try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Çıplaklık ile tesettür arasında ikilemde kalan(Tesettürsüz Türbanlılar)

İnsan yaptığı bütün ahval ,etvar ve ef-allerini imtihan sırrınca ya nefis ve hevanın yada vicdan ve kalbin telkinatı ile yapar..Nefis, şeytan hesabına insanının hissiyatlarını azalarını emri ilahi ve hikmeti nebevi lehine istimal etmeye çalıştırırken.Vicdan, akıl ve kalp ise ilahi ve nebevi emirlere göre müspet bir hareket tarzı takınır.birisinin neticesi hevasatı nefsaniye ye, birisinin neticesi ise rızayı ilahi bakar, rızayı ilahiye bakanın neticesi cennette ,hevesatı nefsaniye ye bakanın neticesi gazabı ilahiye sebebiyetten cehenneme müstehak bir hal alır.bu ikilem kıyaslar her şeyde görünür,bu zıtlar cevelanındaki ikilemler bazen şerde hayrı, hayırda şerri netice verebildiği gibi çoğunluklada şerde şerri ,hayırda hayrı netice verebilir.Bu ikilemlerden biriside insanın inancına dair Allahın bir emrini yerine getirmede gösterdiği ikilemler ve tezatlardır..insanın kendisine tevdi edilen emirler ve yasaklar noktasında tam bir sadakat ve teslimiyet tevekkül gösterememesidir.bu emri yapma gayretini nefis ve şeytanın müdahelesi ile sekte uğratma yada yarım yamalak yapma zafiyetine düşebilmektedir.

Mesela Allaha inanma noktasında küfrü mutlak ve küfrü meşkuk arasında kalmış bir insanın şaşkın halini Bediüzzaman hazretleri şöyle temsil etmektedir. Devekuşuna demişler, "Kanatların var, uç." O da kanatlarını kısıp "Ben deveyim" demiş, uçmamış, "Madem deveyim diyorsun, yük götür." O zaman kanatlarını açıvermiş, "Ben kuşum" demiş, yükün zahmetinden kurtulmuş,aynen bu temsildeki devekuşu gibi şaşkınlık ve hayretler içinde teslimiyetten tevekkülden yoksun olan insanlar zaifiyeti imanında tesiriyle her şeyde bazen devekuşu ikilemi yaşamaktadırlar,nefis ve şeytanın ,ilahi ve nebevi emirlerin arasında mütehayyir içinde kalmışlardır,belli bir tarafa tam bir sadakatle metanetle emirle tutunup,bağlanamıyorlar,İlahi emirleri tam yerine getiremiyorlar ya eksiltiyorlar yada hiç yapmıyorlar,hem nefis ve şeytanı hem de Allah’ı memnun etmeye çalışıyorlar.kah deve kah kuş olup.devekuşu sendromuyla,Allahın emir ve yasaklar içinde bocalıyorlar.

Mesela Kur-an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmasını emrederek-tâ hevesât-ı rezilenin ayağı altında, o şefkat madenleri zillet çekmesinler; âlet-i hevesat, ehemmiyetsiz bir metâ hükmüne geçmesinler gerçeğine , şehvet haramilerinin yırtıcı pençelerinden taciz ve tecavüzlerinden tasallutlarından kurtarmak için farz kıldığı tesettüre hakikik manada kadının özen ve dikkati göstermemesi bir ikilemdir.bir taraftan suretperestliği telkin eden her şeyde yüzü ön plana çıkararak yüzü putlaştırma gayreti içindeki yazılı ve görsel medyanın tasallutu,bir yandan sefih medeniyetin sadece kadını güzelliği ve cazibedarlığı ile ölçüp kıymet veren zihniyetinin telkinleri ,bir yandan kadını sıcacık yuvalarından çıkarıp suni bir eşitlik yarışında erkeklerle aynı ortamlarda çalışmasını teşvik ederek kadının bu etkileşim yüzünden haya perdelerini yırtan ulema-i sui tabir edilen alimler,ve sistemin gizli şebekelerinin teşvikleri,bir yandan islami modalar icat edip kadınları ilahi emirlere göre değil modaya göre giydiren hacı tüccarların ve kapitalist Müslüman zihniyetlilerin çabaları ,bir yandan Müslüman erkeklerin eşlerini islamın emrettiği gibi değil de cazibedar modanın istediği gibi giymelerine ses çıkarmamaların gafleti ve hakikiki manada imanın ve islamın kalplerde yeşermemesi vb gibi muzır sebeplerden dolayı öteki İmani ve Kur-ani emirlerde de olduğu gibi örtü meselesinde de kadın ikilem yaşamaktadır.bu muzır fena akımlar kadının fıtrat ve inancında büyük tahripler yapmakta.kıymetli cevheri olan haya iffet ve edep gibi cevherlerini kömüre kalb ettirmektedir.

Allahın emri olduğu için örtündüğünü söyleyen kadınlara baktığımızda giyim ve tavirlarının davranışlarının Kuranın tesettür emrine uymadığını ,veya çeliştiğini görüyoruz çünkü ayetteki Ey Peygamber! Hanımlarına ve kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine alsınlar. Bu onların tanınmamaları ve incinmemeleri için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır. esirgeyendir. emriyle çelişerek başörtüler rengerenk bir şekle büründürülerek dikkat çekme moduna sokulması, tesettürün bir parçası olan boy ,pos endam gibi zinetler pardesolar atılarak ortaya çıkarılması,tesettürün bir nevi olan zinetlerinden sayılan ve güzelliği setr eden ve erkeklerin dikkati celp etmesini engelleyen güzelliğin perdesi olan peçeler indirilerek suretlerin güzelliği erkeklerin beğenisine sunulması.Tesettürün maksadı olan erkeklerin iştihasını ve dikkatini çekecek olan bütün zinetlerin örtülmesi ve setr edilmesi amacı unutulup onun yerine tesettürle erkeklerin iştihasını açacak onları harama sevk edecek bir şekle sokulması.

Yine Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler.ayetinin Emriyle çelişerek okuyan, çalışan kızlar ve kadınlar ,başörtülerini yakalarının üzerine bırak salmayı sanki utanç giysisiymiş gibi küçültülerek sıkmabaş, topbaş, nüklerbaş ve uzaybaş gibi acayip garayip bir şekle sokulması,.giyimlerinin üstü islamı altı batının sefih medeniyetinin temsilciliğini yapması. Zinetler ortaya dökülerek, gösterilmesi haram olanlardan başka her kese gösterilip ve teşhir edildiği cazibedar tesüttürlülüler olunması.

Yine Vakarla evlerinizde oturun cahiliye kadınları gibi açılıp saçılarak ( teberüc)yürüyüşü yapmayınız. Yani yarım yamalak bir örtüyle sokaklarda orda burada gezmeyiniz. Ayetiyle çelişerek okullarda sokaklarda tesettüre dikkat etmeyip de bütün güzellik ve süs¬ püsle¬riyle kendini yabancı gözlere vaz’ ve teşhir ettirilmesi.. Çapkın yü¬rü¬yüşle na¬zar-ı dikkati cel¬bedilmesi. edeb-i vakar ile yü¬rümek yerine lakayt ve cazibedar bir yürüyüş takınılması. Süs ve eylemleriyle kendilerinden yararlanma hakkı olmayanların dikkatini ve ilgilerini çekmeleri.Kuran ve sünnete göre değil erkeklerin beğenisine göre tesettüre şekil verilmesi. Tesettür tesettür olmaktan çıkarılması, ,bu haliyle artık ortada tesettür değil sadece aksesuar hükmüne geçmiş bir baş örtüsü kalınması ,tesettürden soyutlanmış tesettürsüz türbanlılar ortaya çıkması,aslında giyimiyle inancını yalanlayan,hareketleri ile inancıyla alay eden,türbanı ile streç giyimiyle ,yarım çıplak giyimiyle ,elbiselerin dışarısına taşırdığı vücudun en mahrem bölgelerini gözlere vaaz ettirip teşhir ile pazarlayan, üç buçuk türbanlı,giyinik çıplak tesettürlüler olarak anılmaya başlanılması gösteriyor ki trajik o kadar da komik tesettür ve türban ikilemi ile,dini değerlerle ,batının değerleri, ahlaksız modanın değerleri ile ve kuranın ilahi emirleri arasında ,hakperstlik ile nefisperestlik ve çıplaklık ile örtü arasında sıkışıp kalan tesettürsüz türbanlıların devekuşu misali gibi kah deve kah kuş arasında kişilik sendromu yaşamaları kaçınılmazdır.bu kişilik bunalımlarından kurtulup insanlara maskara ,gazabı ilahiyeye müstehak olmamanın ve dini değerlerini ayaklar altına attırmamanın tek yolu ya ahlaksızlığı iffetsizliği kabullenerek tesettürden kendini tam soyutlamak yada tesettür emrine tam imtisal ederek inancıyla çelişmemektir.yoksa küfru mutlak ile küfrü meşkuk ortasında giden insanın küfrü meşkuktan küfrü mutlağa düşme tehlikesi gibi her günahta küfre giden bir yol olması tehlikesi içerisine girerek yada deve kuşunun kafasını kuma sokup avcı beni görmesin ahmaklığını takınması gibi kafasını günah kumuna sokarak ecel beni görmesin ahmaklığının cezasını Peygamber efendimizin bir hadisinde ihbar edip şiddetle tehdit ettiği giyinik çıplaklar sınıfına dahil olarak cennetin 500 bin senelik mesafedeki kokusundan bile mahrum olma tehlikesi ile baş başa kalacaklar.M.KAKÇA

Yorumlar

Merhaba Adım Yasemin.

Merhaba Adım Yasemin. Edebiyat öğretmeniyim.

Sorum Şu

Geçen nisan ayında sınıfta bir erkek öğrencimi masturbasyon yaparken yakaladım ve tabi mevzuat gereği hakkında gerekli işlemlerin yapılması için idareye sevk ettim.

Ama beni şaşırtan olaylar bundan sonra başladı, çünkü çocuk okul idaresine ne dediyse bir anda suçlu ben oldum. Özellikle eteklerimden tutunda çoraplarıma topuklu ayakkabılarıma hatta makyajıma bile bir çok kulp buldurlar ve deyim yerindeyse çocuğu akladılar.

Sizce böyle bir olay yaşanmasında bir bayan öğretmen ve kıyafetinin suçu olabilir mi yoksa sorun benimde düşündüğüm gibi aile eğitimi eksikliği ve dini bilgi noksanlığından mı kaynaklanmakta...

Cevaplarsanız çok sevinirim

yasemine

belki yapilan yorumlara kizacaksin kendine ve nefsine yediremieyecksin.. bende gecmisi boyunu askin gunahlari olmus biri olarak diyorum ki Allahin emirleri bizi korumak icindir.. bazen aklimiz yetmez hissederek yasayamayiz ya biseyleri her seyde bi hayir vardir belki bu olay sana bir uyaridir belki iyi niyetliydin Allah seni yoluna cagiriyordur belki bilmiyodun... bunu sana hissederek soyluyorum don o yoldan hak yoluna gir kaybeden sen olmayacaksin ... gercek yol bu ....

Yasemin Öğretmen ,Allahında Tesettür Mevzuatı Var.

Merhaba yasemin öğretmen
Kardeşim mevzuat gereği o çocuk bir suç nasıl işlemiş ya aynen sizde rabbimizin mevzuatı gereği örtüsüz olarak ve bluğa ermiş çocuklara öğretmenlik yaparak suç işliyorsunuz.Elbet okul mevzuatı olduğu ve suç işleyenleri idareye cezaya sevk edildiği gibi rabbimizin de mevzuatına uymayanlar için disiplin ve ceza yerleri vardır.siz bu halinizle o mevzuata aykırı hareket zaten ediyorsunuz.Çünkü anladığım kadarıyla zaten açıksınız ama etkili ve tesirli bir şekilde giyinen açıksınız.bu açıklığınız ve cazibeniz tabiki haliyle bluğa giren hisleri ve arzuları taşkınlıkta olan çocuklara dahi tesir ediyor.onları dahi etki alanına alıyor.Onları galeyana getiriyor.bu noktada tabiki giyiminizin büyük etkisi vardır.

Bak kardeşim hepimiz okul gördük geçirdik. Hepimizin senin gibi öğretmenleri vardı.Onlara karşı bazen safiyane bazen şehevane hallere girerdik.hatta bazı sınıfımızda çocuklar vardı.Daha orta sonda iken sınıfın içerisinde masturbasyon yaparlardı.kimseden korkmadan ve çekinmeden Yaparlardı.bu yaptıklarından muhasebe öğretmenimizin büyük etkisi olurdu.çünkü mini giyerdi ve cok cazibedar olurdu.bu haliyle gençlere tesir ederdi.sorun bütün gençlerin bir hocası vardır sevdiği aşık olduğu hayel ettiği.ikinci mevzuatlık suçunuz ise gençlere kadınların ders vermesinin sakıncasıdır.o kadın her gün binlerce çocuğun şehvetli bakışlarına maaruz kalıyor.ve o kadınlar ister istemez şeytanın zehirli okları ile yaralanıyor.acaba bir emar yada başka bir cihaz olsa ve öyle ortamda çalışan kadınların üzerine tutulsa ne kadar erkeklerin bakışları sonucu yaralandıkları gürelecekti.bakın isterse bu çalıştığınız okul imam hatip olsun.erkek erkektir kadın ise kadındır.siz o çocukları çocuğum yerine kardeşim yerine koyamazsınız çünkü hiç birisi değildir.din kültür öğretmeni olsanız ve örtülü sınıfa girseniz bile şeytan o çocuklara sevdirecek bir yerinizi buldurur.yine şehvet uyandıracak noktaları buldurur.yine bir yerlerinizden o çocuklar nemalanırlar.Hisse alırlar.

Yasemin öğretmen, belki iyi bir insansınız ,iyi öğretmensiniz,mesleğini seven birisin,belki fedakar ve insancıl bir öğretmensiniz ama iyi ıolmanız çocukların size hissi ve duygusal olarak iyi davranmasını gerektirmez.Eğer siz öyle gezerseniz ve giyinirsenizo öğrenciler asla size şefkatle bakamazlar.Size şehvetle bakarlar.sizin dersinizi değil sizin çoğrafi yapınızı,idari ve siyasi haritanızı incelerler,sizin hayellerinde ve arzularında aşk ve uçkur edebiyatınızı yaparlar.Çünkü yapılan bir araştırmaya göre çıplak kadınlara bakan erkekler kontrol mekanizmalarını yitirip sağlıklı düşünemiyorlarmış.Şimdi sizin alımlı cazibedar ve şuh giyiminizkarşısında talebelerinizin halini düşünün.bunun farkına vardığı için avrupa Amerika karma eğetimi bitirmeye uğraşıyor.Googleden arama yaparak karma eğitimin zararlarını bulabilirsiniz hangi ülkelerde krma eğitim uygulamaları kaldırılıyor görebilirsiniz.

Kardeşim bir söz vardır gülü seven dikenine katlanır diye.Sizde kardeşim çıplaklığı seviyorsanız erkeklerin ve çocukların bakışlarına göz tacizlerine ve sizin üzerinizde kurdukları masturbasyon harikatlerine katlanmak zorundasınız.yok bundan fıtratanızı dinleseniz rahatsız olup örtüneceksiniz ve edepli olacaksanız.Erkeklerin bakışları ve tavırları sizi rahatsız etmeyecektir.
Kardeşim işin kötü ve acı tarafı işte budur.Peygamber efendimiz aher zamanın en dehşetli fitnesi kadındır derken haksız değildir.Her yere giren her yere karışan kadın adabiyle hayasıyla bunu yapmadığı için toplumu mahvetmiş.intertte çıplak kadın sokakta çıplak kadın,gazetelerde çıplak kadın,tvlerde çıplak kadın,sağ,sol,ön arka hep çıplaklarla dolmuş ne yapsın şu zavallı gençlik.parası olan gider geneleve.olmayanların bir kısmı düşer sevgiliye,bir kısmı kendi cisine,bir kısmı düşer elini kullanmaya.yani zavallı gençlik masturbasyon bağımlısı olup çıkmış.bunların sebebi hep hayasızlık ve açıklık yüzündendir.çünkü erkeğin iştihasını açan kabartan hep karşı cinsin halidir.Yani sizin elinizle insanlar harama ve günaha düşmesinler.Düştüğü sürece bunun günahı size yazalıcaktır.Beş on senelik bir güzeliğini erkeklere göstermek için ebedi güzellik mehvedilmez kardeşim.Siz öğretmensiniz.Akıllı ve mantıklı ve hayalı olmak zorunasınız.Bu zamanın dindar ve iffetli eğitmenleri eskinin velileri gibidir.gençleri zehirlemeyin.onların akıl ve fikirlerini ifsat etmeyin.onların yüksek ideallerden ve gayelerden uzaklaştırmayın.akılları ve fikirlerini uçkura endeksletmeyin.onların hayrına işler yapın.iffetinizle ve edebinizle onların yanlarında değer bulun.onların hayel yataklarını şenlendirmeyin.Onların şimdi kötü zamanı hep.

Kardeşim başınıza gelen ve sizin haksız duruma düştüğünüz bu olayda çocuğun beyanını esas almışlar.Ve sizin giyim ve tavırlarınız karşısında kim olsa dayanamaz diye düşünmüşlerdir.hele birde idare muhafazakar bir yapıda ise ve sizin giyiminizden hoşlanmıyorlarsa sizi suçlu çıkaracaklardır.Hele çocuğun o halini idareye yansıtırken:hocamız öyle bir giyiniyor ki bende dayanamadım demiştir.Ve kendini mazur göstermiştir.Yada çocuğun ailesi zengindir ailesinin hatırı için sizi suçlu çıkarmışlardır.Zaten anadan üryan gezen bir öğretmen demişlerdir.

Kardeşim terbiye meselesi sadece küçük bir daire için geçerli değildir.Terbiyeli çocuklar öteki gençelrle aynı duyguları taşısada bunu gizliden yapar gizliden sever.herkesin duyguları hisleri arzuları vardır.İnsan istediği kadar eğitim alsın.yined duyuları arzuları ve şehveti vardır.Kim ne eğetimi alırsan alsın.Sadece onları kontrol etmeyi öğrenir.onlar yok olmaz ve değişmez.Kim olursa olsun açık kadını görünce etkilenir.başını çevirir yada sakınmaya çalışır o ayrı mesele.İnsanların hayatları yeme içme cinsi münüsebetler üzerine odaklandığı için akıl ve fikirler hep cinsellikle taze tutulduğu için iffetin ifret derecesi olan kuvveyi şeheviye daima canlı kalır.o canlılık ise insanları farklı mecralara götürür.terbiye karşılıklıdır.Erkek istediği kadar terbiye alsın.Kadın dahi edeb haya ve iffet terbiyesi alması gerekir.çocuk evinde çok güzel terbiye alsa ama okula geldiği zaman çevresindeki kendi gibi olmayan büyük çoğunluğun etkisinde kalır.çünkü insanlar toplum psikolojisine göre haret eder.aile ne kadar çocuğa terbiye versede çocuklar tv lerden çevreden arkadaşlarından etkilenip aksini yapar.Bugün çarşaf giydiği halde bir çok haltları yiyenler yokmu.var tabiî ki.Eğitim bir bütün olduğu zaman başarı verir.çocuk iyi bir eğitim alsa.sizin dersinize girdiği zaman siz birde çok alımlı ve cazibedar giydiğiniz zaman o çocuğun gözü kulağı aklı ve fikri size hiç takılmayacak mı.buna ihtimal varmı.başka bir yazıda dediğimiz gibi deriz.çıplak bir kadının bedenine lakayt kalanlar ya delidir.ya velidir yada oğlandır.her halde sizin sınıfınızda ne deliler var ne veliler var nede oğlanlar var.Eh haliyle çocukların tepkimeleri olacaktır.kimisi şiddetli kimisi hafi kimisi de gizli olacaktır.Bir tanesi işte açıktan yapmış.
Kardeşim bu siz eders olsun.Burada sadece çouğu suçlayıcı bir tavır takınarak hareket etmeyin.çıplaklığınızı meşru kılmak için onu bütün bütün suçlamayın.kendinizede pay çıkarın.Fıtrat kanunları değişmez.Buzu güneşin önüne koyacaksın ve erimeyecek olurmu.kızarmış piliçleri insanarın önüne koyacaksın ağzı sulanmayacak.Çıplak kadını erkeğin karşısına koyacaksın erimeyecek,yada iştihası açılmayacak öylemi.
Kardeşim bir ticaret kanunudur teşhir edilen malları satılıktır.satılan malları teşhir ederler.şimdi kadın kendisini teşhir ediyorsa demek ki manen satıyor.damanı birisi yada delinin birisi gidip karısı çok açık bir adama bu karıyı kaça satıyorsun demiş.adam çıldırmış ulan demiş bu benim karımdır.adam pişkince demiş.kareşim teşhir edilen her mal satılık değilmidir.koca demiş evet satılıktır.O zaman sende karını teşhir ediyorsun o helde satıyorsun.kaç para istiyorsan vereceğim yetir ki sat demiş.Adama ulan ben namusumu satmam deyince.kadın ben sana kaç defa dedim be adam beni böyle açı saçık gezdirip teşhir etme diye.kadın kocasanı alıp oradan uzaklaşmış.bu kıssadan inşallah büyük hisseler çıkarırsınız.geçmiş olsun.

Hayat gayeyi maksadını bilenlere güzeldir
Bilmeyenlere ise zehir zıkkım bir gazeldir.!
************************************************
Boş ve abes sözlerin maskaralığını yapmaktansa
güzel sözlerin hamallığını yapmayı tercih ederim.!

Yeni nesil

Yeni nesil gennçlik,müthiş bir şekilde cinselliğe yönlendiriliyor.gerek giyim-kuşam biçimi,gerekse de yayınlar insanları bu konuya hassas hale getiriyor.Toplumun bir bütün olarak suçlu olduğunu düşünüyorum.Yasemin Hanımın verdiği örnek üzerinde düşünsek de böyledir.Toplumun tamamı ahlaki çöküntü yaşamakta.

Kuran ve sünnete göre


Kuran ve sünnete göre değil erkeklerin beğenisine göre tesettüre şekil verilmesi. Tesettür tesettür olmaktan çıkarılması, ,bu haliyle artık ortada tesettür değil sadece aksesuar hükmüne geçmiş bir baş örtüsü kalınması ,tesettürden soyutlanmış tesettürsüz türbanlılar ortaya çıkması,aslında giyimiyle inancını yalanlayan,hareketleri ile inancıyla alay eden,türbanı ile streç giyimiyle ,yarım çıplak giyimiyle ,elbiselerin dışarısına taşırdığı vücudun en mahrem bölgelerini gözlere vaaz ettirip teşhir ile pazarlayan, üç buçuk türbanlı,giyinik çıplak tesettürlüler olarak anılmaya başlanılması gösteriyor ki trajik o kadar da komik tesettür ve türban ikilemi ile,dini değerlerle ,batının değerleri, ahlaksız modanın değerleri ile ve kuranın ilahi emirleri arasında ,hakperstlik ile nefisperestlik ve çıplaklık ile örtü arasında sıkışıp kalan tesettürsüz türbanlıların devekuşu misali gibi kah deve kah kuş arasında kişilik sendromu yaşamaları kaçınılmazdır.

insan ne garip..şimdi başörtüsü mağduru(!) kızlarada acıyorum.

keşke gerçekten başörtüsü mağduru olsalar...değillerki?ortada başörtü yokki?..

sıkma baş örtünmekle,iç kıyafetle dışarı çıkmakla,mutlaka erkek arkadaş edinmekle..vakit namazlarını terketmekle..gelenekleri için başlarını örtüp,rektörleri istedi diye başörtülerini açanlarmı başörtüsü mağduru..ha ha ha..
Allahın emri nerede?kimi kandırıyorsunuz siz?

ben onların yerinde olsam..eğer başımı açıyorsam,açıcaksam illaki,açarım!
üzülme numaralarına girmem..eğer açıcaksan illaki,keyfini çıkarırım...

onurlu olmak lazım..

''Dinlemesini Bilirsen En Aptaldan Bile Birşey Öğrenebilirsin''

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: