try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Cemaat ve Tarikatlerde Görülen Yanşılar.

Sual:Neden çoğu yazılarınızda cemaatleri övüyorsunuz ve cemaat olmayı tavsiye ediyorsunuz.Halbuki bir çok cemaat var ki kuran ve sünnetten alakaları yok.yada taasupta gidiyorlar.kuran ve sünnete uymayan hal ve hareketler sergiliyorlar.Bende cemaatte kaldım ve bir çok olumsuz şeyler gördüm..öyle garip şeylere, saçmalıklara ve taasuplara rastladım ki beni nefret ettirdiler..Birazda cemaatlerin yanlışlarından bahsedin.O cemaatlerde ki Kur-an ve sünnete uymayan onlarca hatalarından bahsedin.O hataları görmeyince sizde taasup göstermiş olmuyor musunuz.

Elcevap: İnsaf ve vicdan düsturlarında vardı ki bir şeyin çoğunluğu hayır ve azı şer olursa o şeyden vazgeçilmez. Ve ona bütün bütün kötü denilmez.Hayrı şerrinden çok ise ona batıl denilmez.Dikkat ettiyseniz ben cemaatin hakkaniyetinden ve cemaat olmanın kutsiyetinden ve gerekliliğinden bahsediyorum.cemaatlerin hakkaniyetini dava etmiyorum.Ben sadece cemaatin hakkaniyetini dava ediyorum.Her cemaat hak olacak diye bir taasup göstermiyorum.çünkü maalesef ehli sünnet ve vel cemaat çizgisinde gittiğini söylediği halde o çizgiden sapan ve alakası bile olmayan bir sürü tarikat ve cemaat var . Öyle cemaat ve tarikatlar var ki gizli münafıklar ve örgütler tarafından kurulmuş sırf islama tarikate zarar vermek gayesi taşıyorlar.Yakın zamanda medya da gördüğümüz sahte şeyhler ve yedikleri haltlar ve büyük bir terör örgütünün yan kuruluşları olan islami tarikatler ve örgütler çıktı meydana.demek bir çok tarikat ve cemaatler var ki islamla alakaları bile yok.

Bunların yanında batıla kayan o kadar İslami gruplar var ki, anlatılamaz.cemaat ve tarikatlerin içerisine o kadar taasup ,batıl şeyler, fikirler düşüncele karışmış ki saymakla bitmez.o kadar bidalar doldurulmuş ki o gruplar içerisine sıralamakla bitmez.Bir kısım tarikat ve cemaat lideri belki İslami ve imani bir alt yapısı olmadığı halde cemaat kurmuşlar.Yani kafası esen kendisine bir cemaat kurmuş ve etrafına mürit toplamış..Öyle tarikatların öyle uygulamaları var ki akla ,fikre ,imana dine zarar …

Bu tarikat ve cemaatlerin batıl ,yanlış , kusurlu ve hatalı olan taraflarını aşağıda yazalım ki insanlar neye inanıp inanmayacaklarını bilsinler.O cemaatlerin hak olan şeyleri kabul etsinler ama yanlış olan şeylerini kuran ve sünnet mihengine vursunlar ondan sonra hükmetsinler.Böyle davrandıkları zaman yanlışları görürler.Körü körüne bir şeyin peşine düşmezler.

Bazı Cemaat ve tarikatlarda görülen yanlışlardan en önemlisi şudur ki: liderlerini haddinden fazla kutsamalarıdır. Bazı gruplar liderini öyle bir makama getirmiş ki, peygamberin o makama ulaşması imkansız.Kimi gruplarda öyle taasuplar var ki, liderlerini hatadan münezzeh kusurdan münezzeh görüyorlar.Sanki hatasız, kusursuz bir adammış gibi beşer üstü bir insanmış gibi davranıyorlar.O liderin söylediği şeylerde hata, yanlış, kusur ve yanılma yokmuş gibi davranıyorlar.Söylediği her sözü hatasız kusursuz görüyorlar.Adamın söylediği her şeyde bir hikmet kalıbı meydana getiriyorlar.yanlış bir fetva bile verse o fetvanın altında binler hikmet görüyorlar.Mesela adam kalkıp okul için başları açmayı gerekli görüyorsa.Talebeleri söylenen sözün kurana ve sünnete uyup uymadığına bakmıyorlar.O hükmün farz olup olmadığına icma ile sabit olup olmadığına bakmıyorlar. Liderinin söylediği sözler ve hükümler Kur-an ve sünnetin hükümlerinden üstünmüş gibi davranıyorlar.Allah bunlara insaf versin.Peygamber bile Kızına hitaben “Sakın peygamber kızıyım diye namazını kazaya bırakma bana güvenme deyip ona arka çıkmazken :Nasıl olurda bir lider müritlerinden yeri geldi mi namazlarını kazaya bırakmalarını isteyebilir.Kimdir e bu yetkiyi kimden alıyor.Peygamberlere sadece vahiy gelir.Peygamberde bundan sonra gelmeyeceğine göre kimdir bu insanlar ki peygamberlere verilmeyen yetkiler verilmiş.Kendileri kendilerine yetki vermişse bunlar o zaman alim bile değillerdir.Çünkü alimler peygamberlerin varisleridir.Oların her şeyine varistirler.Abes işler yapmazlar.İnsanları ateşe atmazlar.

Bazı Cemaat ve tarikatlerde görülen yanlışlardan biriside şudur ki:bazı gruplarda lidere isnat edilen yada o grubun makbuliyetine isnat edilen o kadar hurafeler var ki saymakla bitmez. Bu guruplar liderlerini hurafelerle yüceltiyorlar. Hurafelerle işleri görüyorlar. O gruplarda işler rüyalarla hallediliyor. Rüyalar bir nevi hüküm yerine geçmiş. Liderimize rüyada şöyle denilmiş. Liderimize rüyada şöyle emredilmiş. Liderimiz rüyada şöyle görev almış. Rüyada liderimiz peygamberden emir almış. liderimiz rüya ile emirleri alıyor.liderimiz rüyada kendisinden şöyle ,böyle yapılması istenmiş.vb gibi savsatalarla akıllar ifsat ediliyor..Halbu ki islamda ölçü liderlerin rüyaları değil Kuran ve sünnettir.

Evet belki sadık rüyalar vardır.Ve onlar müminlere bazen yol gösterir.Ama hiç bir rüya hüküm ifade etmez.Hükümler kuran ve sünnete uymuyorsa yaptırımı olmaz.Anlamı ve hakikati yoktur.Çünkü temeli sadece rüyaya dayanıyor.Ama maalesef bazı gruplarda rüyalar almış başını gidiyor.Adam rüyada söylenene bakıyor da Kuranı ve sünnetin ve alimlerin söylediğine bakmıyor.Allah sadık rüyalarla kullarına ihtarlar,uyarılar ve ikazlar yapabilir.Ama kimse rüyada bana peygamber farz olan bir şeyin aksini yap dedi diyemez.Dese yalan ve iftira olmuş olur.

Bazı Cemaat ve tarikatlarda görülen yanlışlardan biriside şudur ki:Bazı gruplar insanları sağmal inekler gibi görüyorlar..Yani insanları para kaynağı görüp o insanları dini kavramlarla sömürüyorlar..Evet belki bu guruplar dine hizmet için paraya ihtiyaç duyacaklardır..Hele çocukları bursla okutuyorlarsa ve fakir çocuklara burs veriyorlarsa para gereklidir.İnsanlara hizmet etmek ve yedirmek için paraya ihtiyaç vardır.Ama insanları sömürmeden onların rızasını alarak yapmak esas olmalıdır..insanların rızaları gözetilerek onlardan talep edilebilir..Bu talepte ise o insanların gönül razılığı olmalıdır.Onları vermeye zorlayacak olan manevi baskılarla vermezsen çarpılabilirsin, işlerin rast gitmez ,batarsın iflas, edersin, gazaba uğrarsın, vb gibi isteme tarzları yanlıştır.Bu tarz isteme yöntemleri ile bir çok insanların islamdan ve dinden soğutulduklarını görüyoruz.Öyle işi ileriye götürenler var ki insanları soymak için rüyada şu şahısa git size yardım etsin yada ederse ona cennet var.gibi şeylerle insanları sömürüyorlar.Halbuki dinin sahibi Allah tır.ve Allahın dinine hizmet ederken zillete girmeden izzetli olarak hizmet etmek gerekir.Rabbimin dini izzetlidir.ve Başkalarının dilenciliğine ihtiyacı yoktur.Rabbinin malını gönülden verenlere ise diyecek yoktur.

Bazı Cemaat ve tarikatlarda görülen kusurlardan birisi de şudur ki: Yurtlarında barındırdıkları öğrencilerin boğazlarından geçirdikleri rızıklara dikkat etmezler.Gelen bağışların ve yardımların nereden, kimden ve nasıl geldiğine bakmazlar..Halbuki öğrencinin boğazından geçecek paranın temiz ve helal olması önemli bir etkendir.Helal olmayan şüpheli olan şeyleri çocuğun boğazından geçirmek mesuliyetini umursamazlar.Halbuki haram ile beslen çocuklar hayırlı ve faydalı olamazlar.Yedikleri ve içtikleri aksi şekilde tesir edeceği için zarar verir.Öyle cemaatler vardır ki haram,faiz demeden her parayı alıyorlar ve o haram pis paraları güya üç ihlas bir fatiha ile temizliyorlar.Allah onlara akıl versin..Eğer haram ve faiz olan şeyler üç ihlas ile temizlenseydi yada öyle olsaydı bütün sarhoşlar üç ihlas bir fatiha ile içkiyi temizler içerdi.Yada domuzu temizleyip insanlar yerdi.Yada faizi yiyen tefeciler temizleyip bol bol yerdi.Bu zihniyet güya o paraları alarak o insanların pis paralarını temizliyorlar.onlara yardımcı oluyorlar.

Bu zihniyet taşıyan cemaatlere bakıldığı zaman yetiştirdiği sanılan talebelerin boş beleş ve yalancı ve eksik müslümanlar olduğu görülecektir.Nasıl olmasınlar.Yedikleri ve içtikleri insanların hayatlarını şekillendirir.Haram lokma mideye girince o insanın damalarında kırk gün gezer ve o insanın hayra olan meylini kırar.Nefis haram ile beslenir.Haramla büyür ve ruh,akıl ve kalbi ele geçirip o insanları kendine esir ve köle eder.O insanlar hakiki manada teslimiyet ve sadakat gösteremezler.Müslüman ve inanç sahibi guruplar talebelerini helal musluklarından beslemek zorundadır.İsterse yardım edenler trilyonlar versinler.Helal olmadığı zaman alınmaması gerekir.Haram ile beslenen gruplar çok olsalar da maddi güçleri artsa da yığınlardan ibaret olurlar.

Bazı Cemaat ve tarikatlerin hatalarından biriside şudur ki :Kendisinden başkasını Müslüman görmez.Kendisinden başkasını doğru görmez.kendisinden başkasını hak görmez..Sakalı olmayanları kafirlikle suçlar,corç bush a benzetir.Onları kafirlikle ve hainlikle itham etme derecesine getirir.Zulüm üzerine hükümler bina ederler..Kendilerinden olmayanları hain, fasık görüyorlar. Kendilerinden olmayanları ehlisünnet çizgisi dışında görüyorlar. Kendilerinden olmayanları mevki ve makamlara getirmiyorlar. Kendilerinden olmayanları seviyor gibi görünseler de sevmiyorlar. Ellerine imkan geçse belki bir kaşık suda boğacaklar. Belki muhal gördüğü yada beğenmediği grup kendilerinden daha takvalı yaşıyor. Yada daha çok islama imana hizmet ediyor. Belki zahirden bakıp hükmediyor. Belki o grupları hiç tanımıyor. Sadece düşman görüyor.Kendi yolunu doğru onların yolunu yanlış görüyor.Kendi liderine tabi olmadığı için düşmanlık ediyor.O muhal gördüğü kendisinden daha iyi ve takvalı yaşasa bu sefer onları radikal olmakla suçluyor.. Müslümanları birbirine bağlayan düsturlar bilinmediği zaman ve grupların liderleri doğru üzgün olmadığı zaman bu hal devam edecektir. Bu durum ise böl parçala zihniyeti güden kâfirlere yarayacaktır.

Bazı Cemaat ve tarikatlarda görülen hatalardan biriside şudur ki, gruplar birbirinin elamanlarını çalmaya çalışıyor.Sanki birbirleriyle yarışa girmiş gibi davranıyorlar.Adam çokluğu sağlayınca sanki üstün olacaklarmış gibi bir tevehhüm ile hareket ediliyor.Ben hak onlar batıl tarzı ile hareket ediliyor.Eğer gerçekten iddia edildiği gibi hak iseler bunu bırakmaları gerekir ki o insanlar karar versinler.Başkalarının hizmetlerinin kötülüklerini övmek yerine gruplarının güzelliklerini anlatmak yeterli olacaktır.Bu tarz hareket yerine ihlası kıran hareket tarzı olan herkes beni dinlesin, bizden ders alsın ,bizim gruptan olsun vb gibi tavırları işmam eden tarzda hareket ediyorlar. Birbirlerinin aleyhinde atıyorlar ve tutuyorlar.Birbirlerine çalmadık karalama ve iftira bırakmıyorlar..Kendilerini hakiki ötekileri sahte ,küçük ve basit görüyorlar.Sanki test yapmışlarda kendileri hakiki ötekiler sahte çıkmış.İlla test yapacaklarsa herkes amelini hizmetini yaşayışını kuran ve sünnete vursun.o zaman hakkaniyetlikler ortaya çıkacaktır.

İhlasa imana dine uymayan tarzda edenlerin başında ise maalesef cemaatler geliyor..Özellikle adları nurcu olduğu halde nurculukla alakası olmayanlar arazsında çıkıyor.Ve risale nurdaki ihlas risalelerinden ve uhuvvet risalesinden haberleri yokmuş gibi hareket ediyorlar.İhlası kıracak olan bütün yollardan aslandan ve çıyandan kaçar gibi kaçmaları gerekirken aksi bir şekilde hareket ediyorlar..Halbuki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: Kemiyetin keyfiyete nisbeten değeri yoktur.Kesreti etba önemli değil önemli olan Allahın rızasıdır.Allahın rızalığı ise çoklukta değildir.Yani yığınlar meydana getirmek önemli değildir.Önemli olan kalifiye insanlar yetiştirmektir.İnsan yığınları ,bina yığınları maddi güçler eğer içinde adam gibi adamlar olmadığı zaman hiç kıymeti yoktur. Birbirinin adamını çalmaya burs ile ayartmaya çalışmak islamın,imanın ve kuranın düsturu değildir.Bu tarz yöntemler Müslüman işi hiç değildir.

Bazı Cemaat ve tarikatlarda görülen hatalardan biriside şudur ki: İslama ve dine hizmet etme uğrunda her yol ve düsturu mübah görme mantığıdır.Bu mantık Yahudi mantığıdır..Yani hizmet etme yolunda her şeyi mübah görmektir.Yeri geldi mi içki içmek,açılmak ve saçılmak,namazları kılmamak ve tehir etmek güya irşat etmeye çalıştığın gruplar gibi hareket etme,onların memnuniyetini esas almak vb gibi şeyler yapılmaktadır. Müslümanların mücadele ve cihat mantığına uymayan bu yöntem yahudi milletinin tercih ettiği yöntemlerden birisidir.Allaha itimat etmeyip kendi yalan,dolan ve oyunlarına göre hareket etme mantığıdır..Halbuki islamiyet izzet ,şahamet, azamet dinidir.Öyle hile ve oyunlara ihtiyacı yoktur.Başkaları karşısında zillet ve temmelük etmeye, kendini olduğundan farklı göstermeye riyaya ve takiyye ye girmeye ihtiyacı yoktur.Her yolu mübah görmez.Çünkü hak olan bir dinde kıvırma ,taviz ,vermek olamaz.Dinin sahibi Allah tır hidayeti veren odur.O dilediğini zelil ;dilediğini aziz eder.Böyle pis ve zilletli yöntemlere başvurmaya ihtiyacı yoktur.Ama maalesef bu yolla başvuran cemaat ve tariklere rastlıyoruz.İnsan öyle zannediyor ki bunlar Yahudi milletidir..Bu milletin adeta yahudisi olmuşlar.Kendilerinden olmayanları dışlamak, kendisi gibi düşünmeyeni aşağılamak,onların önüne kesmek.Kuran ve sünneti kafaya ve menfaate göre tevil edip değiştirmek,islamda olmayanları islamda var gibi göstermek.liderine söveni linç etmek.Talebeyi şevklendirmek için yalana dolana rüyaya başvurmak.Bu yahudi temayülü çok tehlikelidir..Ahlakı ,imanı ,dini ,islamı bozar.Yahudilerin halleri ve insanların onlardan nefreti ortada iken onlar gibi olmak müslümana yakışmaz.Bizim dinimizde her yol mübah değildir.Her yola girmek mübah değildir.Her haltı yemek doğru değildir.Kendi grubundan olmayanları düşman görmek doğru değildir.Allahın dinine Allahın emrettiği gibi hizmet etmek gerekir.Kuran ve sünneti ölçü almak gerekir.Müslüman vazifesini yapacak Allahın işine karışmayacak.Yahudiler Allah güvenmeyip onun hikmetine ve kudretine itimat etmeyip batıla girerler.mümin böyle yapamaz.Yapanlara Allah akıl versin.Bu tarz harekt ile sadece insanları islamdan uzaklaştırıp nefret ettirirler.

Bazı Cemaat ve tarikatlar arasında olan hastalıklardan birisi de taasuptur: Bazı gruplarda öyle bir taasup gözlüğü vardır ki onlara Kurandan ve sünnetten ve alimlerin kitaplarından yüzlerce delil getirsen de fikri sabit ve taasup ile benim liderim şöyle diyor.Böyle diyor.Böyle büyüktür der..Bu tarz hareketle ve o binlerce hüccetleri yok sayar.İnkar eder.sadece kendi liderini hatadan münezzeh kusurdan Müberra görür.Yerlere göklere ve makamlara sığıdaramaz.Ne gözünde kuran nede sünnetin hükmü olmaz.Biliyorsa sadece lideri bilir.Başkası bilmez.bu tarz taasup sahibi guruplar az değildir.Evet insan yanındakini sevecek ve ona muhabbet edecek ama ölçüsünü iye bilecek.Gözü kapalı üstünkör olarak her şeye inanmayacak.Hele islama uymayan sözlerine.O liderini hatadan Müberra kusurdan münezzeh görmeyecek.

Bazı cemaat ve tarikatlerde görülen yanlışlardan biriside şudur ki :Bazı gruplar kendilerini ehli sünnet çizgisinde öteki grupları ise sapık ve bida olarak görüyorlar.Ehli sünnet çizgisinde gittiğini söyleyen bir çok grup var ama bakınca ne islamla nede imanla nede kuranla örtüşmeyen şeyleri var.Bu grupların yayınlarına bakınca ortada mükemmel bir İslam portresi çizerler ama uygulama ve tatbik sahasına gelince ortada İslamiyet adına hiçbir şey yok.Eylemleri başka söylemleri ise bambaşka bir hayat içerisindeler.Ehli sünnetten haberleri yok.Cemaat ve tarikatten haberleri yok.Bir sürü batıl,çürük ve boş şeylerle amel ediyorlar.Kuran ve sünnetten eser yok ellerinde.Belki ellerinde çok güzel İslami kaynaklar var.Ama sadece ellerinde var.Kalplerinde o eserlerden bir şeycikler yok.Rabbim hakiki İslam üzere gitmeyi nasip etsin.

Bazı cemaat ve tarikatlerin yanlışlarından biri şudur ki: Arkasına tabele olarak koydukları kitapların içerisindeki hikmetli hakikatli ilimleri hayatlarını tatbik etmiyorlar.İnandığı ve yolunda gittiğini iddia ettikleri zatların yollarında gitmiyorlar.Sadece o isimin önünde poz veriyorlar.Ve o grup içerisindeki İnsanların lekelenmelerine neden oluyorlar.Yaptıkları yanlışların başkalarına da mal olmasına sebep oluyorlar.Okudukları kitaplardaki hakikatleri boğazlarından bile geçirmiyorlar ve amel etmiyorlar.Bu grupların hatalarının cezasını çoğu zaman bütün grup içerisindekiler ödüyorlar.İnsanlar onlar yüzünden o gruplara karşı soğuyorlar.Böyle hareket içerisinde olanları ya göründükleri gibi olsunlar.yada oldukları gibi görünsünler.

Evet netice olarak deriz ki:Adını İslamdan ve kurandan alan ve imana ve dine hizmet ettiğini söyleyen grupların ve liderlerin islamı temsil etme yönünde büyük misyonları olduğu gibi büyükte mesuliyetleri vardır.Bir adamın imanın kurtulmasına vesile olan nasıl büyük sevaplara kazanacaksa öyle de eliyle insanların sapıttığı insanlarda öyle zarar edecekler.Kendileriyle birlikte çoğunu yakacaklar.Biliyorum ülkemizde hak üzere giden nice ehli İslam gruplar var.Ehli sünnet alimleri ve talebeleri var:Nice kuran ve sünnete yaşayanlar varı.Nice islamı güzelce temsil eden insanlar var.Nice taasuptan uzak,yanılgıdan uzak gruplar ar.Nice ehli kemal zatlar varda oları kimseler tanımaz..Nice ehli kemal insanlar varda kendilerini mahviyetle gizlerler.Kendilerine makam ve mevki verilmesini istemezler.Söyleyecekleri sözlerin kuran ve sünnet çizgisi dışında olmaması için dikkat ederler.Niceleri vardır ki Kendisi nasıl yaşarsa talebeleri de öyle yaşar.Niceleri vardır ki sünnete uyar ve bidalardan uzak dururlar.Talebelerini kendilerine değil islama ve kura uymalarını isterler.Onları kendilerine körü körüne bağlamazlar.Kendisine haddinden fazla yüceltilmesine müsaade etmezler.bu saydığımız gruplara diyeceğimiz bir şey yoktur.Ama öteki yanlış ve sapkın gruplara ise gerekeni söyleyeceğiz ki o yolda gidenler gerçekleri görsünler anlasınlar,kime neye nasıl için inandığını bilsinler.Hakiki alim olup hakiki talebe yetiştirsinler.İslami doğru ve güzel temsil etsinler.Onların yanlışları yüzünden bugün bazı gruplar bu hale geldiler.Vesselam.Muhammed Şamil KAKÇA

Yorumlar

tahkik yorumlarsa çokkk sevinirim..ne olurrr

bu yazı beni o kadar aydınlattı ki..geç olsada..geç olsada diyorum çünki gerçekten dinimi ögrenemk istedigim için ailemden izinsiz nur dediginiz cemaatet girdim evlerinde kaldım..fakat bana öyle şeyler söyledilerki ALLHA İSYAN ETME NOKTASINA GELDİM ALLHIM ben senin kelamını ögrenmek için adım attım amam sonuç ne oldu diye..çünkü 4.sınıfta bana görev verdiler fakat ben kendimi yetersiz gördügüm için görevi yapmak istemedim.sonra beni evlendirmek istediler ve ömrümün sonuna kadar açık olmam gerektigini böylece ALLHA HİZMET EDECEGİMİ SÖYLEDİLER..belkibenim bu zamna kadar açık olarak geçirdigim zamnlardaki tüm günahlar böylece affedilirmiş.ben itaat etmiyormuşum..sonra ben kabul etmedim..bu seferde kpss için ankaraya göndermek istediler.ben yine açık olup olmayacagımı sordum onlar açık olman gerkiyor dedi hatta kapalı bir arkadaşım var ona açılması gerektigini söylediler..ya ben bu zaman kadar neye inandım kendimi neye teslim ettim..sadece dinimi ögrenemek istemiştim...başını açacak arkadşım sırf meslek sahibi olamk için.bu gerçekten yanlış mı.yoksa öylede hizmet edilir mi?cematte çok kişiye sordum fakat herkez bana ablalar dahi sana denileni yap dediler...ordan çıkmalı mıyım??..selam ve dua ile

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: