try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Temiz eşler temiz toplumda olur.

Bu acip asırda kadınların ve erkeklerin en muzdarip olduğu meselelerin başında temiz, nezih ahlak sahibi bir hayat arkadaşı bulmamak gelmektedir. Nice bulduğunu zannedenlerde bir zaman sonra tozpembe rüyalardan acı kâbuslarla uyanmaktadırlar. Bulduğu kişinin fikren dinen ahlaken zihnen kendine denk gelmediğini anlayınca iş boşanmaya huzursuzluklara mutsuzluklara aldatmalara kadar gidiyor, temiz eşler temiz olmayan eşlerine karşın temiz eş ararken bazen kirleniyorlar, yada temiz eş umuduyla boşanıyorlar yada temiz eş hayalini ahirete bırakarak sabrediyorlar. Temiz eş temennisinin yolu temiz toplum kurmaktan geçer.temiz toplum kurmak için temiz olan arı olan,münezzeh olan ve vahye dayanan bir eğitim sisteminin temelini atmak gerekir.şeytani ve deccali sistemleri değiştirmek gerekir.
Nasıl ki, Allahın Hayy ismi hayatı iktiza eder, Kuddüs ismi de temizliği paklığı iktiza eder. Ama hayata ve temizliğe insanın bulaşık eli ve kanunları karışınca öyle kirlenmiş ve necasetli olmuş ki maatesüf müminler faiz bile yemeseler tozuna bulaşmışlar, insanlar zina bile etmeseler de zinanın bin türlüsüne dolaylı olarak bulaşmışlardır, insanlar Allaha inansalar da yüzlerce binlerce kere ona bilmeden şirk koşacak yollara girmişlerdir, insanlar peygambere inansalar da onun sünnetinden yüz çevirmişlerdir. Bu bozulma bedenlerde dillerde kalplerde kalmamış ruhlara hissiyatlara akıllara da sirayet etmiştir. Kalplerde akıllarda ruhlarda şerlerin mekânlarına dönmüş. Günahların haramların mezbahanelerinde imanlar iffetler namuslar şerefler kurban edilmeye başlanmış, her ne kadar bedenler modayla kozmetikle estetikle cilalanıp süslense de o dışı süslü renkli neşeli temiz bedenlerin içerisinde günah kurtları haramın haşaratı muzzıraları ve dalalatin yaraları ile çürümeye başlamış. Evler sokaklar caddeler hayatlar renklenip ışıl ışıl parlamış ama ruhlar ve kalpler elemin kederin çaresizliğin vahşetinde kalmış. İnsanlar ruhi ve kalbi hastalıklarını tedavi için manevi hastaneler olan medreseler tekkeler dergâhlar mescitler yerine karma eğitimler, flörtler, gayri meşru evlerin içkilerin zinanın fuhuşun kapısını çalmışlar, bu yerler hastalıklarını tedavi etmek yerine iyice alevlendirmiş, lüksün rahatın özgürlüğün hırsına iffetler namuslar şerefler örtüler ibadetler feda edilmiş, kirlenmenin boyutu artık küresel bir hal almış, helal ile haramlar hak ile batıl birbirine iç içe girmiş tefrik edilemez olmuş, medeniyetin pislikleri miski anber zannedilip yüzlere gözlere sürülmüş, günahın bataklıkları ve kokusu içine girildiği için hissedilmez olmuş, mimsiz medeniyet hayatı öyle mülevves etmiş ki insanlar sosyal ve içtimai hayatta ellerini neye atmışlarsa elleri kirlenmiş, gönüllerini neye çevirmişlerse gönülleri kirlenmiş, niyetlerini neye çevirmişlerse iyi niyetle niyetleri kirlenmiş, aşklar muhabbetler dostluklar sevgiler kirlenmekle kalmamış necaset ile bulanmış.
Hayat bu zamanda öyle dehşetli, fakat cazibeli ve elim fakat meraklı bir vaziyet almış kı insanın ulvi latifelerini ve kalb ve aklını nefsi emaresinin ardına düşürüp pervane gibi günah fitne haram pislik ateşlerine düşürüyor, nasıl ki maddelerin saflığını ortaya çıkarıp değerini artırmak için o maddeler ayırıştırmaya tabi tutulur, bizlerde artık hak ile batılı helal ile haramı aşkı mecazi ile aşkı hakikiyi iyilik ile kötülüğü din ile dinsizliği özgürlükle hayvanlığı, evlilikle flörtü, karma eğitimle karma olmayan eğitimi, işi yani kısacası iktisadi içtimai idari siyası olarak sosyal ve içtimai hayatı İslami Kuran-i ve nebevi kriterlere tabi tutarak ayrıştırmasak temiz nesiller ve temiz istikbale namzet olamayız. Dinin aklın neslin korunmasını esas tutan dinin emirleri yerine bunları mahvetmeyi esas tutan sistemin esaslarını hayata tatbik ettiğimiz sürece temiz eşler temiz eş bulamayacaklardır. ya flört mağduru, ya aşk mağduru, ya arkadaş mağduru ya genelev mağduru, ya tecavüz mağduru ya şiddet mağduru, ya dinsizlik mağduru olan tertemiz hayat sayfası olmayan eşler dostlar bulacağız.

Cenabı hak Kudüs isminin bir tecellisini insanın fıtratına koyduğundan insanı temiz pak duru nezih şeyler mutlu, tatmin ve razı eder. Her şeyde temizlik duruluk yenilik isteyen insan asla marketten manavdan ağzı açık kutusuz ambalajsız bir şey almaya razı olmaz ama eşinin çıplak hayâsız gezmesine ses çıkarmaz, başkalarının kızına bacısına iştah kabartmasına razı olmaz ama kendisi başkalarının kızlarına karılarına iştah kabartır, bedenini satmaya mecbur edilen kadınları tepe tepe kullanır ama bunlarda birilerinin anası bacısı teyzesi diye düşünmez, kendi çocuklarını kızlarını onların yerine koymaz, elbise alırken defolu ikince el olanı tercih etmez ama başkalarının karı kızlarını kirletip ikince el defolu duruma getirir, pisliğin içinde yaşar, onun bunun karı kızını ayartır ama ondan sonrada namuslu kız aramaya başlar, bu tür insanlar tertemiz müzeyyen rabbani beden sarayın kapıcısı, uşağı ve hizmetçisi olan pis heva ve nefsini kalp sultanın yerine getirip sultan yaptığı için haşaratı muzzıralar(böcekler sürüngenler) gibi pislik ortamlarından lezzet zevk ummaya başlayıp, o pisliklere tenezzül ederek daha çok lezzet almaya başlarlar, nasıl ki necaset böceği necasetin içerisinden çıkarılsa yaşayamaz öylede nefis girdiği haram pislik çukurlarında bataklıklarında lezzet almaya başlar, temiz nezih ortamlar ona boğucu öldürücü gelmeye başlar. Böyle nefis sahibi insanların belki hakkı yoktur tertemiz eşler aramaya ve almaya, eğer ki alacağı temiz kadınlar onları o kirlerden arındırıp ayrıştırsa o zaman büyük hayır olur. Amma tertemiz insanları alıp kendileri gibi yapacaklarsa bunlardan yılandan çıyandan kaçar gibi kaçması gerekir bayanların.

İnsanın neslini aklını ve ırzın korunması gayesi güren dinimiz bu korunma ile ona hem dünyada hem de ahirette saadet ve sürurlar temin etme gayesi taşımaktadır.
Ama erkek yada kadın vicdanen temiz bir eş ister bazen ailesi ona gider bir leş yığını hediye eder. Çünkü ailesi için kriter o adamın işi aşı evi olmasıdır. Dini diyaneti iffeti önemli değildir.
Erkek yada kadın islamı yaşamak niyetiyle gider temiz eş arar ama bazen nefsi ve hissiyatları onu aldatır ve götürüp onu parası malı sureti güzel birisine ram eder,
Erkek yada kadın fıtraten iyi bir eş ister ama sistem ve düzenin yetiştirdiği zebani ve yabani bir adama, bir aşk yankesicisine denk gelir yalancı tatlı sözlerine aldanır, hayatını mahveder, ömür boyu o zebani adamın küfür ve hakaretlerinin hedefi olur,
İnsan dinen iffetli bir eş arar diyaneti yüksek eş arar ama aradığını gider bazen yanlış yerde arar, altın diye aldığı kişi kömür çıkar. Belki böyle müsibetler kaderi ilahiyeden onun iman ve sabrının kemalatı için taalük etmiş bir musibet olabilir, yada kendi sui ihmali ile veya muradı ile tahakkuk etmiş bir musibet de olabilir. Belki ikisinin de hissesi vardır. Nice tertemiz eşler kendilerine düşen eşlerle kirlenmişken niceleri de tertemiz olan değerleriyle eşlerini yıkamış ak pak duru etmişlerdir.

İnsanı iki şey temizler bir ateş biride sudur. Eğer dünyada tövbe mağfiret ibadet suyu ile temizlenirse yada eşlerinin eliyle yada vasıtasıyla temizlenirlerse ne ala ama burada temizlenmek istemeyenleri ise temizlemek için de ebedi cehennemin ateşi yeter. Ateş yeri geldi mi çok güzel bir temizlik yapar. Her ne kadar toplumun nazarında Erkek yaparsa iyi yapar kadın yaparsa kötüdür denilse de ve leke sadece kadına vurulsa da hakkın nazarında. Pislik pisliktir hak haktır küçüğü büyüğü olmaz, bir damla pislikte suyu necis eder bir tonda. Toplumun en büyük hatası ve cinayeti erkeğin günahını haramını hoş görüp kadının kini yermesidir. Günahları haramları hoş görüp ibadet edenleri aşağılamasıdır. Böyle bir toplum ise İslami yoksunluktan ileri gelmektedir. islami bir devlette içki, kadın satılmaz, eğitim karma yapılmaz, herkes dinin imanın kaydı altına alınır. Nasıl ki kör sağır dilsiz topal bir insan tertemizdir. Çünkü bütün azalarını kirletecek olumsuzluklara kapalıdır. İşte günahın haramın zinanın olmadığı çıplaklığın olmadığı toplumlar da tertemiz olacaktır. Temiz toplumda ise kirlilik barınmayacaktır. Üzülmeyin bu zamanda kalbi aklı bedeni zihni fikri ilmi tertemiz kalan insan azdır. Şarkıların çıplaklığın karma eğitimin işin tv lerin gazetelerin sanatın sinemanın kirlerine yada tozlarına bulaşmayan kalmamıştır. Bizler bu manevi kirlilik içerisinde yapacağımız sadece nezih ibadetlere sığınmak. Dualara sarılmak, temizlenme arınma ayrıştırma vazifesini görecek olan istiğfar ve tövbeye kendimizi temizlemektir.

Yorumlar

imamsız nikah

selamün aleyküm değerli kardeşlerim.bi sualim olacak sizlere...imam nikahı olmadan bay ve bayanın birbirlerine ben seni kendime eş olarak kabul ettim demesinin dindeki yeri nedir acaba?

imamsız nikah

kardeş nikahın en mühim şartı icap ve kabul sonrası şahitlerle ilam etmek duyurmak ve mehir belirlemektir.bir adam sahipsiz gördüğü übir arabaya sen artık benimsin dese nasıl ki bir anlam ifade etmez,sahibinin izni gereklidir.yada mahkemesiz ben karımı boşadım demesi bir yaptırım ifade etmez.çünkü kendi kendine icap ve kabulden ibarettir.bağlayıcı ve yaptırım sahibi bir söz olmaz kanun önünde, sizin sorunuza görede hareket etmek bununla aynıdır.allah katında bir kabul ve yaptırımı yoktur.
kardeş bizin referensımız dinimizdir.şahit alla kefil peygamber tutulur,ama burda en mühim şart izin icap kabil ve şahitlerin ikrarı ve şehadetidir.böyle olduğu zaman dinen yerine gelmiş sayılır.bu sayılma resmi nikahla tam anlam kazanır.burda imam sadece bir vesiledir.imamın telkini olan sözleri eşler şahitler önünde söyleyebilirler.ama duvarları ve gölgeleri ve nefsinizi şahit tutarak bu iş olmaz.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: