try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

TELEVİZYON

TELEVİZYON

SEFİH MEDENİYETİN ZULMÜNDEN KURAN MEDENİYETİNE,TELEVİZYONLU ODADAN TELEVİZYONSUZ ODAYA HİCRET EDİN
Bugün ülkemizde sanat sinema tiyatro edebiyat vb gibi şeyler medeniyetin ve çağdaşlığın en önemli kazanımları ve gereksinimleri olarak gösterilmektedir. Hâlbuki mahiyeti itibariyle bugün topluma enjekte edilen ve sevdirilmeye çalışılan bu şeyler hakikati itibariyle toplumun ahlaki dini değerlerini ifsat ederek aile ile toplumu toplumun üzerinden de devleti ve milleti çökertme ve köleleştirme ve değiştirme projeleridir.Tanzimattan beri sanat adı altında icra edilen bütün karelerde bilinçaltına yerleştirmek için saklanmış sinsi mesajlar ve tekinler doludur.Bunları yaparken tema olarak kullanılan şeyler olan aşk, merak, sevgi, romantizm, arzu vb gibi insanların hissiyatlarını okşayacak cinsten olan şeyler tercih edilmektedir.Sinema karelerinde ve sütün fahişelerinin gayri meşru ilişkileri, aşkları, romantizm adı altında sunularak bir nevi flört özendirilmekte bununla da nikahın yolunu kapatma amacı güdülmektedir.Nikah yolunun kapanması zinanın ona paralel olarak artması,çocuk doğum oranın azalması,gayri meşru veletlerin çoğalması demektir.İçinde zina, ihanet, aldatma iffetsizlik, hayasızlık vb gibi toplumunu değerlerine düşman olan bütün etkenlerin bulunduğu kapkara pislik ve muzırlarla süslenmiş olan diziler pembeleştirilerek toz pembe moduna sokularak ve yeni nesillere enjekte edilmektedir.Bunu başarmak için gerekli olan şey sadece biraz heyecan, öfke, aldatma, cinayet, intikam, adalet ve zulüm gibi sahnelerle kareleri donatmak asıl verilmesi gereken ve bilinçaltına gayri ihtiyarı olarak yerleşecek olan mesajları takip eden ve izleyenler zaten farkında olmadan alacak ve akıl kafa ve kalp yavaş yavaş bu tarz bir hayatı ve yaşamı benimsemeye başlayacak .böylelikle nefsin ve şeytanın hoşuna gidecek olan bir kıvama gelmeye başlayacak müslümanlar..Televziyon sinema gazete karelerinde sanat, çağdaşlık ve medeniyet adı altında gördüğü iletileri görüntüleri sosyal bir olgu olarak telakki etmeye başlayacak.başta bu algılar inançları ve gelenek ve görenekleri ile çatışmaya başlayacak ama zamanla vicdanların tefessühü ile kabul edilmeye ve zamanla bu zulümler,yani bu insana faidesinden çok zararı dokunan bu çirkin oyunlar savunulmaya başlanacaktır. Hayatına yaşadığı gibi inanma hükmü geçmeye başlayacak, bu oyunları izleyenler, takip edenler işin incelik ve derinlik kısmın gereksiz ve fuzuliyat olarak telaki etmeye başlayacakları için onlar için artık sadece bu oyun ve tuzakları ismi ve cismi yeterli görülüp hakikati ve asıl maksadı ehemmiyet taşımayan bir hale gelecektir. Televziyonu evinin başköşesine koymuş ve üstelik hacca gitmiş bu lağım kapısı hükmüne geçip kalplere, ruhlara akan yayınları izleyen Müslümanlardan birisine dedim: ve sayıları ülke nüfusun üçte ikisini oluşturan ve belki bir cemaat veya tarikat içinde olanların da mensubu olduğu bu adam veya kadın gibi olanlara da derim:
“Bakın şu film dizi sanat diye izlediğiniz şeyler aslında zina ve fuhuşun boşanmaların önünü açarak ailelerin felaketlerine zemin hazırlamaktadır.Genç ve çocukların ahlakını ifsat etme gayesi taşıyan şu izlediğiniz merakla takip ettiğiniz oyunlar birbirine haram yabancı insanların sanat adı altında milyonlarca insanın gözü önünde öpüşerek,aynı yataklara girerek zina etmesinden fuhşu teşvik etmesinden,zihinleri fikirleri inançları zehirlemesinden ibarettir.Sanat diye,aşk diye ihanet diye milyonlarca insanın gözü önünde iki insanın hayvani cinsi münasebetlerini izlemeniz ise onların yediği haltları bir çiftin yatak odasını gizlice dikizlemek sapıklığı gibi bir gerçekten ibarettir.Acaba o sahnelerde insanın kendi kızı kendi karısı veya bir akrabası olsa yine aynı heyecanla izleyecek mi!.Hem Televizyonların, gazetelerin sinemanın zina haberleri, filmleri, dizileri vb gibi sözlü yazılı görüntülü oyunları ile yatıp kalkan insanlar küfrün çok tehlikeli sularında gezdiklerinin farkına varmaları gerekir.Yoksa bu çirkef ve haram olan zina görüntülerini takip edip izlerken ölebilir ve zinaya ev sahipliği yapmaktan dolayı kavat muamelesi görerek imanının kurtarmayabilir.
Evet zinaya ev sahipliği yapmaktır.bu dizileri filmleri, magazinleri merakla izlemek,heyecanla takip etmek,mahallede ahlaksızlık fuhuş yapan kadınları ayıplayıp,horlayıp düşmanlık edip,Tv’lerdeki ahlaksız milyonlarca insanın gözü önünde zina eden sanatçı bulaşıklıklarını hoşgörmek tradejisi ve komedisidir yaptığınız.birini taltif ederken birisini tahkir ediyorsunuz.bu ne perhiz ne lahana turşusu.hem izlediğiniz her bir program, dizi film vb gibi şeyler islamın aleyhine çalışmaktadır.İslami bir hayatın ve tarzın gelmemesi için çabalamaktadırlar.. Bu film ve dizileri takip ederek izleyerek onların zulumatlı oyunlarına müşteri olarak lisanen halen, kavlen yaptığınız islamın ve islami bir hayatın toplumda hakim olmasına engel olmaktır.
Yüzde doksan dokuzu Müslüman bir ülkede yayınlanan programların kaçta kaçı islamın inançlarına uygunluk arz ediyor,dinin men ettiği günahlardan sakındırıyor.Aksine Allah zinayı haram kılmış onlar neşrine çalışıyor.Allah faizi haram kılmış onlar reklamlarla faizi cazip gösteriyor.Allah içkiyi haram kılmış onlar yayınlarında içkiyi filmlerde her kareye yerleştirerek içkinin propogandasını yapıyorlar.Allah katl haram kılmış onlar her filmde cinayetleri teşvik ediyor,Allah hırsızlıktan men etmiş,onlar hırsızlığı farklı isimlerde teşvik ediyor,ve bunun gibi islamın bütün nehiylerinin zıddına hareket ediliyor.koca nasıl boynuzlanır,insan nasıl aldatılır,asi nasıl olunur,suç nasıl işlenir dersleri veriyorlar sanat maskesi altında.insanları dinin kaydı altından çıkararak dinsizliğe inkılap ettirerek insanların serkeş ve sarhoş ruhlular haline gelmesine sebep oluyorlar, ondan sonrada bu insanların cinnetlerini, hırsızlıklarını, işlediği suçları ibretle, dehşetle ve vahşetle haberlerine kurban yapıyorlar.bu milleti bu hale düşüren bunlar ,yine bunları teşhir edip sapık, katil, hırsız, cani ruhsuz ve fahişe gibi yaftalarla haber yapan yine bunlar.Çocukları haylazlığa,gençleri serseriliğe,fuhuşa,sarhoşluğa, güçlüleri zulme iten bunlar.Komedi filmlerinde size kahkahalar attırırken gülme arasında dininizi hakaret edip küfreden ama fark ettirmeyen bunlar.İhanet ve zina görüntülerini akıllara ve kalplere pompalayan bunlar.
Bu melun, dessas ve medeni maskesi ile gezen ve poz veren grupları ve oyunlarını anlatmakla bitiremeyiz.bir hadisi şerifte Resulullah(asm) istikbale nazar ederek diyor ki:Ahir zamanda her evin damında bir çift boynuz görüyorum.şimdi hadisinin tevilini akıllarınıza ve kalplerinize bir terkip edin sonuç olarak ortaya ne çıkacak.Dikkat ettiniz mi eskiden antenler geyik boynuzu gibiydi zamanla yerini çanaklar aldı.artık bütün damlardaki antenlerin çekim alanına fuhuş zina deyyusluk kavatlık alıcılarına çevrilmiş evdeki o kutularda çirkinlikler icra ediliyor.ev halkı yapmasa bile bütün hep beraber utanmadan sıkılmadan o melunlukları yapanları iştiyakla, merakla, heyecanla izlemek fiilini icra ediyor.şehvet pazarı cariye pazarları, et pazarları, zina pazarları artık evlerin ortalarında baş köşelerine kurulmuş.Çözünürlüğü yüksek renk kalitesi ile,dijital ortamlarda hizmet veriyor.İnsanın en kıymettar hazinesi olan ve ulvi yüksek ciddi hakikatleri mütaala , müşahade ve tetkik etmek için verilen göz nimetini kavat terekesine indirerek sufli, muzır, suretleri ve oyunları görüntüleri takip etmek vazifesine indirgenmiş.hikmet ve hakikat sırlarının anahtarı olan aklı muzic bir alet hükmüne indirgemiş,bütün hakikatli ilimlerin teşvik edicisi sanat ve kemalatın tetikleyicisi olan merak duygusu malyani sufli ve nursuz sefih işlere istihdam kılımış. Şimdi sormak lazım bu Müslümanlara bu içi çürük dışı süslü,içi necis dışı temiz gibi görünen aslında bir nevi aldatmaktan ibaret olan ve ateşi su gösteren aldatıcı, yakıcı, kavurucu deccalvari ispirtizma nevinden olan sefih medeniyetinin zulumatlı, habis, çirkin ve mülevves oyunlarına taraftar olup, islamın bin dört yüz senelik nezih Nazif iffet,fazilet ve nezahet edep ile hikmet ile ile süslenmiş hakikatleri,ve o hakikatleri neşr eden,şu kainatın muammaların sırlarını muğlaklarını tılsımlarını hal ve keşf eden, nurlu ve nurani zatların insanlığın hizmetine menfaatine hayrına çalışmak uğruna hayatlarını, servetlerini harcayan,ahlakı haseneleri ile toplumun dini ve ahlaki güzel değerlerine sahiplik yapan,akıl ,kalp , ruhların ve istidatların güzel ve hayra bakan yönlerini açığa çıkartmak için çalışan,kuran ve sünnetin hakikatlerini, hikmetlerini edeplerini, insanların kalplerine, hayatlarına tatbiki için çalışan,kalp ve ruhların maddi ve manevi terakiyatı için çalışan hakiki adalet, eşitlik, hürriyet sadakat vb gibi toplumun temlini sağlamlaştıran değerlerini ihya etmeye çalışan,ırzın namusun şerefin mahfuz olduğu bunların dokunulmazlığı için çalışan, insanları hayra güzelliklere, ibadete, güzel ahlaka çağıran peygamberleri ve başta kainat sultanı şefkat müntehası,rahmet sağanağı,ahlak abidesi,hikmet menbağı,hakikat deryası, habibi Zişan ve öteki peygamberlerin,sahabelerin,tabi ve tabeinlerin, eimmei müçtehitlerin, mudakkik, muhakkik esfiya ve evliyaların getirdiği iki dünya saadetini kazandıracak hakikatlerine,müjdelerine,haberlerine,ahlaki reçetelerine,destanlaşmış ve tarihe altın harflerle yazılmış olan faziletli erdemli hikmetli ahlaklarına ve hayatlarına ve hakikatlerine ,ilgi alaka göstermeyip,müşteri olmayıp da, onları kitaplara, tozlu raflara, asırlar ötesine hapsedip getirdikleri hakikatlerine yüz çevirip, müşteri olmayarak merak duygusunu ilme hoca olması yönünde değil de islamın bütün güzelliklerine düşman olan zalimlerin, kafirlerin, münafıkların insanlık ve islam aleyhinde istimal ettiği ve ifsadına çalıştığı sözde sanat etiketli zulüm ve zulumatlı oyunlarına bakmak ve merakla takip etmek ferasetli imanlı ihlaslı Müslümanların işi olamaz.nasıl ki peygamber inananlarla birlikte zulüm ve küfürden iman ve islama hicret etmiştir.küfrün bataklığından inanlarını kurtarmışsa.gelin sizde hayatınızda bir inkılap yapın sevdiklerinizle beraber toplum ve içtimai hayatta sosyal olma adına ve uğruna mülevves olduğunuz kalben ve zihnen imanen itikaden fıtraten kirlenmenize ve küfürlenmenize sebebiyet vererek ebedi hayatınıza ilişen batının küfür şirk sefahet zillet medeniyetinden islamın caddei kübrası olan sıd iffet takva adalet rahmet ile kuşatılmış kuran medeniyetine iltica edinve evinizde ya televizyonu ve gazeteleri kaldırın atın yada bir daha bakmamak üzere televizyonlu odadan televizyonsuz odaya hicret edin.fısk fücur ve günahtan ,küfür ve zulumattan tecerrüt ettirin, kalbiniz, aklınız ve ruhunuzun manevi kalp antenlerini Allaha, Peygambere, namaza, kabeye ,islamın nurlu nurani hakikatlerine ve dünyalardan ötelere cennetlere ve cemalullaha çevirin.M.KAKÇA

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: