try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Şeytani Aşklar Chatta Başlar

Aşk üçtür aşkı hakiki, aşkı mecazi ve aşkı nefsani, hayvani ve şeytanidir.

Aşkı Hakiki, leylayı verip mevlayı alma saadetidir. Bu aşk ilahi olduğu için aşkı bekaya kadar gider, ,aşkı bekada cennette cemallulahı görme saadetini yaşayabilir.

Aşkı mecazi, mevlayı verip leylayı alma divaneleğidir. Bu aşk temiz olmakla beraber dünyevi ve bir nevi cemali baki zattın gölgeleri olan suretlere meftun ve müştak olduğu için müştak ve aşık olduğu sevgilisine kavuşmamanın neticesinde gözyaşı, felaket ayrılık, ve intihara kadar gider,

Aşkı nefsani ve şeytanı ise mevlayı unutup, leylayı şehvani ve nefsani arzularını tatmin etmek için sevme bedbahtlığıdır. Bu aşk şehvete, hevese ve hayvanlığa hizmet ettiği için neticeleri harama ve günaha bunların neticesi olarak da ilahi kanunları çiğnediği için cehenneme kadar gider.

Nefsi emarenin acı meyvesi olan ve ahir zaman olarakta adlandıralan bu sefih ve alçak asırda hayatın bütün lezzeti zevki uçkur ve mideye indirgendiği için artık her şey bu iki üç daireye göre şekillenmeye başlamıştır. lezzeti cismaninin ön plana çıkıp, lezzeti ruhani alınmadığı için bu şekillenmeden mecazi ve hakiki aşklar ve bütün mukaddes değerler de nasibini almıştır.
Aşkı hakiki, ve bir nevi safiyeti helal dairesinde harama bulaşmadan neticelenen Aşkı mecazi yerini sadece cismaniyete ve lezzete ve zevke hizmetkar kılınan menfaat ve yatak aşkı olan hayvani ve şeytaniye bırakmıştır. Evlilikler arkadaşlıklar dostluklar artık çıkar ve menfaate göre şekillenen bir renge girmiştir. Mutluluğun şartı yolu cinselliğe ve yatak odalarına endekslenmiştir. bu hayvani ve şeytani hayat tarzında şeytanın büyük etkisi olduğu için Şeytani aşklar tabirini kullanıyoruz çünkü ayetinde ihtarıyla insanın en büyük düşmanı olan şeytanın insanı yoldan çıkarmak ve onu ahseni takvim suretindeki yaratılışını esfeli safilin denilen aşağıların en aşağısına düşürmek vazifesini bu asırda çok güzel bir şekilde icra etmektedir.
Zinanın, fuhuşun, kumarın ve içkinin bütün toplum ve içtimai hayatı kuşatması ve hayatımızı kuşatıp mahveden bu günahları Allahın yasaklamasına rağmen insanların rahatlıkla işlemesi gösteriyor ki insan varlığını unuttuğu ve kendinin de insanlara unutturduğu şeytan ve yardımcıları olan insi şeytanlar tarafından haramlara ve günahlara sürükleniyor. Hiç kimse yaptığı çirkin işlerde yada Allahın emirlerini yerine getirmede gösterdiği tembelliği şeytana bağlayamıyor, ona uydum şeytan bırakmıyor diyemiyor. insan üzerinde icrat ve icadı olmayan sadece telkin,vesvese,fısıltı vererek insanı hazır ve küçük geçici zail lezzetlere müptela edebilen şeytan Allahın haram kıldıklarını insanlara tatlı ve güzel göstererek hissiyatlara mahkum olmuş hakikatlere aklı kör, gözü kör yığınlar meydana getirmiştir..
Düşman olduğu insanı iyi tanıyan şeytan kiminin ailevi huzursuzluğunu, kiminin, hırsını, aşkını, eşini, çocuğunu, zaifyetini ve hissiyatlarını kullanarak yoldan çıkarıyor. Her insanın fıtratına huyuna suyuna göre silahlar kullanarak o insanı yoldan çıkarmaya çalışıyor. Bu dehşetli acımasız düşman yoldan çıkarmaya çalıştığı insanlar arasında ayrım yapmıyor. şu topaldır, şu kördür, şu gariptir, şu yetimdir. Demiyor herkesi cehennem ateşine atmak için çabalıyor.

Her asrın insanlarının yaşam tarzına göre şekillenen teknolojik, ergonomik, biyolojik fizyolojik vb gibi insanlara menfaati noktasında faideli olan araçları su-istimal ederek o nimetleri insanlığa zararlı olacak hale getirecek silahlar geliştirerek, o silahları insanlık aleyhine kullanmada usta olan şeytan bu asırda da en çok kadın üzerinden güzellikleri putlaştırmak olan suretperestlik hastalığına, insanı insanlıktan çıkaran ruh hastasi sapık yapan çıplaklık hastalığına, toplum ve içtimai hayatı mahv eden içki kumar hırs, adavet, vb gibi insanlık zararına sosyal ve içtimai hayatın aleyhine olan yollara insanları sinsice sevk ederek herkesi Allaha asi, Din ve mukaddesa yabani ve cehennemde kendine yoldaş ve arkadaş yapma mücadelesi vermektedir.

Nefsi emarenin planıyla hareket eden şeytan bu asırda insi şeytanlar olan avanelerinin yardımlarıyla da özellikle internet üzerinden insi şeytanlarının gayretli çalışmalarıyla kurduğu ve içtimai hayatı mahveden, hürmeti merhameti kaldıran, insanı insanlıktan sukut ettiren müstehcen sitelerle, pezevenklik ve kavatlık hizmetleri veren arkadaşlık odalarıyla, sanal kumar salonlarıyla, netlerde kurduğu şehvet dalgalarıyla insanları özellikle Müslümanları yoldan, dinden imandan, insanlıktan çıkarmaya başlaması işin vehametini gösteriyor.

Şeytanın Yönetmenliğinde, nefsin rejisörlüğünde, insi şeytanların organizasyonunda internette chat odalarında, sohbet odalarında, dinlisi, dinsizi her türlü insanın rol aldığı kapalı gişe oynayan traji,komik,dramatik,ibretlik,gerilim yüklü,romantik filmler icra edilmeye başlandı, şeytan ve nefsin proje tasarımda ve yönetmeliğinde alternatif toz pembe dünyalar ,yalancı mutluluk şatoları arama hezeyanlarına kapılmaya başladı insanlar... Sevgilerine alternatif aradıkları sevgilerde felaket ,helaket iffetsizlik buldular..Cinselliğe indirgenmiş kaçamak mutlulukların, geçici hayvani zevklerine kurbanı oldular.. Kur-ana ,eşine sadakatle müptela olmayan bay ve bayanlar chat yoluyla zinaya, fuhuşa, aldatmaya ve flörte müptela oldular...Chat aşıklarının peşinde sürüklendikten sonra bir paçavraya dönünce,terk edilince aldatılınca,dramatik,trajedik hayat karelerinde görünerek acıların kadını ve erkeği rolüne soyunarak pişmanlık nağmeleri döktürdüler. Cennet hurisi hükmünde olan eşlerini chatte buldukları şehvet delisi,iffet fukarası,namus yoksunu,iki ayaklı hayvanlarla bir nevi cehennem hurileri hükmünde olan fasık gafil kadınlarla aldatma divaneliğine girdiler..Kadınlarda ebedi refikayı hayat olan eşlerini fasık, hain, dinsiz,hayvani zevk tutsağı erkeklerle aldatma divaneliğine düştüler..O cennet köşesi olan evlerini cehenneme,cennet çocukları olan yavrularını elim hüzünlere attılar.. kocalarındaki veya karılarındaki güzelim onlarca huyları görmeyip birkaç tane zafiyetten gelen kötü huylarını dikkate alarak değerlendirip alternatif yalancı iltifatçılar,aradılar Chat yeri olan randevu evlerinde, mutluluklarına iktifa etmeyerek,elindekilerinin kıymetini bilmeyip yanlış yollara saparak,küçük lezzetler için dinsizliği tercih ettiler...
Evlerin içerisindeki ahali sanki şimdiye kadar mutsuzmuşlar gibi,derttaşları sırdaşları yokmuş gibi bir tevehhümle birden dert küpüne döndüler,birden evler matemhaneyi umumi suretini aldı,üzerlerinde gereksiz acılar,mutsuzluklar dolaşmaya başladı,psikoloji,biyolojik,fizyolojik rahatsızlıklar evlerde baş göstermeye başladı bu hüzünlü evlerde rahatlama.nefes alma,gevşeme,mutlu olma için yol olarak internetin sohbet odaları seçildi ve haliyle evler üzerinde ki tevehhüm edilen,vehim ve zanlara dayanan kara bulutlar dağılmadı iyice toplandı ,çünkü sanal alemlerde chatta aranan teselliler yerine evlerde eşler arasında sadakati,hoşgörüyü ,sevgi ve saygıyı yıktı,, aldatmalar neticesi canları aldı,şeref ve namusları paralayarak nikahları da aldı götürdü.geriye ise elemler,firaklar,ihanetler,nefretler,acılar bıraktı.Masumane başlanan chat serüvenleri eşler arasında ihanete dönünce bazıları soluğu mahkemelerde aldı,ihaneti kaldırmayanlar ise eşlerini öldürerek soluğu hapishanelerde aldılar.

Uçkur müptelası bayanların muhabbetleri yatak odalarına taşınınca .resimlerini çekip kendilerine şantaj yapan sanal aşıklarının elindeki ihanet belgeleri netlerde,şantaj için ellerde dolaşınca mağdur bayanlar milyonlara rezil olma pahasına kalan namuslarını kurtarmak için. soluğu savcılıklarda aldılar. macera heyecan arayan kızlar sanal kahramanların peşinden sürüklenmek neticesinde soluğu kadın tacirlerinin kucaklarında aldılar., yada macera ararken farkında olmadan konuştukları sanal kahramanları kendi eşleri ,babaları,abileri çıktığını görünce soluğu intiharda aldılar.yada sanal kahramanlarının kendileri için özel olarak hazırladığı son durağı olan yatak odalarında gözlerini açtılar.güvendikleri kahramanlarının mertliklerinin kurbanı olarak onlarca erkeğe fantezi olsun diye tecavüzüne maruz kaldılar.,sohbet odalarında sanal kahramanların sözlerine ve yalanlarına aldanıp tuzaklarına düşenlerin yüzde yetmişi hem rezil hem zelil oldular.görsel ve yazılı medyanın haberlerini istemeden süslediler.bu sanal aldatıcı ve gerçek sevgi ve muhabbetin olmadığı ve her şeyin menfaat üzerine ve uçkur üzerine kurulduğu bu alemde herkes zararlı çıktı.macera arayanda ,hakiki dost arayanda.tebliğ yapanda sanal kahramanları çoğunun kabusu oldu.kiminin ruhunu kiminin kalbini kiminin de namusunu şerefini yaraladı.yanıbaşında ki insanlara güvenmeyip de ,onlardan dost aramayıp da sanal aleminin yalancı uzaktan hoş görünen sesine ve ışıklarına aldanmanın cezasını yanıbaşındakilerini de kaybederek ödediler.fantazilerin esiri olan kadınları yüzlerce erkeğin yatağına sürüklendiler..Chat yüzünden aldatmalarda dünya birinciliğine çıkılarak boşanmaların hızına Chat sayesinde hız verildi. Chat odaları.kadın arayan kadınlar,erkek arayan erkekler,erkek arayan kadınlar, kadın arayan erkeklerin pislik mezbelesine ve arenasına döndü ,mümin eşlerine alternatif olacak alim erkek aramaya başladılar mümine kadınlar chat odalarında,haram olan fantezilerini gerçekleştirmeyen eşlerine alternatif olarak fantezilerini gerçekleştireceği türbanlı ,çeyrek tesettürlü,modern Müslüman geçinen kadınlar aradılar Chat odalarında, kanıyla canıyla bütün varlığıyla sevdikleri eşlerini fantezi uğruna boynuzlama sevdası ile günübirlik güçlü erkekler aradılar kadınlar chat odalarında, çoğusu sohbet odalarında aradıkların buldular çünkü aradıkları da onları arıyordu.ruh,kalp ve akıl ikizlerini buluyorlardı tesadüfen,çoğunluğu bu macera ve aramanın neticesinde bir lezzete mukabil binlerce elem keder zillet buldular.sanal kahramanları çoğunun kabusu oldu.felaketi oldu milyonlarca insanın dillerinde sakız oldu,Kuran ile Allahla mülaki olma şerefini şerefsizce bir fasıkla muhabbete tercih ettiler.Eşlerinin evinde,eşlerinin bilgisayarı ile eşlerinin nikahı altındayken başkalarına aşık oldular.ruh ,kalp, akıl, fikir noktasında iki elmanın yarısı olduklarını düşündükleri,birbirleri için yaratıldıklarını düşündükleri,ikizlerini buldular göz açıp kapayıncaya kadar netlerde..şeytanın internetler üzerinden çevirttiği türlü türlü filmlerinin kara oskar adaylı gözü yaşlı, yalancı,kahramanları ve belalara maruz kalmış aktör ve aktiristleri oldular.sonra gelsin ahlar vahlar feryatlar figanlar ahu fizanlar.feryatlar figanlar aslında yanlışlardan sonra gelen elemlerdi.Helal dairesine iktifa etmemenin cezalarıydı,pişmanlıklar,ahlar vahlar, Allah ve Peygamberinden gelen saadet, lezzet, nimet, hikmet davetlerine uymayıp şeytanın batıl ve çürük ,zail bir lezzete mukabil binler elemi olan hazır lezzetlerine tabi olmanın cezasıydı vicdan ve kalbin elemleri kederleri.Bizleri helakete ve felakete atma vazifesini geri bırakmayan,varlığını unuttuğumuz en büyük düşmanız olan ve bize zina fuhuş iffetsizlik aldatma lekelerini süren şeytan için ne diyordu ayeti kerime :

Şeytan Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez. (NİSA SURESİ / 120)

Ama onların kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını çekici (süslü) gösterdi. (EN'AM SURESİ / 43)
Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım." (A'RAF SURESİ / 16)
"Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." (A'RAF SURESİ
Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder
Gerçekten bunlar (bu şeytanlar), onları yoldan alıkoyarlar; onlar ise, kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. (ZUHRUF SURESİ / 37
Şeytan onları sarıp-kuşatmıştır; böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar, şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz şeytanın fırkası, hüsrana uğrayanların ta kendileridir. (MÜCADELE SURESİ / 19) ihtarlarına kulak verin, rahmani ve nebevi helal dairesinde iktifa edin ve sizi gayrimeşru aşka, meşke, sevgiye, muhabbete çağıran insi ve cini şeytanlara karşı şu ayeti okuyun.
Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (A'RAF SURESİ / 200) okuyun ve sizi helaketi,felaketi ebediyeye atacak olan şeytani nefsani ve hayvani aşklardan,aldatmalardan Allaha sığının.M.KAKCA

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: