try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

HAYASIZLIK BİZİ NEREYE GÖTÜRÜYOR?

‘Moda’ diye yutturulan şey hayasızlıktır

Hayâ; nefsin çirkin şeylerden sıkılması ve bunun için kötü şeyleri terk etmesi, hoş ve güzel olmayan bir şeyin ortaya çıkmasından, kalpte meydana gelen bir rahatsızlık olarak ifade edilebilir. Hayâ, herkese nasip olmayacak kadar değerlidir.

İffet ve hayâ, utanma duygusuyla beraber çalışır. Topluma baktığımızda, utanma, arlanma duygusu, temizliğin işareti olan iffeti bulmak, bir hayli zorlaşmıştır. Ar damarı çatlamış olmak, tehlikelidir. Çünkü Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan, her türlü kötülüğü rahatlıkla yapabilmektedir. Hayâdan mahrum kişi arlanmaz, utanmaz.

“Hayâ, imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları darmadağın olur. Her dinin bir ahlâkı vardır, İslâm'ın ahlâkı da hayâdır” (Hadis-i şerif; İbn Mâce, Zühd, 17). Hayâ yoksa iman da tehlikeye girmiştir.

Giyim-kuşam ve modanın ön plana çıkardıkları, dini hassasiyetlere göre tasarlanmaz ise müslümana göre değildir. Dekolte giyim, hayâdan mahrumiyetin göstergelerindendir. Açık saçık giyinenler için, ar damarı çatlamış tabiri kullanılır.

Bu durum, giyenler ve görenler tarafından ele alınacak olursa; birçok kişi beğenilmek ve dikkat çekmek ihtiyacıyla bu giysileri giymektedir. Bir de moda ve özenti tarafı var tabii. Estetik ile cinselliği ön plana çıkaran kıyafetleri, birbirinden ayırabilmek gerekir. Estetik, renk uyumu, yakıştırma ve hoş görünüş ile ilgili ayrı bir durumdur.

İnsanlık mı Cinsellik mi önemli?

Göz neredeyse gönül oradadır. Kim ne tarafını ön plana çıkarıyor ise karşı cinsin muhatabını o noktalar ile değerlendirmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Tabi bu noktada, haram olan göz zinasından sakınmak da ayrı bir konudur. Olaylar çok boyutludur.

Ama çoğu defa merak edilmiştir, o incecik çorap, kıyafet ve derin dekoltelerle soğuk günlerde üşümez mi bu kişiler? Tabii model ekranlarda boy gösterenler olunca, stüdyo çekimleri ile sokağı karıştıran zavallılar, hem maddî ve hem de manevî sıhhatten kendilerini mahrum etmektedirler.

Dikkat edilirse günümüz kadın giyiminde, din ve imanımızın tam aksine, kadının vücut hatları ön plana çıkarılmaktadır. Bu durum karşı cinsin ilgisini, hangi yönde çeker dersiniz? Vücut hatlarının, cinselliği ön olana çıkaran bir durum olduğu takdir edilecektir herhalde. Peki, insani bir yaklaşım için cinselliği değil, insanlığı ön plana çıkaracak olan bir kıyafet daha verimli bir iletişimi sağlamaz mı? Bunu okuyucularımızın takdirine bırakıyorum.

Gençler neyi örnek alıyor?
Genç kızlarımız, hatta yetişme çağındaki çocuklarımız neyi görürlerse onu model alırlar. Ekranlar, bu anlamda önem arz ediyor. Tabiî işyeri, mahalle, apartman ve aile çevresinde ön plana çıkan modellenecek kişiler de bu noktada önemlidir. Öğretmen, yazar, sanatçı (!) vb. etkili kimlikler de modellenme noktasında dikkat çekicidir.

Erkeklerin o dar pantolonları giymesi de aslında, ne sıhhat ve ne de rahat bir hareket için uygun değildir. Buna rağmen neden insanlar, o darlıkların içine hapsolunurlar? Bunların kısırlığa neden olabileceği de söz konusudur. Kendine değer vermeyenler, başkalarından değer dilenmek durumunda kalırlar. Ama bir karşılık bulamazlar. Fert ve toplum ilişkilerinde kişi ne almak istiyorsa onu vermelidir. Saygı görmek istiyorsanız, saygı göstermelisiniz. Hoşgörü ile muamele görmek istiyorsanız, hoşgörü ile hareket etmelisiniz. Siz öfke ile baktığınız kimseden tebessüm görebilir misiniz? Bu noktada “rüzgâr eken fırtına biçer” özlü sözünü hatırlamak gerekir.

Cinsel obje olmak istemeyen

Cinsel bir obje değil de, insan olarak muamele görmek isteyen, ona uygun bir giyim ve tavır sergilemelidir. Müslüman kadının giyim ölçülerine, Nur Suresi 30-31. ayetlerde değinilmiştir. Ayette başörtülerinin omuzlar üzerinden salınmasının istenmesi, kadının güzelliklerinin en önemlilerinden olan saçtan sonra, göğüs kısmının da dikkatlerden uzak tutulmasına dönük bir emir olduğu unutulmamalıdır. Alt beden kıvrımlarının ön plana çıkarılması ise en inanılmaz hayâsızlık göstergelerinden sayılan bir davranıştır. Asıl olan kadın ve erkeğin cinsel bir obje değil, insani bir değer olarak görüntü verebilmesidir.

İman, kişinin her şeyine hükmetmesi gereken bir değerdir. Giyim-kuşam, tutum-davranış, hal-hareket, konuşma, gidilip gelinen yerler vs. noktasında, dinimin bu noktadaki görüş ve yaklaşımı nedir, sorusunun cevabı olumlu ise o iş veya yere devam edilebilir. Aksi halde, imanın müsaade etmeyeceği bir tutumdan uzaklaşmak gerekir. Veya kişi din karşısındaki durumunu yeniden gözden geçirmelidir. Tabi kaide-i külliyeye göre, “tamamına ulaşılamayan şeyin, bir kısmı da terk edilmez”. Ama inandığını söyleyen kişi, en azından bu noktada, eksik ve kusurlu olduğunu fark etmelidir.

Hayadan taviz verilemez
“Kolaylaştırmak, zorlaştırmamak, müjdelemek nefret ettirmemek”, müslümanın ana prensiplerindendir. Ama bu, yozlaşmayı ve özden uzaklaşmayı hoş görmek noktasına getirilmemelidir. Ölçüler ve hudutlar açık ve nettir. Eksik ve kusurlu olan haddini bilmeli, kendi durumunu kurtarmak için, dinin ölçüleriyle oynamaya kalkmamalıdır. Bu noktadaki cahilce cesaret, imanî açıdan da tehlikeye düşmeye sebebiyet verir. Yani kimse ölçüleri kendine uydurmaya kalkmamalı, kendisi ölçülere uymaya çalışmalıdır. Eksikleri ve hatayı kabullenmek de irfandandır.

Ateş ile barutu bir araya koyanların, neticedeki patlamadan şikâyet etmeye hakkı yoktur. Bu noktada kız-erkek münasebetlerinde, dini hassasiyeti olanların, helvet-i sahiha denilen, üçüncü kişilerin müdahil olamayacakları ortamlardan uzak durmaları gerekir. Sosyal kontrolün azaldığı toplumlarda, bazen değil üçüncü kişiler, toplum bile etkili olamamaktadır. Böyle durumlar, hayâ ve iffetten tamamen uzaklaşıldığının acı göstergelerindendir.

Herkes “el değmemiş hayat arkadaşı” arıyor. Ama flört dönemindeki bazı aşırılıkları da meşru görüyor. Bu, bir çelişkidir. El değmemiş isteyen el değdirmemeli, göz değmemiş isteyen; yangözle veya şehvet gözüyle bakmamalıdır. Cinsel obje olmayı kendine yediremeyen de, cinselliği ön plana çıkaran hayâ ve iffetten uzak kıyafetler ile sokakta ve insanlar arasında dolaşmamalıdır.

İstiklal Marşı şairimizin nice yıllar önce dile getirdiği dizelerde anlatılanları, gönümüzde yaşananlar çok daha aştı. Bunu hepimiz, internet, televizyon, dergi, gazete ve sokaklarda istemesek de müşahede eder hale geldik.
Öyle murdarını görmekte ki insan fuhşun;
Bırakın söylenemez: Mevki'imiz câmi'dir;
Başka yer olsa da tafsile hayâ mâni'dir.

Hayasızlık imanı götürüyor!

Yani bazı şeyleri yazıyla bile tahlil etmeye hayâ duygusu mani oluyor. Yaşayışında ve giyim tarzında hayâ sınırlarını zorlayanın, iman dairesinde olması tehlikeye girmiştir. Bu noktada herkes kendi durumunu yeniden gözden geçirmek durumundadır. Rabbim insanlığı ve hususiyle Müslüman olduğunu düşünenleri hayâdan mahrum etmesin. (Amin)

Eski savunma sistemlerinde, iç kale, dış kale, coğrafi sınır gibi geçiş noktaları vardı. Bunun gibi imanı koruyan sınırlar da vardır. Farz, vacip, sünnet ve adaptan mahrum bir imanı muhafaza etmek mümkün olmaz. Haram, mekruh ve günaha dalan kimseye, inandığını söylemesinin faydası olmaz. Dini hayat, bütünlük ifade eder. Kim ne kadarına erişmiş ise dini ve imanî güzelliklerden o kadar istifade eder. Dinimizi bir değer olarak görüyor isek, onun güzelliklerini hayatımıza taşımaya gayret etmeli, iman ve hayâdan mahrum olanların dümen suyunda basit bir taklit objesi olmamalıyız. Herkes durumunu gözden geçirmeli, nerde olmak istediğine karar vermelidir.

Kötülüklerin böylesine yaygınlaşabilmesi, Müslümanların ciddi bir farz olan “iyiliği tavsiye ve kötülükten uzaklaştırma” vazifesini terk etmelerinden dolayıdır. Bunun yerine ikame edilmeye çalışılan “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” sözünün neticesini anlayabilmek için kendi evlat ve torunlarımızın durumuna bakmamız yeterlidir sanırım.

O yılan semirdi, bizi de yutacak hale geldi. Hayâ ve iffet, ikinci plana itildi. Ya Rab bizi affet, rahmetinle muamele et. Bize, şuur ve iz’ân ihsan et, bizi kendine lâyık kul et. (Amin)
DR. HÜSEYİN EMİN SERT
gulistan dergisi

Yorumlar

KADINLAR AÇIK OLMAYIN GÜNAHTIR!!BÜYÜK ZULÜMDÜR!!

açık saçık giyinmek günaha teşvik eder . çünkü alla h erkekleri ve kızları yaratmıştır . erkeklere bir nefis vermiştir . yalnız kadının bacagını açması pantolon giymesi. makyaj yapması. hep cinsel istek uyandırır.yoldan geçen erkek kadına baktıgında eyer kadın açık saçıksa o kadın erkeyin cinsel isteyini artırır.mesela kapalı kıza baktında %2 cinsel istek oluyorsa ki bu erkek için hiç bir cinsel istek deildir.yalnız açık kadın ise erkeye cinsel istek%98 uyandırır.ve buda erkek için çok fazladır. islam dinine baktınızda kadınların örtünmesini kesin bir şekilde emir eder. kapanmayan kadın cenneti unutsun.bu dünyadaki çok büyük günah açık saçık gezmektir.ve erkeyi harama teşvik eder.erkeyin taciz etme duygusunu açıga çıkarır.erkeyi pisikolojik bulanıma sokar.ve erkek isteyini gideremezse işte ozmn pisikolojisi tamamen gider ve dinden uzaklaşır ve harama bakar o da onu yakıp kavurur.kadınların yapması gereken bitek kapanması deildir.kadın dar pantolonda giymemelidir.çünkü pantolonda cinsel istek uyandırır.pantolon dardır ve kadının heryerini belli eder buda cinsel isteyi arttırır. islam dininde makyaj olarak sadece göz sürmesi yapıla bilir demiştir diyerleri kesinlikle yasak lanmıştır.şimdiki kadınlar diyor neden dudak makyajı yapılamaz günah diyor.şu kesindirki dudak makyajı erkekye cinsel isteyi artırır.dudak cinsel bir organdır.göz deildir.o yüzden göz güzelliyi temsil eder.cinsel anlamda deil.dudak makyajı cinsel isteyi artırır.bu dünyada kadınların açık saçık gezmesi . cinsel istek uyandırdıgı gibi bu günah adam öldürmeden bile daha çok günahtır.islam dininde kadının bir saç teli 1000 yıl yanması demek oldunu söyler.düşünün bugünkü kadınlar bırak saçını göyüsü gözüküyor bacakları gözüküyor buda sonsuza kadar cehennemin en ateşli yerinde yanmak demektir.ey kadınlar neden açık saçık gezionuz ne anlıonuz erkeye zulum etmekten erkeyin iştahını artırmadan.sizde bilionuzki erkek bu konuda çok hassastır.sizde bilionuz ki alla hın kapanma emrini kızların kapanmasını alla h insanın yaratıcısı kesin bir dille emir etti . bunu yapmayan kadınların kesinlikle sonsuza kadar cehhennemde azap içinde yanacagını söledi.öyleyse neden kapanmıorsunuz.ne anlıonuz erkeyin iştahını kabartmaya.bi düşünün ey kadınlar erkek nasıl cünüp oluo.bunu kendinize sorun .erkek cünüp olurken kadının nemahrem yeri(bacak.göyüs.meme....)yerini görüp rüyasında cünüp olur.ey kadınlar sizde göyüsünüzü açarsanız . sizde bacaklarınızı açıp gezerseniz bu istek uyandırma haline düşmezmi . bi mantiken düşünün . ey zavallı kadınlar dine inanmayan lanet kadınlar bi düşünün kapanmanın nekadar mantıklı bişe oldunu . düşünüp sizde anlıcaksınız bu örnekten kapanmanın neden bukadar önemli oldunu.kadınlar sizdiyorsunuzki biz kapanmak istemiyoruz bi yönden düşünün erkek cinsel organını açmış gezior.bu sizin için nedemek bi düşünün . siz hemen dersiniz günaha giriom ayıp.ey lanet kadın peki sen açtımı çok büyük günah deilmi.aslan yattı yerde belli olacagı gibi insan kendisinin aysasıdır.ey lanet kadın şimdi bunu oku ve nekadar kapanmanın gerekli oldunu anla .okula gidersin bakarsın kızlar nekadar açık saçık .hele liseler berbart.ordada çok ahlaksızlık açıga çıkar yine erkek bol bol günaha girer ve islamdan uzaklaşır.EY LANET KADIN:bu toplumda yanlış tasarlanan birşey ise :erkek sapıklıgı denmesi ey lanetli kadınların zanki sapıkları yok .işe dedim gibi kadınlar size soruyom neden açık saçık gezionuz ne anlıonuz amacınız nedir :kadınların bazıları soru sorarlar:neden kapanayım lan. sen oranı buranı açıp erkeklerin ahlakını bozan bir mahluk olmak çok mu iyidir.halbuki iffetli yaşamak kapanmak mı iyi. ey lanet kadın bunu iyi düşün.ey kadın bu dünyanın bide öbür tarafı vardır . ey kadın eyer kapanmassan öbür dünyan ve bu dünyanda kül olcaktır.günümüz turkiyesi islam ülkesi olmak istiorsa ilk önce açık olmayı yasaklamalıdır açık saçık olanlara çok büyük ceza vermeli . aynı arabistan daki gibi... işte diyorum bu türkiyede malisefki televizyonlara baktında açık saçık heryeri gözüken kadınlara baktında veya sokakta gezen kadına baktında cinsel istek çok artıor günaha teşvik ediyor.ahlakı bozuyor.kadınlar dogru yol kapanmaktır.insan kendi aynasıdır.içindeki kötülük şeytanlık dışına yansır.dinde bütündür evrenselldir .önce kapancaksın sonra namaz kılcaksın .kuran okucan .eyer birini eksik yaparsan . hiç bir şeye yaramaz ve günaha girersin .kendini kanıdırırsın .KADINLAR KAPANIN ERKEKLERİN CANINI ACITMAYIN GÜNAHA TEŞVİK ETMEYİN!!kapanmak 13 yaş(bulug çagına erdimi başlar)bütün kızlar 13 yaşına bastında kapanmalıdır eyer kapanmazsa çok büyük günaha girer ve erkeyide çok büyük günahlara sokar. KADINLAR KAPANIN.evli adamlar bile günaha girior biriyle yetinmez mesela cinsel lik yapan bir adam eyer karşında açık saçık karı görürse yine ister .ve günahın içine girer . şunu söliorum bu erkeyin elinde deil canının istemesi bu bir bilimsel dir .alla h öle yaratmıştır KADINLAR KAPANIN KAPANMASSANIZ CEHENNEMDE YANACAKSINIZ VE GÜNAHINIZA ERKEKLERİDE GETİRCEKSİNİZ.KADINLAR 13 YAŞINDA BASTINDAN İTİBAREN KAPANMALIDIRLAR .HER KADIN KAPANMALIDIR........

ekol kardeşimin sorusunun

ekol kardeşimin sorusunun cevapsız kalmasına çok üzüldüm. ekol kardeşim kısmen haklı yine de. başkalarının edepsizlikleri rahatça anlatılıyor, bunlar çok ilgi çekici geliyor insanlara ne yazık kş.
ekol kardeşim, ben görsem sana cevabını hemen verirdim ama ben de bilmiyorum muteber mi değil mi diye. öyle sanıyorum ki o sorunun cevabını görenler bilmediklerinden cevap vermemişlerdir. bu durumlarda en iyisi diyanetin alo fetva hattına sormak veya yakınımızdaki bi cami imamına, veya okulumuzdaki din hocasına sormak gerekli.
ayrıca birçok hocamızın internet sitesi var, bu hocalarımızdan güvendiklerimize soralım sorularımızı, birinden gelmese, başkasından gelir belki cevabı.

budünyafani kardeş

kardeşim allah razı olsun .başka islami bir sitede benim çok severek okudugum bu dua hakkında bir soru ve yorum okudum şöyle deniyordu :

Hadis kitaplarında (Kenz-ül arş) diye bir dua yoktur. Bu duanın faziletinde çok mübalağa vardır. Mesela deniyor ki:
(Cebrail bana dedi ki: Kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allahü teâlâ onu, kıyamette yüzü ayın on dördü gibi parlak haşreder. Bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennete girmesi için Cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, daha fazla olsa bile, affedilir.)

İnsafla düşünmeli, bir insan kum sayısınca içki içse, ağaçların yaprakları sayısınca zina etse, denizlerdeki suyun damla sayısı kadar kumar oynasa, yağmurların damlası sayınca faiz yese, bu duayı bir kere okuyunca hemen affoluyor, herkes onu melek veya peygamber sanıyor. Bir kimse, her günahı işlese, İslam'ın beş şartını yapmıyorsa, üstelik itikadı da düzgün değilse, bu duayı bir kere değil, bin kere okusa doğruca Cennete nasıl gidebilir ki?

Muteber kitaplarda olmayan böyle duaların faziletine itibar edilmemelidir. :

şeklinde yorumlanmıştı .oradaki sitede soracagım biryer olmadıgı için bu sitedeki yorum yapan kardeşlerimizin bilgilerinin bu konu hakkında beni aydınlatacakları düşüncesiyle hemen üye olup soruyu gönderdim..aradan zaman geçmesine ragmen diger malum konulardaki sorulara yagmur gibi yagan cevapların yanında benim sorum kaynadı gitti ..benim derdim ne aldatan ne zina yapan nede şehvetinin kurbanı olmuş kardeşlerimle degil.insan beşer şaşar demişler ben bunu anlamayacak veya insanların yaptıklarını ayıplayacak kapasitede bir insan degilim .şuda varki ,ordaki verdigim papaz efendi kelimesi bir örnekti .mesela gidip bir çocugada sorsanız ve dini bilgisi olmayan bir insanada sorsanız zinanın ,aldatmanın ,porno izlemenin, sevgiliyle kızlık zarı bozulmadan yüzeysel sevişmenin . hem günah hemde yüz kızartıcı bir davranış oldugunu bilir.ancak kuranı kerimden bir duanın muteberligini .önemini yukarda örneklendirdigim kişiler bilemez cevabını veremez ..ben bu siteyle tanışmam çok olmadı , ama çok faydalandım çok önemli bilgiler var ..elbette begendigimiz gibi eleştirecegizde .kimse alınıp gocunmasın ,yanlışta anlamasın selam ve dua ile .

syn site sakinleri

kenzul arş duası mutebermidir diye önemli bir soru sormuştum ...sordugum soru hiç kimseyi ilgilendirmemiş olmalıki kimse beni bilgilendirme zahmetinde bulunmadı ..oysaki bu siteyi gördügümde bana yardımcı olabilecek donanımda birçok kişinin oldugunu düşünmüşütüm . benim sorum belden aşagı zina ,aldatma ,şehvet vss cinsinden bir soru olsaydı eminimki ilgilenen bir hayli çok olacaktı .sayın site yöneticisi kardeşim bu site islami bir site olması ve buraya aldatma hikayelerini ,şehvetlerini ,istek ve arzularını fütursuzca açanlar bana biran itiraf sitesi çagrışımı yaptı ..dinimize ,insanlıga kurana ,ters gelen durumlar için ,gidip bir papaz efendiye sorsalar oda yanlış oldugunu zaten söyler ..biliyorum şimdi bu sözlerimlede tepki toplayacagım .. kenzul arş duası ,hakında bilgi vermeyenler ,bir takım polemiklere balıklama atlayıp her kafadan bir ses çıkaracaklar ...burdaki insanların samimi olduklarında inanmıyorum ..kendilerini sütten çıkma ak kaşık ,hatasız günahsız , gördükleri gibi birtakım süslü ,cazibeli laflarla, insan üstü bir varlıkmış gibi göstermeye çalışıyorlar gibi bir halleri var ..yine söylüyorum ve takip edecegim biliyorumki bilgiye gelince cimri davrananlar tartışmaya gelince birbirleriyle yarışacaklar ..bekleyip görecegim

neden site yöneticileri suçlanır

sevgili ekol kardeşim sorunuzu sormuşsunuz buraya kadar anladık fakat anlamadığım sorunuza bir cevap gelmeyince böyle fevaran etmeniz ..
burada siz üye kardeşlerimiz sorusunu sorar o konu hakkında bilgisi birikimi olan bir kardeşimiz varsa size cevap yazar. bunu buraya üye olup takip eden her kardeşimiz bilir..

sizin bu sorunuza cevap gelmedi diye neden hem site yöneticileri hemde üyeleri

""" belden aşagı zina ,aldatma ,şehvet vss cinsinden bir soru olsaydı eminimki ilgilenen bir hayli çok olacaktı .sayın site yöneticisi kardeşim bu site islami bir site olması ve buraya aldatma hikayelerini ,şehvetlerini ,istek ve arzularını fütursuzca açanlar bana biran itiraf sitesi çagrışımı yaptı ..dinimize ,insanlıga kurana ,ters gelen durumlar için ,gidip bir papaz efendiye sorsalar oda yanlış oldugunu zaten söyler"""

diye hakaretvari yazıp ...bir papaza sorsada öğrenir demişsiniz kendi dinimizin vecibelerini yasaklarını gereksimini neden bir papazdan öğrensinki bunca hocalarımız, müfütülerimiz, alimlerimiz varken ..

"kelin ilacı varsa başına çalar" dedikleri gibi

papazında bu konular üzerine bilgisi varsa kendi cemaatını kendi milletini aydınlatsın da BU ÜMMETİ MUHAMMET rahata çıksın ..onlar değilmi bu millete dinsizliği her türlü ahlaksızlığı zinayı fuhuşu kötülüğü öğretip bizlere aşılayan baştan yoldan çıkaran..

eyer öyle ise sizede demezlermi???!!! az zahmet edin de sorunuzun cevabını burda değilde ya bir papaza yada bir müftü veya hocanın şahsına sorun ordan öğrenin diye ...

2-ciside islami site demişsiniz tabikide islami site bundan hamdolsun gocunan yok ama isminden de anlaşılacağı gibi adı üzerinde ZEHİRLİ OK VE ŞU GÜZEL HADİSİ ŞERİFLEDE DESTEKLENMİŞ

""""Yabancı kadını görüp, azab-ı ilahiden korkarak, başını ondan çevirene Allahü teâlâ ibadetin tadını duyurur""""
(Hadisi Şerif)

ve yine sizinde dediğiniz gibi burda işlenen konular,
bu konular üzerine ağırlıklı,
yani din kardeşlerimizin zamanın belası olan şehvet hastalığından bir nebze olsun aydınlatmak men etmek ve bu konular üzerine onları haberdar edip yardımcı olmak amaçlı açılmış bir site..

anlıyacağınız sizin sorunuza cevap olmadı diye insanlara kızmaya veya yönetime sitemlenmeye ,şahsım adına hakkınız yok kanısındayım ...

insanlar sizin konunuz hakkında bir bilgileri olmayabilir olmayıncada ne yazsınlar ..

yinede inşallah temennim sizin sorunzuada bir bilen kardeş cevap yazar sizide aydınlatmış olurlar... vesselam veddua..

ömrümde ilk kez gördüm

selam ve duayla kardeşler dün başıma gelen bir olayı ve sıkıntıyı sizle burda paylaşmak istedim söze başlarken her ne olursa olsun binlerce kere şükürler olsun elhamdülillah müslümanız tabi ki bilmedigimiz o kadar çok dinimizle ilgili konular varki ne kadar ögrenmeye gayret edsemde ben şahsım olarak her sordugumda yeni bir hadis yeni bir dua ögrenmem gerektigini ögreniyorum ve unutkanlıkla ilgili bir sorunum var ögrenmek istesemde başaramıyorum ve son nefesime kadar ögrenme gayretlerim sürecek anlatmak istedigim daha başka bir olay kardeşler dün adını vermek istemedigim bir yere gitik öglen vaktiydi öglen namazlarımızı kılmak için mescid sorduk ve tarif ediler mescidi bulduk abdes almamız için şadırvanda vardık bölüm bölümdü diyer bölünlerinin ışıgını yaktıkca çok deyişik bir ürperti ve çok deyişik bir his kapladı her yerimi hiristiyanlar için mumlar yakılmıştı bir odada diyer bir bölümde yahudiler içinde vardı ve ilk girişte biz müslümanlar içinde mescid vardı 40 yılık hayatımda ilk kez görmüştüm çok ürperdim ve çok deyişik bir duygu sardı içimi korkuydu ve sanki gögsüme bir acı saplanmıştı abdesimi aldım namaza durdum ve içimden öyle bir şeyler koptu ki gözlerimden yaşlar süzülmeye başlamıştı ağlayarak namazımı eda edm ve çok üzgündüm akşama kadar içimdeki üzgünlügü atamadım hlada aynı sıkıntı var neydi beni bu kadar üzen ve duygulandıran kardeşler ne olursa olsun hiç bir müslüman kardeşimin bir papaza sora bilecegi bir soru yoktur kardeşler bizim öyle güzel ve mubarek bir rehberimiz ve herşeyi öyle inçe ayrıntılarıyla anlatan klavuzumuz var kardeşler

anladım

anladım vuslat gülü kardeşim haklısınız ,galiba ben sorumu yanlış yerde sormuşum ..yani kenzul arş duası mutebermidir diyede sorulmazki canımm ,burası din kardeşlerimizin şehvet hastalıgından kurtarmak için kurulmuş bir site oldugunu düşünememişimm ..çok özür diliyorum rahatsız ettimm . bendende size dua kardeşim

inşallah bir bilen vardır..

sorulmaz demedim güzel kardeşim ne istersen sor o sizin bileciğiniz bir konu sorunuza cevap olmayınca sitemlenmeyin demek istedim ..

sizin sorunuzu gören olmadı, yada bir bilen kardeşimiz yok

onun için cevap yazılmamış dedim ama siz yinede imalı cevap vermişsiniz..

her ne isem inşallah bir bilen kardeşimiz cevap yazarda bizde szin sayenizde çok güzel bir duayı öğrenmek şansını elde ederiz.. inanın bende bu duayı zaman zaman güllü yasinde görüyorum ve merak ediyorum bir bilen çıkar inşallah..

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: