try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Türkiyenin 15 Büyük Baş Belası…

Türkiyenin başına bela olan onlarca belki yüzlerce irili ufaklı unsurlar var.Ama on beş tanesi ülkenin huzurunu,ahlakını,güvenini ve asayişini bozuyor.Bunların belki çoğunu insanlar biliyor ama koymadığı için teşhis edemiyor.Milletin hayatını,ahlakını,dinini,huzur ve emniyetini bozan unsurlar şunlardır.

1-En büyük bela olan terör ve anarşi ülkeye 40 senedir huzur ve emniyet vermedi. On binlerce can alan, binlerce yuva yıkan binlerce yetim ve dul bırakan terör laneti iç ve dış desteklerin kesilmesi yanında cehalet, zaruret(fakirlik) ve ihtilafın (yani birbirimizi bağlayan nurani bağları kurmakla) giderilmesi ile ancak çözülebilir.

2-Milletin başına bela olan ikinci büyük unsur ahlaksız ve inançsız olan medyadır. Görsel ve yazılı yayınları ile milletin ahlakını, dinini, imanını, değerlerini hiçe sayan bu kesimlerin milletin ahlakı ve inancı üzerinde yaptığı tahribat o kadar büyüktür ki tarif edilmez. Toplumun kalbine aklına ahlaksızlık ve pislik akıtan bu değersiz ve genetiği bozuk kesimler yüzünde toplumda namus, şeref ve ahlak ayaklar altına düştü. Zina, fuhuş, kötü ahlaklar sıradan ve basit bir hale geldi.Suçe teşvik eden filmleri,sapıklığa teşvik eden yayınları,zulme sevk eden görselleri yüzünden toplum cinnet toplumu haline geldi.Bunlardan kurtulmak için bu kesimlere tepki vermeli kanallarını izlememeli ve gazetelerini almamalıdır.

3-Toplumun başına bela olan unsurların başında yine içi ve dışı bir olmayan,;dine, mukaddesata ve değerlere düşman olan kesimler geliyor.Bu kesimler toplumun asli unsuru olmayan inanç ve değerleri benimseyen ismi türk yada kürt ismi olan ama aslında kripto olan ve inancını içte gizleyen dışta Müslüman görünen kesimlerdir. Türkiye deki dine ait değerlere düşman olup laiklik perdesi altında dine ilişen yasakları getirip uygulayan ülkenin önemli kesimlerini ele geçiren yine hep bu kesimlerdir.Cuntalar,çeteler ve faili meçhuller hep bu kesimlerin eliyle yürütülmektedir.Bunlara karşı temkinli tedbirli olup idareyi bunların elinden alıp kurtarmakla ve gerekirse ülkeden tard etmekle huzur ve güven gelir.

4-Toplumun başına bela olan unsurlardan birisi de sahtekar alimler ve şeyhlerdir.Evet, içi ahmak yada kafir olan dışı Müslüman mübarek ve alim görünen bu grupların sayısı ve ardına takılanların çoğunluğu küçümsenmeyecek kadar çoktur.Toplumun dinini, sakat içtihat ve fetvalar ile bozan bu kesimlerin alimleri zamana, zemine, adama, duruma, hatıra göre fetva verip milletin dinini içten içe gizlice ifsat edip toplum hayatını bozuyorlar.Beş hakikatin içerisinde bir batılı millete yediren bu alimleri münafıklık ve şeytanın temsilcisi oldukları için terörden daha tehlikelidirler.Hele ki dine hizmet diye kendisine tabi olanları sahtekarlığa ,yalana dolana ve hak yemeğe itenler karşı dikkatli olmalıdır.Bu kesimlere karşı ferasetli ve uyanık olmalı ve aldanmamalıdır.Ehli sünnet vel cemaat çizgisi dışında ise ardına düşmemeli sözlerine itimat etmemelidir.

5-Toplumun birliğini beraberliğini bozan unsurlardan biriside ırkçılık, kavmiyetçilik ve milliyetçilik fikri ve görüşüdür.Toplumları kamplara ve tefrikaya atan bu şeytanı hastalık terörün hortlayıp milletin başına bela olmada büyük bir etken olmuştur.Irkı üstünlüğü hastalığı ile başka ırkları kötüleyen bu zihniyet Allah katında hiçbir değeri olmayan ırkçılık ve kavmiyetçilik ile övünerek başka milletleri aşağılama saplantısı ve hastalığı bu millete çoık zarar verdi.İşin garibi sağdan soldan göç ile gelen göçmen Türklerin binler senedir bu topraklarda yaşayan ve milyonlar şehit veren Kürtleri aşağılayıp onlara üstünlük taslamaları ve yıllarca bu politikaları benimsemeleri yüzünden milletin başına terörü patlak verdirdi.Bu pis hastalığın çaresi milliyetçiliği sadece milli ve manevi değerleri benimseme olmalı ve üstünlük Allah katında takva ile olduğu bilinmelidir.

6-Toplumun başına bela olan unsurlardan birisi de milletin kanını emen ve sömüren çağdaş hırsız ve soyguncular olan bankalardır. Toplumu tüketim çılgınlığına sürükleyen ve kredi kartlarıyla batıran bu kesimlerin sömürdüğü insanların sayısı elli milyonu geçmiştir. Toplumu kredilere ve kredi kartlarına mahkum eden onları tepe tepe sömüren bu kesimlere karşı topumun uyanık olması gerekir. Bankaların sadece bir kredi kartı aidatı trilyonlarca para tuttuğu düşünülürse sömürünün boyutu anlaşılır.bunlara karşı çare ise gereksiz harcamaları terk etmek,ve faiz çarkını döndüren kartları atmak.Faiz günah ve belasından kurtulmaktır.

7-Toplumu mahveden ve huzuru bozan unsurlardan birisi de sosyal adaletsizliktir. Anarşi, hırsızlık, kavgalar, soygunlar ve terörde en büyük etkenlerden birisi devletin milli geliri eşit dağıtmayıp unsurlar arasında adaleti tesis etmemesidir.Birileri bir senede sanat,sinema ,alışverişten trilyonlar kazanırken öteki kesimde milyonlarca insan asgari ücret ile yaşama çalışıyor.İşin kötü tarafı trilyonlar kazanan da ekmeğe aynı vergiyi ödüyor.İşsiz ve asgari ücretlide aynı vergiyi ödüyor.Bu adaletsiz dağılım insanları kötülüklere itiyor.Çaresi geliri eşit dağıtmak.Adaleti tesis etmek.Zenginden fakirin hakkını olmak olan zekat sistemini tesis etmektir.

8-Milletin baş belası olan unsurlardan birisi de yalancı ,menfaatçi ve sahtekar ve basiretsiz siyasetçilerdir.Basireti olmayan idareciliği bilmeyen idareciler ve siyasetçiler yüzünden ülke çok çekti.Bu zihniyetli yöneticiler yüzünden ülke geri kaldı ve gelişmedi.İnsanların iyiliğini suistimal eden siyasetçiler yalan ve iki yüzlülükleri ile milleti aldatıp yıllarca onları oyaladılar.millete hayırlarından çok zararları dokundu.Çevrelerini zengin eden milletin parasını soygunculara yediren ve milli geliri çar çur ettiren bu basiretsizler yüzünden ülke onlarca sene geriye gitti.Hala siyaset yalan dolan menfaat üzerine gidiyor.Bunlara karşı eylem ve söylem birliği edip,sözlerine ve vaat edttiklerini pirim vermeyip,basiretli ve ferasetli olup taasup ve tarafgirlik etmeden milletin menfaatini gözeten ve milletten olan insanların seçilmesi için çalışmaktır.

9-Toplumun başına bela olan bir hastalık da hayâsızlık, çıplaklık ve çirkin hayâsız modalardır. Milletin ahlakını hayasını iffetini parçalayan ve çağdaşlık kisvesi altında mahveden bu akımlar yüzünden edep ve haya öldü yerine hayasızlık edepsizlik geldi. Haliyle bu içerisi tahrik edici unsurlarla dolu olan modalar yüzünden tecavüzler tacizler ve fuhuş arttı.Bu artış kız çocukların hamile kalma yaşını onlara düşürdü.Sapıkları çoğalttı.Bu ahlaksızlığın çaresi Allahın emri olan tesettür ve nezih ve hayalı giyinmek ve yaşamaktır.İşin acı tarafı şeytanın yoldaşı olan bazı kendisine islamı adına veren kesimler tesettür modasını icat ederek tesettürlü kadının aklını çelip tesettürün ruhunu manasını bozdu ve onları ahlaksız yaptı.Allah bu kesimleri kahretsin.

10-Toplumun başına bela olan unsurlardan birisi de israf ve lüks tutkusudur.Bu tutku toplumu mahvetti.Herkes lüks yaşama tutkusu yüzünden ahlakını değerlerini feda etmekten çekinmeyecek hale geldi.Giysi,kozmetik,ekmek ve teknoloji tüketimi patladı.Milleti vitrinlerin mağazaların ve modanın kölesi yaptılar.Herkes teknoloji delisi tutkunu oldu çıktı.Lüks yaşama tutkusu insanları ahlaksızlığa,fuhuşa,hırsızlığa,soyguna ve haksız kazanca itti.Bunlara karşı çare iktisat ve kanaat ile yaşamak.Hella olan dairedeki keyiflere tabi olmaktır.

11-Toplumu mahveden unsurlardan birisi de din ve ahlaki değerlerin gerilemesidir.Bu değerler toplumda gerileyip yerini çağdaş hayatın nefis ve bencillik odaklı hayat tarzının alması toplumu topyekün ahlaksızlık ve hayasızlık uçurumuna sürükledi.Toplum dini ve ahlaki değerlerini yitirince insafı, vicdanı ,merhameti ve hürmeti de yitirdi.Bencil zalim,çıkarcı ve menfaatçi bir hale geldi.küçüğe merhamet etmeyen büyüğünü saymayan bir hal aldı.Namus ,şeref ve haysiyeti umursamayan bir şekil aldı.Bu zafiyetler yüzünden toplumda cinayetler suçlar patladı.her tarafta yan baktın cinayetleri omuz attın cinayetleri küfür ettin kavgaları arttı.Bu hastalığın belası dini hayatın hayatı yapıp milleti din ile ihya etmektir.

12-Toplumu mahveden başına bela olan unsurlardan biri de milletin kendi şahsi menfaatini önde tutup milletin menfaatini geri bırakarak küçük adi basit menfaatine büyük menfaatleri feda etmesidir. İhalelere fesat karıştırmak, evrakta sahtecilik, çetecilik, vb. gibi işlere girişmek kısa yoldan köşeyi dönme arzusu milletin malını servetini küçük menfaati için harcama küçük bir rüşvet için devleti büyük zararlara uğratma hırsı tutkusu milli geliri zay edip mahvetmektedir. Bu hastalığın çaresi himmetini millet için kullanmaktır.

13-Toplumu mahveden hastalık ve unsurlardan birisi de siyaset, diyanet, iktisadi içtimai idari hayatımızın yalancılık ve menfaatçilik ile zehirlenip toplumda yalanının revaç bulmasıdır. Toplumun geneline bakıldığı zaman yalan her kesimde ticarette siyasette diyanette ve içtimai hayatta revaç bulup en gözde iş olmuş durumdadır. Medyanın iftiraları yalanları, yalan dolu tarihler,yalan dolu oyunlar,yalan dolu filmler,yalan dolu propagandalar,yalan dolu sporlar,yalan dolu sanat toplumu adeta zehirleyip mahvetmiş.Doğruluk ile yükselen insanlar küçük basit adi menfaatlere büyük kıymetli şahsiyetlerini değerlerini feda etmiş alçalmışlar.Bu hastalığa karşı çare yalana dolana prim vermeyip dürüstlüğü doğruluğu toplumun esası temeli yapmaktır.Böyle olursa ancak toplum düzelir.

14-Milletin başına bela olan unsurlardan birisi de toplumdaki istibdad,baskıcı sistem ve kanunlardır.Toplumu fırkalara bölen toplumun değerlerini hiçe sayan ve toplumun manevi değerlerini aşağılayan ve düşünce ve fikirler yüzünden toplumun istidat kabiliyet ve yetenekleri körelip işe yaramaz hale gelmiştir.Bu maddi ve manevi baskılar toplumu sindirdiği için toplum korku krallığının kölesi olmuştur.İstibdad ve bakılar yüzünden toplumda ne lazımcılık meydana gelmiş kimse kimsenin yanlışına müdahale edip karışmaz olmuştur.Bu baskılar ve istibdat kanunları sitemi kaldırılıp anayasada bir kişinin tahakkümünden çıkarıldığı zaman özgür katılımcı ve inançlara saygılı hale getirilirse o zaman toplumda inkişaflar açığı çıkıp maddi ve manevi kemalat ve terakiyat gerçekleşir.

15-Toplumu mahveden unsurlardan birisi de ideolojik sistem odaklı eğitim ve eğitim içerisindeki karma eğitimdir. Toplumda zinayı ve fuhuşu yayan ahlaksızlığı ve ahlaki değerleri mahveden uygulamalardan olan karma iş ortamı karma eğitim hamile kalma yaşını evlenme yaşını zina yapma yaşını onlara düşürmüştür.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: