Archive - Mar 2008

Tarih

Günaha Girmenin Sebebi Bilmemek mi?

Rabbimiz Teâla, Adem (A.S)'a insanoğlunun yeryüzünde kullanacağı bütün lisanları öğretmiştir. Şeftaliye kokuyu, koyuna sütü, arıya bal vermesini öğreten Allahu Teâla'nın, bir nebisine bütün lisanları bildirmesi, yeryüzünde bulunan ilimleri öğretmesi, Allah'ın azametine göre bir sineğin gözü, bir devenin tırnağı gibi küçük bir mesele ama insanoğluna göre büyük meseledir.

March 31st

biz,hüsn-ü zanna memuruz...

Biz, Hüsn-ü Zanna Memuruz!..

Soru: Bir mü’minin düşünce dünyasında hüsn-ü zannın yeri ne olmalıdır? Cenâb-ı Hakk’a ve insanlara karşı hüsn-ü zannın çerçevesi nasıl belirlenmelidir?

March 29th

HAMD İLE ŞÜKÜR ARASINDAKİ FARK

Hamd ile şükür arasında fark vardır; şöyle ki: Hamd, sadece Allahu Teala’ya mahsus olan bir fiildir.

Hamd, nimetin Allahu Teala’dan geldiğini itiraf etmek, onunla Allah rızası için güzel amellerde bulunmak ve o nimete Allah’tan başkasını ortak koşmamaktır.

Bu sebeple Allahu Teala şöyle buyurmuştur: “Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.”( Fatiha, 1/1 ) Yani bütün hamdler ancak Allah’a ait ve O’na layıktır. Çünkü O, alemlerin Rabbidir.

Dünyayı Avuçlarına Almak

Dünyanın avuçlarında olmak ya da dünyayı avuçlarına almak... Seçeneklerimiz bunlardan ibaret. Yani ya Allah’ı unutup dünyanın eline düşeceğiz ya da yalnızca Allah’a muhtaç olduğumuzu bilip O’na teslim olarak fakirliğin de zenginliğin de yükünden azat olacağız. Tercih bizim.

Fakr, dünyadan kaçmak mıdır yoksa dünyayı avuçlarının içine alabilmek midir? Evet, insan bir yönüyle, dünyayı elde etmek için arkasından koşturdukça dünyayı bir türlü yakalayamaz ama dünyadan vaz geçebildiği ölçüde de dünya o kişinin arkasından koşturur.

March 28th

"İBADET VE GÜNAH OLURMU?"

İbadet yapmakla birlikte günah işleyen kişinin durumu

Zayıf olsa da içki içenin ibadetinin makbul olmayacağıyla alakalı bazı hadisler vardır. Bunun gibi haset eden bir insanın amellerinin yanıp gideceğiyle alakalı rivayetler de vardır.

Zannediyorum günah işleyenlerin ibadetlerinin kabul olmayacağını düşünenler bu kabil şeylere dayanarak öyle konuşuyorlardır.

"BEN DEĞİŞMEM BEN BUYUM" VE BİR DUA

"Ben değişmem, ben buyum" diyen kimse hiç değişmez. Çünkü değişmeye niyeti yoktur. "Ben değişmem, ben buyum." sözü bir bakıma doğrudur. İnsanlar hiçbir zaman bütün bütün değişmezler.

March 26th

din vicdan işi midir?

Bu konunun insanî ve hukukî olanı şöyledir: Bir dindarın dindarlığına kimse müdahale etmemelidir. Evet, bir insanın dinî hayatına müdahale edilmez.

EY GÜZELLER GÜZELİ GEL....

Ey Güzeller Güzeli Sevgili Gel!..

İlk yaratılan nur O'nun nurudur. O zuhur etmezden evvel gündüzün geceden, baharın da kıştan farkı yoktu. İyilikler, kötülüklerle iç içe; akıl nefse yenik, ruh da bedenin esiri idi. Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösteren, düşünceye kapılar açıp insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykıran O'dur. Her şey gibi zaman da gerçek manasını o güzeller güzeli Sevgili’yle bulmuştur.

rahmetin müjdecisi

Rahmetin Müjdecisi

Soru: Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hem beşîr hem de nezîr oldukları belirtilmektedir. Beşîr ve nezîr tabirlerinden maksat nedir? Günümüzde, irşat ve tebliğ yolunda nezîr olmanın gereği yerine getirilirken nasıl bir üslup takip edilmelidir?

Cevap: Beşîr; güzel haberler veren, doğru yola teşvik eden, imrendirerek iyiliklere yönlendiren ve mükâfat vaad ederek yüksek hedefler gösteren güleç yüzlü müjdeci demektir.

March 20th

Allah Korkusu Olmadan Olmuyor

Allah Korkusu Olmadan Olmuyor

Günlük bir gazetemizin yurt haberlerini veren sayfasında ayni mevzuda tam dört haber var. Toplum ahlakının nerelere geldiğine ışık tutacak dört haber. Ve hepsi de bir gazetede. Bilmiyorum diğer günlük gazetelerde yayınlanan vakalarla ve basına aksetmeyen olaylarla bir günde ülkemizde ne suçlar cereyan ediyor. Ne gibi ahlaksızlıklar yapılıyor?

March 19th

PASCAL'IN DUASI

Acılar insanı kemale sevkeder,sıkıntılar onu büyütür,elemler feleğin çarkını yeniden ve yeniden çevirir.Bir çekirdeğin kabuğunun kırılması neyse,insanında acı ile örselenmesi ona benzetilir.Önce kendini savunmasız hisseder insan,incinebilirliği derinleşir,en küçük bir dokunuş derinden izler bırakır yüreğinde.Oysa bu,aynı zamanda filiz vermenin de zamanına denk düşer;insan yüreği öylece meyveye durur,dallanıp budaklanıp yeni bir dünyaya uzanır.

March 18th

SAADET İKSİRLERİ-3

***Altına ve gümüşe aldanma!Bunların hepsi de göz boyayan büyüden başka birşey değildir.Bunlara çokca sahip olanlarada imrenme !
-Onlarda var da bende niçin yok?...
Deme.Unutma ki,insanoğlunun rızkı gökten yağar,yerden biter.O halde altın ve gümüşün büyüsüne aldanmak,seni asıl gayenden uzaklaştırır.

***Başkalarının sahip olduğu malı ve serveti hesap ederek kafanı yorma!Çünkü,başkalarının varlığını hesap etmek,insanın kalbini karartır.Sana faydası olmayacak bir şey için kalbini karartman doğrumu?Bu hal senin için ziyan olmaz mı!

March 17th

SAADET İKSİRLERİ-2

***HADDİNİ BİL!Evet bu çok mühim bir öğüttür.İnsan bu sözü hayali bir levha halinde daima gözünün önünde bulundurmalıdır.Ne yaparsan yap,neyi öğrenirsen öğren...Ama haddini bil!İnsanda kemal var mıdır bir düşünsene!Kendi eksik taraflarını anlamak senin için ne büyük bir fazilettir...

SAADET İKSİRLERİ-1

Yaratılmışların en şereflisi,en üstünü insandır.Allah insana,kendi ruhundan ruh üfürmüştür.İnsanın şerefi ve üstünlüğü işte buradan gelmektedir.
İnsan,ruh ile cesetten mürekkep bir varlıktır.Melekler,sırf ruhtur.Hayvanlar ise,sırf cesettir.Bu itibarla insanlar,hem hayvandan,hem de meleklerden üstündür.Çünkü,her iki varlığın sahip olduğu vasıflar,insanda vardır.Zaten bütün hayvanlar ve melekler,insana hizmet etmek için yaratılmışlardır.İşte bu sırrı anlayan insan,hakiki insan olur.

iinternet aşıkları ve kurbanları

internet çağımızda tartışmasız en büyük iletişim vasıtası. Birçok kimse yadırgasada taktir etsede bu böyle. Aslında düşündüğümüzde internetin faideleri o kadar çokki... Fakat niyetler amellere göredir. Ve her bir kimse internetten içindeki niyet doğrultusunda faydalanır.Diyeceksinizki benim böyle bir düşüncem yoktu fakat mağdur oldum. Bu tamamen asılsız bir bahane. İnsanoğlu önce kendini bilip tanımalı ve ondan sonra yeni bir atılıma geçmelidirki bu yeni atılımda mağdur olmasın.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: