try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Müslüman Sosyete

Birtakım kadınlar, sadece başlarını örtmekle İslâmî ölçülere göre örtünmüş olduklarını sanıyorlar. Tesettür sadece başını bir bez parçasıyla örtmekten ibaret değildir.
Birkaç yıldan beri bir kısım başları kapalı hanımlar, İslâm dinine ve ahlâkına yakışmayan davranışlar sergiliyorlar. Herkesi suçlamıyorum, “Bir kısım kadınlar...” diyorum. Bu gibilerin sergiledikleri uygunsuz ve yakışıksız haller hakkında örnekler vermek istiyorum:

(1) Çok aşırı ve istisna bir hadise ama yine de üzerinde durmak gerekiyor. Başı kapalı, göbeği açık kız bile görüldü, Hürriyet gazetesi resmini bastı. Akıl almaz bir şey. Binde bir de olsa, bir Müslüman kız nasıl böyle giyinebilir?

(2) Tesettür, örtünmek, saklanmak, gizlenmek, kapanmak mânâsına gelir. Binaenaleyh nâmahrem (yabancı) erkeklerin dikkatlerini çeken, cinsel arzularını tahrik eden, bakmalarına sebebiyet veren birtakım cırtlak renkli, dar elbiseler tesettürün gayesine tamamen zıttır. Öyle hanımlar görüyoruz ki, vücutlarının hatlarını dışa vuran daracık elbiselere bürünmüşler, başlarına bir eşarp sarmışlar ve sokaklarda, meydanlarda, çarşılarda, pazarlarda salına salına, kırıta kırıta, bin işve ile yürüyorlar. Ne kadar yakışıksız bir manzara...

(3) Renk kültürü diye birşey vardır. Tesettürlü bir İslâm hanımı gökkuşağı gibi rengârenk başörtülere, elbiselere bürünemez. Tesettür kıyafetinin renkleri sade olmalıdır, mat olmalıdır, göz çekmemelidir. Birtakım tesettür firmaları son birkaç yıl içinde pembe rengi ön plana çıkarttılar. Pembenin de tonları vardır, soluk pembe olsa fazla dikkati çekmez. Lakin para kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen bir takım tesettür konfeksiyoncuları, pembenin en cırtlağını, en çirkinini moda haline getirdiler. Bunların kurbanı olan bazı başı örtülü hanımları görünce Rio karnavalını hatırlıyorum. Efendiler, hanımlar!.. Ayıptır, lütfen kendinize geliniz.

Laiklerin ve çağdaşların türban dedikleri başörtüsü, İslâm Şeriatının öngördüğü tesettür kıyafeti değildir. Tesettürün, şer’î bakımından iki veçhesi vardır:

A. Vücudunu bol bir elbise veya çarşaf ile örtecek, dikkat çekmeyecek.

B. Nâmahrem erkeklerle görüşmeyecek.

İkinci madde bu devirde artık uygulanmıyor. Bari birinci maddeyi Şeriatın istediği şekilde uygulayalım.

Müslüman bir hanım, bu devirde doktorluk, eczacılık, hemşirelik, öğretmenlik, gazetecilik ve daha bir sürü iş yapabilir. Ancak her hal ü kârda başını örtmeli ve çok sade şekilde giyinmelidir.

Birtakım cahil kadın ve kızların saçlarını deve hörgücü şeklinde topuz yapmaları İslâm dininin hoş görmediği bir şeydir. Peygamber Aleyhisselâm saçlarını deve hörgücü gibi yapıp örtünen kadınlar için “Onlar cennetin kokusunu alamayacaklardır...” buyurmuşlardır. Böylesine ağır bir Peygamber tehdidi varken nasıl oluyor da birtakım İslâm kadınları saçlarına böyle bir şekil verebiliyorlar? Bu hanımları birtakım hocalar niçin uyarmıyor?

On dört senedir Millî Gazete’de günlük yazılar kaleme alıyorum, kaç defa giyim kuşam, kılık kıyafet, başörtüsü, erkeklerin namaz takkeleri hakkında ciddi müesseseler, vakıflar, enstitüler kurulmasını, tetkikler yapılmasını, uzmanlar yetiştirilmesini teklif ettim, bu tekliflerim maalesef hiçbir ilgi görmedi.

İslâmî kesimdeki son rezaletlerden biri de “Tesettürlü Müslüman sosyete” kepazeliğidir. Sosyete, Batı medeniyetine mahsus bir şeydir. Orada kadın erkek arasında kaç göç yoktur, orada bir erkek, dekolte kıyafetli karısının yabancı bir erkeğin kollarında dans etmesine izin verir, orada yine kadın erkek karışık fısk ve fücur alemleri tertip edilir. İslâm dini ve ahlâkı böyle şeyleri kabul etmez.

Şu sosyetik tesettürlülere bakınız. Başlarını kapatmışlar, rengârenk kıyafetlere bürünmüşler ve sonra diledikleri gibi yaşıyorlar. Bir Müslüman “dilediği gibi” yaşayabilir mi? İslâm dini birtakım ölçüler koymuştur, sınırlar çizmiştir, bunlara mutlaka uyulması gerekir.
Kapalı bir İslâm hanımı yabancı erkeklerle el sıkışabilir mi?

Tesettürlü bir Müslüman kadının yapabileceği işler vardır, yapamayacığı meslekler vardır. Müslüman bir kadın “zührevî hastalıklar” doktoru olabilir mi? Elbette olamaz.

Memleketimiz yıllardan beri çok ağır bir iktisadî kriz içinde çırpınıyor. IMF’nin pençesine düştük; borç, faiz, işsizlik, sefalet bataklıklarında çırpınıyoruz. Milyonlarca vatandaş aç,sefil, perişan. Çöplüklerden ekmek toplayanlar var, üç ayda verilen 155 YTL ile geçinmeye çalışan kimsesiz, bîçare, bîkes ihtiyarlar var. Bana inanmıyorsanız fakir mahallelerin muhtarlarına sorunuz, mesela Eminönü ilçesinde Küçük Ayasofya Mahallesi muhtarına gidiniz, bilgi alınız, sefalet diz boyu. Belediye bu gibi fakirler için yemek pişirip dağıtıyor. Üç torunuyla ortada kalmış ihtiyar bir kadın her gün öğleleri gidiyor, bu Belediye yemeğinden alıyor, evde bunları ısıtacak gaz tüpü yok... Sonra birtakım tuzu kuru (kupkuru) tesettürlü sosyetik Müslüman hanımlar beş yıldızlı otellerde toplantılar, çaylar, partiler düzenliyorlar. Maaşallah hepsi limuzinlerle, cehennemî lüks ciplerle geziyor. Bu kadınlar kendilerini, ekmek diye bağıran açlar için “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler...” diyen kraliçe mi zannediyorlar?

Çok zengin de olsa, kocası çok yüksek bir makamda da bulunsa Müslüman kadın sorumsuzca yaşayamaz.

Ülkede bunca aç ve sefil varken beş yıldızlı otellerde fink atmak bir Müslümana yakışır mı?
Sormuşlar:

- Efendim, niçin bu lüks ve pahalı beş yıldızlı otellerde kalıyorsunuz?

- Bunun ıstırabını ben de çekiyorum. Ne çare ki ülkemizde altı ve yedi yıldızlı oteller yok!
Basra Körfezi (Haliç) ülkelerinden birinde yedi yıldızlı bir otel varmış, dünyanın en lüks oteliymiş. Bizim Müslüman sosyete böyle otellerin hasretini çekiyor.

Zengin, yüksek tabaka Müslüman tesettürlüler var güçleriyle hayır, hasenat, kültür, sanat, fakirlere yardım gibi iyi, doğru, meşru sahalarda çalışmalı ve hizmet vermelidir. Onları fakir mahallelerde, çaresizlere, düşkünlere, sefalet çekenlere yardım ederken görmek istiyoruz.

“Bizim paramız var, istediğimiz gibi giyiniriz...” Ne kadar aptalca, şeytanca, beyinsizce bir düşünce... İslâm dini lüksü, israfı, gösterişi, saçıp savurmayı, gururu, kibri yasak ediyor. Zina yapmak, şarap içmek, faiz yemek, adam öldürmek nasıl haramsa, büyük günahsa israf da böyledir. Nasıl rakı içmekten tiksiniyorlarsa, israftan da o şekilde iğrenmeleri, kaçınmaları, uzak durmaları gerekir.

Kendilerine Müslüman sosyete denilen akılsızlar güruhu Batılıları örnek alıyorlar. Peygamber ne buyuruyor?.. “Bir topluma benzeyen onlardan olur” diyor. Müslüman kadınlar için örnek ve model Peygamberin zevceleri, Ehl-i Beyti, Asr-ı Saadetteki Müslüman hanımlar, daha sonraki asırlarda yaşamış büyük ve hayırlı İslâm kadınlarıdır. Başka medeniyetlerin, hele bozuk Batı medeniyetinin kadınları tesettürlü hanımlara örnek olamaz.

Bu gibi konularda keskin hükümler vermek, kesici konuşmak gerekir.

* İslâm’da sosyete olmaz... Müslüman kadınlar “İslâmî bir sosyete” teşkil edemezler. Bunlar bozuk ve sapık davranışlardır.

* Başımı örterim ve sonra her haltı yerim... Bu da olmaz. Müslümansan Müslümanlığını bil; Şeriat, fıkıh, ahlâk-ı İslâmiye kitaplarındaki hüküm, ölçü ve sınırları hayata uygula.
Peygamber Efendimize sormuşlar: “Din nedir?”, “Nasihattir” demiş. Aynı soruyu tekrarlamışlar, yine “Nasihattir” demiş. Üçüncü defa sormuşlar, yine aynı cevabı vermiş.

Bu memlekette binlerce Ezher mezunu hoca var. On binlerce medrese mezunu, ilahiyat fakültesi mezunu, Arap ülkelerinde, Pakistan’da Şeriat okumuş hoca var. Şeyhler var, Diyanet İşleri Başkanlığı var, onun yüz bine yakın hocası var, vaizleri var; mürşidler, şeyhler, üstadlar, ağabeyler, Efendi Hazretleri, Hazret-i Muhteremler var. Velhasıl bir sürü pabucu büyük var, lakin dinî konularda yeterli, tesirli nasihat yok. Müslümanlara mutlaka nasihat etmesi gereken zatlar niçin susuyorlar?

Allı zilli, cırtlak pembeli, yırtmaç etekli, dar elbiseli, işveli birtakım tesettürlü kadınlara kim nasihat edecektir?

Bu beni aşan bir iş, zaten dokuz köyden kovulmuşum...

Mehmet Şevket Eygi
Milli Gazete - 12.09.2005

Yorumlar

peruk-başörtü

ben merak ettiğim bir konuyu sormak istıyorum
bazı tesettürlü kızlar okulda başlarını açmaktadırlar.bazıları ise başörtülerinin üzerine peruk takıyorlar.perukta saçtan sayılmasın diye
şimdi önemli olan dikkat çekmemek ise eğer peruk takan kişinin saçı kesinlikle görunmuyor fakat okuldaki erkeklere baktığım zaman bu kızlara dah açok bakıyorlar.çünkü başörtü üstü peruk daha çok dikkat çekiyor.daha çok süzüyorlar onları
fakat başını açan kişilere kimse bakmıyor dikkat çekmıyorlar
bu ikisini hakkında bir yorum yapar mısnız?

SELİN HANIM

SELİN HANIM ALLAH BU KONUDA HÜKÜM KOYMUŞTUR.ÖRTÜNMEK ALLAH IN KESİN EMRİDİR.FARZDIR.BU DURUMDA YAPILANLARIN İKİSİ DE YANLIŞTIR.ALLAH IN KESİN HÜKÜM KOYDUĞU BİR KONUDA NE OLURSA OLSUN GİDİP BAŞKA BİR YOL TERCİH EDİLEMEZ.BUNU AHZAB 36 KURAN I KERİM DEN ÖĞRENİYORUZ.
HİZMET AŞKI İLE YANIP YANIP TUTUŞUP EMRİ TERKEDENLERİN BU DAVRANIŞLARININ ARKASINDA KESİNLİKLE NEFSLERİ YATMAKTADIR.OKUDUN,SONRA?İYİ BİR İŞ BULACAKSIN.TESETTÜRLÜYE İŞ YOK.ÇÜNKÜ LAİKİZ DEMORATIZ YA.YİNE TAVİZ VERECEKSİN AÇ ÖRTÜNÜ ÖNEMLİ Mİ?DAHA ÖNCE DE AÇMIŞTIN.HAYAT BOYU GÜNAH.İKİLEMLER,ÇELİŞKİLER.
KALDI Kİ KADININ ÇALIŞMASI ZORUNLU DEĞİLDİR.EŞİ ONUN GEÇİMİNİ SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.ALLAH BU ZOR GÖREVİ ERKEĞE VERMİŞTİR.AMA ÇALIŞAMAZ MI?ELBETTE ÇALIŞABİLİR.FİTNEYE SEBEP OLMAYACAK ŞEKİLDE.GÜNÜMÜZDE BU DA GERÇEKTEN ZOR.KADIN ÖRTÜSÜ İLE KENDİNİ MUHAFAZA EDER.KADIN ASIL O ZAMAN DİŞİ DEĞİL DE KİŞİ OLDUĞUNU ANLAR.ÇÜNKÜ KONUŞURKEN İNSANLAR SİZİN ORANIZA BURANIZA DEĞİL DE SÖYLEDİKLERİNİZE BAKAR.O ZAMAN ÖNEMLİ OLURSUNUZ.ASIL ŞEKİLDEN O ZAMAN KURTULURSUNUZ.

ALLAH A EMANET OLUNUZ.
SELAM,DUA VE MUHABBETLE

EN TAKVA ÖRTÜ ÇARŞAFTIR

SELAMUNALEYKÜM,MAALESEF RABBİMZİN EMANET BEDENİN SANKİ KENDİ MALIMIZ VE SANKİ HİÇ HESAP VERMİYECEKMİŞİZ GİBİ HAYA DUYGULARINI SIFIRA İNDİRİP TEŞHİR EDİYORUZ.AN TAKVALI GİYİM ÇARŞAFTIR.ÇARŞAF GİYİNEN BİR HANIM HEM EMANET OLAN BEDENİN GÖSTERMEMİŞ HEMDE TAKVA BAKIMINDA ÜSTÜN OLMUŞTUR.
RABBİM,HEPİMİZE HİDAYET VERSİN.

BÖYLE BİR KAİDE YOKTUR.

SİZE KATILMIYORUM.TESETTÜRÜN ÖZELLİKLERİ ŞUNLARDIR

*VÜCUT HATLARINI BELLİ ETMEYECEK ŞEKİLDE(BOL)
*DİKKAT ÇEKMEYECEK KOYU RENKLERDE
*OMUZLARI VE GÖĞÜSLERİ ÖRTECEK KADAR BÜYÜK
*AYRI BİR DIŞ ÖRTÜ

ÇARŞAF RÜZGAR ESTİĞİNDE KADININ ÜSTÜNE YAPIŞIP TÜM HATLARINI BELLİ EDEBİLMEKTEDİR.VE KOLLAR YUKARIYA ASILDIĞI ZAMAN KOLLARIN İÇ KISMI GÖZÜKEBİLMEKTEDİR.İLLA Kİ ÇARŞAF DEĞİLDİR.BUNU DAYATMAYIN İNSANLARA.İSTEYEN ÇARŞAF DA GİYSİN TABİ.YUKARIDAKİ ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN ÖRTÜ TESETTÜRÜ YERİNE GETİRMİŞ OLUR.

H.Z FATIMA VALİDEMİZ

H.Z FATIMA VALİDEMİZ (YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM)ŞÖYLE BUYURMUŞ İFFETLİ HANIMLAR İÇİN...
İFFETLİ HANIM ODURKİ,KENDİSİ BAŞKASINA BAKMAYAN,BAŞKASINIDA KENDİSİNE BAKTIRMAYAN KADINDIR....
NE KADAR GÜZEL DEĞİLMİ...AZ AMA ÖZ BİR CÜMLE...ACABA BU DEVİRDE KAÇ KİŞİ VAR BÖYLE...YAZILARDADA OKUDUĞUMUZ GİBİ,KENDİSİ BELKİ GÖZÜNÜ MUHAFAZA EDİP BAKMASA DAHİ,KENDİNE BAKTIRAN MAALESEF O KADAR ÇOK TESETTÜRLÜ BAYAN VARKİ...MEVLAM SONUMUZU HAYREYLEYE...
SAYGILARIMLA...

Hicap örtüsü, iffet örtüsü,takva elbisesi...

Kalbini,gözlerini,niyetini;
hicap örtüsüyle, takva elbisesiyle örtmeyen bir insanı, gökyüzünü yorgan yapıp sarsanız örtemezsiniz.O yine çıplaktır.
Duyguları çıplaktır,
niyeti çıplaktır,
gözleri çıplaktır.
Tesettür sadece kadına değil erkeğede farzdır.Eğer iffet anlamında algılayacak olursak.Duyguların tesettürü,gözlerin tesettürü,hayalin tesettürü gibi.

Kadın olsun erkek olsun, ölçü basittir:

-Eğer sokağa çıkan kişi, insanların dönüp dönüp kendisine bakmasından zevk alıyorsa,
-Eğer sokağa çıkarken, niyeti, insanların dönüp dönüp kendisine bakmasını sağlamaksa,
Bu kişinin niyeti bozuktur.
İçi başka dışı başka olduğu için; amelde münafıktır.
Sokağa insan kimliğiyle değil, dişi kimliğini abartarak çıktığı için, günaha soktuğu bütün insanların, onun üzerinde hakkı vardır.Kul hakları, asla tevbeyle ödenmez.Tek tek nasıl helalleşecek?

İster minietekle,ister başa bağlanan bezle,her ne şekilde olursa olsun, tahrik edici,dikkat çekici giyim, cinsel şiddetin ta kendisidir.

Son olarak, gözlerine ve kalbine tesettürü kabul ettiremeyen bir bayan, başındaki böşörtüsünü mini etek konumuna indirgediğinin farkında değildir.Birisi mini eteğini beline giymiş, biriside mini eteğini başına giymiş.Fark,sadece budur.

EFENDİMİZ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR.
"örtünmüşlerdir,ama yine çıplaktırlar"

Nusret KARDELEN

HER ŞEY MAVİSİNİ YİTİRMİŞ BİR HAYATIN YENİDEN İNŞAASI İÇİN

Maalesef Dini Çevredeki Bu İçler Acısı Durum

Allah razı olsun.Hepimizin söylemek istediklerine tercüman olmuşsunuz.

Ne denebilir ki?

Allah en yakın zamanda müslümanlara "Müslüman Şuuru" ve silkinip uyanmalarını nasip etsin.

Özellikle de tesettür konusunda hanım kardeşlerimiz çok ama çok dikkatli olmalıdır.

Durum öyle içler acısı ki;dejenere oldukça diğer arayıştaki insanlar da uzaklaşmaktadır.Aman dikkat!!!

İslamı araştıran ve yaşamak isteyenlerin en çok dikkat ettikleri ve yakındıkları hususlardan biri de bu mesele!!!

Tesettür,setr olmaktır, haram nazarlardan korunmaktır.

Eğer tesettürle birlikte korunmaktan çok,dikkat çekiyorsanız;oturun ve düşünün,bu (gerçek anlamda) tesettür mü????

Aklı dünya hayatında

Aklı dünya hayatında kalmış bazı hanım kardeşlerimiz malasef tesettür giyim adı altında palyocaları andıran bir şekilde sokaklarda geziyorlar örtünmenin amacından biride dikkat çekmemek ama daha fazla dikkat çekiyorlar.Aynı zaman kötü birer örnek oluyorlar Ne şiş yansın ne kebab böyle olmuyor malesef.Ben sokakta gördüğüm kızı kalkıp uayarmıcağıma göre ailelerin özellikle babaların rolü büyük.Bence başı açık giyinseler daha iyi Müslüman kadın imajına zarar veriyorlar.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: