try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

İhlaslı olmak bizlere neler kazandırır.

Sual. İhlaslı olmak bizlere neler kazandırır.
Elcevap:İhlas,bütün amelinde sadece rızayı ilahiyeyi gözetmek,yapılacak her işte Allahın razı olmasını esas tutmaktır.İhlası kazanmak ve İhlaslı olmak, ahiretin tarlası olan şu dünya mezrasında ibadet,iyilik, güzellik,kulluk ekmeye gönderilen kulların biçeceği amellerinin satışa çıkarılacağı yevmi mahşerde rabbimizin huzuruna elimizde içerisinde ihlas hazineleri olan ürünlerle gitmeyi kazandıracaktır..İçerisine riya, şöhret, kizp, şirk karışmayan ameller ekip karşılığında ahiret pazarında mallarına cenabı hakkın müşteri olduğu kullardan olma şerefi kazandıracaktır.Evet nasıl ki, pazara giderken malın iyisini ,meyvenin güzelini seçen biz kullar amele gelince o amellerin güzellerini seçmediğimiz takdirde amel hasılatımız ihlassızlıkla çürük olacaktır.Rabbimize satmamız gereken malımızı canımızı ihlassızlıkla çürüterek eksilterek bozarak değerini düşük olacaktır. Bu zararlar ihlâssızlığımızın neticesi olacaktır.
Cenabı hakka satmamız gereken emanetlere eğer ihanet etmişsek demek ki bizlerin ihlâsı yok.!
Cenabı hakkı unutup dünyaya dört elle sarılıp ahireti ikinci ve üçüncü plana atıyorsak demek ki ihlâsımız eksik.!
İhlasımız eksik olmazsa görünmeyen alemleri görür gibi ibadet eder şükür ederiz.
Eğer hayatımızda, dilimizde, yanımızda sadece dünyalık şeyler varsa ve onlarla uğraşıyorsak demek ki ihlasımız yok.!
Eğer ahiretin dehşetli manzaralarını, azaplarını unutup hatırımıza bile getirmiyorsak ebedi yaşayacakmış gibi nazlanıyorsak demek ki imanızı eksik ve ihlasımız yok.!
Eğer ahiret pazarında mallarımıza müşteri bulamazsam, halim nice olur, çürük mallarım elimde kalır diye tasa çekip akıbetimizi düşünmüyorsak demek ki imanımız eksik ve ihlâsımız yok.
Eğer malımızı, canımızı Allaha cennet karşlığı satma sözü, antlaşması yapıp caymış isek demek ki ihlasımız yok. İhlasımızın olmaması sözümüze, fikrimize, halimize yansır.ihlasımızın eksikliği amelimize yansır.Ahiretimize yansır.Cennetimize yansır.İlmimiz varsa amelimiz yoksa hüsranda değilmiyiz.riya ile amelimizi ihlasımızı bozarak yarın yevmi mahşerde ziyanda değilmiyiz.ne ilmin çokluğu,ne şöhretin çokluğu ne malın çokluğu kiymeti ifade etmiyor içinde riya varsa,amel etmek yoksa.halimizin amellerimizin mahvını anlamak için hadise bakmak yeterlidir.”bütün insanlar helak olacakla.alimler hariç.alimlerde helak olacaklar ilmiyle amel edenler hariç.ilmiyle amel edenlerde helak olacaklar ihlaslılar hariç onlarda her an tehlikedeler.işte halimiz bu işte amilimizin hali bu.bu hadisin hakikatini ahirette gösterecek olan ise Hz adem olacak.Hz ademe cenabı Mevla diyecek 1000 kişiden birisini cennete gönder.999 kişiyi cehennem.ne kadar dehşetli bir hal ve manzara.Hz Bediüzzaman Hazretleri bu zamanda ölen 40 kişiden ancak birisinin imanla kabre gittiğini söylemiş 39 unun başına açılan kabre imanla gitme ebedi hayatını kurtarma davasını kaybettiğini söylüyor.bu zamandaki küfrü göklere kamet eden ateş gibi tasavvur ediyor içinde imanlar yanıyor diyor.işte haletimiz bu.imanlar okun yaydan çıktığı gibi çıkıyor.evlerden mümin çıkanlar evlere kafir dönüyor.camilerde namazlar kılınıyor ama makbul olan namaz yok.sabahlara kafir çıkıyor farkında değil insanlar.işte halaketimiz bu kardeşim.bu halaketlere ve felaketlere karşı yine sığınacağım. ihlas olacak.bırakın ilmimiz az olsun.az olsun yeter ki amel olsun.cehennemin en alt tabakalarını dolduracak olanlar ilmiyle amel etmeyenler olacak.başkalarına faide verip kendileri helak olanlar olacak.cennete gidenler kendilerinin buraya girmesine vesile olanları cehennemde görünce sizler niye buradasınız dedikleri zaman bizler sizlere hayrı tavsiye ettik ama uymadık diyecekler.
Ebedi hatamızın vesilesi olacak olana uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas ihlas ile olur. musibetlere belalara karşı en büyük bir kuvvet ihlasımızı olabilir.,
yevmi mahşerde bizlere en makbul bir şefaatçı ancak ihlasımız olabilir.,
aczimiz ve fakrımız karşısında sığınacağımız limanımız ve en metin bir nokta-i istinad ihlas olmalıdır.
yizlerce binlerce hakikatlerde kitaplarda sözlerde değil bazen en kısa bir tarîk-ı hakikat ihlas ile olur.
Bazen en kestirme ve kabul edilelibilir, en makbul bir duâ-yı mânevî ihlas ile olur,
hayatın nice engelleri manileri karamsarlıklarına karşı ızdırarı hale karşı en kerametli bir vesîle-i makasıd ihlas ile kazanılabilir.
nice kemalatları geride bırakacak olana bazen en yüksek bir haslet ihlas ile kazanılır.
yıllarca senelerce edilen ibadetlere denk ğelibilecek en sâfî bir ubûdiyet ihlas ile kazanılır.
Demek ihlâsda mezkûr hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ki kullarından rabbimiz ihlaslı olmalarını istiyor.Bal hükmünde olan amellerin tatlılığını riya sirkesi ile bozmalarını istemiyor.nice şehitler nice alimler nice abidler nice zenginler cömertler rabbin katında yalancılardan olacaklar yevmi mahşerde sırf amellerine riya karıştırdıkları için.biz gafil kullar yıllarca hep rabbimizi küstürdük.hakkın ali olan hatırını kırdık durduk.gafil ahmak hain nefsimize muhabbet ettik.o alçak nefsimizin zebun arzularını geri çevirmedik.bize ihsanı keremi lütfu olmayan bize acımayan bize kıyan bize düşmanlık eden bizi maskara eden nefsimizi incitmedik.amelemizde rızayı ilahiyi değil hep nefsin memnuniyeti için çabaladık.ihsanı vereni değil ihsanı isteyeni sevip durduk.sıhhati ona feda ettik,gençliği ona feda ettik,kemalatımızı ona feda ettik cemalleri ona feda ettik,vaktimizi ona verdik,kulluğu ibadeti tapınmayı şükrü ona feda ettik.rabbimizin huzuruna belki müflis olarak gitme kaldı elimizde.belki gençlikten ihtiyarlığa derin bir ah kalacak elimizde.rabbim ölüm gelmeden uyanmayı nasip etsin.rabbim azda olsa amelin safi olanını versin bizlere
Risalei nurda ihlas.
1. Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Kesret-i etba' ile ve fazla muvaffakıyet ile değildir
2. Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlahiyeye karışmamalı.
3. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.
Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm “Ben nefsime itimat etmem çünkü o daima kötülüğü emreder”.demesiyle, nefs-i emmareye itimad edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri defetmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun.
4. Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.
5. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: