try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

sedefe

hekim doktor diye birşey var neden en güzel yıllarımızı böyle çirkinleştiriyoruz.en kısa zamanda bir hekime baş vurmanız dileyiyle...

eşiniz, sizle evlenmişse,

eşiniz, sizle evlenmişse, istemese bile sizin ilişki isteğinize karşılık vermelidir.
bu söylediğimin dini bir gereklilik olduğunu eşinize izah edin. eşiniz dindarsa, kendisinde cindel isteksizlik olsa bile sizinle ilişki kurmayı kabul edecektir. dinimiz her bakımdan en güzeldir. cinsellik evlilik içinde yaşandığında en güzeldir, en lezzetli nimetlerdendir. evlilik dışı ise cinselliğin her türlüsü en kötü şeyddir

Nefs Dövme

Nefsinizi, kalbinizin içinde nefret ettiğiniz, sevmediğiniz her hangi bir yaratık düşünün.
1-Lailaheillallah : 33 defa
2-Allah : 33 defa
3-Hû : 33 defa
4-Hay : 33 defa
5-Yâ Hak : 33 defa
6-Yâ Kayyûm : 33 defa
7-Yâ Kahhâr 33 defa
Bu zikirleri sırasıyla ve en az 33’er olmak üzere hem okuyun, hem de düşüncede nefsinize vururmuş, dövermiş gibi yapın, dövün… Ve buna devam edin…

Göreceksiniz, sinirli, saldırgan haliniz ve yukarıda saydığımız nefsle ilgili bütün sorunlarınız düzelecektir. Benlik, enaniyet, gurur, kin, öfke hased gibi duygularınız hemen yok olacaktır. Korku, çekingenlik, panik, telaş, vesvese ve kıskançlık gibi düşünceleriniz beyninizden gidecek, rahatlayacak, huzur bulacaksınız.

Bu işlem manevi eğitimde bir bölümdür. Nefsine karşı manevi eğitimde ve yaşamı içersinde, güçsüz ve yetersiz olanlara büyük bir destektir.

Kaynak : http://www.serefcakmak.com

mastürbasyon

size şunu söyliyim bana verdiği zarar cok büyük. kimseyede bukadar zarar verebilceğini inanmıyorum.yaşım 25 gelişim cağımda bu halta alıştım ve kurtulamadım daha sonrası şuan bir görseniz beni bir kere penisim gelişmedi kücük. sadece oramı cocuk gibi kaldım bir yandanda yaşlı bir adam gibi oldum vücudum cöktü omuzlarım genişti yüzümün rengi soldu bembeyaz oldum esmerdim kollarım sarkıyo kemiklerim catırdıyo gözümün altı cöktü cildim kupkuru soyuluyo metobolizmam yavaşladı gücüm kuvvetim yok saclarım döküldü. yani böle bir yıldır böleyim hayatım bitti insanlıktan cıktım siz siz olun bu haltı yemeyin hayatınız kayar benden sölemesi ve bunlar gercek

s.a. bende bir aralar bu

s.a. bende bir aralar bu dertten muzdariptim (az da olsa hala muzdaripim). çok arkadaş var biliyorum. bence en önemli önlemlerden biri ahlakın ciddiyetsizliğini azaltmak. bir öneri de ben yazayım: gidin güzel bir abdest alın ve Rabbimize içten bir dua edin. bunu bile yapmaya üşenirseniz içinizden geçirin. Rabbim dualarınızı kabul etsin.

Mastürbasyon

20 yaşındayım.8 yıldır yapıyorum.Artık bırakmak istiyorum

Kendine söyle..

O zaman kendine söyle ve birak...Nasil alkol,sigara bir bagimlilik ise buda aynisi.Iraden kuvvetli ise bir sorun yok.

Saygilar...

Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım, Kalbimi hidayet üzere, Senin sevginle, Sana itaatle sabit kıl.

selen kardesıme

selen kardesım ıyı guzel ama herkez senın dusuncende olmaya bılır sen beyaz rengı sevıyorsun dıye bende beyaz rengı sevecegım dıye bırsey yok kı nerden bılıyorsun bu konuların sacma sapan oldugunu haydar dumen hoca da dıyor tamam mastırbasyon haram olmasa bıle vucud a zararlı demek kı dını hukumdede bu boyle konusan ınsdanlar veya bılgılı ınsanlar bosuna yazmıyor yanı BIRAZ SUSALIM VE BILENLE BILMEYEN ARASINDA FARK OLSUN yanı kusura bakma ama herkes e saygılı ol ıyıgunler

çok güzen anlatmışsın

çok güzen anlatmışsın kardeşim katılıyorum sana.

İyi güzel ama nasıl?

Çevremizde bu kadar tahrik edici unsur varken, sevdiğimizle evlenmek isteyipte evlenemezken bu illetten nasıl kurtulacağız? Bunu yapabilmiş insan evladı varsa anlatsın! Yardımını bekliyorum.

bırakın böyle şeyleri..

allah aşkına arkadaşlar bırakın saçma salak şeyleri..ne günahı yaaa....kulaktan dolma bilgilere inanmayın...masturmasyon kadar doğal bişey var mı yaa??insanlığın kanunu bu..yok günahmış..yok harammış..haydar dümene sorun bi..ayıp yaa cidden ayıp ediosunuzz....gayet doğal gayet noröal bişi...sanki adam öldürmüşsünz gibi anlatıosunuz masturmasyonu..utanarak çekinerek anlatıosunuzz..geçin bu geri kafalılıkları..bırakın bunları yaa...

Bunlar kulaktan dolma değil

Bunlar kulaktan dolma değil dinimizde günahtır.
Bu doğal değildir bu kadar insan bu doğal seyden kurtulmak için yardın istiyor. çok iyi biliyosunuz. Heralde günah olup olmadığını bunca insan günah. Diyor siz heralde göremediniz siz uykudan kalkında, Gaflet uykusundan o zaman herseyi iyi görürsünüz.
Bu arada bizden yapmış olduğunuz hakaretten dolayı özür dilemenizi bekliyoruz...

Az Kes Sesini

Ya Arkadaşım ne saçmalıyorsun Günah değil ama bizim mezhebimize göre mekruh . Alışkanlık Haline Getirince de günah oluyor ayrıca bunun vücuda binlerce zararı var.

Sakin olun

Hakli olsaniz dahi bu tür hircin yazma tarzinizla hicbirsey elde edemezsiniz.

Ayrica kullanmis oldugunuz "noröal" kelimesi cümlenin icerigine hic uyum saglamiyor.Türkce iyi bir dildir...

Saygilar...

:]

:)) yazılalı bi yıl olmus ama gec de olsa gulmek lazım ya sıkı ve yerinde cevap olmus.öyle ya tahriklere gelmemek gerek..
hayatı hep ciddiye alarak yuzumuzden tebessumu hiç eksik etmeyerek olcak bu is.. :)
cok guldum bea :)))
bd)

Abi nolcak böle...

Merhabalar,
Öncelikle böyle bir sayfa hazırladığınız için çok sağolun.Allah razı olsun.
Abi ben masturbasyondan kurtulamıyorum.Dediklerinizi uygulamaya başlıyorum.Ama bir müstehcen video veya dergi bulursam kendimi tutamıyorum.
Ne yapmalıyım?

Saygılar,
Kolay gelsin...

Meni çıkmazsa?

Biliyorum sonuçta iyi birşey değil en iyisi sakınmak ancak meni çıkmazsa gusul gerekir mi?

ihtilam nasıl engellenir

ben bekarım 28 yasındayım hic yapmıyorum m.basyon ama gece bosalıyorum uykuda 2-3 ayda bir bunu nasıl engelleyebilirim tum duaları okuyorum ama bazen cok ender de olsa oluyor cok buyuk gunah halbuki acaba bazı geceler uyumasam mı var mı bildiginiz sure

İçin rahat olsun

Keşke bizde öyle olabilsek. Ne güzel ihtilam oluyorsun. Demek ki -senin dediğin gibi- bu beladan uzaksın. Bence böyle olmanın hiçbir mahsuru yok. Arkadaşımızın dediği gibi de 2-3 ay kısa süre değil. Seni rahatsız etmesin.

ihtilam nasıl engellenir

sa
kardeşim sen hiç içindeki boşaltmıyorsun ve boşalmasınıda istemiyorsun.

bu zaten allahın verdigi bişey,isteseydi uykuda hiç boşalmazdın.

dogal olan birşeyin önüne neden geçiyorsun?hem haftada 3-4 defa olmuyorki seni rahatsız etsin.

2-3 ayda bir olursa gayet normal.

ben 25 yaşındayım,hala

ben 25 yaşındayım,hala bekarım
bende bu konuda şikayetciyim nitekim orta okul çağlarımda samimi arkadaşlarımdan öğrendiğim bu kötü huyu engelleyemedim.
Bir zamanlar çok sevdiğim hayali gözümden gitmeyen bir kıza gizlii aşık olmuştum ve onun hayali beni bu kötü huydan epey uzun bir müddet kurtarmıştı
ama ne yazıkki bu sevgim karşılıksız çıktı
sonra istemeyerek yada ne derseniz artık bu kötü alışkanlık devametti
bu tür bir yazıyı bulabilmek yada bu konuda bilgili bir kimseye danışabilmek neredeyse imkansı gibi,kendini bu işin uzmanı sayan kişiler nedense bu davranışa yani masturbasyona son derece iyi bir davranış gibi gösteriyorlar ama vicdanımız onların sözünü hep yalanlıyor.
Bu bilgileri bizimle paylaşanlardan Allah razı olsun
çok teşekkür ederim.

Kurtulamıyorum!!!

Arkadaşlar ALLAH Rızası için BU Konuya Bir Çözüm Hayatı resmen Zehir deiyor.Halbu ki MAsturbasyonsuz Hayat ne kadar güzel temiz nezih.Ama Bi tuturmaya görsün insan kendi kendisiyle karşı karşıya kalıyor.Lütfen Bu konuya çözüm bulan ya da bulabileceğine inanan biri varsa Lütfen yardımcı olsun !!!! ÇOk MÜhim Beni hayattan alı koyuyor!!!
BAzen de Canımdan BEzdiriyor....

Cevap:--> Kurtulamiyorum

Selamun Aleyküm,

kardesim beni iyi dinle.

  • 1- Hemen kendine güzel ahlakli bir arkadas bul ve onun ilminden ve takvasindan faydalan.
  • 2- Aksamlari erken yat ve sabahlari erken kalk, zira bu tür duygular geceleri artar ve sen sabahlari erken kalkarsan aksamlari daha erken uykun gelir yorulursun ve böylece bu duygulardan kurtulursun.
  • 3- Hangi odada kendini tatmin edersen oraya bir KURANI KERIM as ve bir daha öyle duygun gelirse hemen KURANI KERIME bak ve böylece Allah dan korkup, yapmassin.

Kardesim senin yardim istemen icten, insallahu rahman bundan kurtulcaksin.

Saygilarimla

Almanyadan Serkan

mesturbasyon

kardeş ALLAH razı olsun...allah ne muradın varsa versin saol varol...ALLAH yardımcım olur inşallah.sadece ben değil bırakmak isteyipte bırakamayan diğer arkadaşlarada ALLAH yardımcıları olsun...inanki bırakırsam sana dua cı olurum abiciğim mümin arkadaşım...SAĞOL...

Mastürbasyon haram mı?

Sual: Mastürbasyon haram mı?
CEVAP
Evet haramdır. İmam-ı Kurtubi hazretleri buyuruyor ki:
(Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini, [zina, livata, mut’a nikahı, hayvana tecavüz, mastürbasyon gibi meşru olmayan her şeyden] korurlar. Doğrusu bunlar [helâl olan eşleri ile beraber oldukları için] yerilemez, ayıplanmazlar. Şu halde, bunun ötesine gitmek isteyen, [zina, livata ve mastürbasyon yapan, muvakkat nikah yapan, hayvana tecavüz eden, meşru yolun dışına çıkmakla] haddi aşmış olur.) [Müminun 5-7] (Cami-ul-Ahkam) [Bu âyet-i kerimeler, Medarik tefsirinde de aynı şekilde açıklanmıştır.]
Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Elini nikah eden [istimna eden = mastürbasyon yapan] lanetlenmiştir.) [İ. Baverdi]
İbni Âbidin hazretleri de buyuruyor ki:
El ile istimna [Mastürbasyon], zevk için olursa haram, sükunet bulmak için caiz, zina tehlikesi olursa, vâcib olur. (Redd-ül-muhtar)
Demek ki hiç ihtiyaç yokken, sırf zevk için yapmak haram oluyor. Şehveti kesmek için, oruç tutmasına, sirke gibi ekşili şeyler yemesine rağmen, rahatsız edici bir durum meydana geliyorsa, sükunet bulmak için caiz oluyor. Zina etme gibi bir tehlike varsa, sükunet bulmak için mastürbasyon lüzumlu oluyor.

İstimna-Masturbasyondan'dan Kurtulmak

Bu başlık altında kurtulmak için gerekli bilgiler sıralanmış.

Bundan sonra iş,ihtiyaç sahiblerinin verilen reçeteleri,ilaçları tavsiye edildiği şekilde uygulamak!

Burdan en önemli ve kaçırılmaması gereken nokta ise,harama giden yolları,harama götüren yolları,kapamak,kilitlemek.

En başta da "zehirli ok" lardan korunmak,buna niyet etmek.

Kişinin zihni,fikri ne ile meşgulse,iradesi de o yöne yönelecektir.

Unutmayalım ki;nefsle olan cihad en büyük cihaddır.Ve bunu kazanmak da öyle hemen olacak birşey değildir.

Önemli olan niyet etmek ve adımını ciddi bir şekilde atmak.

Bu illetten kurtulamak isteyen ama kurtulamayan arkadaşlar şöyle bir düşünmek lazım.

Bu illete ne vakit ihtiyaç duyuyorlar?

Neyi izledikten,gördükten sonra bu ihtiyaç hasıl oluyor?

Unutmamak lazım ki tam bir İslami yaşam yaşayan bir müslümanın zihni bu gibi illetlerle meşgul olacak vakti dahi bulamaz!

En önemli olan da zamanın kontrolu...

Herşeyde ölçüyü kaçırmak,aşırılıkları da beraberinde getirir maalesef.

İnternet,tv kişilerin önüne haram manzaraları bedava getiriyor.

Evet,nefis bunları isteyebilir,şeytan süsleyerek cazib hale getirebilir.

Peki bizim bu zehirlere karşı hiç mi panzehirlerimiz yok?

"Mü'minlere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar!!!"

Sadece bu ilahi ikazı uygulasa kul,zaten haramlara gitme yolunu da tıkar..

Zamanımız çok değerli!Bize verilen en değerli nimet.

Ve biz vaktimizi dinimizin hükmünce yaşamak yerine,malayanilerle meşgul olursak,bu illetlerden,haramlardan da kurtulamayız.

Evet,devalar,reçeteler önümüzde.Ama bu ilaçların fayda sağlaması için "hastalığın bulaştığı mekanları,hastalığa sebeb illetleri terketmeliyiz!!!"

Yoksa ömrümüz ah,vahlarla geçer...Tek bir ilerleme dahi kat edemeyiz!!!

Cehd kuldan,yardım Mevladandır...

Selam ve muhabbetle...

Nefsimizin esiri olmayalım arkadaşlar...

Sadece tek bir yorumum olacak ALLAH BU YAZIYI HAZIRLAYANLARDAN RAZI OLSUN!...

İnanın bu çağımız gençlerinin düştüğü nefsimizin ve şeytanın bize hazırladığı en büyük fitnelerden biridir
Allah cümlemizi İman-ı mutmain yani nefsine hakim olan salih kullarından eylesin (AMİN)

ben caresini buldum... size de tavsiye ederim

arkadaslar bundan bikac gune kadar ben de bu meretin esiriydim ama bi care buldum ve gayet iyi işe yarıyor,size de tavsiye ederim.. eger bi daha boyle sişii yaparsam 1 hafta aralıksız oruc tutacagım dedim.. ve ne zaman oyle seyler yapmaya kalksama aklıma verdigim soz geliyo ve 7 gun artarda oruc tutmayı gozum kesmedigi icin vazgeciyorum.. size de tavsiye ederim...işe yarıyo cidden...

adet dönemi oruç tutmak

This comment has been moved here.

ihtilam

arkadaşlar uykuda boşalmadan şikayetçiyim. sağ tarafıma yatıyorum ve felak nas okuyup yatıyorum ama yine de sahurdan önce veya sonra boşalıyorum haftada en az 1 kez. ne yapmam gerekiyor lütfen yardım edin.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: