try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Zina ve gözlerin bakışı

SORU: Zinanın hükmü nedir? Toplum üzerindeki olumsuzlukları nelerdir? (Murat Altın/Ankara)

Zina, büyük günahlardan birisidir. Zina, aralarında meşru bir evlilik olmayan, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır. Kötü bir yoldur.”

Peygamberimiz (sav) de “Müminleri, Allah’tan daha çok fenalıklardan koruyan kimse yoktur. Bunun için Allah Teala açık kapalı fuhşiyatı (zinayı) haram kılmıştır.” buyurmuştur.

Zinanın, ahlaki, sosyal, hukuki ve sıhhi pek çok zararları vardır.

Neslin korunması

İslam’ın muhakkak korunmasını emrettiği zarurî maslahatlardan birisi neslin korunmasıdır. Nesillerin korunması evlilik müessesesinin sağlamlığı ile mümkündür. Nikah gölgesinde, aile teşkilatı içinde terbiye edilmeyen nesiller, hayatı karıştırır. Sosyal refahı temelinden yıkar. Zira aile, cemiyetin temel taşıdır. Bundan dolayı, İslam dini nikaha, nesli yetiştirmeye, çocuk terbiyesine, ailelerin korunmasına büyük bir önem vermiştir. Nesillerin birbirine karışmaması için zina haram kılınmış, zina iftirası yasaklanmış, zaruret olmadıkça çocuk düşürmek veya aldırmak, gebeliği önlemek haram kılınmıştır. Irz, namus ve neslin korunması toplumun refahını sağlar.

Zina ile kamil iman bir arada barınmaz. Nitekim Peygamberimiz “Zina eden kişi, zina ettiği sıra (tam ve olgun) mümin olduğu halde zina etmez.” buyurmuştur.

Rasuli Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: “Her müslümanın diğer müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. İnsana kötülük bakımından müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.”

Göz zinası

Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Ferclerini de haramdan korusunlar.”

“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ferclerini de haramdan korusunlar.” (Nur, 30-31)

Rasulullah Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Ademoğluna zinadan nasibi yazılmıştır. Çaresiz ona erişecektir. İki gözün zinası bakmaktır. İki kulağın zinası fuhuşla ilgili şeyleri dinlemektir. Dilin zinası fuhuşla alakalı sözdür. İki elden zina ederler; zinaları, harama el uzatmaktır. İki ayak da zina eder; zinaları, fuhşa yürümektir. Kalp de zinaya heves eder, yapmayı temenni eder. Artık ferc de bunları doğrular, yahut yalana çıkarır.”

İslam dini, önce harama giden yolları kapatır, önlem alır. Sonunda men edilen fiilleri kişi yaparsa, o zaman da cezalandırır. Şayet dünyada çekmesi gereken cezaları çeşitli nedenlerden dolayı dünyada çekmez ise o da ahirete kalır. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Gözlerin nasıl baktığını, kalplerden hangi düşüncelerin geçtiğini en iyi bilendir. Ayeti celile buna işaret eder:

“Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir.” (Mümin, 19)

“Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kaf, 16)

İnsan düşünüyor, müminler gaflete düşerek bu haramları nasıl işler ki? Bizi ve kainatı yaratan Allah (c.c.) görüyor, melekler görüyor ve yazıyor. Toprak titreyerek Allah’tan haya ediyor. O toprak ki günahkar insan oğluna ağzını açarken şöyle söylüyor:

Enes bin Malik der ki: “Yer her gün insana seslenir: Ey Ademoğlu, üzerimde türlü günah işlersin; halbuki içimde azap göreceksin. Üzerimde gülüp eğlenirsin; halbuki içimde ağlayacaksın. Üzerimde haram yersin; halbuki içimde kurtlar seni yiyecek.”

Peygamberimiz (sav) şöyle buyuruyor: “Mirac’ta bana cehennem gösterildi. Nice azap içinde olanların hallerine vakıf oldum. Cehennemde cife (pislik) yiyen zinakârı gördüm.”

Önleyici hukuk: Zerayi

İslam hukukunda şeri deliller ikiye ayrılır:

a) Asli deliller,

b) Feri deliller.

Feri delillerden olan zerayi, vesile manasını taşır. Helal ve harama götüren, onlara vasıta olan şeylerdir. Bu duruma göre harama götüren şey haramdır. Mübaha vasıta olan da mübahtır. Mesela zina haramdır. Zinaya vasıta olan her şey haramdır. İçki haramdır. İçkiye vesile olan her şey haramdır. Kötülüğün önlenmesi kadar, ona giden yolların kapatılması da önemlidir.

Erkek ve kadının birbirinin davranış söz ve tavırlarından etkilenmesi kaçınılmazdır. Zamanımızdaki okul hayatı ve benzeri kurum ve kuruluşların uygulaması dini açıdan sakıncalıdır. Ailevi boyutuna gelince; beraber oturup kalkmalar ölçüsüz hareketler ailelerde pek çok huzursuzluklar ve ayrılıklara, istenmeyen şeylere sebep oluyor. Nedenine gelince; Kur’an ve sünnetten uzaklaşmadır. Beşerî sistemlerin insanlığı getireceği nokta budur. Ahirette ise Allah’ın azabı şiddetlidir.

Erkek ve kadın, biri diğeri için cinsî uyarıcıdır. Bu sebeple yabancı (aralarında evlilik bağı veya devamlı evlenme engeli bulunmayan) erkek ve kadınların birbirlerine karşı ölçülü ve mesafeli davranmaları gereklidir. Yine yabancı bir kadının yabancı bir erkekle başbaşa kalması dinen caiz değildir. Zira haremlik ve selamlık farzdır.

Hadisi şerifte Peygamberimiz (s.a.v.), “Kim Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsa, yanında mahremi olmayan bir kadınla yalnız kalmasın. Çünkü böyle bir durumda üçüncüleri şeytandır.” buyurmuştur. (Müslim)

Böyle bir durum, karşı cins için tahrik edicidir. Zinaya veya dedikoduya ve tarafların iffetinin zedelenmesine yol açabilir.

Bilhassa kadınların çok dikkatli olması gerekir. Yabancı erkeklerle konuşurken kadınların, kalpte şüphe uyandırmayacak ve karşısındaki kişiyi yanlış anlamaya sürüklemeyecek tarzda ciddi ve ağırbaşlı olmaları, hem kendileri, hem de erkekler için güzel olur. Hanımlar takva elbiselerini giymeli erkekleri ise onlara yardımcı olmalıdır.

Mezarda çürüyüp toprak olacak azalarınızı sakın erkeği ile kadını ile günah aleti olarak kullanmayın. Her şey fani, baki olan Allah (c.c.)’tır. Her nefis ölümü tadacak, herkes yaptığının hesabını verecek. Hesap, mizan, sırat, cennet veya cehennem bizler içindir; biz buna hazır mıyız?

Sakın unutmayın. Kendi kıymetini bilen, kendini seven, rızai bari için, cennet için amel işler. Dünyanın geçici zevkleri bizleri aldatmasın. Yanlış yapanlar tevbe etsin. Bir daha aynı yanlışa dalmasın.

Satanizm

Gençlerin satanist yapılmasındaki unsurlardan en önemlisi zinadır. Günümüzde bazı gençler satanizmin tuzağına düşürülürken doğrudan doğruya gel seni satanist yapalım veya biz satanistiz, gel sen de satanist ol, denilmiyor, aksine biz bir grup arkadaşız, zaman zaman bir araya gelip eğleniyoruz, denilmektedir. Bu arada genç kızlar devreye sokularak ve gençlerin istedikleri kızlarla arkadaşlık kurmalarına ve cinsel ilişkiye girmelerine zemin hazırlanarak, bu tür toplantılar daha da cazip hale getiriliyor. Çünkü satanizmde serbest seks anlayışı vardır. Yani isteyen her erkeğin istediği genç kızla cinsel ilişkiye girme imkanı vardır. Genç kızlar da bunu böyle kabul etmek durumundadır. Hatta onların bu konuda seçme hakları dahi yoktur. Bu anlayışı ihdas eden ve satanist düşüncesini yaymada kadın unsuru birinci derecede kullanılmaktadır. (Satanizm, Prof. Dr. Ahmet Güç, Diyanet Yayınları)

Ey ümmeti Muhammed! Çocuklarımız Allah’ın bize bir emanetidir. Onlara sahip çıkalım. Akaidlerini, ilmihallerini, Allah’a ve Rasulünü sevdirelim. Biz çocuklarımıza sahip çıkmaz isek başkaları sahiplenirler. Ya misyoner, ya satanist veya benzeri yanlış yollara sevk ederler.

Zinayı teşvik eden unsurlardan biri de televizyondur. Gayri ahlakî, gayri İslamî, gayri insanî nice diziler, çocuklarımızın, hatta bizim edep ve ahlakımızı bozuyor. Ailenin ve toplumun bereketini gideriyor.

Küfür ve şirk sistemlerinde zina suç değildir. Zira beşerî sistemler kötülüğü emreder, iyiliği yasaklar, neticede hep cehenneme davetiye çıkarır. Ahiret, mahşer, cennet, cehennem mefhumu da yoktur.

Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i Kur’an’a mahkum et. Amin.

Yorumlar

göz

göz zinası ne kadar günahtır?

Allah bakani da, baktiranada

Allah bakani da, baktiranada lanet etmistir.

evet haramdir. Baktigimiz sürece lanet ediliyoruz.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: