try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR

islam alimleri Kur-anı Kerimin bütün sırlarının Bismillah lafzında Bismillah lafzının ise B harfinde olduğunu söylemişlerdir.Bediüzzaman Hazretleri ise Sözler mecmuasının başına birinci söz olan Bismillah her hayrın başı dersini koymuştur.Bizde Üstat Hazretlerinin birinci sözünden aldığımız feyiz ile Bismillah ın her hayrın başı olduğunu beyan ederiz.

Bismillah bütün hayırlara vesile olacak bir kelime olduğu için mubarektir.

Bismillah keremi mutlak ve ganiyi mutlak olan zatın hazinelerinin kapısını açtığı için bitmez ve tükenmez bir berekettir.

Bismillah kudreti mutlak olan bir zata istinad ettiği için ona istinat edenler için tükenmez bir kuvvettir..

Bismillah hadsiz düşmanın hücumuna maruz kalanları koruyan bir manevi kalkandır.

Bismillah mağrur nefse aczini ve fakrını hatırlatarak onu ahmaklık ve divanelikten kurtaran bir uyarıcıdır.

Bismillah bütün hayırlı kapıların anahtarı ve bütün hayırların başıdır.

Bismillah ile başlanılmayan bütün işler kesik ve güdük kalırken Bismillah ile başlanılan işler bereketli ve hayırlı olur.

Bismillah bütün hakikat ve hikmetli ve sırlı kapıları açan bir şifredir.

Bismillah bütün kerametli işlerin başlangıcıdır.

Bismillah insana manevi servetler kazındıran en büyük hazinedir.

Bismillah gafil nefse rabbini hatırlatıp haddini bildirerek onu gafletten kurtarır. Bismillah ın olmadığı dillerin, kalplerin, akılların ve hayatların eksik, gedik ve batıl olduğunu gösterir.

Bismillah diyenler bu söz ile hadsiz hacatına istimdad nihayetsiz aczine istinat bulur.

Bismillah ile insan Cenabı Hakkın kudret ve keremini celp edip, yanında hazır ve nazır eder.

Bismillah ile insan yapacağı ve yapmayı düşündüğü işler için rabbinin iznini talep eder.Onun rızası olmadan hiçbir işin hayırla sonuçlanmayacağını ilan eder.

Bismillah diyen insan keremi, inayeti, rızkı, rabbine verdiği için nefsini mağrurluktan kurtarıp mütevazı yapar.

Bismillah diyen insan her işi rabbini izni ve rızasıyla yaptığını ilan eder.

Bismillah diyen insan, hadsiz düşmanın şerrinden bu sözün korumasıyla emin olur.

Bismillah diyen insan bütün nimetlerin onun hazinesinden çıktığını bilip ilan eder.

Bismillah diyen insan bütün kâinatın dilencisi olmaktan kurtulup her olay karşısında titremez. Bismillah diyerek emniyet bulur.

Bismillah diyen kişi aczi ve fakrını kendi lehine şefaatçi yaparak rabbinin inayet ve şefkatini celp eder.

Bismillah helal olan bütün rızkları sahibinin izniyle celp eder.

Bismillah bütün mahlûkatın virdi ve zikridir. Bütün harika rızkları bizlere bismillah diyerek verirler. Bismillah demezlerse o mevcudat bize o harika rızkları gönderemezler. Kendi lisanıyla Bismillah demediği takdirde hayvanlar süt yapamaz, bostanlar sebze vermez, tohumlar ağaç olamaz,

Bismillah diyen her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latîf, en nazif, âb-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ederler.

Bismillah diyen zerrecikler gibi tohumlar ve çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacılık ediyor.

Bismillah diyen her bir bostan matbaha-i kudretten bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar, içinde beraber pişirir.

Bismillah diyerek her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları sert olan taş ve toprağı deler, geçer. "Allah namına, Rahman namına" der; Her şey ona musahhar olur.

Bismillah diyen bir insan asıl mal sahibi olan rabbine küçük bile olsa bir fiyat ödemiş olur.

Bismillah diyen insan, Mün’im-i Hakikî, olan rabbinin gönderdiği o kıymettar nimetlere, malların bedelini bismillah ile öder.

Bismillah diyen mün’im-i hakikiyi hatırladığı için asıl nimet sahibinden gaflet etmez.

Bismillah diyenler Allah namına alıp Allah namına verirler. Çünkü mevcudatın Allah namına Allahın nimetlerini getirip bizlere verdiğini bilirler. Bismillah denilmediği zaman nimetin asıl sahibi akla gelmez unutulur.

Bismillah her zaman önde, başta ve ileride olur.

Bismillah ile başlar kuranlar.

Bismillah ile kesilir adak, akika ve kurbanlar.

Bismillah ile yemeye başlanır taam ve rızkılar.

Bismillah ile açılır oruçlar ve iftarlar.

Bismillah ile atılır bütün hayırlı ve mübarek işlerin temeli.

Bismillah ile başlayıp kolaylaşır zor bütün işler.

Bismillah ile aşılır zor olan işler.

Bismillah bereketlenir hayvanlar ve mahsuller.

Bismillah ile verilir, sadakalar, zikatlar, yardımlar.

Bismillah ile aşılır, kaygılar, endişeler ve korkular,

Bismillah ile yapılır hayırlı nikâhlar ve izdivaçlar.

Bismillah ile aşılır yollar ve dağlar.

Bismillah diyen ipek gibi kök ve damarlar nasıl ki toprak ve taşları deler geçerler, sigara kâğıdı gibi ince ve nazenin yapraklar ateş saçan hararete karşı solmadan ve kurumadan kalırlar, çekirdek ve tohumlar başlarında koca ağaçları dağ gibi yükleri taşırlar. Öylede insan bismillah dediği zaman bela, musibet, hastalık ve sıkıntıların hararetine, kasavetine, acısına ve baskısına karşı dayanır. Bismillah ile o ağır yükleri kaldırır.. Bela, musibet ve hastalıkların hararetine karşı Ya narukuni berdan selamen ayetiyle dayanır dayanır.

Demek bismillah bütün hayırların başı olduğu gibi bütün şer ve sıkıntılara karşıda dayanma gücü ve metaneti verip, bela, musibet ve hastalık düşmanlarına karşı kudreti mutlak bir zata istinat ettirir. İnam, teselli, sıhhat ve afiyet için ise rahmeti mutlaka istimdat ettirir.

Eğer mümin gafillerden olmak istemiyorsak Allah namına başlayacağız. Allah namına işleyeceğiz. Allah namına verip Allah namına alacağız. Her daim Bismillah diyerek şükür ve zikir fabrikası olacağız.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: