try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Üyelik Müracaati

ZehirliOk.COM üyelik sistemine hosgeldiniz..

  • Üyelik sistemi yenilenmistir.
  • Kendi sifrenizi kendiniz üye olurken belirleyebiliyorsunuz!
  • Daha önce üye oldugun halde email adresine sifre gelmedigi icin giris yapamadinsa ayni mail adresinden üye olabilirsin ve sifreni direk simdi kendin belirleyebilirsin.
  • Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.
  • Herhangi sorun ve problemde iletisim sayfasindan bize ulasabilirsiniz.
"; } } } # FINDING UNICODE LETTER'S DECIMAL ASCII VALUE function uniord($c){ $ud = 0; if (ord($c{0})>=0 && ord($c{0})<=127) $ud = $c{0}; if (ord($c{0})>=192 && ord($c{0})<=223) $ud = (ord($c{0})-192)*64 + (ord($c{1})-128); if (ord($c{0})>=224 && ord($c{0})<=239) $ud = (ord($c{0})-224)*4096 + (ord($c{1})-128)*64 + (ord($c{2})-128); if (ord($c{0})>=240 && ord($c{0})<=247) $ud = (ord($c{0})-240)*262144 + (ord($c{1})-128)*4096 + (ord($c{2})-128)*64 + (ord($c{3})-128); if (ord($c{0})>=248 && ord($c{0})<=251) $ud = (ord($c{0})-248)*16777216 + (ord($c{1})-128)*262144 + (ord($c{2})-128)*4096 + (ord($c{3})-128)*64 + (ord($c{4})-128); if (ord($c{0})>=252 && ord($c{0})<=253) $ud = (ord($c{0})-252)*1073741824 + (ord($c{1})-128)*16777216 + (ord($c{2})-128)*262144 + (ord($c{3})-128)*4096 + (ord($c{4})-128)*64 + (ord($c{5})-128); if (ord($c{0})>=254 && ord($c{0})<=255) $ud = false; //error return $ud; } # PARSING UNICODE STRING function utf2iso($source) { global $utf2iso; $pos = 0; $len = strlen ($source); $encodedString = ''; while ($pos < $len) { $is_ascii = false; $asciiPos = ord (substr ($source, $pos, 1)); if(($asciiPos >= 240) && ($asciiPos <= 255)) { // 4 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 4); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 4; } else if(($asciiPos >= 224) && ($asciiPos <= 239)) { // 3 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 3); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 3; } else if(($asciiPos >= 192) && ($asciiPos <= 223)) { // 2 chars representing one unicode character $thisLetter = substr ($source, $pos, 2); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 2; } else{ // 1 char (lower ascii) $thisLetter = substr ($source, $pos, 1); $thisLetterOrd = utf::uniord($thisLetter); $pos += 1; $encodedString .= $thisLetterOrd; $is_ascii = true; } if(!$is_ascii){ $hex = sprintf("%X", $thisLetterOrd); if(strlen($hex)<4) for($t=strlen($hex);$t<4;$t++)$hex = "0".$hex; $hex = "0x".$hex; $hex = $utf2iso[$hex]; $hex = str_replace('0x','',$hex); $dec = hexdec($hex); $encodedString .= sprintf("%c", $dec); } } return $encodedString; } } # CREATING ISO2UTF & UTF2ISO MAPS utf::create_map($url); $ahis = new ahis(); $ahis->tbl = 'zok_'; if ($user->uid) { echo "

Siz daha nce ye olmussunuz..


"; }elseif ($t2=='yeni'){ $ahis->yeni(); }else{ $ahis->form(); } // Ahi islemine hosgeldiniz.. // class ahis{ var $ad; var $no; var $email; var $tbl; function uid(){ $rs = mysql_query(" select uid from ". $this->tbl ."users order by uid Desc limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){$res = mysql_fetch_array($rs);return ($res['uid']+1);} return '0'; } function sequences($uid){ mysql_query("UPDATE ". $this->tbl ."sequences SET id='$uid' WHERE name = 'users_uid'"); } function profil_ekle($uid,$fid,$value){ mysql_query("INSERT INTO ". $this->tbl ."profile_values (uid,fid,value) VALUES ('$uid','$fid','$value')"); } function varmi($sutun,$veri){ $ers = mysql_fetch_row(mysql_query("select COUNT(*) from ". $this->tbl ."users WHERE $sutun='$veri' ")); return $ers[0]; } function email($mail){ $rs = mysql_query(" select uid,created,access,login,name from ". $this->tbl ."users WHERE mail='$mail' limit 1"); if(mysql_num_rows($rs)){ $res = mysql_fetch_array($rs); if ($res['login']==0){ mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."profile_values WHERE uid='".$res['uid']."'"); mysql_query("DELETE FROM ". $this->tbl ."users WHERE uid='".$res['uid']."'"); $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= " tarihde ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Ancak hic giris yapmadigi icin simdi uyeligi sizin icin yenileniyor. "; echo ""; //echo "
$not
"; }else{ $not = "*$mail mail adresi ile ". date('Y-m-d H:i',$res['created']); $not .= "tarihde uye olunmus. \\n En son ". date('Y-m-d H:i',$res['login']); $not .= "tarihde siteye giris yapilmis. \\n Ve ". $res['name']; $not .= " kullanici adi ile uye olunmus \\n"; $not .= " Eger sifrenizi unuttunuz ise mail adresinize sifre isteyiniz. \\n "; $not .= " Sifre gelmez ise mc@ihya.org adresine mail atip sifre isteyiniz!. "; echo "";exit; } }else{ } } function yeni(){ $UYELIK_ONAYI = 1; @ $edit = $_POST['edit']; //$vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP'); for($i = 1; $i < $_POST['i']; $i++) { $t = time(); $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 $this->email($mail); //Otomatik Ters izgi Ekleme Kapalyysa Ters izgi (\) Ekliyoruz... if (!get_magic_quotes_gpc()) { $name = addslashes($name); $pass = addslashes($pass); $passk = addslashes($passk); $mail = addslashes($mail); } if (!$name || !$pass || !$mail){ echo ""; $this->form(); exit; }elseif ((strlen($name)<3)||(strlen($name)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($pass)<4)||(strlen($pass)>20)){ echo ""; $this->form(); exit; }else if ($pass!=$passk){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('name',$name)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif ($this->varmi('mail',$mail)>0){ echo ""; $this->form();exit; }elseif (!eregi ("^([a-z0-9_]|\\-|\\.)+@(([a-z0-9_]|\\-)+\\.)+[a-z]{2,4}$", $mail)) { echo ""; $this->form(); exit; }else if ((strlen($mail)<9)||(strlen($mail)>100)){ echo ""; $this->form();exit; } //echo $this->varmi('name',$name) ."<<< name varmi"; $uid = $this->uid(); $pass = md5($pass); $nesi = "INSERT INTO ". $this->tbl ."users (uid,name,pass,mail,created,access,status,init) VALUES ('$uid','$name','$pass','$mail','$t','$t','1','$mail')"; mysql_query($nesi) or die("Yeni kayit: " . mysql_error()); $this->sequences($uid); if ($Cinsiyet) $this->profil_ekle($uid,9,$Cinsiyet); if ($Sehir) $this->profil_ekle($uid,5,$Sehir); if ($Ulke) $this->profil_ekle($uid,6,$Ulke); if ($Web) $this->profil_ekle($uid,1,$Web); //if ($Msn) $this->profil_ekle($uid,6,$Msn); if ($Ad) $this->profil_ekle($uid,3,$Ad); if ($Soyad) $this->profil_ekle($uid,4,$Soyad); //$username = utf::utf2iso($name); //$user_email = utf::utf2iso($mail); //$lngfile = "turkish"; //$user_dateformat = "d M Y h:i a"; echo "uyelik islemi"; //yelik Bilgilerinin E-Posta Yle yeye Gnderilmesi $alacak = $edit["mail$i"]; $eposta_ustbilgi = "From: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Reply-To: ". SITE_ADI ." <". SITE_EPOSTA .">" . "\r\n" . "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-9\r\n" . "X-Mailer: PHP/" . phpversion(); $eposta_konu = "Uyelik Bilgileriniz"; $eposta_mesaj = SITE_ADI." Uyelik Bilgileriniz Asagidadir..\n
"; $eposta_mesaj .= "Kullanici Adiniz : ".$name." \n
"; $eposta_mesaj .= "Sifreniz : ".$pass."
"; if ($UYELIK_ONAYI == 1){ $kayit_mesaji = "yeliginiz Tamamlanmistir...
Tesekkurler
Anasayfadan Giris Yapabilirsiniz
"; } elseif ($UYELIK_ONAYI == 2) { $kayit_mesaji = "Uyeliginiz Tamamlandi...
Tesekkrler
Ynetici Tarafyndan Onaylandiktan Sonra Siteye Giris Yapabilirsiniz"; } $eposta_mesaj .= "Sitemizi Setiginiz iin Tesekkr Ederiz\r\n
"; $eposta_mesaj .= "".SITE_ADI.""; if (UYELIK_ONAYI == 3 || UYELIK_ONAYI == 4){ mail( $alacak, $eposta_konu, $eposta_mesaj, $eposta_ustbilgi); } echo '
 uye Kayit 
   Kayit Islemleri :
'.$kayit_mesaji.'
 
Anasayfa
'; echo "";exit; } } function degisim(){ } function form(){ global $t2; @ $edit = $_POST['edit']; $Dongu = 1; $vt = Array('name','mail','pass','passk','Tarih','IP','Cinsiyet','Sehir','Ulke','Web','AdSoyad'); if ($t2=='yeni'){ $name = strip_tags(trim($edit["name$i"])); $pass = strip_tags(trim($edit["pass$i"])); $passk = strip_tags(trim($edit["passk$i"])); $mail = strip_tags(trim($edit["mail$i"])); $Cinsiyet = strip_tags(trim($edit["Cinsiyet$i"])); // 10 $Sehir = strip_tags(trim($edit["Sehir$i"])); //12 $Ulke = strip_tags(trim($edit["Ulke$i"])); //9 $Web = strip_tags(trim($edit["Web$i"])); //8 //$Msn = strip_tags(trim($edit["Msn$i"])); // 6 $Ad = strip_tags(trim($edit["Ad$i"])); //11 $Soyad = strip_tags(trim($edit["Soyad$i"])); //11 }else{ for($i = 1; $i <= $Dongu ; $i++) { for($z = 1; $z <= sizeof($vt) ; $z++) { $edit[$vt[$z].$i] = ''; } $edit['IP'.$i] = GETENV("REMOTE_ADDR"); $edit['Tarih'.$i] = time(); } } ?>
 Uyelik islemi 
Uye Adi :
Email :
Parola :
Parola (tekrar) :
 
ASAGIDA YER ALAN BILGILER GIZLI KALACAKTIR
Adiniz :
Soyadiniz :
Cinsiyet :
Bulundugunuz Ulke :
Memleket :
Varsa Web Siteniz :
Anasayfa | Parolayi Hatirlat
ÜYelik islemi..

Yorumlar

slm

siz önce anaya ataya saygıyı sevgiyi hurmeti oğrenseniz sizi hangi zorluklarla yetiştirmiş ve o nasıl bir hitap şekli ben defalarca okudum ve ağladım benimde evlatlarım var Allah korusün tabiiki bunun aile ortamınlada ilgisi var demekki size o terbiyeyi verememişler ailenizde yoksa anaya ataya oyle hitapta bulun mazsınız sanırım ailenizin size munasip gormediği adaylardan üzak durmalısınız başınıza bir şey gelse önce aileniz yanınızda olur bence ailenizin sözünü dinleyinki Allah ta sizin işlerinizi rast getirsin

Geri kafalı anne ve babanın ileri kafalı kızı!

Geri kafalı anne ve babanın ileri kafalı kızı.üstat annesi ve babasına hürmet etmeyenleri canavar bozması olarak tarif ediyor.çünkü o anne ve baba o çocuk için hayatını feda ediyorlar.onun rahatı mutluluğu için kendi mutluluklarından vazgeçiyorlar.rabbim onları şefkat kahramanları ilan etmişken sen onları basit bir sevgi ve aşkına mani oldukları için geri kafalı olmakla suçlayabiliyorsun.Allah katında ana ve babaya of bile demek mizanda bütün amelleri mahvedecek kadar büyük bir cürüm iken, acaba senin o emektar, mubarek ,muhterem insanlara geri kafalı demen onları çağın gerisinde görmen nasıl bir mahlukiyet halidir..onlar ne yapıyorlarsa şefkatlerinden yapıyorlar. belki kendileri yaşantı olarak bir alevi gibi yaşıyorlar yada yaşamıyorlar. ama onlar öyle inanmışlar.onların inancına göre alevi demek mezhep dışı olan demektir. yada hak mezheplere dahil dahil olmayan demektir..onlara karşı güzel tatlı dil ile muamele etmek gerekir.onları çağır gerisine koyma.onlar ne yapıyorlarsa şefkatinden yapıyorlar .evlatlarını düşünüyorlar.evliliklerinde din, iman, mezhep, inanç, itikat birliği olsun istiyorlar..eğer sevdiğiniz alevi sizin gibi inanıp sizin gibi yaşıyorsa sorun yoktur.ama sorun olma ihtimallerini göze bile almak istemedikleri için böyle davranıyorlardır.senin referansın sadece sevgin ama onlar sadece evlilik sevgi ile olmayacağını deneyimleriyle biliyorlar.onlar çatışmalar ,huzursuzluklar, mutsuzluklar yaşanmasın diye belki engel oluyorlar..belki olmayacak belki sevdiğiniz kişi ehli sünnet gibi yaşıyor.ama onlar işte anne baba.onlar senin mutluluğunu engelmeye çalışmıyorlar.onlar sadece deneyimleri ile konuşuyorlar.
hem sünni kıtlığımı var ülkede.meydanda sunni kalmadımı.
şu mantığın yanlış.herkes benim için müslüman.böyle mantık olmaz .herkes benim için müslüman demek cahilliktir..peygamberde müslümandı sende.imam azamda müslümandı sende.abdulkadir geylani haszretleride müslümandı sende.sahibilerde müslümandı sendre.acaba onların müslümanlığı ile seninki nasıldır.müslümanın yol haritasını rehberi olan sünnete ve kurana bir müracat etme zahmetine gir bakalım.yaşayışını düzenleyen fıkıh kurallarını bir öğren bakayım.o zaman dermisin herkes müslüman.allahın indirdiklerinden hayatından zerre kadar hakikat olmayan nice müslüman var.söylemleri müslüman öylemleri kafir nice müslüman var..sadece ben müslümanım demekle iş bitmiyor.müslamanlığında ince ayarları var.imanın sünnetin ince ayarları kuralları var.sadece kimlik müslamanı olamayız.müsülmanlık kimliğinin önünde poz vermekle müslüman olunmaz.her işimizi her amelimizi rızayı ilahiye göre yapacağız.hem sünniyim diyorsun hemde herkes benim için müslüman diyorsun.sünni olan sbirisi dört mezhepten birisine tabi olmuş ehli sünnet vel cemaate tabi olmuş demektir.hayıtını ibadetini bu mezhebin itikadına göre tanzim etmiş demektir.eğer sevdiğin senin gibi yaşıyorsa ibadetleri itikadı aynı ise sorun yok.ama bazı alevi aileler vardır ki sünni gelin istemezler ve sevmezler..örtülerine tahammül etmezler.onlar sorun çıkarır. araya hüzün. keder katar. aklı başında adam gibi bir sünni ile evlenmen daha hayırlıdır..evlenirken islami ,imani, sünnet kriterlerini gözet.sadece sevgiyi ve aşkı değil.ilahi nebevi düsturları gözet.küçük bir şey yüzünden de anana babana böyle hakaret etme.onlar ilimde sanden geri olsalarda eminim ki,edepte imanda, islamda, hayada senden çok ileridedirler.üzülme çok sevme sözü nisbidir.çok sevdim desende çok seveceğin birisini bulursun.nasılsa çağdaş insan için evlenme sahası geniştir.

Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.

kırkından sonra azan

merhabalar benim nickimdende anlaşıldığı gibi mutsuzm güzelim ama hiç bir işe yaramıyor ben 25 senelik evliyim 15 aralık bizim evlilik yılımızdı ama eşim hiç hatırlamadı bile çünkü sanal aşkından fırsat kalmıyor gece gündüz hep pc başında ben anlayışla karşıladım olmadı tartıştım olmadı 2 evladımız var onlarda çok üzüülüyorlar :( neyse Allah büyüktür diyip sabrediyorum

yanlış arkadaşlıklar

bende çok yaşadım böyle şeyler allahım affetsin

S.ALEYKUM, KARDEŞİM..! mutsuz_güzel

"sabır ile namaz ile Allah'tan yardım isteyin.." SADAKALLAHULAZİM

allah

arkadaslar konu ile alakasıyok ama size birşey sormak istiyorum ben allaha yalvarıyorum ve benim duamı kabul edmesini isdiyorum benim duamı kubul edermi yoksa edmezmı gece cunduz dua ediyorum eyer bılıyorsanız bırcevap yazın

hülya 61

selamun aleyküm merhaba hülya kardeşim Rabbim dua edin icabet edeyim buyuruyor fakat onunda şartları var 2 gün tevbe edip olmuyo diye bırakırsak boşa konuşmuş oluruz her namzdan sonra tevbeistiğfarı en samimi şekilde yapmamız grekiyor bi abimin cok güzel sözleri var kişi sevdiğiyle heran buluşmak konuşmak ister bizim ilahi aşkımız herşeyin yaratıcısı sevgilimi Allah c.c her namazı O'nunla c.c bir buluşma kavuşma gibi görmemiz gerek hiçbirimiz bilemeyiz duamızın kabul olup olmayacağını ama samimiyetimizi yitirmeden bıkmadan usanmadan tevbemize duamıza devamRabbimiz’in kullarına çok büyük bir lütfu olan dua, insanın tek dost ve veli olarak Allah’a teslim olduğunu gösteren önemli bir ibadettir. Duanın en önemli unsurlarından biri ise Allah’a ve O’nun dualara icabet edeceğine kesin olarak iman etmektir. Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde müminlere dua hakkındaki bu önemli konuyu şöyle hatırlatmıştır:
“İcabetten emin olarak Allah’a dua edin.” 1
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
”Allah’a kabul edileceğini kesinkes bilerek dua edin.”2
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kişi, Müslümansa kardeşine arkasından dua ederse, melekler: ‘Amin! Aynısı sana da olsun!’ derler.” 5
Duanın kabul olmayacağı endişesiyle dua etmekten vazgeçmek, Kuran ahlakına uygun bir davranış değildir. Bu, pek çok yönden hatalı bir tavır olur. Müslümanlar, Allah’ın yardımından kuşkuya düşmeden, kabul olacağına kesin olarak iman ederek dua etmek konusunda titizlik göstermelidirler. Çünkü duaları kabul eden Rabbimiz Kuran’da şu şekilde bildirmiştir:
”Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar.” (Bakara Suresi, 186)
İnsan, acz içinde, Allah dilemedikçe hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini bilerek, umarak ve korkup sakınarak, her konuda Allah’a yönelmeli, herşey için O’na dua etmelidir. Bu konuda da müminler için şüphesiz en hikmetli örnek Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in dualarıdır. Bir hadiste, Peygamber Efendimiz (sav)’in Allah’a kendisine güzel bir ahlak ve iyi bir huy vermesi için şöyle dua ettiği belirtilir:
“Allah’ım! Yaratılışımı ve ahlakımı güzelleştir. İlahi! Beni ahlakın kötülerinden uzaklaştır.” 3
Kuran’da “Şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin” (Kalem Suresi, 4) ayetiyle övülen Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in duaları, Kuranda birçok ayette bildirilmektedir. Bu ayetlerde dikkat çeken en önemli konu ise Peygamberimiz (sav)’in dualarında Allahı sıfatları ile birlikte anması ve övmesidir. Kendisi, dualarında hem Allah’a teslim olduğunu, Allah’ı tek dost ve yardımcı olarak gördüğünü belirtmiş, hem de Rabbimiz’i en güzel isimleri ile yüceltmiştir. Bir ayette Peygamberimiz (sav)’in ettiği hikmetli dua şöyle bildirilmiştir:
”Ve de ki: “Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” (Müminun Suresi, 118)
Tüm müminler Peygamberimiz (sav)’in dua ederken gösterdiği bu üstün ahlakı örnek almalı, dualarında içtenlikle Allah’a yönelmeli ve Rabbimiz’i öven bir üslup kullanmalıdır. Peygamber Efendimiz (sav)’in duanın önemini vurguladığı hadis-i şeriflerinden biri şöyledir:
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kime dua kapısı açılırsa, ona rahmet kapıları açılır. Allah’ın en çok sevdiği şey, kendisinden afiyet istenilmesidir. Dua, başa gelen için de, gelmeyen için de faydalı olur. Kazayı ancak dua önler. Onun için, duaya sarılmalısınız.”
SELAM VE DUA İLE KAL (senden ricam Allah lafzını küçük harfle yazma hatam varsa affola)

DUA EDİN İCABET EDEYİM

DUA EDİN İCABET EDEYİM DİYOR... TABİ KABUL OLUR... AMA SI VAR DUANIN KABUL OLMA ŞARTLARIDA VARDIR... AFEDERSİN AMA ATALARIMIZ BİLE DEMİŞ İTİN DUASI KABUL OLSAYDI GÖKTEN KEMİK YAĞARDI...... DUADA İHLAS SAMİMİYET TEMİZLİK ŞART... ARKADAŞIM... BİRDE ÜMİDİNİ KESME... DUA YA DEVAM..... BENİM İÇİNDE DUA EDİN... BAŞKASINA EDİLEN DUALAR DAHA ÇABUK KABUL OLUR... SİZDE KENDİNİZE BAŞKLARININ DUA ETMESİNİ SAĞLAYIN...

dua

Merhaba arkadaşım Allah samimiyetle edilen bütün duaları kabul eder bundan zerre kadar şüpen olmasın.Ama dua ederken acaba duam kabul olurmu diye düşünceye kapılmamak gerek dua ederken.Sana tavsyem gece yani seher vakti dua et çünkü seher vakti edlien dua vesilesiz direk Allaha ulaşır. seher vakti abdes al Allah rızası için 2 rekat namaz kıl.Namazının sonunda ne niyetle dua edeceksen et ama biraz öncede dediğim gibi kesinlikle şüpheye kapılma duam kabul olurmu diye.Allah,ı ne kadar hatırlarsan oda seni o kadar hatırlar.Hayılı akşamlar.

Allah her duaya cevap verir...

Allah her duaya cevap verir mutlaka ama hikmetiyle....Hasta çoçuk şerbet ister.Doktor ise hastalığını bilir ona göre sulfota verir..Duaya cevap vermedi denilmez...Belki daha güzel bir surette duayı kabul etti verdi denilir...Cenab-ı Hakkın cevabı hemen anında olmayabilir.Zaman içinde tezahürü görünür....Duaya devam edip, kesmemek gerekir...Cenab-ı hakkın duanıza cevap vermeme ihtimali yok, sabırlı olmak gerekir...Demek duanızdan Allah razı oluyor devam etmesini istediği için hemen cevap vermiyor...Hemen cevap verse duayı keseceksiniz...Dua yaratılış gayelerimizden birisi olduğu için her vakit dua etmek gereklidir....

kesınlıkle

s.a kardes.allah ıcden yapılan duaları kabul eder onemlı olan nasılından cok neyı ıstedıgın onemlı bence.ınsallah hayırlı bırsey ıstıyorsundur....

..

Biz müslüman olarak dua edeceğiz ancak kabul edilip edilmemesi Allah (c.c) takdirine kalmıştır.. Biz hakkımızda neyin hayır neyin şer olayacağını bilemeyiz, bunu yalnızca Allah bilir.. Teşbihte hata olmaz inşallah ama nasıl ki doktora gideriz hastalığımızı, derdimizi söyleriz ancak bunun ilacını bilen ve verecek yada vermeyecek olan sadece doktordur.. uygulamasını da yapmak bize düşer.. bizler dualarımızın kabul olucak şekilde amellerimizi düzeltmekten işe başlamalıyız.. Cenabı Mevla bizler hakkında inşallah en hayırlısını takdir edecektir.. Yeter ki biz samimi olalım dualarımızda, dualarımız kabul olmuyor gibi bir zanna da katiyetle düşmemeliyiz bu zan kişiyi imandan alır küfre gönderir mazallah..
ve bir hadisle bitirelim..;
“Allah'a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur, yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun.”
(Buhârî, Daavât, 22)

GÜZEL KARDEŞİM HÜLYA....

DEĞERLİ KARDEŞİM HÜLYA...
ÖNCELİKLE BU KADAR KARAMSARLIĞA KAPILMAMNIZI TAVSİYE EDİYORUM..
HELE DE ŞANI YÜCE OLAN RABBİMİZİN MERHAMETİ VE RAHMETİ KONUSUNDA...
NE ÜMİTSİZLİĞE KAPILALIM NE DE KARAMSARLIĞA...
SAKIN DUAM KABUL OLMAZ DİYE KARAMSARLIĞA KAPILIP DA BU GÜZEL İBADETİ TERKETMEYİN..BİLAKİS DAHA ÇOK DUA EDİN...
BİZE DÜŞEN DUA ETMEK VE RABBİMİZDEN KABULUNU ÜMİD ETMEKTİR..İNŞ O DA BİZLERİ GERİ ÇEVİRMEYECEKTİR..
KURAN-I KERİMİN BİR ÇOK YERİNDE DUA 'YA ÇAĞIRAN RABBİMİZİN BUNU TAVSİYE ETMESİ BOŞUNA DEĞİLDİR..(HAŞA)
FURKAN SURESİ 77. AYETİ KERİMEDE BUYURDUĞU GİBİ ''DUANIZ OLMAZSA NE EHMMİYETİNİZ VAR?''
EVET DUA BU AYETİ KERİMEDEN DE ANLAŞILACAĞI ÜZERE ÇOK ÇOK MÜHİM BİR HUSUSTUR ..AYRICA BAKARA SURESİNDE DE YİNE '' RESULUM! KULLARIM SANA BENİ SORACAK OLURLARSA BİLSİNLER Kİ BEN ONLARA ÇOK YAKINIM BANA DUA EDENİN DUASINA İCABET EDERİM BUYURMUŞTUR..
(BAKARA SURESİ 186)
GÜZEL KARDEŞİM GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ RABBİMİZ DUALARIMIZA İCABET EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR...BİZE DÜŞEN SAMİMİ BİR ŞEKİLDE ONA YÖNELMEK KABUL EDECEĞİNİ UMARAK...YÜCE RABBİMİZ İCABET EDECEĞİNİ BUYURARK BİZLERİ GERİ ÇEVİRMEYECEĞİNİ DE KASTEDİYOR ASLINDA..İCABET EDERİM DİYOR...KABUL ETMEK AYRIDIR DİKKATİNİZİ ÇEKERİM...BİZ KABUL ETMESİNİ UMALIM İNŞ KABUL EDECEKTİR...
BU DÜNYA DA OLMASA BİLE ÖTEKİ DÜNYADA BUNUN ECRİNİ VERECEKTİR İNŞ..
BİZ YETER Kİ DUA EDELİM..

slm arkaslar sıteye yenı

slm arkaslar sıteye yenı uye oldum.balıkesrde unv. okuyorum.cok yararlı bır sıte ıns. fazlasıyla yaralanırım...

slm

ben de yeni katılanlardanım siteye ve gerçekten güzel hazırlanmış bir site ve bişekilde herkesin faydalanabileceği bilgiler mevcut.i.allah daha çok faydalanabilirim

hayal kırıklığı

bu siteye yeni üye oldum.sitenin içerdiği konular çok güzel.fikirlerimi söyleyip doğru mu yanlış mı diye tartışabileceğim bir kitle var diye umuyorum.18 yaşında bir üniversite öğrencisiyim.hizmeti bilen biriyim.açık konuşmak gerekirse hizmeti yapan insanların içindeyim.hizmet çok güzel ama bir yandan da çok büyük hayal kırıklığına uğradım.ben üniversiteye girince hizmette olanların yanında kalmak istedim.açık biri olmama rağmen dinini dört dörtlük olmasa da yapmaya çalışan bir bayanım.hizmetin kurallarına uymama rağmen çok fazla suçsuz yere üstüme gelip beni çok kırdılar.ne kötüdür ki artık hizmettekilerin içine girmekten çekiniyorum.çünkü ilk kez giren bi insana, özellikle de kurallara uymaya çaba gösteren bi insana bu yapılmalı mıydı ki??Rabbim hidayet etsin hizmeti saptıran insanları..

Hizmet için büyükler

Hizmet için büyükler "mermere kazınan yazı gibidir" derler. Riyasız büyük ibadet derler. Ancak bir kaç kişi için hizmetten çekinmek pek akıllaca olmasa gerek...

s.a bn yeni üye oldum bu

s.a bn yeni üye oldum bu siteye.yanlız sitenin herhangi bir yerinde üye girişi veya çıkışı göremedim yardımcı olurmusnz? siteden ayrılırken üye çıkışı nerden yapacağım ?

BU SITEYE GIREN CIKIS

BU SITEYE GIREN CIKIS HATIRINA GELMEZ INSAALLAH

kendimden usandım

defalarca pişman oldum tövbe dedim aladım sızladım olmadı olmuyor yapamıyorum okuyorum dinliyorum tevbe diyorum.ama bir bakmışımki yine harama bakıyorum .....izliyorum....yardım edin bir çare söyleyin okuduklarım dinlediklerim kar temiyor artık.:(

bire kul olmayan bine kul olur

selamun aleykum kardesim birde yedikleirne dikkat et! lakin kambur oluncaya kadar namaz kilsaniz kil oluncaya kadar oruc tutsaniz eger yediklerinize dikkat etmesseniz ibadetlerinizin hukmu kalmaz . mesela yediyimiz tavuk ,kuru kesim tavuklarimi yediyimiz salam veya sucuk ne gibi etler karisiminda meydana gelmis dahasini sizler dusunun .
husunun cezbenin sevkin velhasil ihlasin olabilmesi icin bogazda ne gectiyine dikkat edelim
ALLAHIM BANA CEMALINI NASIB ET BILIYORUMKI CEMALI SERIFIN HARAMA BAKMAMAKLA MUMKUNDUR

selamü aleyküm

merhaba ben yeni katıldım siteye .insan dünyaya geliş amacina bakarak kendini düzeltmeli ve

namaz

namaz dinin diregidir arkadaslar bir gun pisman olmakdansa silkinin ve hadi namaza........vakit gecmeden namaza kosun...

Günah Ve Haram

herkeze Merhaba
sağolsunlar Yabancı devletler ve iç dış düşmanlarımız iyi çalışmış anlaşılıyorki bizleri nelerle meşgul edip neleri yapacağımızı yani dinimizi birliğimizi akaraba ve anne baba sevgi saygıyı bizlere iyi unutturmuşlar demekki kafir kafirliğini güzel beceriyor ve iyi çalışıyorlar cehennemde komşusuz kalmaktan kormuşlar bizleri örf adet gelenek görenek ve yaşam tarlarını iyi benimsetmişler demekki bizlerde onlar kadar çalışkan olsaydık bugün evlerimizdeki kur'anı okusaydık ilmihalleri karıştırsaydık camilere cumadan cumaya yerine 5 vakit gitseydik bu kadar sorunlu ve cehaletle gaflete düşmezdik çocuklarımız internet yerine evde anne baba ve okullarda daha iyi öğrenirdi şu halimize pes doğrusu filistindeki kardeşimizin sesini bile zevk ve şehvet körlüğüyle göremez olmuşuz saygılar

s.a.

slm bende yeni katıldım aranıza

zına

sa bende yenı arnıza katıldım
ya ben 10 aydır bır bırlıktelıgım var ve evlenmeyı dusunuyoruz amakı bızım aramzızda yakınlasma cok fazla ben kendımı ne kadar gerı ceksemde nefsıme uyuorum tevbe edıyorum ama sonra tekrardan tevebem bozuorum ve artık tovbe edemıyorum korkuyorum normalde alllah sukur rabbıme ınanacım sonsuz
aramızda nıkah olsun cok ıstıorum ama kı aılemın haberı olmadan yapmak ıstemıorum napıcamı sasırdım
cok gunaha gırıyorum bazen olmekten korkar oldum bana bır akıl verın

ŞAŞIRIYORUM

VALLAHİ OKUDUKÇA ÇOK ŞAŞIRIYORUM. BU NE BÖYLE SAN Kİ HERKEZ EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ KURUYOR. KARDEŞ SÖZÜM SANA DEĞİL GENEL. ALLAH CC KORUSUN BASİT BİR OLAYDAN BAHSETMİYORUZ ZİNA RESMEN. TEK KELİME İLE VE MAALESEF KİMSE BU YASAĞA UYMUYOR GİBİ .VALLAHİ ŞAŞKIN VÜ ÜZGÜNÜM. İNSANLARA OLAN GÜVENİM GİTTİ SAYENİZDE .SANKİ KİMSE TEMİZ DEĞİL. KINAMIYORUM ELBETTE. ALLAH CC KORISUN AMA NE OLUR EMİRLERE KARŞI BİRAZ DİKKATLİ OLALIM. ZETEN KULLUK YAPAMIYORUZ .BARİ YASAKLARA UYALIM .HADİ ONU DA HAFİFLETELİM HİÇ OLMAZSA BÜYÜK GÜNAHLARDAN KORUNALIM .KENDİMİZE YAZIK ETMEYELİM NE OLUR YANİ .OKUDUKÇA ANLIYORUM Kİ 2KINAMIYORUM GENE SÖYLÜYORUM 'SOKAKTAKİ İNSANLARIN DA MAAŞALLAH MAGAZİN ARTİSTLERİNDEN GERİ KALIR YANI YOK YANİ .ALLAH CC AFFETSİN .TÖVBE EDİN. DUA EDİN Kİ SİZİN GERÇEKTEN ÇOK MERHAMETLİ ,TEVBELERİ ÇOKÇA KABUL EDEN BİR RABBİNİZ VAR...

sevgili kardeşim en kısa

sevgili kardeşim en kısa zmanda namaza başla ve namazıda rabbimizin emrettigi şekilde dosdogru kıl inan köyülüklerden uzaklaşırsın

site giriş yapmam

merabalar ben siteye yeni üye oldum ilgimi cok cekti o yüzden başından kalkamıyorum baslıklar güzel üstelik hep benim ilgi alanım özellikle aile konuları herneyse ben baakınmaya devam edeyim

penis

penisimn boyu çok ufak 15 yaşındayım 4-5 cm penisimin uzaması için ne yapmalıyım

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: