try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Üyelik Müracaati

ZehirliOk.COM üyelik sistemine hosgeldiniz..

  • Üyelik sistemi yenilenmistir.
  • Kendi sifrenizi kendiniz üye olurken belirleyebiliyorsunuz!
  • Daha önce üye oldugun halde email adresine sifre gelmedigi icin giris yapamadinsa ayni mail adresinden üye olabilirsin ve sifreni direk simdi kendin belirleyebilirsin.
  • Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
  • Herhangi sorun ve problemde iletisim sayfasindan bize ulasabilirsiniz.
"; } } } # FINDING UNICODE LETTER'S DECIMAL ASCII VALUE function uniord($c){ $ud = 0; if (ord($c{0})>=0 && ord($c{0})<=127) $ud = $c{0}; if (ord($c{0})>=192 && ord($c{0})<=223) $ud = (ord($c{0})-192)*64 + (ord($c{1})-128); if (ord($c{0})>=224 && ord($c{0})<=239) $ud = (ord($c{0})-224)*4096 + (ord($c{1})-128)*64 + (ord($c{2})-128); if (ord($c{0})>=240 && ord($c{0})<=247) $ud = (ord($c{0})-240)*262144 + (ord($c{1})-128)*4096 + (ord($c{2})-128)*64 + (ord($c{3})-128); if (ord($c{0})>=248 && ord($c{0})<=251) $ud = (ord($c{0})-248)*16777216 + (ord($c{1})-128)*262144 + (ord($c{2})-128)*4096 + (ord($c{3})-128)*64 + (ord($c{4})-128); if (ord($c{0})>=252 && ord($c{0})<=253) $ud = (ord($c{0})-252)*1073741824 + (ord($c{1})-128)*16777216 + (ord($c{2})-128)*262144 + (ord($c{3})-128)*4096 + (ord($c{4})-128)*64 + (ord($c{5})-128); if (ord($c{0})>=254 && ord($c{0})<=255) $ud = false; //error return $ud; } # PARSING UNICODE STRING function utf2iso($source) { global $utf2iso; $pos = 0; $len = strlen ($source); $encodedString = ''; while ($pos < $len) { $is_ascii = false; $asciiPos = ord (substr ($source, $pos, 1)); if(($asciiPos >= 240) && ($asciiPos <= 255)) { // 4 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 4); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 4; } else if(($asciiPos >= 224) && ($asciiPos <= 239)) { // 3 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 3); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 3; } else if(($asciiPos >= 192) && ($asciiPos <= 223)) { // 2 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 2); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 2; } else{ // 1 char (lower ascii) $thisLetter = substr ($source, $pos, 1); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 1; $encodedString .= $thisLetterOrd; $is_ascii = true; } if(!$is_ascii){ $hex = sprintf("%X", $thisLetterOrd); if(strlen($hex)<4) for($t=strlen($hex);$t<4;$t++)$hex = "0".$hex; $hex = "0x".$hex; $hex = $utf2iso[$hex]; $hex = str_replace('0x','',$hex); $dec = hexdec($hex); $encodedString .= sprintf("%c", $dec); } } return $encodedString; } } # CREATING ISO2UTF & UTF2ISO MAPS utf::create_map($url); $ahis = new ahis(); $ahis->tbl = 'zok_'; if ($user->uid) { echo "

Siz daha nce ye olmussunuz..


"; }elseif ($t2=='yeni'){ $ahis->yeni(); }else{ $ahis->form(); } // Ahi islemine hosgeldiniz.. // class ahis{ var $ad; var $no; var $email; var $tbl; function uid(){ $rs = mysql_query(" select uid from ". $this->tbl ."users order by uid Desc limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){$res = mysql_fetch_array($rs);return ($res['uid']+1);} return '0'; } function sequences($uid){ mysql_query("UPDATE ". $this->tbl ."sequences SET id='$uid' WHERE name = 'users_uid'"); } function profil_ekle($uid,$fid,$value){ mysql_query("INSERT INTO ". $this->tbl ."profile_values (uid,fid,value) VALUES ('$uid','$fid','$value')"); } function varmi($sutun,$veri){ $ers = mysql_fetch_row(mysql_query("select COUNT(*) from ". $this->tbl ."users WHERE $sutun='$veri' ")); return $ers[0]; } function email($mail){ $rs = mysql_query(" select uid,created,access,login,name from ". $this->tbl ."users WHERE mail='$mail' limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){ $res = mysql_fetch_array($rs); if ($res['login']==0){ mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."profile_values WHERE uid='".$res['uid']."'"); mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."users WHERE uid='".$res['uid']."'"); $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= " tarihde ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Ancak hic giris yapmadigi icin simdi uyeligi sizin icin yenileniyor. "; echo ""; //echo "
$not
"; }else{ $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= "tarihde uye olunmus. \\n En son ". date('Y-m-d H:i',$res['login']); $not .= "tarihde siteye giris yapilmis. \\n Ve ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Eger sifrenizi unuttunuz ise mail adresinize sifre isteyiniz. \\n "; $not .= " Sifre gelmez ise mc@ihya.org adresine mail atip sifre isteyiniz!. "; echo "";exit; } }else{ } } function yeni(){ $UYELIK_ONAYI = 1; @ $edit = $_POST['edit']; //$vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP'); for($i = 1; $i < $_POST['i']; $i++) { $t = time(); $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 $this->email($mail); //Otomatik Ters izgi Ekleme Kapalyysa Ters izgi (\) Ekliyoruz... if (!get_magic_quotes_gpc()) { $name = addslashes($name); $pass = addslashes($pass); $passk = addslashes($passk); $mail = addslashes($mail); } if (!$name || !$pass || !$mail){ echo ""; $this->form(); exit; }elseif ((strlen($name)<3)||(strlen($name)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($pass)<4)||(strlen($pass)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ($pass!=$passk){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('name',$name)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('mail',$mail)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail)) { echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($mail)<9)||(strlen($mail)>100)){ echo ""; $this->form();exit; } //echo $this->varmi('name',$name) ."<<< name varmi"; $uid = $this->uid(); $pass = md5($pass); $nesi = "INSERT INTO ". $this->tbl ."users (uid,name,pass,mail,created,access,status,init) VALUES ('$uid','$name','$pass','$mail','$t','$t','1','$mail')"; mysql_query($nesi) or die("Yeni kayit: " . mysql_error()); $this->sequences($uid); if ($Cinsiyet) $this->profil_ekle($uid,9,$Cinsiyet); if ($Sehir) $this->profil_ekle($uid,5,$Sehir); if ($Ulke) $this->profil_ekle($uid,6,$Ulke); if ($Web) $this->profil_ekle($uid,1,$Web); //if ($Msn) $this->profil_ekle($uid,6,$Msn); if ($Ad) $this->profil_ekle($uid,3,$Ad); if ($Soyad) $this->profil_ekle($uid,4,$Soyad); //$username = utf::utf2iso($name); //$user_email = utf::utf2iso($mail); //$lngfile = "turkish"; //$user_dateformat = "d M Y h:i a"; echo "uyelik islemi"; //yelik Bilgilerinin E-Posta Yle yeye Gnderilmesi $alacak = $edit["mail$i"]; $eposta_ustbilgi = "From: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Reply-To: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $eposta_konu = "Uyelik Bilgileriniz"; $eposta_mesaj = SITE_ADI." Uyelik Bilgileriniz Asagidadir..\n
"; $eposta_mesaj .= "Kullanici Adiniz : ".$name." \n
"; $eposta_mesaj .= "Sifreniz : ".$pass."
"; if ($UYELIK_ONAYI == 1){ $kayit_mesaji = "yeliginiz Tamamlanmistir...
Tesekkurler
Anasayfadan Giris Yapabilirsiniz
"; } elseif ($UYELIK_ONAYI == 2) { $kayit_mesaji = "Uyeliginiz Tamamlandi...
Tesekkrler
Ynetici Tarafyndan Onaylandiktan Sonra Siteye Giris Yapabilirsiniz"; } $eposta_mesaj .= "Sitemizi Setiginiz iin Tesekkr Ederiz\r\n
"; $eposta_mesaj .= "".SITE_ADI.""; if (UYELIK_ONAYI == 3 || UYELIK_ONAYI == 4){ mail( $alacak, $eposta_konu, $eposta_mesaj, $eposta_ustbilgi); } echo '
 uye Kayit 
   Kayit Islemleri :
'.$kayit_mesaji.'
 
Anasayfa
'; echo "";exit; } } function degisim(){ } function form(){ global $t2; @ $edit = $_POST['edit']; $Dongu = 1; $vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP','Cinsiyet','Sehir','Ulke','Web','AdSoyad'); if ($t2=='yeni'){ $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 }else{ for($i = 1; $i <= $Dongu ; $i++) { for($z = 1; $z <= sizeof($vt) ; $z++) { $edit[$vt[$z].$i] = ''; } $edit['IP'.$i] = GETENV("REMOTE_ADDR"); $edit['Tarih'.$i] = time(); } } ?>
 Uyelik islemi 
Uye Adi :
Email :
Parola :
Parola (tekrar) :
 
ASAGIDA YER ALAN BILGILER GIZLI KALACAKTIR
Adiniz :
Soyadiniz :
Cinsiyet :
Bulundugunuz Ulke :
Memleket :
Varsa Web Siteniz :
Anasayfa | Parolayi Hatirlat
ÜYelik islemi..

Yorumlar

Ne tuhaf..

Ilin ne giyip ne yaptigini gerçekten Cenabi-Hakka mazeret olarak mi sunmayi düsünüyordun!?

Sen namaza bir basla, namazda ki manevi huzura tattiginda, karsina yabanci bir kadin çiktiginda o güzelligi bozmamak için bakmazsin..Ve bakmamanin verdigi manevi zevk, o nefsi ezmek varya..!

allah razı olsun

allah razı olsun paylasımın ıcın

allah razı olsun

allah razı olsun paylasımın ıcın

giriş ve üyelik

siteye üye olduğum halde giriş yapamıyorum . iyi akşamlar
bilgilendirecek ve ilgi gösterecek varmı??? herkes bıdı bıdı yapmaktan kimse kimseye yardımcı olmak istemiyor dimi ?? eeer kim atıp tutacak

ÇARESİZ&ACİZ

slm aleykum arkdaşlar. ben siteye yeni üye oldum öncelikle bu siteye oluşturanlardan ALLAH razı olsun hem dini hemde sosyal içerikli olması birçok soruda cevap bulunması açısından super ve en önemlisi bir çok müslümanın gafleten kurtulmasına sebeb olabilir... 20 yaşındayom 15 yaşından beri bu iğrenç masturbasyan yapıyom. en küçük bi şehvete bile kimsenin görmediği bi yerde lanet olası masturbasyanu yapıyorum irademe bu konuda çok aciz. chatlara gelip kızlarla sanal sexs yapması ayrı bi dert.... biliyorumki bu iki unsur benim hayatamı,dini değerlerimi,kişiliğimi ,eğitim hayatımı.... gibi bi çok sebeple hayatımı tahrip etiğini utanarak söylüyorum. tövbe et diyorsunuz belki içinizde etmez olurmuyum hemde 20-25(en doğrusunu kuşkusuz ALLAH bilir) en buyuk tövbeler bile etim en fazla iki ay sürdü sonrası aynı iğrençlikler.. kendimi artık bu konuda aciz aklım fikir üretemiyor gerçekten çaresizim kimseyede açılamıyorum ne abe nede dost öylece sorunumla beraber ortada kaldım.... bu siteye gelemeden önce hakikikaten masturbasyon gunahmı değilmi gibi sorular belkide tövbelerimi bozmamda etkenlerde biri oluyordu ikilik oluşuyordu kalbim gunah iradem gunah değil diye baskın geliyordu ama şükür bu yazılardan sonra istifade etikten sonra daha dikkatli OLACAM. gene din kardeşlerimin bu konuda yardımcı olmaları daha iyi olur çok sevinirim düşüncelerimi paylaşıp bendeki bu iğrenç masturbasyonu bir çok müslüman gibi hidayete ulaşağamından hiç şüphem yok... durumu guzel bi şekilde izah etmisem ne mutlu bana çünkü ben yaşım 20 hiçbir yere mektup,yorum,soru... gibi yazılar yazmadım. şimdiden teşekürler bana yazı yazanlara. kib.

meneksecıgım

bak canım meneksecıgım bende senın yasındayım ve hıc evlenmedım tabı herkesın kaderı cok farklı rabbım herkese heyırlısını versın. sen yasıtım oldugun için yakınlık duydum ve dayanamadım yorum yazıyorum benı yanlış anlama.bence evlılıgını bıtırmeyı dusunmen COKKKKKK yanlış. ne kadar kotu de olsa o senın esın sen ona sabrederek cennetı kazanabılırsın.birkere sen nerden bılıyosun kı esının degışmeyecegını sen dua et onunu için onu ne olursa olsun dıne yonlendır o duymasada sen soyle.rabbım bılır o gorur cabanı.bu bır ıkıncısı o evlenmeyı dusundugun insannın degışmeyeceını bozulmayacagını nerden bılıyosun rabbım bır kaydırı ne oldugunu sasarsın yıne pısmn olursun gel etme guzelım sakın yuvanı yıkma bence bu konuda sen kolayı secıyosun bosanmak kolay degıl gel etme canım bence yuvanı yıkma herne olursa olsunnnnn ben duacınım ınş rabbımyardım eder

GÖZLERİ HARAMDAN KORUMAK

Siteniz vesitenizdeki yazılar mükemmel,sizi takdir ediyorum.İslam düşmanlarının imanımızı,topla tüfekle yokedemeyeceklerini bildikleri için yeni ve imanı tahrip gücü yüksek olan (imanı ve bilgisi zayıf olanlar için) stratejiler geliştirdikleri(müstehcenlik) bir ortamda sitenizdeki ayet ve hadis ışığındaki yorumları herkesin okuyup başkalırına da okutması bana göre farzdır.Tabi ki nefsini nefsi mutmainne haline getirenler müstesna.Allah sizlere muvaffakiyetler versin.

Yapmam gerek sey nedir

Arkadaslar bir konuda islami bilgiye ihtiyacim var beim cehaletimden dogan bir konu.Ben yurt disinda calisiyorum bir kizla iliskiye girdim sonra bu kizida cok sevdim ben ilk defa iliskiye girmistim Allahim affetsin o gunden bu gune kadar pismanim ama bu arada kizla konusuyoruz kizi seviyorum evlenmek istiyorum butun sorunlar burada basliyor: Ben bi cahilik yaptim kiz bakire degil ama o bu hatalarini biliyor ailesi yok kizi seviyorum ve onu cevredeki kotuluklerden korumak istiyorum icimden bir his bunu bana devamli soyluyor evlen;kiza sahip cikmazsam yarin baska birisiyle olur hep aklima geliyor aslinda kizin istedigi sey bu degil kiz kendi hayatini zor gecindiren bir kiz ailesi yok annesi hastanede hasta ve babasi uzun yillar once olmus ben bunlari biliyorum ve hatamin bana hem bu dunyada hemde obur dunyada azap cektirmesini istemiyorum kiza parasal destek sagliyorum ama fazlasini benden hic istemedi hep yaninda olmaya calisiyorum ve evlenmek her zaman icimden geciyor onunla . Evlenmessem sanki o bir insan hata yapmis olabilir sen olmassan hata yapmaya devam edecek kendi istemede' gbi geliyor bana ne yapmaliyim ben: yardimci olun lutfen...onu hem cevredeki kotuluklerden korumak hemde guzel bir hayat vermek istiyorum ama beni hep bakire olmamasi etkiliyor...

benim acizhane fikrim bu

benim acizhane fikrim bu konuda, anladigim kadar caresiz kaldigin konu sadece kizin bakire olmayisi..yoksa kizi seviyorsun bir beraberligi düsünebiliyorsun..bana göre kizin bakire olmayisinda etkenlerden biride sensin. hatani anlayip telafi etmek istiyor muhtemelen hz. Allaha karsida tevbede bulunuyorsun.. öyleyse kardesimizinde azda olsa dini bilgisi varda bu yaptiginin hata oldugunu biliyorsa ki biliyordur onada ayni sansi vermek lazim gelir. yaptigi zina büyük günahdir bunu tevbe edip hz. Allaha yalvarir Allahu alem rahmeti genis affedicidir.. ona buldugun bu dogru yolda (yuva kurmakda) etken olacagin icinde Allahu alem seni sevaplandirir.. neticede gelecekde yapabilecegi daha cok günahdan muaf tutmus olacaksin...TEVBE SABUNUN KIRI TEMIZLEDIGI GIBI GÜNAHLARI TEMIZLER

bunu iyi dusun

bakir olmayipta okadar temiz kizlar, nasil okadar erkegi kabul ediyosa sende oyle davranmalisin bence... ama yarayi desme sakin! yarayi desdiginde cok problemler cikar ... insanlarin kalbinin guzelligi dogrultusunda guzel insanlar karsisina cikar ki eger o kizi kalbi okadar temiz olmasaydi sen karsisia cikmazdin. bi yandada yinede dikkatli ol... her ihtimalide dusun... ama bunu iyi niyetli dusun ... sen bir faremisin kedi icin... yoksa bi insanin kalbinin guzelligi sonucu okadar SIKINTI icinde kalp temizligi sonucunda O kizin karsisina cikan Allah in lutfumusun.... bi yandan sunu da unutma zina yapan bireylerin buna sende dahil olmak uzere kaybettigi seyler vardir unutma.....

peygamberin bütün hanımları bakire değildi.

Vaktim müsait olsaydı size uzun yazacaktım.ama şunu bilin ki peygamber egendimizin evlendiği hanımların hepsi bakire değildi.belki çocukları da vardı.aynısı gibi sahabi efendilerimizin hanımlarıda öyleydiler.bakire olmayan birisini eğer kullanmasaydınız bakire olmadığı için belki yok diyebilirdiniz ama onunla beraber olunca sorun yoktu.eğer o kadına ebedi hayatını kurtaracak bir hayat verirseniz,kainaetta en hayırlı işi yapmış olursunuz,eğer size sadakat la bağlanacaksa ,ruhuya canıyla kanıyla sizin eşiniz olacaksa neden olmasın.bir insanı kurtarmak büyük bir ameldir.allah katında

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

ÇIKMAZDAYIMA CEVAP

ÇIKMAZDAYIM DİYEN KARDEŞİM ALLAH İÇİN SANA BİR SORUM OLACAK DİYORSUN Kİ TEVBE ETTİN TEVBE NEDİR KALBEN İSTEYİP BEYİNLE TASDİK ETMEKTİR DEMEKKİ SEN TEVBE ETMEMİŞSİN.DİĞER BİR ŞEYE GELİNCE SEN SENDEKİ SENİ BUL ALLAHA TEVEKKÜL ET.SAPLA SAMANI BİRBİRİNDEN AYIRT ET ALLAHA TEVEKKÜL ET.

evlilik

s.a. bende 22 yaşında başından iki kısa süren evlilik geçmiş bir bayanım ilk evliliğimi çocuk denecek yaşta yaptım hataya düştüğümü anlayıp ayrıldım ikinci evliliğimi ise bana sürekli ilk evliliğimi hatırlatıp beni evden kovan ve bana yine de allah razı olsun babalık yapan babamdan kurtuluş olarak yaptım ikinci evliliğim de herşey mükemmel gitmesede devam ediyordu... ben itikadi olarak annem ve babamdan birşeyler öğrenememiş olsamda allaha yakın olmayı hayır işleyip hayır söylemeyi hep istemişimdir bu sebeple ki ibadet eden allaha yakın olduğunu düşündüğüm insanlarla sohbet etmek her daim hoşuma gitmiştir...ve öyle sıradan bir günde iş yerimde böyle bir insan la tanıştım ona imanımı tazeleyebilmeyi allahın emirlerine itaat etmeyi ne kadar çok istediğimi anlattım o da bana eşimi sordu itikadi olarak nasıldır kendisi diye eşim namaz kılmaz oruç tutmaz alkol alır lakin benim namazıma ve ibadetime karışmaz dedim o kişi bana sen ne yazık ki evli bile değilsin dedi daha sonra bu insanla allah adına bir çok konuda sohbet ettik ve o her sohbette eşimi dine çağırmamı namaza ve ibadetlere yönlendirmemi istedi ben de aynen dediği gibi yaptım ve nikahımızın bu durumlarda sahih olmadığından da bahsettim bana aldırış etmedi zaten etseydi de bunu benim için mi yada gerçekten allah rızası için mi yaptığını ben bilemezdim eşimle aramızda ki uçurumlar daha bir genişledi ve ben birgün o sohbet ettiğim insana sizin gibi bir eşe sahip olmak isterdim dedim meğerse o da bunu bekliyormuş ve bana evlenme teklif etti başta kabul etmedim lakin evde birlikte olduğum insan dahada hataya düştükçe ben sohbetine hayran olduğum insana daha da yaklaştım ve teklifini kabul ettim şimdiyse evli olduğumu düşündüğüm insan benden ayrılmak istemiyor beni çok sevdiğini söylüyor bu olayı annemle de paylaştım annem de duygusal yaklaşıyor en zor günlerinde senin yanında ayrılmak istediğin insan vardı ve seni seviyor ona haksızlık ediyorsun sen ibadetine devam et onu boşver herkesin hesabı kendinedir diyor ama ben evli olduğum insandan soğudum bir kere ve düşünüyorum da çocuk sahibi olduğumda tek başıma belki de çocuklarıma dini öğretemeyecek ve babaları gibi olacaklar diye korkumdan diğer insanla evlenmek istiyorum bu konu da bana allah rızası için tavsiyelerde bulunursanız sevinirim allah tüm Muhammed ümmetinden razı olsun...

evlilik

aleykum es selam
ücüncü evlilik ikincisinden daha mi iyi olacak sandin
ve o adamin niyeti düzgün mü
ve o adam sena dinden anlatiyor kendisi dine uymuyor
yabanci bir kadinla bas basa kalmak günahtir
Allahin en sevmedigi sey bosanmaktir
O adamin niyeti bir evliligi bozub kendisi almak istiyor
Büyük Seytan Kücük seytanlari toplamis ve ne is yaptin demis
birisi ben hirsizlik yaptirdim demis
ikincisi ben adam öldürdüm demis
ücncüsü ben kadin kocayi ayirdim demis
büyük seytan sevincinden hoplamis ve aferim sen gel benim sag yanima otur demis
ben o adama güvenmezdim ve bosanmak islamda erkek yapar yapmassa sen ayrilip onunla kalirsan nikah sahih (Allah.C.C katinda)olmaz

menekşe adlı okur (boşanmadan başkasıyla evlenmişsiniz siz.)

kitap çalışmalarımdan dolayı başka şeylerle meşgul olamıyorum ama bazen sitedeki yazıları okuyunca elim ve kalbim durmuyor,ya nefretimi bir şeyler celp ediyor yada merhametimi celp ediyor yazma gereğini vicdanen hissediyorum.
Sizin ki merhametimi celp etmekten ziyade hiddetimi biraz celp etti .sebebini mi soruyorsunuz işte sebepleri.

1-DİYORSUNUZ Kİ İKİNCİ EVLİLİĞİM DE HERŞEY MÜKEMMEL GİTMESE DE DEVAM EDİYORDU:Demek kötü değil di evliliğiniz,kötü değilse neden alternatif arayışına girdiniz.mükkemmel dediğiniz evlilikler ancak hikayelerde olur.sahabi hayatlarını okuyun en büyük sahabilerin bile bir çok evlilik yaptıklarını görürsünüz.yüzde yüz mutululuk zaten yoktur.eşiniz için dua edebilirdiniz bıkmadan usanmadan ona islamı sevdirmeye yılmadan çalışabilirdiniz,ondan kötü alışkanlıkları kaldırmak için usanmadan çalışabilirdiniz,onun size olan sevgisini kullanarak ilmi siyaset ile onu kendinize bağlayabilirdiniz.çok kadın gördüm ki bozuk kocasını adam eden onu islamın içerisine dahil eden evini saadet saraylarına çeviren.ama siz bunu becerememişsiniz çünkü karşınıza insi bir şeytan çıkmış.

2- DİYORSUNUZ Kİ :TANIŞTIĞIM KİŞİYE “ İMANIMI TAZELEYEBİLMEYİ ALLAHIN EMİRLERİNE İTAAT ETMEYİ NE KADAR ÇOK İSTEDİĞİMİ ANLATTIM O DA BANA EŞİMİ SORDU İTİKADİ OLARAK NASILDIR KENDİSİ DİYE EŞİM NAMAZ KILMAZ ORUÇ TUTMAZ ALKOL ALIR LAKİN BENİM NAMAZIMA VE İBADETİME KARIŞMAZ DEDİM O KİŞİ BANA SEN NE YAZIK Kİ EVLİ BİLE DEĞİLSİN DEDİ.
Demek Sizin kalbinize böyle sinsice sadakatsizlik,ihanet ayrılık tohumlarını atan arkadaşınız güya size iyilik yapmış ve sizin nikahlı bile olmadığınız iftirasını atmış,Allahın katında eğer bir nikah kıyılmış ise nasıl olurda böyle bir işe cesaret edebilir.nikah boş olmamışsa nasıl olur da böyle bir hüküm ile sizi boşayabilir.belli ki kendiside çok şey bilmiyor.kendisi için zemin hazırlamak için hakim olmuş ve sizi boşamış.kendine nikahlamak yolunu açmış.siz Peygamber efendimizin kızı bile uzun bir süre islama girmemiş olan ebul asla evli kaldığını bilmiyorsunuz,belli bir zaman sonra o sahabi olmuş imanla şereflenmiş.yine Hz Zeynep ile ayrılmamışlar.kadın namaz kılıp erkek namaz kılmıyor diye o nikah boş mu oluyor.nerede yazıyor bu hükümler.evet bahtiyar olan erkek dindar eşini taklid etmeli ve onu ebedi hayatında da kaybetmemelidir.ama eşiniz şu anda bahtiyar değil sizin diyanetinizi taklit etmiyor,ama size güveniyordu ki sizin erkeklerin içinde çalışmanıza müsaade etmiş,saf adam düşünememiş ki kadının en zaaf tarafı erkeklerin iki tatlı söz üç süslü kelam beş toz pembe vaatle yoldan çıkabileceğini.
3-DİYORSUNUZ Kİ: DAHA SONRA BU İNSANLA ALLAH ADINA BİR ÇOK KONUDA SOHBET ETTİK VE O HER SOHBETTE EŞİMİ DİNE ÇAĞIRMAMI NAMAZA VE İBADETLERE YÖNLENDİRMEMİ İSTEDİ. Demek bu erkek sizin eşinizi iyi tanıyor ki onun bu teklife hemen sıcak bakmayacağını biliyor çünkü her kesin sorun teslimiyet eksikliği ,yakınımdaki akrabalarımız ağabeyimize, kardeşimizde aynı durumda bu insanlara allahı peygamberi cenneti cehennemi anlatıyoruz namaz kılmalarını emr ediyoruz ama onlarda aynı tepkiyi veriyorlar,hissiyatlarının esiri olmanın yüzünden söylediklerimizi akletmiyorlar,şimdi bu insanları yakınlarımızı ve ötekilerini hemen kesip atalım mı,dessas arkadaşınız güzel planlar kuruyor.aşama aşama sizi eşinizden koparıyor.siz eşinize bak ben eşimi dindar istiyorum şu şu şartlarda bir eş olmazsan boşanmayı düşünüyorum dediniz mi.nikahın sahihliğinin ciddiyetini bilmesi için bilgilendirilmesi gerekmez mi,o adam olmasaydı eşinizle aranızdaki hendekler uçurum olmayacaktı değimli,o aranıza uçurumlar soktu.eşine karşı yavaş yavaş soğumana yardım etti.bugün bizler hayatımızın merkezine islamı koyduktan sonra bir çok yakınımızın anne babamız dahil çoğunun o daire dışında kaldığını gördük ama onlardan kopmadık.onları da o dairenin içine almaya çalıştık.
4-DİYORSUNUZ Kİ “BEN BİR GÜN O SOHBET ETTİĞİM İNSANA SİZİN GİBİ BİR EŞE SAHİP OLMAK İSTERDİM DEDİM MEĞERSE O DA BUNU BEKLİYORMUŞ VE BANA EVLENME TEKLİF ETTİ BAŞTA KABUL ETMEDİM LAKİN EVDE BİRLİKTE OLDUĞUM İNSAN DAHA DA HATAYA DÜŞTÜKÇE BEN SOHBETİNE HAYRAN OLDUĞUM İNSANA DAHA DA YAKLAŞTIM VE TEKLİFİNİ KABUL ETTİM. Şu cümleler cinnet ve ibretlik cümlelerdir.evli barklı bir bayan sevmek ve aynı görüş sahibi olduğuna inandığı bir alçak bir adamın evlilik teklifini kabul ediyor.bir Müslüman evli başka bir müslümana nasıl böyle bir teklif eder.siz nasıl evliyken ve başkasının eşi iken böyle bir teklifi kabul edersiniz.işin içine sevmek beraberlik girince nasıl bütün ahlak ve din kurallarını yerlere çalıyorsunuz,nasılda iffetleri şerefleri paralıyorsunuz,yazık.karşınızdaki sohbetine hayran olduğunuz dili tatlı kalbi acı,sureti haktan ama sireti şeytan olan adam bir evi yuvayı nasılda yıkabiliyor.vicdansızca evli birine böyle bir teklif edebiliyor.ya kendi eşi böyle bir durumla karşı karşıya olsaydı.aynısını yapardı.
5- Diyorsunuz ki :ŞİMDİYSE EVLİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜĞÜM İNSAN BENDEN AYRILMAK İSTEMİYOR BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLÜYOR BU OLAYI ANNEMLE DE PAYLAŞTIM ANNEM DE DUYGUSAL YAKLAŞIYOR EN ZOR GÜNLERİNDE SENİN YANINDA AYRILMAK İSTEDİĞİN İNSAN VARDI VE SENİ SEVİYOR ONA HAKSIZLIK EDİYORSUN SEN İBADETİNE DEVAM ET ONU BOŞVER HERKESİN HESABI KENDİNEDİR DİYOR.Siz bu erkeği bulmadan önce belki eşinize karşı merhametiniz ve acıma hissiniz vardı.yada onun sevdiğiniz yönleri vardı.ama dessas bir adam karşınıza çıkınca birden nefret yüklendi kalbiniz,birden sevginiz muhabbetiniz başka birinin kalbine aktı,üç kuruşluk muhabbetiniz vardı eşinize onu da o dessas adam çaldı.eşiniz sizi seviyorsa istediğiniz bir insan olabilir.Annenizin haklılık payı var.en iyi tavsiye edicidir anneler.çünkü onların şefkati çıkarsız vve karşılıksızdır.eğer eşiniz hakkınız gasp ediyorsa,şerefinizi lekeliyorsa,namusunuza sahip çıkmıyorsa,boşanmakta haktır evlenmekte,ama siz zaten öteki adamın teklifini kabul etmekle nikahınızı zedelemişsiniz.iyi ki Allahın gazabına uğramamışsınız.eşinizi pek güzel bir şekilde aldatmışsınız.küçük küçük boynuzcukları iliştirmişsiniz.eşinize ben başka birini seviyorum artık senden soğudum beni bırak boşa onun velilik teklifini kabul bile ettim deme cesaretiniz var mı acaba,size sabır tavsiye etmesi gereken yada sizinle muhattab bile olması haram olan bir erkek aklınızı güzel çalmış.ahmak adam gidip kendine başkasına bulsana.gelip evli bir kadının dini duygularını istismar ederek aklını bulandırarak onu yoldan çıkarmak eşine soğutmak şerefli adamın işimi.
6-DİYORSUNUZKİ Kİ: AMA BEN EVLİ OLDUĞUM İNSANDAN SOĞUDUM BİR KERE VE DÜŞÜNÜYORUM DA ÇOCUK SAHİBİ OLDUĞUMDA TEK BAŞIMA BELKİ DE ÇOCUKLARIMA DİNİ ÖĞRETEMEYECEK VE BABALARI GİBİ OLACAKLAR DİYE KORKUMDAN DİĞER İNSANLA EVLENMEK İSTİYORUM.Evli olduğunuz insandan öteki dessas adam olmasaydı soğumayacaktınız.bunları eşinizle paylaştınız mı ben şöyle bir hayat istiyorum şöyle evlatlar yetiştirmek istiyorum ama bunları beraber yapmamız gerekir.eğer beni seviyorsan aramızdaki içkiyi,kaldır.saadet rahat mutluluk İslam dairesindedir.benim İslam dairesine gel sende gir.islamı beraber yaşayalım.dediniz mi.siz gidip öteki adamın akıl hocalığında hareket ettiniz.o size istediği şeyleri yaptırıyor.Yarın yevmi mahşerde Allah c.c size şu kadar sabretseydin eşinde islamı yaşamaya başlayacaktı.ama sabr etmedin diye adam hep yanlış yolda gitti diyebilir.karar sizin boşanmakta hak evlenmekte.ama helal dairesi içinde.haramlara sapmadan.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

herkes yaşadığını bilir

s.a.
öncelikle yorumunuza saygı duyuyorum allah razı olsun lakin benim anlatım eksikliğimden bana şiddetle kızmış ve kınamış olabilirsiniz size bana açık ve net bişekilde evlenme teklifinde bulunan sinsi diye nitelendirdiğiniz insanı savunmayacağım evet ikinci evliliğim mükemmel gitmese de devam ediyordu ben zaten çok uğraştım belki zaman neticesiyle az bir zaman çok yalvardım eşime hoş olmayan dinimizce uygun olmayan davranışlarda bulunmaması için ondan umudu kesmeme rağmen rabbimden asla umudumu kesmedim gece gündüz yalvardım ... Yazılmıştı alnıma doğarken kaderim ben de istemezdim babam alkolun esiri olup annemi beni ve kardeşlerimi ziyan etsin... ben de isterdim yolunda giden güzel bir evliliğim olsun hayatta tek amacım tek gayem allaha kulluk etmek ve hayırlı evlat yetiştirmek olsun... lakin herşey bizim istediğimiz gibi olmuyor hayatta... allahın dediği olur cahiliye dönemim de bunu idrak edemiyordum... halen akıllanmış tamamlanmış sayılamam daha belki de çok cahilim... lakin rabbimin emir ve yasaklarını okudukça hayatımdan dersler çıkarıyorum... ben evliyken başkasıyla evlenmedim sinsi diye adlandırdığınız kişiyle aynı ortamda çalışıyorduk ben o ortamda çalışmayı istemiyor ve eşim tarafından çalışmak mecburiyetinde bırakılıyordum bunu o insanla da paylaştım o da tamamen merhamet içinde yakınlık gösterdi başta sonra sonra eşimin yaptığı kötü şeyler südükçe o da bundan rahatsız oldu kendisi annemle konuştu buna bir çare bulun dedi annem de ona dert yandı ben herzamanki gibi sabretmeyi de düşündüm ilk yazdığım yazı da ki gibi herşey 2-3cümleden ibaret değil... vazgeçmem için eşimden ayrılmam için çok geçerli sebeplerim var burada paylaşamadığım... bugün bu sayfaya yaşadıklarımı yazmak geldi içimden... evli olduğum sürece asla eşimi aldatmadım o insanla zaten aynı ortamda çalışıyorduk ve sohbetimiz kesinlikle eşimle son hadde gelene kadar kişisel olmadı zaten o kişi sürekli şehir dışına gidiyor genellikle telefonda görüşüyorduk...yani sizin deyiminizle ben eşini boynuzlayacak kadar nasipsiz bir insan değilim çok şükür tamamen eşime yardım amçlı o insanla diyalog kurdum... lakin eşimin son yaptıkları baradğı taşırdı... bu arada resullullah efendimiz mümin erkeklere mümine bayanları helal kılmış müşrik bir erkekle mümine bir bayanın nikahını sahih saymamış diye biliyorum yanlışsam affola... allah a emanet olun...

slm

sana hak verıyom dusmeyen anlamaz ınsana karsıdan kolay gelır herkes huzur ıcınde olmak ıster senden tek rıcam ne kdar gucsuzde kalsan kendını dogru yoldan ayırma ınsanlar menfaatcı olmus sakın kımseye boyun egme mucadele et ben sana hak verıyom ıstedıgın zaman dertlesırız herseyı kafaya takma ALLAH BUYUKTUR ELBET YUZUN GULER GORUSMEK UZERE

sayın menekşe kocanızın gıyabında hüküm vermek zulüm olur.

sayın menekşe
Bir olay hakkında hüküm verilirken islamiyet iki tarafında dinlenilmesini emreder.eğer tek taraf dinlense ve onun haklı olduğu kati olarak bilinse karşısındaki haksız olduğu ispat bile edilse bile tek taraflı hüküm verileceği için bu zulüm olur.çünkü karşı tarafın fikri ve savunması yok.
Şimdi ben kocanızın gıyabinda hüküm vermemek için sizin kusurlarınızı ve hatalarınız ön plana çıkardım.Çünkü kullandığınız üslup hiç hoş değildi,sizin sözlerinizle eşinizi idam etsek zulüm olur.gelelim sizin cevabınıza

Ben evliyken başkasıyla evlenmedim diyorsunuz Allah aşkına Evli bir bayanın başka bir erkeğin evlilik teklifini kabul etmesi ne manaya gelir.evli bir kadına evlenme teklif edilmesinin izahı nedir.sizce,vicdanınıza havale ediyorum.

sinsi diye adlandırdığınız kişiyle aynı ortamda çalışıyorduk.diyorsunuz.islam işe aynı ortamda çalışmak için şöyle diyor.

Soru: Haremlik selamlık nasıldır? Hanımımla evimde veya dışarıda, kimlerle beraber oturabilirim, yemek yiyebilirim, kimlerle oturamam? Akrabalar arasında nasıldır?

Cevap: Helal olanı erkekler; kadının mahremi, evlenmesi yasak olan kişiler olması mesela; kadının babası, dedesi, kayınpederi, amcası, dayısı, oğlu, torunları, kardeşi, kardeşlerinin çocukları ve evliliği haram olanlarla oturması, konuşması, yiyip içmesi helaldir. Nikah düşenlerle birlikte oturmak, yemek, içmek vs. helal değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde bulunması ise haramdır.Cevaplar.Org

Bunu o insanla da paylaştım o da tamamen merhamet içinde yakınlık gösterdi diyorsunuz.size merhamet gösteren şahsın merhameti birden aşka dönmüş.sizin ailenize ait meseleleri bu şekilde bir erkekle paylaşmanız bile helal değil.kendi cinsinizden birisi olsa belki evet ama gidip bir erkekle paylaşmanız caiz olmazken paylaşmışsınız.o erkek olmasaydı eşinize bir alternatif olmayacaktı.

Vazgeçmem için eşimden ayrılmam için çok geçerli sebeplerim var burada paylaşamadığım.demişsiniz.eğer eşiniz Allahın cizdiği haram sınırlarını aşmaya teşebbüş ediyorsa ,helal ve haram sınırlarını çiğniyorsa kadın yada erkek dinin gereğini yapar,böyle bir durumda din ne emrediyorsa onun yapılmasına kimsenin diyeceği yok,çünkü İslam dinin, neslin ,aklın ,ırzın korunmasını emreder.evliliğin temelini kuran ve sünnetin nurani düsturlarına göre şekillenmesini ister.hayvani ve nefsani arzulara göre değil.

Evli olduğum sürece asla eşimi aldatmadım o insanla zaten aynı ortamda çalışıyorduk ve sohbetimiz kesinlikle eşimle son hadde gelene kadar kişisel olmadı zaten o kişi sürekli şehir dışına gidiyor genellikle telefonda görüşüyorduk...yani sizin deyiminizle ben eşini boynuzlayacak kadar nasipsiz bir insan değilim çok şükür tamamen eşime yardım amaçlı o insanla diyalog kurdum.diyorsunuz.
Sayın menekşe aldatmak sadece fizyolojik olarak bir erkekle aynı örtünü altına girmek değildir.zihnen fikren bedenen hayalen aldatmak denen aşamaları vardır.siz o erkekle konuşurken telepati yöntemini mi kullanıyordunuz yoksa dil ile ,eminim ki dil ile konuşuyordunuz dilin konuştukları nereden çıkar neyin tercümanıdır.ben söyleyeyim.dilden dökülenler kalbin aklın ruhun hissiyatların duyguların arzuların tercümanıdır.iki kişi arasında aşk muhabbet sevgi evlenme teklifi vücuda gelmiş,bütün bunlar nasıl vücuda geldi ,başkası mı sizin yerinize vücuda getirdi.bu aşamaya gelmesindeki en büyük pay konuşma görüşme ve etkileşim içinde bulunma değilmidir.bakın bir çok aldatma vücuda gelmiş.bütün bu hadisatlar ve olaylar ve vakalardan eşinizin haberi yoksa bu aldatma değil de nedir.boynuz takmak dedim ya sadece iki bedenin birleşmesi değildir.birbirine haram olan namahrem olan kadın ve erkeğin kalben fikren duygusal olarak arzusal olarak hayalen zihnen izdivaç etmesidir.şimdi suz bunların olmayacağını yada olmadığını söyleyebilir misiniz.asla.
Sayın Menekşe zina sadece fizyolojik olarak gerçekleşmez. Yabancı bir kadınla yalnız kalmak zinadır, yabancı bir erkekle bakışmak gözün zinasıdır, yabancı bir erkeğin elini tutmak zinadır. Yabancı bir erkeğin yanına gitmek ayağın zinasıdır. Yabancı bir erkeğin yanında koku sürerek geçmek zinadır, ama hakiki zina gibi değil zinaya kapı, zinaya fidanlık olması yönüyle zinadır. Şimdi kendinizi bir test edin acaba ben hangilerine maaruz kaldım. hadise vardır mahremlerinizle konuşun mahrem olmayanlarla konuşmayın. İnsanoğlunun zinadan nasibi yazılmıştır. Dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, kulağın zinası duymak ayağın zinası gitmektir, vb gibi hadisler işin hakikatini ortaya koymaktadırlar.

Bu arada Resulallah efendimiz mümin erkeklere mümine bayanları helal kılmış müşrik bir erkekle mümine bir bayanın nikahını sahih saymamış diye biliyorum. Diyorsunuz. Doğrudur ama o zamandaki şartlarda geçici bir müsade var ondan sonra hz zeynebi bırakmasını ebul astan istemiş oda bırakmıştır. Sonra ebul as islamla şereflenince yeniden nikâhları kıyılmış.

Kardeşim size karşı gösterdiğim hiddetin sebebi sizin düştüğünüz yanlışlardan dolayıdır.islamın helal kıldıklarını bizler haram yapmıyoruz sadece helal dairesinde her şeyi yapmak gerekir.seveceksen helalden evleneceksen helalden,konuşacaksın ,vesselam.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

Sayın tahkik

çok yerinde tespitler yapmışsınız,biraz sert olsada doğru bir yazı.Allah razı olsun.

haramlardan uzak durmak

selamun eleykum allah,ın rahmetı hepımızın üzerıne olsun.bana göre en büyük zına göz zinası hele şu bilgısayar dünyasında ve televızyon çağında çoçukları kollamak çok zor allah yardımçımız olsun.allah hakımızda hayırlısını eylesın.allaha emanet olun

s.a. chat mindar diyorsunuz

s.a.
chat mindar diyorsunuz Allahin bildigini sizden gizlememe gerek yok bende chat yapiyorum ama sohbet sadece akla gelen cinselik sehveti konular ne bileyim bu tarz seyler olmaz benim sohbetimde,bazen can sykintisindan bazen aliskanlik yaptigim icin degisik insanlarla sohbet hosuma gidiyor ama sevye sinirlari icinde yinede GUNAHAMI GIRIYORUM aydinlatirsaniz sevinirim..bu arada ben yeni uyeyim siteniz gercekten harika olmus aradigimiz hersey bulmak mumkun Rabbim yardimciniz olsun

''ALLAH'IN bildiğini kuldan gizlemek gerekir....''

İNCİ-TANESİ kardeşim; bu konuda birşey yazmıycam çünkü bu site sizin sorunuza gayet güzel cevap veriyor.Bir parça gayretinize kalmış araştırıp okumak.Yalnız şu ifadeniz için yazıyorum 'ALLAH'IN bildiğini sizden gizlememe gerek yok' demişsiniz.Hayır kardeşim bizden ve herkesten gizle,işlemiş olduğun günahı teşhir etme,etme ki CENAB-I HAK bizi ahirette sana şahit tutmasın selametle....

günahı açığa vurma

insan işlediği günahı kimseye söylememesi gerekir katılıyorum çünki Rabbimiz mrhametlilerin en merhametlisidir yeterki samimiyetimizle tövbemizi yapalım dua ile

siteniz çok güzel

bu neydi ya can sıkıntısından girdim diabeti araştırırken nerelere geldim yüzeysel olarak şöyle bi inceledim çok güzel inşallah kaybetmeyip becerebilirim buraya girmeyi zamanım olduğunda her fırsatta girecegim üyede oldum kaybetmem inş.

pişman kardeş çök

pişman kardeş çök geçsinız once nefsinizden ve şeytandan allaha sığının birde namazlarınıza çök dikkat edin kitap öküyün ve küran öküyün allah yarveyardıcınız olsün ben gençlere hep düa ediyörüm büzaman çök tehlikeli zaman alla hepiniz ve hepimize yar veyadımcısı olsun amin

bir soru

ben sitenize yeni üye oldum size bir soru sormak istiyorum geçenlerde bir kutsi hadis öğrendim ameller niyetlere göredir benim merak ettiğim konu mesela bir çocuğa kuran dersi veriyorsunuz ama allah rızası için değilde sırf duanız kabul olsun diye bunu yapan bir insan o yaptığından hiç sevap alırmı

güzel kardeşim

duaların kabulunu yanlız ALLAH BİLİR.AMA eğer ki dini bir bilgiyi para ile satarsan yani şimdi kuran dersi veriyorlar parayla dua ediyorlar parayla bunların kabulu yok.tabi rivayetlere göre onun için sen böyle şeylere kafanı yorma rabbim herşeyin en iyisini bilendir.

ben sitenize üye oldum ama

ben sitenize üye oldum ama foruma giremiyorum anlayamadım bir türlü.yardımcı olurmusunuz.ben başka foruma da üyeyim ama sizin ki biraz karışık geldi bana.ilgilenirseniz memnun olurum.forum için de ayrı üye mi olmamaız gerekiyor.

bir soru

selamun aleyküm

bir sorum olacak.eklediğimiz yazıları düzenleyebiliyor muyuz?
nasıl?teşekkürler

MÜSLÜMAN OLMAK DÜNYAYA BEDEL!

ahlak

siteniz mükemmel harikanız rabbim yardımcınız olsun

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: