try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Kaynaklar

AGNEL, Jean, "Televizyon Meslekleri: Yeni Sınırlar, Yeni Meslek Kuruluşları", Charon, Jean-Marie (der.), Medya Dünyası, Çev. Oya Tatlıpınar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992.
ALTINEL, Halime Yücel, "Kozmetik Reklamlarında Kadın ve Nesne İlişkisi" Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, S. 1., Bahar 2002.
AKTAŞ, Cihan, Tanzimattan Günümüze Kılık Kıyafet ve İktidar, II. Cilt, 2. Baskı, Nehir Yayınları, İstanbul 1991.
AKTAŞ, Cihan, Tesettür ve Toplum, Nehir Yayınları, İstanbul, 1992.
AYDEMİR, Şevket Süreyya, Tek Adam, 3. C., 16. B. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
BELSEY, Andrew, Ruth Chadwick, "Medyada Etik ve Siyaset: Kalite Arayışı", A. Belsey, R.Chadwick (Der.), Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, Çev.: Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
CAPORAL, Bernard, Kemalizmde ve Kemalizm Sonrasında Türk Kadını, Türkiye İş Bankası Kültür Yayını, Ankara, 1982.
CERECİ, Sedat, Büyülü Kutu Büyülenmiş Toplum, Şule yayınları, İstanbul, 1992.
DOĞAN, Mehmet D., "Türkiye'de Kadın ve Aile Anlayışı Konusunda Kitle İletişim Vasıtalarının Tahrip (veya tahrip) Edici Tesirleri", Yeni Türkiye Medya Özel Sayısı, Kasım-Aralık, Ankara 1996.
GÖLE, Nilüfer, Modern Mahrem, Medeniyet ve Örtünme, 3. B., Metis Yayınları, İstanbul 1992.
GÜNEŞ, Sadık, Medya ve Kültür, Vadi Yayınları, Ankara, 1996.
HABERMAS, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. Tanıl Bora-Mithat Sancar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
İNUĞUR, Nuri, Türk Basın Tarihi, (1919-1992), Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul, 1992.
İRVAN, Süleyman (der. ve çev.) Medya Kültür Siyaset, Ark Yayınları, Ankara, 1997.
KAHRAMAN, Ahmet, Cici Basının Sefalet ve Rezaleti, Tümzamanlar Yayıncılık, İstanbul, 1996.
KARABIYIK BARBAROSOĞLU, Fatma, İmaj ve Takva, 3. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul, 2002.
KARABIYIK BARBAROSOĞLU, Fatma, Moda ve Zihniyet, 2. B. İz Yayıncılık, İstanbul, 2002.
KEANE, John, Medya ve Demokrasi, Çev. Haluk Şahin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1992.
KIRCA, Süheyla, "Kadın Dergileri: Popüler ve politik söylemin buluştuğu yer", Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2000/1.
LEWİS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 2. B., Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1984.
MARDİN, Şerif, "Türkiye'de Din ve Laiklik", Çev. Fahri Unan, Türkiye'de Din ve Siyaset, 3. B., İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.
MADDELART, Armand, Reklamcılık, Çev.: Fatoş Ersoy, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991.
MATTELART, Armand, "Les Nouveau Scenarios de la Communication Mondial", Le Monde Diplomatique, Ağustos 1995. Çev. Erdal Peker, "Dünya İletişiminde Yeni Senaryolar", İ.Ü. İletişim Fakültesi Dergisi, S. VIII, 1998, ss. 104-105.
MAC BRİDE, Sean (Başkan), Bir Çok Ses Tek Bir Dünya-İletişim ve Toplum-Bugün ve Yarın, UNESCO Raporu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara, (Raporun yazılış tarihi 1980)1993.
MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1988.
NURSİ, Bediüzzaman Said, Mesnevi-i Nuriye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1994.
SEVERİN, Werner J., TANKART, James W., İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, Çev.: Ali Atıf Bir, N. Serdar Sever, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 1994.
SEVİN, Nurettin, On üç Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış, Kültür Bakanlığı Yayınları/1195, Ankara, 1990.
SOYGÜDER, Şebnem, Eyvah Paparazzi, Om İletişim Yayınları, İstanbul, 2003.
USLUATA, Ayseli, İletişim, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim Yayınları, İstanbul, [tarih yok].
WOLTON, Dominique, "Televizyon ve Yaşam Biçimleri: Bir kimlik, Değişim ve Meşrulaştırma Faktörü", Medya Dünyası, Der. Jean-Marie Charon, Çev. Oya Tatlıpınar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992.
Süreli Yayınlar
Bizim Aile, S. 97, Şubat 1998.
Hürriyet, 31 Mart 1994.
Köprü, S. 97, Nisan 1996; S. 69, Ocak-Şubat-Mart, 2000.
Milliyet, 29.11.1993.
Nokta ve Tempo dergilerinin 1984-1990 tarihleri arasındaki tüm sayıları.
Radikal, 4 Eylül 1999.
Yeni Gündem Dergisi, S. 96, 3-9 Ocak 1988.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: