try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Üyelik Müracaati

ZehirliOk.COM üyelik sistemine hosgeldiniz..

  • Üyelik sistemi yenilenmistir.
  • Kendi sifrenizi kendiniz üye olurken belirleyebiliyorsunuz!
  • Daha önce üye oldugun halde email adresine sifre gelmedigi icin giris yapamadinsa ayni mail adresinden üye olabilirsin ve sifreni direk simdi kendin belirleyebilirsin.
  • Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
  • Herhangi sorun ve problemde iletisim sayfasindan bize ulasabilirsiniz.
"; } } } # FINDING UNICODE LETTER'S DECIMAL ASCII VALUE function uniord($c){ $ud = 0; if (ord($c{0})>=0 && ord($c{0})<=127) $ud = $c{0}; if (ord($c{0})>=192 && ord($c{0})<=223) $ud = (ord($c{0})-192)*64 + (ord($c{1})-128); if (ord($c{0})>=224 && ord($c{0})<=239) $ud = (ord($c{0})-224)*4096 + (ord($c{1})-128)*64 + (ord($c{2})-128); if (ord($c{0})>=240 && ord($c{0})<=247) $ud = (ord($c{0})-240)*262144 + (ord($c{1})-128)*4096 + (ord($c{2})-128)*64 + (ord($c{3})-128); if (ord($c{0})>=248 && ord($c{0})<=251) $ud = (ord($c{0})-248)*16777216 + (ord($c{1})-128)*262144 + (ord($c{2})-128)*4096 + (ord($c{3})-128)*64 + (ord($c{4})-128); if (ord($c{0})>=252 && ord($c{0})<=253) $ud = (ord($c{0})-252)*1073741824 + (ord($c{1})-128)*16777216 + (ord($c{2})-128)*262144 + (ord($c{3})-128)*4096 + (ord($c{4})-128)*64 + (ord($c{5})-128); if (ord($c{0})>=254 && ord($c{0})<=255) $ud = false; //error return $ud; } # PARSING UNICODE STRING function utf2iso($source) { global $utf2iso; $pos = 0; $len = strlen ($source); $encodedString = ''; while ($pos < $len) { $is_ascii = false; $asciiPos = ord (substr ($source, $pos, 1)); if(($asciiPos >= 240) && ($asciiPos <= 255)) { // 4 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 4); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 4; } else if(($asciiPos >= 224) && ($asciiPos <= 239)) { // 3 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 3); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 3; } else if(($asciiPos >= 192) && ($asciiPos <= 223)) { // 2 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 2); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 2; } else{ // 1 char (lower ascii) $thisLetter = substr ($source, $pos, 1); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 1; $encodedString .= $thisLetterOrd; $is_ascii = true; } if(!$is_ascii){ $hex = sprintf("%X", $thisLetterOrd); if(strlen($hex)<4) for($t=strlen($hex);$t<4;$t++)$hex = "0".$hex; $hex = "0x".$hex; $hex = $utf2iso[$hex]; $hex = str_replace('0x','',$hex); $dec = hexdec($hex); $encodedString .= sprintf("%c", $dec); } } return $encodedString; } } # CREATING ISO2UTF & UTF2ISO MAPS utf::create_map($url); $ahis = new ahis(); $ahis->tbl = 'zok_'; if ($user->uid) { echo "

Siz daha nce ye olmussunuz..


"; }elseif ($t2=='yeni'){ $ahis->yeni(); }else{ $ahis->form(); } // Ahi islemine hosgeldiniz.. // class ahis{ var $ad; var $no; var $email; var $tbl; function uid(){ $rs = mysql_query(" select uid from ". $this->tbl ."users order by uid Desc limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){$res = mysql_fetch_array($rs);return ($res['uid']+1);} return '0'; } function sequences($uid){ mysql_query("UPDATE ". $this->tbl ."sequences SET id='$uid' WHERE name = 'users_uid'"); } function profil_ekle($uid,$fid,$value){ mysql_query("INSERT INTO ". $this->tbl ."profile_values (uid,fid,value) VALUES ('$uid','$fid','$value')"); } function varmi($sutun,$veri){ $ers = mysql_fetch_row(mysql_query("select COUNT(*) from ". $this->tbl ."users WHERE $sutun='$veri' ")); return $ers[0]; } function email($mail){ $rs = mysql_query(" select uid,created,access,login,name from ". $this->tbl ."users WHERE mail='$mail' limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){ $res = mysql_fetch_array($rs); if ($res['login']==0){ mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."profile_values WHERE uid='".$res['uid']."'"); mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."users WHERE uid='".$res['uid']."'"); $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= " tarihde ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Ancak hic giris yapmadigi icin simdi uyeligi sizin icin yenileniyor. "; echo ""; //echo "
$not
"; }else{ $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= "tarihde uye olunmus. \\n En son ". date('Y-m-d H:i',$res['login']); $not .= "tarihde siteye giris yapilmis. \\n Ve ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Eger sifrenizi unuttunuz ise mail adresinize sifre isteyiniz. \\n "; $not .= " Sifre gelmez ise mc@ihya.org adresine mail atip sifre isteyiniz!. "; echo "";exit; } }else{ } } function yeni(){ $UYELIK_ONAYI = 1; @ $edit = $_POST['edit']; //$vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP'); for($i = 1; $i < $_POST['i']; $i++) { $t = time(); $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 $this->email($mail); //Otomatik Ters izgi Ekleme Kapalyysa Ters izgi (\) Ekliyoruz... if (!get_magic_quotes_gpc()) { $name = addslashes($name); $pass = addslashes($pass); $passk = addslashes($passk); $mail = addslashes($mail); } if (!$name || !$pass || !$mail){ echo ""; $this->form(); exit; }elseif ((strlen($name)<3)||(strlen($name)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($pass)<4)||(strlen($pass)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ($pass!=$passk){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('name',$name)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('mail',$mail)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail)) { echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($mail)<9)||(strlen($mail)>100)){ echo ""; $this->form();exit; } //echo $this->varmi('name',$name) ."<<< name varmi"; $uid = $this->uid(); $pass = md5($pass); $nesi = "INSERT INTO ". $this->tbl ."users (uid,name,pass,mail,created,access,status,init) VALUES ('$uid','$name','$pass','$mail','$t','$t','1','$mail')"; mysql_query($nesi) or die("Yeni kayit: " . mysql_error()); $this->sequences($uid); if ($Cinsiyet) $this->profil_ekle($uid,9,$Cinsiyet); if ($Sehir) $this->profil_ekle($uid,5,$Sehir); if ($Ulke) $this->profil_ekle($uid,6,$Ulke); if ($Web) $this->profil_ekle($uid,1,$Web); //if ($Msn) $this->profil_ekle($uid,6,$Msn); if ($Ad) $this->profil_ekle($uid,3,$Ad); if ($Soyad) $this->profil_ekle($uid,4,$Soyad); //$username = utf::utf2iso($name); //$user_email = utf::utf2iso($mail); //$lngfile = "turkish"; //$user_dateformat = "d M Y h:i a"; echo "uyelik islemi"; //yelik Bilgilerinin E-Posta Yle yeye Gnderilmesi $alacak = $edit["mail$i"]; $eposta_ustbilgi = "From: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Reply-To: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $eposta_konu = "Uyelik Bilgileriniz"; $eposta_mesaj = SITE_ADI." Uyelik Bilgileriniz Asagidadir..\n
"; $eposta_mesaj .= "Kullanici Adiniz : ".$name." \n
"; $eposta_mesaj .= "Sifreniz : ".$pass."
"; if ($UYELIK_ONAYI == 1){ $kayit_mesaji = "yeliginiz Tamamlanmistir...
Tesekkurler
Anasayfadan Giris Yapabilirsiniz
"; } elseif ($UYELIK_ONAYI == 2) { $kayit_mesaji = "Uyeliginiz Tamamlandi...
Tesekkrler
Ynetici Tarafyndan Onaylandiktan Sonra Siteye Giris Yapabilirsiniz"; } $eposta_mesaj .= "Sitemizi Setiginiz iin Tesekkr Ederiz\r\n
"; $eposta_mesaj .= "".SITE_ADI.""; if (UYELIK_ONAYI == 3 || UYELIK_ONAYI == 4){ mail( $alacak, $eposta_konu, $eposta_mesaj, $eposta_ustbilgi); } echo '
 uye Kayit 
   Kayit Islemleri :
'.$kayit_mesaji.'
 
Anasayfa
'; echo "";exit; } } function degisim(){ } function form(){ global $t2; @ $edit = $_POST['edit']; $Dongu = 1; $vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP','Cinsiyet','Sehir','Ulke','Web','AdSoyad'); if ($t2=='yeni'){ $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 }else{ for($i = 1; $i <= $Dongu ; $i++) { for($z = 1; $z <= sizeof($vt) ; $z++) { $edit[$vt[$z].$i] = ''; } $edit['IP'.$i] = GETENV("REMOTE_ADDR"); $edit['Tarih'.$i] = time(); } } ?>
 Uyelik islemi 
Uye Adi :
Email :
Parola :
Parola (tekrar) :
 
ASAGIDA YER ALAN BILGILER GIZLI KALACAKTIR
Adiniz :
Soyadiniz :
Cinsiyet :
Bulundugunuz Ulke :
Memleket :
Varsa Web Siteniz :
Anasayfa | Parolayi Hatirlat
ÜYelik islemi..

Yorumlar

selamun aleykum sıtenıze

selamun aleykum sıtenıze yenı uye oldum devamıd gelir inş. hayırlı gunler
aeo selametle dualarda unuutulmayalım inş kardeşler

S.A

HALA YAZDIKLARIMI BULAMIYORUM.BENDEMI BI SORUN VAR ACABA
ALLAH ALLAH AFFEYLE SEN BENI YARABBI

KÖTÜ AHLAK İÇİN TİN SURESİNİ OKU GÜNDE 7 DEFA

Kötü huyları kaldırıcı bir suredir. Gün de 7 defa okumalısınız.
Allah cc bizleri lanetlediği zamanlarda böylesi şeylere aşka sevdaya etc musallat eder diye biliyorum. Bu durum da öyledir.
Sizin durumunuzu yaşayan nice insan var, internetin bu tarafını ortadan kaldırmak için programlar ve hukuk üretmeliyiz. Selamlar. Filtre kullanın.
mogacollection

selam ..

kardeşlerim böyle bir site hazırladığınIZ için ALLAH razı olsun. günümüzde bu siteye ve bunun vb. web sitelerine ihtiyaç vardır bizim gibi gençleri aydınlattığınız için sizlere şükranlarımı sunar ALLAH razı olsun derim .ALLAH yolunuzu açık etsin ALLAH a emanet olun . selamlar .

çıkmazdayım

ben 21 yaşında bir gencim.hayatim karardı uygunsuz siteler yüzümden çok kötü durumdayim hem namaz kılmaya çalışıyordum hem nefsime yeniliyordum birgün ruhum öyle bir sıkıştı ki ölüyorum sandım günahlar çok agır gelmeye başladı tövbe ettim ama bazen beynim o uygunsuz görntülerin etkisinde kalıyor imanım gidiyordu elimden dünya üzerme geldi sanki çok pişmanım çok ALLAH A sığındım artık .büyük bir zorluk gerçekten.bu bilinç alındaki köttü düşüncelerden nasıl kurtulabilirim yardımcı olun bilen var ise

Mümin her zaman mücadele

Mümin her zaman mücadele icindedir

çıkmazdaysanız çıkaralım inşallah.

Ehli dalelet ve şeytanın en mühim tuzağı müminlerin aklını devre dışı bırakarak onları hissiyatlarıya avlayıp günahlara haramlara atmasıdır.aklın önderliğinden alıp hissiyatların kör rehberliğinde helakete ve felakete atmasıdır.
Kardeşim eğer işlediğin kötü şeylerden azap ve elem duyuyorsan bu senin imanını ve vicdanını gösterir.ama nefsin ve şeytanında seni rahatlıkla yoldan çıkardığını da gösterir
Günah önce insanın kalbini karartır,hayatını değil kalbden sonra hayata etki eder,hemen hayatım karadı diyerek meyus olma,elem kedere düşme,eğer günahlar kalbe ve imana ruha zehir akıtıyorsa o zaman tövbe ve istiğfar panzehiri ile o zehirleri temizle,çünkü nasıl kokuşmuş bir gölde balık yaşamazsa öylede göz kulak dil nehirlerinden akan günahların toplandığı göl hükmünde olan kalpde de marifet yaşamaz,batını kalp Allahın evidir orayı temiz tutmak gerektir ki oraya Allahın marifetleri güzellikleri aks etsin.yoksa o kalpte şeytanlar heva heves nefis çirkinlikler cirit atar.orayı günahların mezbelesi yaparlar.

Kardeşim internetlerden medyadan kalplerimize imanımaza atılan manevi günah haram bombalarından kurtulmam istiyorsak sünnetin mevzi ve siperine girmemiz gerekir.kuranın takva zırhını giymemiz gerekir.dua ve istiaze silahını almamız gerekir.cemaatten ayrılanı şeytan kurdu kapar.bir cemaate tarikata girmek ve tutunmak gerekir.devamlı evrat zikir tefekkür ilim ile meşgul olmak gerekir.haramda elem olduğu gibi ilimde ise ruhun lezzeti vardır.bakın günahların elemi ve acısı nasıl üzerinizde baskı kurmuş vicdanınızı boğuyor.manevi bir cehennem elemini yaşatıyor.

Kardeşim akla giren her bir günah şeytanın insanın aleyhine kullandığı bir manevi bomba olup o insanın başına patlıyor,internetteki o görüntüler tahayyul dan geçip tasavvur kalıplarında şekil alıyor,taakkul denen akılda şekilleniyor,aklın kabulu ile kalbe geçiyor kalp o görüntüleri akıldan sonra kabul ediyor,önü alınmadığı için devam eden bu görüntüler artık en mühim aşamaları geçtiği için iltizamen denen taraftar olma aşamasında benimsenir.artık insan itikadi olarak bu görüntülerin gereğine inanır,o görüntüleri ihtiyaç görür.o görüntülerde gördüğü kadınlarla beraber olmak fikrini benimser ve tatbike koyulur.görüntü ile başlayan şeyler zina ile sonuçlanır.böyle bir sonuca giden milyonlarca insan vardı maalesef.şeytan o görüntülerle insanı namazda her yerde rahatsız eder.o görüntülerle hissiyatlara baskı kurup tahrik eder,hissiyatların galeyanı ile bir çok insanı zinaya iter.amelini ibadetini boşa çıkarır.kardeşim kebab kokusu ile karın doymaz,çıplak görüntülerle şehvet arzular giderilmez.iyici pisikolojiyi bozar biyolojiyi bozar.imanı islamı bozar.uzak durmak gerekir.

Allahın rahmeti ile hala yaşıyorsanız demek ki hayatınız kararmamış,hemen ümitsizliğin dar ağaçlarında kendinizi zorla sallandırmayın,kalbinizi aklınızı iman İslam dua ibadet ilim ile tefekkür ile canlı tutunuz,zaruret dışı nete yaklaşmayınız,net insanın niyetine göre bir renk alır.insan neyi talep ederse onu bulur.şer isteyen şer hayır isteyen hayır bulur.Allah hayır talep edenlerden sizi eylesin.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

çıkmazdayım kardeşim

sana sadec şunu demek istiyorum kalbin sahibi kim vücudunun sahibi kim beyninin sahibi kim? sen eğer gerçekten tevbe etseydin kalbinle inanıp beyninle tasdik etseydin şu an böyle olmasdın.sana tek şunu söylüyorum SENDEKİ SENİ BUL ALLAHA TEVEKKÜL ET.

çıkmazdayıma cevap

çıkmazda olacak bi şey yok haramlardan ve ortamlarından kurtulmak için ortamlardan uzak duracaksın. özellikle müzik ve televizyondan uzak dur ve dua et kurtulmak için Hz.Allah'a eğer samimi olursan muhakkak kurtulursun. seni çok iyi anlıyorum pis görüntüler sık sık gelir ama zamanla gider yeterki sen haramlardan uzak ve uzak dur. özellikle haberler bahanesiyle falan tvnin karşısına geçme

İstiğfar

Değerli kardeşim insan oğlu hatasız olmaz insan melek deyildir fakat önemli olan hatasından vazgeçip tevbe ve istiğfarda bulunmaktır siz güzel işlerle meşğul olursanız çirkin şeyleri unutursunuz.

el-cevap

Bak kardeşim öncelikle selamünaleyküm
sen iradene hakim ol bu sana yakışır.
öyle olamıyorum falan bahane bence
sen akıllı adamsın iradene hakim ol
hadi bakim göriym seni.

slm

ben başkalarıyla çet yapıyorum nişanlıyım ama sadece can sıkıntısından böyle birşeye baş vurdum adresinizde catin mındar olduğu söyleniyor beni bu konuda biraz bilgilendirebilirmisiniz

Chatın mındarlığı necasetindendir.

sayın prenses
Bazen bir şeyi tavsif etmek için bir kelime yeter ve artar bile ,mındar demek necis demektir.mındar olan bir şeyi tarif ve detaya ne gerek vardır.insanın helaya necasetini anlatmak için tarife ne gerek vardır.necaset necasettir.illa necasetin rengini kokusunu şeklini anlamak için üzerimize mi bulaşması gerekir.chatın mındarlığı maalesef size bulaşmış,mındar olan bir şey aslında insana bulaşınca onu çirkinleştirir,pisleştirir,kirlendirir,lekelendirir,chat mındarsa ve bu mındarlığı necaset gibi ise demek size ihanet ,sadakatsizlik günah haram kalbinize sevginize ruhunuza bulaşmış,bu bulaşıklıklar tövbe ile temizlenmezse yarın evlenince de devam eder.can sıkıntısı damarıyla şeytan sizi yakalar ve bu işe devam ettirir.çünkü nede olsa şeytani bir lezzeti var bu işin,bir yabancı erkekle can sıkıntısı gidermek için yapılan chat ile onu evine çağırıp konuşmak arasında ne fark vardır bana göre hiçbir fark yoktur.nişanlınızda bulamadığınız şeylerin eksikliklerini chatta başkalarıyla mı mi dolduruyorsunuz.deme ki sizin nişanlınıza olan muhabbetinizde eksiklikler var kalben fikren ruhen bedenen zihnen ona bağlı değilsiniz ki alternatif arama ihtiyacı duyuyorsunuz.
Bu sadakatsizlik ve ihanet yüklü oyunlardan vazgeçmezseniz şeytan sizi evlilik zamanında rahat bırakmaz ve size alternatif birilerini çıkarır.öyle bayanlar duyduk ki 3 aylık hamile iken chat yüzünden eşinden ayrılıyor,ve çocuğunu aldırıyor.eşini çocuğunu mahveden o kadınlar mutlumu olacaklar zannediyorsunuz.
Size öyle vaatler ederler ki eşinizi evinizi her şeyinizi o yalancı sanal insana feda edersiniz.can sıkıntısı için günaha harama girilmez,can sıkıntısı için için haramlara girilmez, ne güzel birileri can sıkıntısı için adam öldürsün birileri hırsızlık yapsın birileri zina yapsın.dar sakat batıl çirkin fafilce bir mantıkdır bu.can sıkıntısı zamanında neden kitap okunmaz,tefekkür edilmez,ilim öğrenilmez,el işi oya yapılmazda kim olduğu belli olmayan canimi katil mi hırsız mı şerefsiz mi namussuz mu ,kadın satıcısımı ne olduğu belli olmayan insanlarla sohbetler yapılır.chat odalarının mudavimleri kadın avcılarıdır.zina meraklılarıdır.gayri meşru muhabbetler arayanlardır.yazacak çok şeyim var ama kısa kesiyorum.muhabbetinizi zamanınızı sevginizi kelimelerinizi eşinize saklayın,başkalarına gani gani dağıtmayın.vesselam.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Sayın prenses hızlı başlamışsınız.

Bazen bir şeyi tavsif etmek için bir kelime yeter ve artar bile ,mındar demek necis demektir.mındar olan bir şeyi tarif ve detaya ne gerek vardır.insanın helaya necasetini anlatmak için tarife ne gerek vardır.necaset necasettir.illa necasetin rengini kokusunu şeklini anlamak için üzerimize mi bulaşması gerekir.chatın mındarlığı maalesef size bulaşmış,mındar olan bir şey aslında insana bulaşınca onu çirkinleştirir,pisleştirir,kirlendirir,lekelendirir,chat mındarsa ve bu mındarlığı necaset gibi ise demek size ihanet ,sadakatsizlik günah haram kalbinize sevginize ruhunuza bulaşmış,bu bulaşıklıklar tövbe ile temizlenmezse yarın evlenince de devam eder.can sıkıntısı damarıyla şeytan sizi yakalar ve bu işe devam ettirir.çünkü nede olsa şeytani bir lezzeti var bu işin,bir yabancı erkekle can sıkıntısı gidermek için yapılan chat ile onu evine çağırıp konuşmak arasında ne fark vardır bana göre hiçbir fark yoktur.nişanlınızda bulamadığınız şeylerin eksikliklerini chatta başkalarıyla mı mi dolduruyorsunuz.deme ki sizin nişanlınıza olan muhabbetinizde eksiklikler var kalben fikren ruhen bedenen zihnen ona bağlı değilsiniz ki alternatif arama ihtiyacı duyuyorsunuz.
Bu sadakatsizlik ve ihanet yüklü oyunlardan vazgeçmezseniz şeytan sizi evlilik zamanında rahat bırakmaz ve size alternatif birilerini çıkarır.öyle bayanlar duyduk ki 3 aylık hamile iken chat yüzünden eşinden ayrılıyor,ve çocuğunu aldırıyor.eşini çocuğunu mahveden o kadınlar mutlumu olacaklar zannediyorsunuz.
Size öyle vaatler ederler ki eşinizi evinizi her şeyinizi o yalancı sanal insana feda edersiniz.can sıkıntısı için günaha harama girilmez,can sıkıntısı için için haramlara girilmez, ne güzel birileri can sıkıntısı için adam öldürsün birileri hırsızlık yapsın birileri zina yapsın.dar sakat batıl çirkin fafilce bir mantıkdır bu.can sıkıntısı zamanında neden kitap okunmaz,tefekkür edilmez,ilim öğrenilmez,el işi oya yapılmazda kim olduğu belli olmayan canimi katil mi hırsız mı şerefsiz mi namussuz mu ,kadın satıcısımı ne olduğu belli olmayan insanlarla sohbetler yapılır.chat odalarının mudavimleri kadın avcılarıdır.zina meraklılarıdır.gayri meşru muhabbetler arayanlardır.sayın prenses hızlı başlamışsınız ,daha nişanlıyken başlamışsınız chata evlenince hızını alamayıp soluğu ihanetle boşanmalarda almayın.yazacak çok şeyim var ama kısa kesiyorum.muhabbetinizi zamanınızı sevginizi kelimelerinizi eşinize saklayın,başkalarına gani gani dağıtmayın.vesselam.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Yanlış

Prenses kardeşim selamün aleyküm nişanlı olduğunuzu ve cansıkıntısından çet yapıyorum allah aşkına soruyorum size cansıkıntınız geçiyormu? eminım hayır diyeceksinız catin mindarlıkla bir ilgisı yoktur siz canınız sıkıldıkça allah deyinıiz sıkıntınız gider Rabbimiz K.Keride şöyle buyurur :Günüller ancak allahı zikretmekle sükun bulur.

BİR AN EVVEL EVLEN

BİR AN EVVEL EVLEN SIKILMAYA VAKİT BULAMAZSIN!!!!!!!!!!!!!

kardeşlik

ne demek istiyorsun
açıkçana yazarmısınız

kararsız

merhabalar adım tolga bekarım ama evli bayan dostum bayan arkadaşımın kocası devamlı kendini düşünen,eşiyle ilgilenmeyen hatta ara ara rencide edici davranışlar sergiliyor karısına karsı ve bayan benden büyük olmasına karşın gayet iyi anlışıyoruz yaptığım yanlışmı bana bi akıl verirseniz sevinirim.

tolga bey

yapılanın yanlış olduğunu söylemeye gerek görmüyorum o aşikar,yasaklar hep cazip gelmiştir onun için bu durumdan kurtulmak kolay değil çünkü nefsin hoşuna gidiyor,karşındaki bayan seninle konuştukça eşinden daha çok uzaklaşacak ve bence bu durum seni içten içe memnun edecek hem ona yardım etmeye devam edeceksin (sözde)hem de etkilemeye.bu insanın doğasında var bi kere.sizin aranızdaki arkadaşlığın bir sonraki adımını tahmin etmek de zor değil inşallah o raddeye gelmez.birinden biri aklını başına alıp bi nokta koymalı yoksa yaş önemli diğil şeytan her daim iş başında bir bayan kendini anlayan birinden illaki etkilenir bu durumda iş daha çok size düşüyor bu arkadaşlık islamiyete yakışırmı,Allah bu durumdan razımı?kriter bu olmalı bence.

tabiki yanlış

selam ben roseshah,ben yeni üye oldum bu siteye.açıkcası yazınız hemen dikkatimi çekti,babam psikolog bu yüsden bende ondan biras almışımdır huyunu.ne diyim,sizi kırmak istemem ama insanların mutluluğa ihtiyacı olduğu kadar acıya da ihtiyacı vardır,bnce yaptığınız çok yanlış.bi bakıma bayan arkadaşınıza umut balıyorsunuz,oda ewdeki sorunlarını,eşiyle olan sorunlarını size anlatıyor.bence uzaklaşmaşısınız ondan.hem günahtan kaçınmak için hemde onun hayatı için.ne malum belki sizden güç alıyor ve kocasının yaptığı zulümlere sizinle göğüs geriyor,sizinle avunuyor.ben fikrimi söyledim sadece.bide yaşınızı öğrenirsem ii olcak..!eğer sizden uzaklaşırsa eşinle daha çok vakit geçirir,sorunlarını onunla paylaşır,böylelikle aralarındaki sorunu bi şekilde çözerler..!umut bağlatmayın bayan arkadaşınıza..hayırlı günler.

Tolga adli kardes,

yaptiginin yanlis oldugunu sende farketmissin.Öyleki icindeki vicdan acisina burada melhem ariyorsun.
Konuyu fazla uzatmak istemiyorum ama senin vicdanin sana seslenmis...

Saygilar...

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, Kalbimi hidayet üzere, Senin sevginle, Sana itaatle sabit kıl.

teşekkür

Sitenizi molla cami sitesi sayesinde tanıdım Mevla sizlerden razı ve memnun olsun. Rabbim çalışmalarınızı daim eylesin. Molla cami sitesine üye olanlar bu siteden üye olarak yararlanabiliyor mu?

size yazdığınız doğru

size yazdığınız doğru yada değil demedim gazetenin adı yerine x
desen olmazmıydı neyi kaybederdin??????????
kişiyi kendince beğenme ama ortalığa fitne gibi gazete ismi verme.insanlar sizden kötü etkilenebilir.siz yazı yazarken buranın karalama tahası olmadığını biliniz.biraz ince düşünün
müslüman müslümanın gıybetini etmez.eğer doğruysa gıybettir yok yanlışsa o zaman iftiradır.bunun içindirki büyükler az konuşur çok susarlardı.mesele o bu değil kurumsallaşıyo.birisi buranın yazarını eleştirse onun ayinesinde burayı eleştirmiş olur.iş sadece onunla bitmez.bu da bunun gibi...
ayrıca buranın dedikodu yeri değil sorun çözme yeri olduğunu düşünüyordum.ama bazılarımızn yaptığını görünce şaşırıyorum
bi de sırf yazı yazmış olmak isteyen ve yorum yaptığını anlatan da var ama nese.
dost acı soler siz benim sert uslubuma değil anlattıklarıma bakın
aleyhinize bile olsa yanlışı kabul etmek büyüklüktür
en içten ve bitmeyecek sayılarımla
yüreğnin götürdüğü yere git...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: