try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Faziletli Geceler ve Günler

Geceler

Fazla faziletle donatılmış ve ihyâ edilmesi daha güzel ve faydalı olan geceler, bütün senede onbeş gecedir. Allah'ın cemâlini arayan bir müridin bu gecelerden gâfil olması güzel bir hareket değildir. Çünkü bu geceler hayırların mevsimi ve ticaretlerin de tanzim edildiği zamandır. Tâcir bir kimse mevsimlerin değerlendirmesinden gâfil olduğu zaman, kâr edemeyeceği gibi, mürid de vakitlerin faziletlerinden gâfil bulunduğu zaman zaferi elde edemez.
Bu gecelerin altısı Ramazan ayındadır. Beşi, son on günün tek gecelerindedir. Zira, son on günün tek gecelerinde Kadir gecesi aranmalıdır, altıncısı ise Ramazan-ı şerifin onyedinci gecesidir. Bu gece öyle bir gecedir ki sabahında Kur'an inmiş ve iki ordu karşı karşıya gelmiştir. Bedir muharebesi de bugün de olmuştur.
Abdullah b. Zübeyr (r.a), onyedinci gecenin Kadir gecesi olduğunu söylemiştir. Faziletli gecelerden olan diğer dokuz geceye gelince, onları da şöyle sıralayabiliriz:

a)Muharrem ayının birinci gecesi
b)Aşure gecesi (Muharrem ayının onuncu gecesi)
c)Receb ayının birinci gecesi
d)Receb ayının onbeşinci gecesi
e)Receb ayının yirmiyedinci gecesi -ki bu gece mi' rac gecesidir ve bu gecede kılınması gereken bir namaz rivayet edilmiştir.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

Bu gece ibâdet edene yüz senenin sevabı vardır. Bu bakımdan bu gecede oniki rek'at namaz kılıp her rek'atında Fâtiha sûresi ile Kur'an'ın diğer bir sûresini okuyup, iki rek'atte teşehhüdde oturup sonunda selâm veren bir kimse, daha sonra 'Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Hamd Allah'a, mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah her şeyden yücedir' duâsını yüz defa, yüz defa istiğfar, yüz defa da salâvat-ı şerife okuyup kendisi için dünya va âhiret işlerinden dileğini istemelidir, o gün oruçlu olarak sabahlarsa, bütün dûasını Allah Teâlâ kabûl eder. Meğer ki mâsiyet (günah) için duâ eyleye...(121)
f)Şabanın onbeşinci gecesi. Bu gecede yüz rek'at namaz vardır.Herbir rek'atın Fatihasından sonra on İhlâs-ı Şerif okumalıdır.Selef-i Sâlihîn -nâfile namazların bahsinde söylediğimiz gibi- bu namazı terketmezlerdi.
g)Arefe gecesi
h)Ramazan Bayramı gecesi
i) Kurban Bayramı gecesi. Hz. Peygamber (s.a) şöyle bu-yurmuştur:

İki bayram gecesini ibâdetle ihyâ eden herhangi bir kimse-nin kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez.(122)

Günler

Faziletli günlere gelince onlar ondokuz gündür. O günlerde virdlere aralık vermeksizin devam etmek müstehabdır. O günler şunlardır:

1.Arefe
2.Aşûre
3.Receb ayının yirmiyedinci günü. Bu günün büyük bir şerefi
vardır. Ebu Hüreyre Hz. Peygamber'in (s.a) şöyle söylediğini rivayet eder:

Her kim ki, Receb ayının yirmiyedinci gününde oruç tu-tarsa, Allah (c.c), o kimseye altmış ay oruç tutmuş gibi sevap yazar.(123)
Bugün, Cebrâil'in Hz. Muhammed'e peygamberlik getirdiği gündür.
4.Ramazanın onyedinci günü ki bu gün Bedir savaşının
olduğu gündür.
5.Şâban ayının onbeşinci günü
6.Cuma günü
7.Ramazan bayramı
8.Kurban bayramı günleri
9.Zilhicce'nin 'el-Eyyâm'ul-Ma'lûmât' diye anılan on günü ve
el-Eyyâm'ul-Ma'dûdât' diye anılan teşrik günleri
Enes (r.a) Hz. Peygamber'den (s,a) şöyle rivayet eder:

Cuma günü sağlam geçerse, haftanın diğer günleri sağlam geçer. Ramazan ayı sağlam geçtiği zaman, bütün sene sağlam geçer.
Âlimlerden biri 'Kim dünyada bu beş günde (ciddî bir çalışmaya sarılıp) zahmetler çekerse, o kimse âhiret gününde herhangi bir zahmete uğramaz' demiştir.. Beş günden şu günler kasdedilmektedir: İki bayram, cuma, arefe ve aşûre günleri.
Haftanın faziletli günleri, perşembe ile pazartesi günüdür. Bu iki günde ameller Allah'ın huzuruna götürülür. Biz Kitabu Esrar'is-Savm (Orucun Sırları) bölümünde oruç tutulacak faziletli ayları ve günleri belirtmiştik. Bu nedenle bir daha tekrara gerek bulunmamaktadır. Allah'ul-A'lem!
Hz. Muhammed'e, âline, ashabına ve tüm salih kullara salât ve selâm olsun!

121) Ebu Musa el-Medenî
122)İbn Mâce
123)Ebu Mûsâ el-Medenî

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: