kurduğunuz yada kurmayı düşündüğünüz siteniz İslama imana vicdana kurana insanlığa ahlaka aykırı olan materyaller içeriyorsa haramdır.çünkü İslamiyet neslin, aklın, ırzın, namusun, şerefin ve nesebin korunması hedefler...Bu değerlere zıt olan her şeyi haram kılmıştır.Dinimiz cinselliği zaruret derecesinde mahremiyet sınırları içerisine görüp o cinselliği ve mahremiyeti yatak odasına hapsetmiştir.Mimsiz medeniyet ise cinselliği zaruret değil özgürlük olarak görüp hayatın her alanına yayarak hayvaniyet derecesine getirmiştir..Cinsellik üzerine sanayiler kurmuştur.Bu kurduğu sanayilerin başında ise porno gelmektedir.Kadının cinselliğini ve bedenini sömürmek üzerine kurulan bu sektörler yüzünden dünya büyük bir ahlaksızlık ve cinnet girdabına doğru sürüklenmektedir.Milyarlarca dolarlık bütçelere ulaşan bu sektör;insanı, vicdani, imani ve ahlaki değerleri hiçe sayarak toplumları, devletleri, milletleri ve aile yapısını içten içe yıkmaktadır.Temelinde kadını aşağılamak bu aşağılamak ile karşı cinse lezzet satmak ,bedenini adi ve ucuz bir meta yaparak onun bedenini satmak üzerine kurulan sektör insaniyet ve islamiyetin değerlerine zıt ve karşıdır.İnsaniyetin değerleri olan akıl, evlilik, sadakat, hürmet merhamet ve ahlakı ortadan kaldırmaktadır

İslamda zina haram olduğu gibi zinaya götüren yollarda harım kılınmıştır.Porno filmleri ve sitelerin de zinaya götürecek binlerce yollar olduğu için haramdır.

İslamiyet noktasında da porno kültürü haramdır. Aklı, nesli ve dini korumak amacı güden islamiyetin değerlerine karşı olan bu sözde vahşi sanat dalı haramdır.

Müminin mümine canı, ırzı, namusu, şerefi ve malı haram olduğu düşünülürse canı, ırzı namusu, şerefi hiçe sayan bu sanat dalı haram ve zararlıdır. Irz, namusu ve şeref değerlerini hiçe saydığı için haramdır.

Porno, aklı, fikri, cinsellikle kirletip müminin istikametini bozup onu ulvi düşüncelerden hedeflerden, duygulardan, yüksek ideallerden uzaklaştırıp arzuların ve şehvetin esiri yaptığı için haramdır.

Porno, insanları zinaya teşvik edip, hayatın gayesi, zevki, lezzeti sanki bu sapkın gayri meşru yollardaymış gibi bir şekilde sunduğu için haramdır.

Porno kültürü ile kirlenen toplumlarda şehvet kuvveti ve hayvani hevasatın uyanması ile toplumda tacizler, tecavüzler,sapıklıklar arttığı için haramdır.öyle bir cinsilik patlaması yaşanıyor ki, toplumlarda,artık tecavüze uğrama yaşı 8 lere düştü.tecavüz edenlerin ise yaşı 80 lere çıktı.Böyle bir çığır açan yol haramdır.

Porno kültürü cinsel doyum noktası olmayan dipsiz bir kuyu gibidir.ne kadar doldurmaya çalışsan da o kuyu dolmaz.Eksek bir tatmin yolu olan bu yöntem yüzünden insanlar sun-i oluşan şehvetlerini doyurmak için her türlü yola başvurmaya başladılar.her türlü sapıklığı icraya başladılar.her türlü sapıklık kapısını açtığı için haramdır.

Porno kültürü merhamet hürmet ve saygı değerlerini yerle bir etti. Bu sanayi gözünü çocuklara dikti.küçücük körpecik kızları istihdam etmeye başladı.hürmete merhamete muhtaç olan o biçare çocukların sırtından fanteziler uyandırmaya,şehvet tacirliği yapmaya başladı.çocuk pornosunu hortlattı.çocukların bedenlerini onların rızası dışında ve hayvanca kullandığı için haramdır.

Porno, zinaya yaklaşmayın, zina şeytanın pislikleridir vb gibi ayetleri çiğneyip toplumda zina ve fuhuşu ve sapkınlıkları yaydığı için haramdır.

Porno, bir birine haram olan kadın ve erkeğin sanat adı altında nikahsız ve aşikar cinsi münasebetlerini gizlemek yerine teşhir edip açığa çıkarıp yaydığı için zinadır.Zinada haramdır.

Porno, gençliğin şehvet kuvvetini azdırarak gayri meşru yollara ve istimna bağımlılığına sevk edip, ahlaki mahvettiği için haramdır.

Porno, görüntüsüyle kalpleri fikirleri ve zihinleri kirletip aldatmaya ,zinaya yönelmeye ve sadakatsizliğe , tatminsizliğe ve eşler arasında boşanmaya sebep olduğu için haramdır.

Porno, iki kişinin gizlice yaptığı cinsi münasabeti dikizleyip gözlemekten farkı olmadığı için haramdır. Çünkü dinimiz tecessüs etmeyin diyor.Kendi eviniz bile olsa onu gizlice camdan bacadan gözlemeyin diyor.

Porno, kadının kadına erkeğin erkeğe göbek ile diz kapağı arasındaki sınırları çiğnediği için haramdır.Kadın kadının belirtilen bölgelerine bakması haram olduğu gibi erkeğin dahi erkeğin göbek ile diz kapağı arasına bakması haramdır.Bir kadının el ve yüzü dışındakiler erkeğe haram iken nasıl olurda porno görüntülerindeki kadınlara bakılabilir.O görüntüler aslı bile olmazsa mislidir.yani o görüntülerle insan şehvetini harekete getirdiği için haramdır.

Porno, mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ırzlarını korusunlar ayetindeki ilahi emri çiğneyip zinaya harama girme tehlikesine sevk ettiği için haramdır.

Şimdi sayamayacağımız kadar menfi zararı olan, sosyal ve içtimai hayatın ahlak kurallarını yerle bir edip zinayı sapıklığı yayıp, fuhuşu çoğaltıp, şehveti evlilikleri bozan, gayri meşru evlatları çoğaltan,ırzları namusları şehvetleri hiçe sayıp paralatan,gençlik kuvvetini mahveden, çocuklarda erken ergenlik çağını başlatarak felaketlere kapı açan, kadını aşağılayan böyle vahşi sanat nasıl olurda helal olabilir,yada gerekli olabilir.Porno sitesi kurmak bütün bu kötülükleri yok saymaktır.Ben Müslüman diyen bir insan üç kuruş haram para kazanmak için toplumun mahvolmasına nasıl dini vicdani imanı razı olur. Ebu Amr Cerir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resûlü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm buyurdular ki:
"Her kim İslam da güzel bir çığır (iyilik kapısı) açarsa, ona hem açtığı bu çığırın sevabı, hem de kendisinden sonra aynı çığırda yürümeye devam edenlerin sevabı yazılır. Üstelik o çığırda yürüyenlerden her birinin sevabından hiçbir şey eksiltilmeden (çığırı açan zata yazılır).

Yine her kim, İslamda kötü bir çığır (günah işleme yolu) açarsa hem bu çığırın günahı ve hem de kendisinden sonra o çığırda yürüyenlerin günahı, çığırı açan kimseye yazılır. Üstelik o kötü çığırda eksiltilmeden (çığırı açan zata aynısı yazılır.)(Müslim/Zekat 69; Nesâi/Zekat 64).

Şimdi böyle bir çığır açan şeytanın ve ifsat komitelerinin ve münafık kafir İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey yapmayan bir insanın, o açtığı kötü çığır yüzünden kazanacağı haram ve günahların karşılığında cennete girme şansı olur mu.Porno sitesinde yaydığı haram ve günahlar yüzünden nasıl imanı kurtulur,açılan bu hayvani ve vahşi günah musluğundan içenlerin günahlarının bin mislisi onun defteri ameline geçecektir.o insanların günaha girmesine vesile olduğu için günah ve haram defteri şişecektir.

Ey aklı bozuk, fikri çürük, imanı zevale yüz tutan divane betbaht adam! sizin gibi adamların açtığı bu siteler yüzünden mağdur olan iffeti ve namus değerlerini yitiren, dinini kaybeden, ahlakını kaybeden nice insanlar var.(B.A) da bunlardan birisi .Bu çarşaflı bayan eşinin porno hastalığını kurbanı olmuş.Pornoya müptela olan kocası gizliden gizliye porno görüntülerine bakarmış.O pornolarda gördüğü ahlaksız bir fantezi ,5 dakikalık bir zevk ve heyecan uğruna o gördüğü görüntüleri gerçekleştirme fikriyle eşini asker arkadaşı diyerek kandırıp evine ziyaret maksadıyla götürdüğü kişinin koynuna sokmuş.bulunduğu sözde asker arkadaşının evinde eşinin içeceğine gizlice uyku ilacı katarak uyutup o serseri asker arkadaşı dediği adamın koynuna fantazi ve hayvani bir heyecan uğruna sokmuş..Gözleri önünde eşini kirlettirmiş,bundan heyecan duyan bu bedbaht ve divane adam eşinin şerefini iffetini namusunu lekeleterek eşini mahvetmiş.Korkunç hakikati bir gün öğrenen o zavallı bayan aklını kaybetmiştir.Şimdi o zavallı kadın bozulmuş psiklojisiyle, fizyolojisiyle, biyolojisiyle hastane köşelerinde can çekişmektedir.Dindar bir erkeğin dindar ve namuslu eşini başkalarına peşkeş çekmeye iten şey işte bu alçak porno sanatıdır.

Hezeyanlar savurarak diyorsun ki, “insanların içine şeytan girmişse bizim suçumuz ne. Bakın bu bayan ve bayaan gibi niceleri sizin şeytani ve hayvani arzulara hizmet eden siteleriniz yüzünden kirlendiler ”.Ey divane aklı bozuk adam! şeytan onların içine girmişse sizinde ruhunuzı, kalbinizi, aklınızı esir alıp vicdan dümeninizi ve akıl rehberinizi ele geçirip, vicdanınızı susturup,imanınızı çalarak deyyus, pezevenk ve kavat bir köle yaparak şehvet satıcılığı yaptırmıyormu sizlere..Hayra insanları sevk ederek hayır işlerinde hizmet edecek imanlarını takviye edecek, ebedi hayatlarını kurtaracak bir site yaparak onların içlerine girmiş şeytanları din, ahlak, sünnet ve güzel hakikatleriyle çıkarıp kendinize güzel bir hayır kapısı açmak varken.Bir insanın imanın kurtulmasına sebep olup üzerine güneşin doğduğu her şeyden hayırlı bir iş yapmak varken;bir insanın imanını kaybettirmek için uğraşmak hangi akıl ve vicdanın,hangi mümin işidir. Günahlarla imanları yakmaktan daha şerli bir iş olabilir mi? İnsanların cehenneme gitmesine yardımcı olan nasıl ateşten kurtulur. Ancak deccal misüllu insanlar şeytanın sevkiyle aldatır.Sizler bu işi yaparak olsanız ancak şeytanın yaveri, deccalin askeri olursunuz.

Bir ayeti Kerime sizin gibi dessas, ifsatçı ve gafillerin insanları cehennem kapılarına çağıracaklarını şöyle haber veriyor: (Ahir zamanda cehennem kapılarına davet eden davetçiler olacak.kim onlara icabet ederse onları cehenneme atarlar.Dedim ki ya rasul Allah Allah onları bize tavsif et.Onlar öyle kimselerdir ki,(cildleri bizim cildimizdendir.Bizim dilimizle konuşurlar(ben ya rasulallah ben böyle bir zamana erişsem bana o zamanda ne yapmamı emredirsin.Müslümanların imanına ve cemaatine yapış:Eğer Müslümanların bir imamı fırkası yoksa bütün fırkalardan uzaklaş açlıktan bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen bile onların içine girme ölüm gelinceye kadar böyle devam et.

Eğer hadisin ihbar ettiği davetçilerden olmak istemezseniz yaptığınız ya da yapmaya teşebbüs ettiğiniz bu melun işten vazgeçin. İnsanı insanlıktan sukut ettirip hayvanlıktan aşağı düşüren, iman cevherini öldüren, insanlık değerlerini katleden, çirkin ve necis olan işinizden vazgeçin.

Yoksa ( Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: “Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu?” Onlar şöyle derler: “Biz namaz kılanlardan değildik.” “Yoksula yedirmezdik.” “Bâtıla dalanlarla birlikte biz de dalardık.” “Cezâ gününü de yalanlıyorduk.” “Nihâyet ölüm bize gelip çattı.” Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, “Keşke toprak olaydım!(yâ leytenî küntü türâbe)” diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. "Evet biz, sizi kışkırttık. Çünkü biz azgındık.". Bu saptırıcıların eliyle sapanlarda "Ey Rabbimiz! Bize bunu takdîm edenin ateşteki azâbını kat kat artır"diyeceklerdir.Muhammed Şamil KAKÇA

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: