try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

HÜKÜMLERİN DEĞİŞMESİNDE ÖLÇÜ

"Mecmûat'ül-hakayık" adlı kitabtan alınan ve "Zamanların değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz" şeklinde dilimize aktarılan bir hukuk kaidesini, bazı kimseler, ya gaflet ve cehaletlerinden, veya İslâma dost olmayışlarından, kendi arzuları istikametinde sündürüp zorlamaktadırlar. Cahilâne bir teârüf edası içinde, zamanın şartlarını ve karşılaşılan zorlukları ileri sürerek ve bu kaideyi numarasız gözlük gibi her meseleye teşmil ederek fetva vermekte ve ahkâm kesmek tedirler.

Âyet ve hadisle hükme bağlanmış bir meselede ictihada bile mesâğ bulunmazken, karakûşî usullerle hüküm vermeye asla müsade yoktur. Yukarıda belirtilen kaide, sadece örf ve âdet kabilinden olan şeylerle sınırlıdır (1). Bu sebeple, âyet ve hadisle sabit olmayan küllî hükümlerden bulunmayan bir takım cüzî hükümler zamanın değişmesi ile değişebilir (2). Mesela çok eski zamanlarda, namaz vakitlerinin ha-ricinde, camilerin kapıları kilitlenmezdi. Zamanın geçmesi ile hırsızlık vakaları çoğaldığı için, ibadethane kapılarını kilitlemek câiz görüldü (3).

İkinci bir misalle mevzûumuzu daha açık hale getirmek isteriz: Vaktiyle, evlerin odaları hep aynı olurdu. Ev satın alacak bir kimse, odalardan birini görerek sözleşmeyi tamamlar ve "Hıyâr-ı rü'yet" hakkı düşmüş olurdu. Zamanın geçmesi ile odaların eb'ât ve evsâfında değişiklikler oldu. Bu sebeple, odaların tamamını görmedikçe hıyâr-ı rü'yet sâkıt olmaz (4).

Namaz ve oruç gibi dinî vecibeleri bu kaideye kıyaslayarak vakitlerinde takdim veya tehir yapılamaz, "insanlara kolaylık yapalım" fikrinden hareket ederek, oruç farizasını kış mevsiminin serin günlerine tahsise çalışmak, dini tahrif (deforme) etmek olur. Namaz, ancak İslâmın tesbit ettiği vakitlerde edâ olunur; oruç, kameri yıl esasına göre ve hilâlin görülmesi ile tutulur.
Kişi, ihtisasının dışına çıkan meselelerde fikir beyan etmemeli; hele dinî mevzularda daha dikkatli davranmalıdır. Zira yapılacak hata, kişiyi dünyada mahcup, âhiret hayatında mesûl eder

(1) Mir'ât-ı Mecetle-i Ahkâm-ı Adliye, sh.3.
(2) Hukuk-ı İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 1, sh. 274.
(3) Mir'ât-ı Mecelle-! Ahkâm-ı Adliye, sh. 22.
(4) Hukuk-ı İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 1, sh. 275.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: