try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Üyelik Müracaati

ZehirliOk.COM üyelik sistemine hosgeldiniz..

  • Üyelik sistemi yenilenmistir.
  • Kendi sifrenizi kendiniz üye olurken belirleyebiliyorsunuz!
  • Daha önce üye oldugun halde email adresine sifre gelmedigi icin giris yapamadinsa ayni mail adresinden üye olabilirsin ve sifreni direk simdi kendin belirleyebilirsin.
  • Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
  • Herhangi sorun ve problemde iletisim sayfasindan bize ulasabilirsiniz.
"; } } } # FINDING UNICODE LETTER'S DECIMAL ASCII VALUE function uniord($c){ $ud = 0; if (ord($c{0})>=0 && ord($c{0})<=127) $ud = $c{0}; if (ord($c{0})>=192 && ord($c{0})<=223) $ud = (ord($c{0})-192)*64 + (ord($c{1})-128); if (ord($c{0})>=224 && ord($c{0})<=239) $ud = (ord($c{0})-224)*4096 + (ord($c{1})-128)*64 + (ord($c{2})-128); if (ord($c{0})>=240 && ord($c{0})<=247) $ud = (ord($c{0})-240)*262144 + (ord($c{1})-128)*4096 + (ord($c{2})-128)*64 + (ord($c{3})-128); if (ord($c{0})>=248 && ord($c{0})<=251) $ud = (ord($c{0})-248)*16777216 + (ord($c{1})-128)*262144 + (ord($c{2})-128)*4096 + (ord($c{3})-128)*64 + (ord($c{4})-128); if (ord($c{0})>=252 && ord($c{0})<=253) $ud = (ord($c{0})-252)*1073741824 + (ord($c{1})-128)*16777216 + (ord($c{2})-128)*262144 + (ord($c{3})-128)*4096 + (ord($c{4})-128)*64 + (ord($c{5})-128); if (ord($c{0})>=254 && ord($c{0})<=255) $ud = false; //error return $ud; } # PARSING UNICODE STRING function utf2iso($source) { global $utf2iso; $pos = 0; $len = strlen ($source); $encodedString = ''; while ($pos < $len) { $is_ascii = false; $asciiPos = ord (substr ($source, $pos, 1)); if(($asciiPos >= 240) && ($asciiPos <= 255)) { // 4 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 4); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 4; } else if(($asciiPos >= 224) && ($asciiPos <= 239)) { // 3 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 3); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 3; } else if(($asciiPos >= 192) && ($asciiPos <= 223)) { // 2 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 2); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 2; } else{ // 1 char (lower ascii) $thisLetter = substr ($source, $pos, 1); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 1; $encodedString .= $thisLetterOrd; $is_ascii = true; } if(!$is_ascii){ $hex = sprintf("%X", $thisLetterOrd); if(strlen($hex)<4) for($t=strlen($hex);$t<4;$t++)$hex = "0".$hex; $hex = "0x".$hex; $hex = $utf2iso[$hex]; $hex = str_replace('0x','',$hex); $dec = hexdec($hex); $encodedString .= sprintf("%c", $dec); } } return $encodedString; } } # CREATING ISO2UTF & UTF2ISO MAPS utf::create_map($url); $ahis = new ahis(); $ahis->tbl = 'zok_'; if ($user->uid) { echo "

Siz daha nce ye olmussunuz..


"; }elseif ($t2=='yeni'){ $ahis->yeni(); }else{ $ahis->form(); } // Ahi islemine hosgeldiniz.. // class ahis{ var $ad; var $no; var $email; var $tbl; function uid(){ $rs = mysql_query(" select uid from ". $this->tbl ."users order by uid Desc limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){$res = mysql_fetch_array($rs);return ($res['uid']+1);} return '0'; } function sequences($uid){ mysql_query("UPDATE ". $this->tbl ."sequences SET id='$uid' WHERE name = 'users_uid'"); } function profil_ekle($uid,$fid,$value){ mysql_query("INSERT INTO ". $this->tbl ."profile_values (uid,fid,value) VALUES ('$uid','$fid','$value')"); } function varmi($sutun,$veri){ $ers = mysql_fetch_row(mysql_query("select COUNT(*) from ". $this->tbl ."users WHERE $sutun='$veri' ")); return $ers[0]; } function email($mail){ $rs = mysql_query(" select uid,created,access,login,name from ". $this->tbl ."users WHERE mail='$mail' limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){ $res = mysql_fetch_array($rs); if ($res['login']==0){ mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."profile_values WHERE uid='".$res['uid']."'"); mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."users WHERE uid='".$res['uid']."'"); $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= " tarihde ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Ancak hic giris yapmadigi icin simdi uyeligi sizin icin yenileniyor. "; echo ""; //echo "
$not
"; }else{ $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= "tarihde uye olunmus. \\n En son ". date('Y-m-d H:i',$res['login']); $not .= "tarihde siteye giris yapilmis. \\n Ve ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Eger sifrenizi unuttunuz ise mail adresinize sifre isteyiniz. \\n "; $not .= " Sifre gelmez ise mc@ihya.org adresine mail atip sifre isteyiniz!. "; echo "";exit; } }else{ } } function yeni(){ $UYELIK_ONAYI = 1; @ $edit = $_POST['edit']; //$vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP'); for($i = 1; $i < $_POST['i']; $i++) { $t = time(); $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 $this->email($mail); //Otomatik Ters izgi Ekleme Kapalyysa Ters izgi (\) Ekliyoruz... if (!get_magic_quotes_gpc()) { $name = addslashes($name); $pass = addslashes($pass); $passk = addslashes($passk); $mail = addslashes($mail); } if (!$name || !$pass || !$mail){ echo ""; $this->form(); exit; }elseif ((strlen($name)<3)||(strlen($name)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($pass)<4)||(strlen($pass)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ($pass!=$passk){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('name',$name)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('mail',$mail)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail)) { echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($mail)<9)||(strlen($mail)>100)){ echo ""; $this->form();exit; } //echo $this->varmi('name',$name) ."<<< name varmi"; $uid = $this->uid(); $pass = md5($pass); $nesi = "INSERT INTO ". $this->tbl ."users (uid,name,pass,mail,created,access,status,init) VALUES ('$uid','$name','$pass','$mail','$t','$t','1','$mail')"; mysql_query($nesi) or die("Yeni kayit: " . mysql_error()); $this->sequences($uid); if ($Cinsiyet) $this->profil_ekle($uid,9,$Cinsiyet); if ($Sehir) $this->profil_ekle($uid,5,$Sehir); if ($Ulke) $this->profil_ekle($uid,6,$Ulke); if ($Web) $this->profil_ekle($uid,1,$Web); //if ($Msn) $this->profil_ekle($uid,6,$Msn); if ($Ad) $this->profil_ekle($uid,3,$Ad); if ($Soyad) $this->profil_ekle($uid,4,$Soyad); //$username = utf::utf2iso($name); //$user_email = utf::utf2iso($mail); //$lngfile = "turkish"; //$user_dateformat = "d M Y h:i a"; echo "uyelik islemi"; //yelik Bilgilerinin E-Posta Yle yeye Gnderilmesi $alacak = $edit["mail$i"]; $eposta_ustbilgi = "From: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Reply-To: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $eposta_konu = "Uyelik Bilgileriniz"; $eposta_mesaj = SITE_ADI." Uyelik Bilgileriniz Asagidadir..\n
"; $eposta_mesaj .= "Kullanici Adiniz : ".$name." \n
"; $eposta_mesaj .= "Sifreniz : ".$pass."
"; if ($UYELIK_ONAYI == 1){ $kayit_mesaji = "yeliginiz Tamamlanmistir...
Tesekkurler
Anasayfadan Giris Yapabilirsiniz
"; } elseif ($UYELIK_ONAYI == 2) { $kayit_mesaji = "Uyeliginiz Tamamlandi...
Tesekkrler
Ynetici Tarafyndan Onaylandiktan Sonra Siteye Giris Yapabilirsiniz"; } $eposta_mesaj .= "Sitemizi Setiginiz iin Tesekkr Ederiz\r\n
"; $eposta_mesaj .= "".SITE_ADI.""; if (UYELIK_ONAYI == 3 || UYELIK_ONAYI == 4){ mail( $alacak, $eposta_konu, $eposta_mesaj, $eposta_ustbilgi); } echo '
 uye Kayit 
   Kayit Islemleri :
'.$kayit_mesaji.'
 
Anasayfa
'; echo "";exit; } } function degisim(){ } function form(){ global $t2; @ $edit = $_POST['edit']; $Dongu = 1; $vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP','Cinsiyet','Sehir','Ulke','Web','AdSoyad'); if ($t2=='yeni'){ $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 }else{ for($i = 1; $i <= $Dongu ; $i++) { for($z = 1; $z <= sizeof($vt) ; $z++) { $edit[$vt[$z].$i] = ''; } $edit['IP'.$i] = GETENV("REMOTE_ADDR"); $edit['Tarih'.$i] = time(); } } ?>
 Uyelik islemi 
Uye Adi :
Email :
Parola :
Parola (tekrar) :
 
ASAGIDA YER ALAN BILGILER GIZLI KALACAKTIR
Adiniz :
Soyadiniz :
Cinsiyet :
Bulundugunuz Ulke :
Memleket :
Varsa Web Siteniz :
Anasayfa | Parolayi Hatirlat
ÜYelik islemi..

Yorumlar

S.A ARKADASLAR BENİM

S.A
ARKADASLAR BENİM SEWGİLİM ALEVİ BEN BUNU SONRADAN ÖĞRENDİM BENİM AYRILCAĞİMDAN KORKTUĞU İÇİN BANA SÖLEMMİŞ.AMA BEN İTİRAF ETTİRDİM.İTİRAF EDİNCE DE AİLEMİN BU İLİŞKİYE KARŞI CIKACAĞINI,İLERDE AİLE YÖNÜNDEN COK BÜYÜK SORUNLAR YAŞİCAĞİMİZİ SÖLEDİM O DA SAÇMALAMA BEN SENDEN BU YÜZDEN YRILAMAM GEREKİRSE AİLEMİ KARSIMA ALICAM MEZHEBİMİ DEĞİŞTİRCEM DEDİ. ZATEN SEWİORUM BENDE KABUL ETTİM GUSÜL ABDESTİ BİLE ALMAYI BİLMİO AMA BEN ELİMDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMCI OLMAYA CALIŞIORUM .SUAN HANEFİ AMA BİŞE BİLMİO BEN ÖĞRETMEYE CALIŞIORUM.CEWREMDEKİ İNSANLAR ONUN BENİ KAYBETMEMEK İÇİN MEZHEBİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ, EVLENİNCE SANA SAHİP OLUNCA YENİDEN ALEVİ OLCAKDİOLAR COK MORALİMİ BOZUOLAR. BEN SÖYLEDİM BENM İÇİN DEĞİŞTİDİYSEN HİÇ DEĞİŞTİRME ALLAH İÇİN YAP DEDİM. BEN SENİN İÇİ,KENDİM İÇİN , VE ALLAH İÇİN YAPIORUM DEDİ.
ARKADASLAR SİZCE DEĞİŞTİRİR Mİ YENİDEN ALEVİ OLUR MU?ASLINDA BENM İÇİN MEZHEBİ ÖNMLİ DEİL BEN SADECE ONUN İBADET ETMESİNİ İSTİYORUM .ALEVİ OLSUN AMA İBADET ETSİN, HİÇ OLMMASSA GUSÜL ABDESTİ ,NORMAL ABDEST ALMAYI BİLSİN İSTİORUM. KÖTÜ BİŞE İSTEMİORUM CÜNKÜ ONU SEVİORUM DİĞER DÜNYADADA İYİ YERLERDE OLSUN İSTERİM.
((((( ((((( BANA AKIL VERİRİMİSİNİZ YADA DÜŞÜNCELERİNİZİ SÖYLEYİN LÜTFEN))))))

selamınaleyküm arkadaşım

selamınaleyküm arkadaşım önemli bi derdin var fakat çözülemeyecek bi dert değil bu .Evlenmek için acele etme bunu samimiyetle söylüyorum sana .Onu tanıyıp anlamaya çalış.islam dininden konuş bahset buluştuğun zamanlarda neler yapması gerek onları anlat bi müslüman olarak.Anlattıklarına onun nasıl yorumu tepkisi var ne kadar samimi ona bak.AŞK karın doyurmaz kardeşim sakın sevgiyle islamiyeti arada yoğurma o beni seviyo yaparla olmaz hiçbişey.Evlendiğin zaman değişirse helak olursunuz emin ol .Bela gelir başınıza ondan kaynaklandığını anlamaz yada anlamak istemezsiniz.O YÜZDEN ACELE ETME DERİM .

zor elbette

oldukça zor bir durum ama şu bir gerçek ki, iman hidayete ereceğini Allah'tan başka hiç bir kimse bilemez. Ayrıca günmüzde Alevi olmaya camilerde namaz kılan ama guslü abdesti bilmeyen binlerce insan var. sevdiğiniz kişinin samimi olduğunudan eminseniz (ki çok belli olmaz ama) ona bir namaz hocası alın. duaları ezberlesin guslü abdesti öğrensin bir sınav edin bakalım nasıl olacak.
Acizane aklıma böyle getirildi.
Dua ile kalın
Rabbül Alemin size ve bizlere kolaylıklar versin

ALEYKUM SELAM KARDEŞİM.

ALEYKUM SELAM KARDEŞİM. KENDİ DÜŞÜNCEM VE KANAATİM ŞUDUR KARDEŞİM. SİZ İLK ÖNCE ALEVİ SÖZÜZNDEN KORKUYORSUNUZ. MAALESEF GÜNÜMÜZDE ALEVİLİĞİ ÖYLE BİR HALE GETİRDİLER Kİ GERÇEK OLMAYAN BİR TAKIM ŞEYLERİ ALEVİLİĞİN İÇİNE KOYDULAR. SENİN SEVDİĞİN İNSANIN ALEVİ OLDUĞUNA ASLINDA ŞÜKRETMELİSİN. ZİRA ALEVİLİĞİN KÖKENİ HZ. ALİ (ALLAH IN SELAMI ONA OLSUN)' A DAYANIR. SEN ŞUNU YAPABİLİRSİN. SEVDİĞİN İNSANA GERÇEK ALEVİLİĞİ ÖĞRETEBİLİRSİN. ZİRA ALEVİLER MÜSLÜMANLIĞIN ÖZÜDÜR. ALEVİ NAMAZINIDA KILAR, GUSÜL ABDESTİNİDEW BİLİR, DİNİ KONULARDADA BİLGİLİDİR V.S SİZ İLK ÖNCE ALEVİLİĞİN ÖZÜNÜ ARAŞTIRIN. DAHA SONRADA SEVDİĞİNİZ İNSANA BUNU ANLATIN. BU DURUMDA HEM SİZ ALEVİLİK HAKKINDA BİR TAKIM GERÇEKLERİ GÖRTMÜŞ OLACAKSINIZ DİĞER BİR YANDANDA SEVDİĞİNİZİN GÖZÜNDE DAHADA SEVİLECEKSİNİZDİR. ŞU AN BİLİNEN ALEVİLİK GERÇEK ALEVİLİK İLE SİZİN ARAŞTIRMANIZ NETİCESİNDE ÇIKAN ALEVİLİĞİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜP KAVRAYACAĞINIZDAN EMİNİM ALLAH IN İZNİ İLE. SELAM VE DUA İLE

we aleyküm selam

bu konular çok ciddi konular gülnurcum umarım Allah kolaylık verir iyice düşün bastan hayatın için planını yapki sonradan çok acı çekmeyesin.bu sorunları çözmeden sakın bir hata yapıp evlenme kalkma güveniyormusun bilemem ama eger evlendikten sonrada eski haline devam ederse mazallah ahiretinide mahfedersin çünkü biz müslümanız kuran ayetinde ne yazıyorsa bizim davranışımız önderimizde peygamberimizdir iyice otur düşün dogruyu bulacagına eminim güzel kardeşim Allah yardımcın Olsun...

zina

mrb ben 18 yasında biriyim allah kısmet ederse 3 ay sonra askerim ben kotü yanım bir tek elle zine yapmak tır baska kotu gunahımda yoktur acaba elle yapmak gunahmıdır yada gunahı ne kadardır onu ogrenmek ıstıyom allah rıza ıcın bu konuya cevap verin kafamı hep konu ıcın ğye oldum suan da tir tir korkuyorum allah korkusu her muslumanda varsa bende vardır.

YAPMAYIN ETMEYİN! !

BU YAPTIĞIN ÇOK ÇOK GÜNAH. BURDAN BU İŞİ YAPANLARA SESLENİYORUM !!!BAKIN PEYGAMBERİMİZ sas BUYURUYOR :'ELİNİ NİKAHLAYAN MELUNDUR' VE BAŞKA HADİS 'CİNSEL ORGANI İLE OYNAYAN MİLLETE ALLAH cc AZAP ETMİŞTİR'. YAPMAYIN KENDİNİZE YAZIK ETMEYİN. HEM BEDENEN HEM MANEN ZARARA DÜŞERSİNİZ. ALLAH CC BUYURUYOR Kİ:' VE ONLAR IRZLARINI KORURLAR .ANCAK EŞLERİ YAHUT ELLERİNİN SAHİP OLDUĞU CARİYELER HARİÇ( BUNLARLA İLİŞKİLERİNDEN ÖTÜRÜ DE ONLAR KINANMAZLAR) AMA ONUN ÖTESİNEDE GİTMEK İSTEYEN OLURSA İŞTE ONLAR HADDİ AŞANLARDIR .'MÜMİNÜN SURESİ 5.6.7.

arkadaşım bunu enkısa

arkadaşım bunu enkısa zamanda bırak elle yapmakta günahtır şeytanın bir tuzagıdır

yardımm

mrb ben yeni üye oldum benim erkek arkadaşm var çok seviyorum birbirimize haram olduğumuzu biliyoruz ne yapmamız gerekir?

yasemine cevap

yasemin erkek arkadaşım var diyosun çok seviyorum diyosun eğer ciddiyse niyetin haramın önüne sadece dini nikahla geçersin yoksa her türü zinadır bunu aklından çıkarma bak bende yeni üyeyim hatta şimdi üye oldum ve sana yazıyorum ilk defa bende eşimi çok sevdim ve ailemin eşimden haberi vardı ama biz aramıza haram girmemesi için dini nikahımızı kıydırdık.fakat bundan ailemin haberi olmadı.bizim msehebimizde kızın anne babasının haberi olmasına gerek yok sen istiyosan eşin olacak kişinin ailesinin haberi olması yeter ama beni sakın yanlış anlama ailenden gizli bişeyde yapma ben cahildim ama şanslı cahillerden herkes benim gibi şanslı olmayabilir ve şuan ben 7 senelik evliyim.dini nikahı önermiyorum zaten şimdi resmi nikahsız hiç biyer dini nikah kıymıyo düşün taşın çok seviyosan evlen başka hiç bişey yapamassın

merhaba

Bak kardeşim eğer haram olduğunuda biliyorsan bırakacaksın. Eğer bırakamıyorum diyorsan Allaha sığınacaksın her zaman rabbinden hayırlısını istiyeceksin. Rabbim benim için bu şahıs hayırlıysa bana nasib eyle yok eğer hayırlı değilse onun sevgisini kalbimden al diye dua et yada buna benzer dua et. Ne diyor rabbimiz: "kullarım sana ben den sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara pek yakınım o halde bana dua etsinler ki ben de icab edeyim. Dua kardeşim dua. inşallah hakkında hayırlısı olur. selametle

mrb herkese ben 21

mrb herkese ben 21 yaşındayım ve evliyim bide oglum var acaba sadece konuşmak bi erkekle zina sayılırmı beni bilgilendirin

Zina Basamakları bir birer çıkılır (Derin Kız)

daha yolun başındasınız ve can sıkıntısına giriftar olmuşsunuz,muhabbetiniz ne çabuk bitti eşinizle,tatlı sohbetler,nağmeler,tükendimi ki ,alternatif yollar izler arıyorsunuz anlamadım.eviniz 10 metre duvarlarla çevrili,hiç bir komşunuz yokmu,eşiniz sizi komşularınzdan ,ailenizden,telefonlardan,tv den ,sokaklara ,çarşılara çıkmaktan men mi ettiki can sıkıntısı ile can havliyle erkeklerle konuşmalara muhabbetlere atlıyorsunuz.,
kardeşim yavaş yavaş bazende bir anda çıkılır zina basamakları,bazen oldu bitti kül oldu olur,bazen çetin bir pazarlık sonucu zina gerçek olur,bazen altan altan alınarak meydana gelir,kimisi zinaya başlangıç bakışla yapar finişle sonlandırır,kimisi gülüşle başlar,ağlayışla bitirir,kimisi elleri tutuşla başlar kolunu kaptırır.kimisi muhabbetle başlar şehvet oyunlarıyla bitirir.kimisi heyecanla başlar ölümle bitirir.kimisi basılarak son bulur kimisi asılarak.kimisi kesilerek kimisi rezil olarak kimisi ise sinsice alçakla devam ettirir eşini uyutur,masallarıyla bu kimiler bitmez kardeş
şimdi siz yolun evliliğinizin mutluluk için sevgi aşk için kurduğunuz evliliğin başında falsolar vermeye başlamışsınız.bugün mutlu olarak sevinçli olarak başladığınız chata yarın eşinizden nefret ederek onu bırakmak aldatmak fikriyle devam edersiniz.yalancı behimi fantazilere aldanırsınız.seviyer düşer düşer belden aşağılara kayar,heyecanın adrenalini yükselir,nasıl ki güneş termometreyi gördükce derecesi çıkar,birbirine haram iki insanda sözle .fikirle,düşüncelerle birbirine yaklaştıkça şehvet arzu termometreleri yükselir,ateşin suyu kaynatıp taşırdığı gibi şehvet ateşide kaynar ve taşar.
güzel sözlerinizi,güzel ümitlerinizi,güzel hülyalaranızı,eşinizle paylaşın,kötü ,olumsuz acı kederli olan olumsuzluklarıda eşinizle paylaşın,karşınızda ki sizin abiniz değil babanız değil o zaman kimdir bu adam.akraban dahi olsa kanuşamazken nasıl oluyorda konuşuyorsun.kardeşim şeytan insanı aldatmak için her türlü imkanı yolu yordamı kullanır.kimisi netle onun eline koz verir.kisimi telefonla kimisi giyimle kimisi zaifiyetleriyle koz verir.şimdi sohbet ile koz vermeyin,hissiyatlarınızı kullanarak sizi öyle bir noktaya getirir ki siz dahi o noktaya nasıl geldiğinizi anlayamazsınız.bir erkek chatta ne arar.yağmalayacağı bir liman arar.korsanların işi yağmadır.kardeşim.evliyada olsa başbaşa kalınca kadınla üç kelamdan sonrası şeytanın yardımıyla kayar başka mecralara.
ne bedenini allahın razı olmadığı işlerde kullanabilirsin nede eşinin malını kötüye kullanamazsın.önce dilin zinası işlenir,sonra ellerin zinası sonra gözün zinası denen birbirini görme işi gelir.sonra belki buluşmalar,yakınlaşmalar,tenhalaşmalar sonrada zina dairesinin son noktası olan 12 den hedefi vuran zina gerçekleşir.sonra eline yakar kınaları şeytan.bir insanı daha bir anneyi daha kirletmenin,günaha harama itmenin verdiği keyifle ama aslında üzülür de zina ettirmiş olsada keşke der ecel zina ederken gelseydide imanını bırakarak ölseydi.kendime cehennemde bir arkadaş daha kazanırdım.der.
kardeşim insanın fıtratı yenilikleri sever,heyecanları sever,güzellikleri sever,farkılılkları sever,değişimi sever,ama bu denilen işleri eğer helal dairesinde yaparsa allah onu daha çok sever.yok haram işler için yaparsa rezillik ve zillet şeytan onu sever.rabinin sevgisi sonsuz cennet iken rabbinin nefretini kazanmak ise sonsuz bir cehennemdir.kulağını aklını fikrini hakka aç,günahlara ise kapat.
diukkat et derin kız haramın derinliklerine batma,marifetin kuranın sünnetin hakikat derinliklerine bat,elmaslar hazineler derinlerde olur,

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

çok seviyorsanız, evlenin

çok seviyorsanız, evlenin gitsin...

SELAM

Sultanım kapında bana da yer ver
Sancağın altına girdiğim zaman
Ne olur boynumu bükük bırakma
Mahşer günü sana geldiğim zaman... Allah yar ve yardımcımız olsun hayırlı cumalar selametle..

Namaz için bir çok bahane

Namaz için bir çok bahane uyduranlar var. Ama onları suçlamamak lazım. Sorun aileleri! Evladına düzgün bir eğitim vermeyen aileler sonuçlarına katlanacaklar. Size başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben yazın babamın işyerinde çalışıyorum. Tabi ben namaza giderken oradaki diğer çalışanlar beni görüyorlar. Benim yaşımda bir çocuk geldi yanıma. "Siz camide ne yapıyorsunuz?" dedi. Bende şaşırarak "Bilmiyor musun?" dedim. Ve ona namaz kıldığımı söyledim. Çocuk aleviymiş. Tek bir sure, dua bilmiyor. 17 yaşına gelmiş bir insanın hiç olmaz ise namaz dualarını ve surelerini biliyor olması gerekir. Çocuk benimle o gün namaza geldi. Bir daha çağırdığımda istemedi. Bazen beni terslerdi. Ben de bir daha ellemedim.

namza başlamak istiyorum amaaa....

Namza başlamak istiyorum ve bunun içinde çalışıyorum ama çevredeki açık saçık kadınların artması beni namaz kılmaktan alı koyuyor.ALLAH yolunda olmak istiyorum ,onun için çalışıp ona hayırlı bir kul olmak istiyoruum.Birkaçkez tövbe ettim ama bir kaçgün dayanıp geri bozuyoruum.Çevredeki bu açık saçıklar yok olmazsa bu durumlarda nasıl namaz kılacaz.Lütfeen yardım edin kurtarın beni bu şeytanın tuzağından.allah yolunda ilk adımımı atmak için bana yardım edin yalvarıyorum arkadaşlar.......

kalbinde namaz aski olaninbahanesi yokdur

arkadasim senin namaza baslama engel olan bence cevrendeki acik secik kimseler degildir,o senin nefsindir egerki sen nefsine yenilebiliyosan kolayca ömrun boyunca baslayamazsin once bence nefsini yok et. bir an olsun dusun bu cevrendekiler sana neler veriyo hic birsey silkelen kendine gel kalbinle yaklas namaza sonunda senin kazanacagina kimselerin veremeyecegi sevabi alacagina heresin guzel olacagina öncelikleinan dilerim baslayabilirsin ve allah insallah daim eder namazini.bende baslamkda cok zorlaniyodum ama inan simdi namaz saatlerini dort gozle bakliyorum rabbimin huzuruna cikmak icin can atiyorum ve kendimi cok iyi hissediyorum insallah sanada nasip olur nefsini körle basladigin zaman birakmamakicin basla Allaha emanet ol.

namaz için hiçbir engel

namaz için hiçbir engel yoktur felçli yatalak dahi olsan namaza mazeret yokmuş...namaz rabbimize karşı borcumuz bize verdiği nimetlere ve sağlık sıhhate karşı bir şükür hükmünde namaz.açık saçık kadınlar diyosun onlarda şeytanın kurduğu tuzaklar namaza bahane yapmaya çalışan engeller..hem düşünsene sen onların içinde onlara bakmaktan gözlerini sakınırken, üstüne borcunuda ödeyip namazını eda etmekten RABBİMİN nekadar hoşnut olacağını...katkat sevap üstüne sevap inşallah.Sana NASIL NAMAZ diye bi kitap var onu okumanı tavsiye ediyorum faydalı olması duasıyla.

allah yardımcın olsun

allah yardımcın olsun seninle aynı durumdayım ve bu durumun ne derece iğrenç bi yaşama sürüklediğini de acı ile tecrübe ettim ... çünkü can şeytanın tuzağında ruh ait olduğu yerde .... ve b,iz ikisini bi arda tutamadıkça arada kalıp sıkışmaya , boğulmaya yaşamdan tat alamamaya mahkumuz allah yardımcın olsun benim için de dua et

namaz

kardeşim öncelikle allah şeytanın şerrinden bizleri korusun.(amin)tek kelimeyle şunu söylüyorum < NAMAZ KILMAKTAN AYAKLARI ŞİŞEN PEYGAMBERİN,UYUMAKTAN GÖZLERİ ŞİŞEN ÜMMETLERİYİZ...>

بِسْــــــــــ

بِسْــــــــــــــــ ــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Bismillâhir-Rahmanir-Rahim
Bu siteye yeni uye oldum gercekten cok guzel konular var
Allah yardiimciniz olsun

hoş geldiniz..bende yeni

hoş geldiniz..bende yeni üye oldum..

namaz

bende yenı oldum namaz konusunda yardı ıstıyorum adım zeynep

soru

"namaz üzerine dair bir açıklama"
konulu yazı biraz olsun sorunlarını gidermesi ümidiyle

Allah yardimciniz olsun

بِسْــــــــــــــــ ــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Bismillâhir-Rahmanir-Rahim

Muslumanim diyen bir insan niçin namaz kilmak istemz ismli kitabi okumalisiniz bence cok guzel tavsiye ederim

namaz

Şeytanın görevi Allahın doğru yolunun üzerine oturup insanları saptırmaktır.Bunu da öyle ustaca yapar ki insanlar bazen anlayamaz.Çevredeki bütün açık saçık kadınları çarşafa soksak hayatın her safhasında haremlik selamlık uygulamasına geçsek ozaman namaz kılacakmısın.Şeytan sana şimdi açıkları bahane gösteriyor,o zaman da başka şeyleri bahane gösterecek.Ahirette şeytan diyecek ki GERÇEKTEN BENİM ONLAR ÜZERİNDE HİÇ BİR GÜCÜM YOKTU BEN ÇAĞIRDIM ,ONLARDA GELDİLER.Şeytan bizim yakamızı ölünceye kadar bırakmaz.Allaha inanan bir insansın şeytana ne kadar güçlü olduğunu göster.Kuranı anlayarak okumaya çalış,inanıyorum başaracaksın.hadi bakalım bu günden başla.Selamlar sevgiler.

Namaz Kılmamanın şartları arasında çıplaklık yoktur.

Kardeşim namaz kılmak istediğinizi ama kılamadığınızı söylemişsiniz.evet namaz Allahın en mühim emirlerinden birisidir.bu kudsi ve ulvi ibadetten insanı vazgeçiren ve kılmasına engel olan en mühim etken şeytandır.bütün kainatı insana boyun eğdiren rabbine boyun eğmekten insanı alıkoyan nefis şeytan herkesi farklı bir açıdan aldatarak namazdan kulluktan alıkoymaktadır.kimisini iş ile kimisini para ile kimisin kadın ile kimisini zaman ile aldatır.

Namaz kılmayanlara sorun “niçin namaz kılmıyorsunuz” hemen diyecekler iş, güç, zaman bilmemek, eringençlik, içinden gelmemek, gibi mazeretleri öne sürecekler ama çoğusu ya ne yapayım işte şeytan bırakmıyor diyemeyecek, çünkü şeytan namaz kılmayanlara kendini hissettirmez,kendi telkinleri ile kılmadığını hissettirmediği için insanlar mazeretlerinde şeytan bırakmıyor demezler,halbuki bu mazeretlerle insanları namazdan alıkoyan hep şeytandır.

Kardeşim şeytan sizi de kadın ve çıplaklık damarıyla yakalamış yani size namazı kıldırmamak için kadınları bahane yapmış, sanki namaz kılman için herkesin örtüye germesi gerektiği ve şartı gibi bir mazeret öne sürmüş,
Kardeşim namaz kılmamanın şartları arasında çıplaklık yoktur.eğer çıplaklık namaz kılmama şartı olsaydı o zaman amerikada yaşayan müslümanların hiç namaz kılmamaları gerekirdi. Ama o Müslümanlar günahtan fuhuştan zinadan Allaha ve namaza sığınarak kendilerini koruyorlar bizde öyle yapacağız. Günahlardan Allaha sığınacağız.namaz bizi ancak günahlardan korur namazsızlık değil kardeşim.
Bediüzzaman Hazretleri ahir zaman fitnelerinin hep hayasız kadınların yüzünden çıktığın söylüyor.çıplak kadınları nefsi emarenin planıyla şeytanın kumandasında olan taife olarak tarif ediyor,böyle bir ordu karşısında tabiî ki kendini muhafaza etmek zordur.çünkü çıplak bacaklarıyla müminlerin imanlarına saldırıyorlar onların bir çoğunu yaralıyorlar.onları sefahet ateşine atıyorlar. Haya perdesinden sıyırıp rezil nefislerin ayakları altında zillet çeken bu kadınları Allah ıslah etsin. Bunların mahvına çalışan ifsat komitelerini perişan eylesin.onlarında suçu var bu kadınların bu hale gelmesinde.namusunu şerefini izzetini çıplaklığa feda etmesinde.

Kardeşim senin yapamadığın namaz hem şükrün en büyüğüdür. Namazla İnsan Direkt Vasıtasız Rabbin Katına Çıkar Ve Ona Bütün Canlıların Şükrünü Hamdini Onların Halifesi Namıyla Sunar.Böyle Allahın Şerefli Davetine Lakayıd Kalmak Akıl Karı Değil.Hem İnsanın Kıldığı Namazda Ağaçların Güneşin Hayvanların, Dağların, Nebatatın Kısaca Bütün Canlı Ve Cansızların Hissesi Vardır.İnsan Secdeye Gidemeyen Sadece Kendi Lisanı İle Hamd Eden Bütün Ağaçların,Dağların Ve Taşların Yerinede Onların Hamdlerini, Şükürlerini Onların Yerine Secdeye, Ruküya Giderek Yapar.Yapmayanlardan Namaz Kılmayanlardan Bütün Canlı Cansız Ona Hizmet Eden Her Şey Yarın Ahirette Bu Namazsız İnsanlardan Şikayetçi Olacaklardır.Ve Belki” Allahım Biz Bu İnsana Hizmet Ettik O Kendisinin Ve Bizim Şükrümüzü Sana İletmedi,Yapmadı” Diye Şikayetçi Olacaklar.

Hem İnsan Namaz İle Ruhuna Bir Pencere Açarak Ruhunu Şu Dünyanın Sıkıcı Boğucu Kasavetli Elemli Musibetli Zulüm Atlı Dünya Zindanından Kurtarıp Ona O Namaz Penceresinden Nefes Aldırıp Kurtarır.Allaha Sığınır.Şu Buhranlı Hayatın İlacı Olan Namaz Merhemini Kullanır.

Hem Namaz Cisme De Ağır Bir Yük Değildir İnsanlardan İstenen 24 Saatten Bir Saattir.Oda İnsanın Menfaatı İyiliği İçindir.Kabrine Işık,Hesap Gününde Berat Senedi,Sırattan Geçerken Burak Olan Binekle 500 Bin Senelik Bir Mesafeyi Şimşek Hızıyla Geçmek İçindir.

Hem Namaz Kılanın Diğer Dünyevi İşleri De İbadet Hükmüne Geçer Semereli Olur.Namazsız İnsanların Yaptıkları İse Semeresiz Karşılıksız Kalır.

Hem Namaz 70 Senelik Bir Hayatta Sadece 3 Seneye Tekabül Eder.72 Sene Ekmek Yiyen Su İçin Havayı Tenefüs Eden İnsan Bunları Yapmaktan Usanmazda Günde Bir Saatini Alan Namazdan Usanması Ne Kadar Divaneliktir.

Hem Namaz Kılmayan İnsanlar Kılmadığı Namazlarının Kazasını Cehennemde Yapacaklar.İster İnanan İsterse İnanmayan Olsun Herkes Kızgın Saclar ,Narlar Üzerinde Milyonlarca Sene Öyle Dünyada Emir Edilen Kılmadıkları Namazları Kaza Edecekler.

Hem Namaz İnsana Allahı Unutmaktan Alıkoyar.Günde Beş Kerede Olsa Allahı İnsana Hatırlatıp Şükrettirir.İnsanın Gaflete Düşmesine Mani Olur.

Kardeş kısa başlıklarla ifade edecek olursak NAMAZ:

Namaz Kulluğun En Büyük Nişanesidir
Namaz Allahın Kullarına Dünyadaki En Büyük Hediyesidir
Namaz Allah Rasulunun Başının Tacı Gözünün Nurudur
Namaz Şükreden Bir Kul Olmaktır
Namaz Ücreti Peşin Alınmış Nimetlerin Cüz-i Bir Ücretidir
Namaz Kabirde Işık,Haşirde Berat,Sıratta Berktir
Namaz Rahmet Hazinelerini Bize Ucuza Yedirene Karşı Bir Minnet Borcudur
Namaz Peygamberin Ümmetinde Ve Zimmetinde Kalmanın Şartıdır
Namaz Cehennemde Namazın Kazasından Kurtulmanın Çaresidir
Namaz Sultanı Kâinatın Kutlu Davetine Günde Beş Kere İcabettir.
Namaz İmandan Sonraki En Büyük Hakikattir
Namaz Lezzeti Ruhaniyeyi Veren En Mühim İbadettir
Namaz Çileli Meşaketli Zahmetli Bir Hayatın Semeresidir
Namaz Dağdağalı Kasavetli Boğucu Hayatta Ruha Nefes Aldıran Bir Penceredir
Namaz Mümimin Manevi Miracıdır
Namaz Uğrevi Saadetlerin Miftahıdır
Namaz Allahı Unutturmayan Bir Rabıtadır
Namaz İnsanın Aczi Mutlak Ve Fakrı Mutlak Olduğunu İlanıdır
Namaz İnsanı Kötülüklerden Alıkoyar
Namaz Kalu Belada Allaha Verilen Kulluk Sözünün Tastikidir
Namaz Maddi Ve Manevi Temizliği Temin Eder
Namaz Zamanı Disiplin Altına Alıp Vakti En Güzel Tanzimdir
Namaz Bütün Mevcudatın Hamd Ve Zikirlerini İnsanın Halifei Ruyi Zemin Olarak Allah Sunma Vazifesidir
Namaz Tövbe Ve İstiğfar Kapısını Çalmaktır
Namaz Muayyen Vakitlerdeki Mühim İnkilabatı Azimeyi Hatırlatmaktır
Namaz Müminin Nurudur
Namaz Dinin Hayrıdır
Namaz Allahın En Sevdiği Faziletli Ameldir
Namaz Maddi Ve Manevi Şifadır
Namaz Şeytandan İstiaze Edip Allaha Sığınmaktır
Namaz Şeytanı Kahreden Bir İbadettir
Namaz Günahlara Keffarettir
Namaz Kazanılmış En Hayırlı Ganimettir
Namaz En Karlı Bir Ticarettir
Namaz İnsanın Allaha Gizli Yalvarıp Dertleşmesidir
Namaz Felahdır
Namaz Cenabı Hakkı Tesbih,Tazim Ve Şükürdür
Namaz Alemi İslam Denilen Muazzam Camideki Cemaati Kübranın Dualarına İştirak Ve Hissedar Olmaktır
Namaz Cehennem Ateşine Karşı Kalkandır
Namaz Zikirlerin En Efdalidir.
İşte namazın hikmet ve hakikatlerinden birkaçı .
HALA ŞÜKRETMEYECEKMİSİNİZ…!ayetini kulağımıza kalbimize aklımıza küpe yapalım.vessalam

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzel
Bilmeyenlere zehir zıkkım bir gazel.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

RE

HELAL BE KARDEŞİM AĞZINA SAĞLIK

namaza başlamak istiyorsun amaaa....

sevgili din kardeşim inan bende bi nevi seninle aynı duygular içindeydim birkaç ay öncesine kadar brçok erkek arkadaşım vardı ve bizim dinimize aykırı olan davranışlar içerisindeydim bir kaç defa tövbe etmiştim ancak nefsime hakim olamıyordum ama bu dünya geçici dünya zevklerine aldanıp kalma burada yaşadıklarınsınav sen bir sınavdasın ve kurallara uymalısın o açık saçık kadınların senin annen bacın kardeşin olduğunu düşün yada daha caydırıcı olarak onların şeytanın bir yardımcısı olduğunu düşün ve tuzağa düşme rabbim sana yardım etsin sen gerçekten iman yolunda ilerlemek istiorsan inanıyorum ki başaracaksın dualarını eksik etme ve biraz çaba göster iblisin esiri olma sevtgilerim ve en iyi dileklerimle...

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: