try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

Re: LÜTFEN ACİL YARDIM!!!

kardeşim , seni anlayan biriyim sana ve yorumu mu okuyan arkadaşlara söyleyebileceğim mümkün se karşı cins i düşünmeden hayatımızdaki hedef ler doğrultusunda çalışalım hayatimiz in anlamı olması için çabalayalım ve bu illetten korunmak için yaptığımız çeşitli yöntemler de aklınızda sürekli bi savaş veriyor olduğumuzu unutalım yoksa muhakkak karşı tarafa bi zaman boyun eğer ve her defasında biraz daha kötü hisseder oluruz . Bence yapılması gereken yeni bi sayfada beynimizde acaba ne zamana kadar dayanacağın yerine , o pislik i hiç aklınıza getir meyin eğer o gelir se o anda toplum içinde bulunmaya veya bi kaç dakika kendinizi kendinizin yönettiğini unutmayın . Ha aşırı kriz mi var kesinlikle bulunduğunuz ortamı terk edin ve vücudunuzun aslında bizim emrinizde olduğunu unutmayın reaksiyonlari engellemek yerine sizin bu reaksiyon a katılmama irademiz olduğunu unutmyin aklınıza şeytanın NASIL ki bizim üzerimizde iradesi olmadan bizi sadece davetiyle kandırdığını blıyorsak bu illeti de kendimiz istersek yeneriz bırakın kendi haline boşalacak sa da kendisi yapsın siz oralı olmayın selametle. . .

Re: LÜTFEN ACİL YARDIM!!!

arkadaşım kriz senden çok uzak... 3,5 ay dayanabildiysen bu bir alışkanlık değildir. meninin vücuda zararı vardır. Vücud kendisi atmamışsa uzun bir süre de zaten onu atmaya mecbur hissedersiniz. 3,5 Ay gibi süreler muazzam bir süre. Bence büyük bir başarı elde etmişsin moralini bozacak birşey yok...

Manevi yolların hepsini

Manevi yolların hepsini denemişsin dediğine göre o zaman birazda maddi yolları bir araştır bakalım eğer dediğin şekilde ve sıklıkta o işi yaparsan olacaklardan bazılarını ben söyleyeyim diğerlerinide sen araştır google çalıştır biraz. Penisinde eğrilik olur, Erken boşalma olur, Çiş tutamazsın, komplex sahibi olursun vs. vs.

SAKIN OLUN!

MUAZZAM BI IRADEYLE DONATILMISZ
SORUN DEDIGIMZ NE
NASIL ISLEYEBILIR BIZE
BIZ ONA DEGER VERMEDIGIMZ ONUNDE EGILMEDIGIMZ MUDDETCE KORKMAYIN ARKADASLAR
ALLAH BIZE BOYLESINE GUVENIOKEN
NE DIE EZMEYELIM NE DIE KORKALIM ONLARDAN???

s.aleykum

rabbim yardımcımız olsuın
AHİR ZAMAN fitnelerinden uzak eylesin iman, ahlak nasip etsin..

Amin Amin Amin ! . . .

Amin Amin Amin ! . . .

Re: Amin Amin Amin ! . . .

Amin Amin Amin

Dertsiz insan mi var....

Selamun aleykum,

öncelikle size bol bol tessekür ediyorum ve sizden Allah razi olsun diyorum. Bir genc bir insan toplulukta sormadigi ve ciddi olan bir konuyu ve derdini burdu kolayca sorma imkanini buluyor. Bende de binlerce bu problemlerinde bir probleme yasiyorum. InsaAllah aranizdan bir kardes derdime derman bulabilir ve bana tavsiyesini aciklaya bilir.

Ben 17 yasinda olan bir gencim ve avrupa da yasiyorum. Yayilmis oldugu icin bende maalesef kücük yasta bu pislige basladim. Yillardir burakmak istedim ama burakamadim. Sonradan zinaya bakmadan sehvete bakmadan hafta da bir kez denemeye basladim. Bunu anlatmaya cok utaniyorum ama baska carem yok.... Ve göz zinasindan kacina bildim ama maalesef hafta da bir kez hayal ile bu pisligi ediyordum. 3 sene evvel burakmistim bu pisligi 4 aydir yapmiyordum nasil olduysa bir yerde spermin bedende uzun kaldigi müddetce zararli oldugunu okudum ve gene basladim. Maalesef affedersiniz rüyalanamiyorum... ve bundan dolayi bu pisligi yapma zorunda kaliyorum... Yapmassam aklima her zaman sehvetli düsünceler geliyor ve ne namazim husu ile ne de dersim konsantre ile oluyor. Bilmiyorum caresizim ne yapmam gerekiyor... Ya bu pisligi göz zinasiz evliliye kadar devam mi edeyim yoksa burakmama ya mi calisayim ve rüyada olmazsa nasil gelmesini saglayayim... Bir soru daha sehveti düsünmek akla ve fikre zarar veriyor mu ??? Allah sizden razi olsun bana cok büyük yardimci olacaksiniz InsaAllah

düşünce eylemin temelidir

düşünce eylemin temelidir demiş atalarımız. düşünmek aslında çok sakıncalı, ama doğrudan haram diye birşey duymadım. ancak, çok fazla düşünüp de vaktini israf edersen bu harama girer. bakmayacaksın, az yiyeceksin, az uyuyacaksın, mümkünse oruç tutacaksın, aklını fikrini başka şeylerle meşgul edeceksin, arkadaşlarına dikkat edeceksin, kendi cinsinden iyi arkadaşlarla beraber olacaksın, evlenene kadar sabreceksin, çok dua edeceksin, gün gelir evlenirsin. hatta sana bir sır vereyim:bu dediklerimi yaparsan rüyanda evlenmiş gibi zevke gelirsin de hatta rüyanda ilişkiye girersin de masturbasyondan aldığın geçici haz sana az bile gelir. zaten masturbasyondan sonra insanda pişmanlık duygusu oluyor, ama rüyadan sonra bu duygu yok, kalan zevk ve rahatlama var.

cok haklısın fiziksel

cok haklısın fiziksel olarak utanma içgüdülerinin agır basması ve olayın beyınsel degıl kalbi degerlendırılmesıdır :)

istimna

Kardeşler ben ramazan vesile ile bu illeti terk ettim tam 9 gün oldu inşallah tammen kurtulacam sabretmek ve dua okumak önemli etklil oluyor birde az yemek az uyumak herkes başarabilir

yardım edin

arkadaşlar hep bırakıcam bırakıcam diyorum fakat kahim olamıyorum kendime arkadaşlar bir türlü bırakamıyorum 15 yaşında lise öğrencisiyim nasıl kurtulabilirim..

kurtuldum

Arkadaşlar ben 1 aydır yapmyorum şöyleki eve lig tv aldım 1 hafta cekersem gs maçını izleyemiyim diyorum maçlarıda aşırı severim 1 hafta oldu2.haftaya gene dedim yapmadım 2 hafta oldu 2 hafta cekmicxem deidm ve cekmedim.sizde eğer 1 haftada cekersem 1 hafta oruç tutayyım deiyip işe başlayın gözünüz yemez merak etmeyin bende bunu 1 hafta denemiştim sonuç pozitif.Denemekte yarar var ama son söz sizin..
saygılar

teş ediyorum öncelikle

teş ediyorum öncelikle güzel yöntem her hasta kendini bilir ona göre şifa yöntemi uygular sende öyle yapmış başarmışsın bize dua et inşallah bizzde başarıırız

istimna yapmıyorum ama ihtilam beni üzüyor

s.a
ben istimna yapmıyorum şuanda 22 yaşındayım daha önceleri 5-6 yıl önce bende yapadardım, istimna baktımki ruhen birdarbe yedim birandabıreaktım çok şükür ve o günden beri yapmadım 5-6 sene oldu gerekirse ölümüme dek istimna yapmam, yalnızşusorun var kardeşler, ben hafta sonu oluyo bazen gecerüyada görüp boşalmam beni çok üzüyo , 1 hafta en kısa ve 2 haftadakurulmuş saatgibi hep böyle olur bazen 2 hafayı geçerim, çok şükürkurtuldum derimsabah yine olur bunun sebebi ne ne yapılmalı

:)

Bunda hiçbir sakınca yoktur, bu olmazsa mastürbasyon olur,çünkü vücudun bir şekilde boşalması lazım, birisi günah diğeri (seninki) değil, ne güzel işte şükret Rabbimize. darısı cümlemizin başına

Üzülmeyin Arkadaşlar...

Bu ihtilam meselesine üzülecek bir şey yok.Bu doğal bir şey ben sizleri tebrik ederim.Şu sıkıntı işi bırakmışsınız...Cenab-ı Hak size rüyada bu zevkin on katını verir merak etmeyin....Allah a güvenin ve kararlı olun...yarın evlendiğinizde çok mutlu olacaksınız inanın ben 47 yaşında biri olarak bunları söylüyorum...Bu illeti çok yapanlar ilerde eşlerine karşı mahcup oluyorlar buna inanın...İhtilam olunca insan banyo yapamamaktan korkar sadece o da soğuk sudan, hasta olacaksanız kolayı vardır. Müftüden sorabilirsiniz...ihtilam olmak alında zevkli de bişey...Keşke herkes olabilse de bu illetten kurtulsa....

bende

Vallah kardeş aynısı bendede oluyor bende üzülüyordum.büyük sıkıntı duyuyom ama masturbasyon yapmıyorum ALLAH şükür

kardeş sen kurtulmuşsun

kardeş sen kurtulmuşsun şükür et... rüyaya gelince oruç tut ...derim pazartesi perşembe sen bayağı yol kat etmişin ... ama rüya da seni günaha götürmez çünkü istem dışı

ihtilam olmak hakkında

iyi gunler ıhtılam olmak yanı ruyada cınsel bırlesme. bakın bu konuda üzülecek bırsey yok cunku bu erkeklerın dogasında olan bırsey yanı ıhtılam oldugunuz ıcın gunaha gırmıyorsunuz zaten sızın kendı arzu ve fıkrınızle yapılmıs bırsey degıl yanı ıhtılam oldugunuz zaman kendınızı sorumlu tutmayın. eger dıkkat ettıysen eelle tatmın denılen sey yaptıgın zamanlarda kolay kolay ıhtılam olmazsın cunku zaten kendını bosaltıyorsunuz.kendınızı bosalttıgınız ıcın ıhtılam olması gerekmıyor.yanı ıhtılam bır anlamda ınsanın sarj olan sehvet duygularının hıc gunaha gırmeden desarj olmasını saglıyor.zaten maasturbasyon hanefi mezhebine göre zınaya düşme korkusu varsa yapılabılır dıyor ama tabı sadece zına korkusu varsa. ıkı haramdan az olanı secmek

...

edep yerini başkasına göstermek elbette günah ama mastürbasyon yapmayınca gençliğinde verdiği etkiyle dolan vücud tıpkı volkanın patlaması fay hattının sıkışan gazını atması gibi bilhassa erkekler içerde biriken meninde etkisiyle porno filmlere bakmak düşlemek yabancı kadınla ilişki kurmak gibi uygunsuz işler yapabilir.Göz akıl beden zinası etmektense bu günaha düşmek gibi tehlike varsa mecburen bence bu yapılabilir.Bekar bir erkeğin bu illeten kurtulması zor ama imkansız değildir. Mana aleminde yükselen devamlı bu konuda Cenab-ı Allah tan yardım isteyen ibadetleri doğru ve samimi olan müslüman neden kurtulmasınki BİİZNİLLAH. Saygılar

Kendimi münafik hissediyorum.

S.A , 20 yasindayim. Bazen daha sık, bazende ayda 1 bu pisliği yapıyorum. Genelde bos vakitlerim fazla olduu zaman sehvetim beni alıkoyuyor. Vakit namazlarımı da kılıyorum. Suan memleketteyim ve haliyle fazla bi aktivite yapamıyorum. Namazlarımı camide kıldığımdan dolayı koy halkı sanki beni cok hayırlı biri gibi sanıyor. Millet işi yok -bak su gence sabah namazına bile gidiyor- diyor. Oyle ibadet etmekten baska sehvi dusunmemeye calısıyorum. Dısarsı cok sıcak ve hemde hiç kafa dengim yok. Birini bulsam bile 3 kelimesinden biri kufur. Kahveye gitsem durmadan gıybet yapılıyo. Ormana gitsem kene ki daha gecen bi tane ısırdı. Doktora da gitmedim zaten. Baska bi yere gitsem arabam yok. Babam ist ten gelmedi. Oruç tutsam ki tuttum annem kızıyo -senin yuzunden bişi yiyemioz, hem ne orucu bu-diyo. Bende ona şu yüzden tutuyom diyemiom. Acayip bunalıyorum. Çevrenin etkisinden dolayı kendimi munafık gibi hissediyorum. Düşünsenize evde sehevi duygular, dışarda 40 yıllık alim gibi gorun. Artık birinden birini seççem ama bi türlü nefsime hakim olamıyorum. Bende bahane cok maşallah. Bi türlü toparlanamıyorum. Halbuki evde dini kitapta okuyorum. Artık yeterince umutsuzlaşmaya başladim. Acaba ben tam manasıyla musluman olamayacak mıyım?

şap kullan dostum

şap kullan dostum ..bilmiyorum ama zararı varmı Allah kolay lık verisin

Munir kardeşime..

selamun aleykum

Munir kardeşim..gunahlardan üzüntü duymak müminin imanını gösterir.sana diyeceğim şu,namazlarına ,kitap okumalarına ,kulluğuna yine devam et..oruçlarını da tut.çunkü sen de bilirsin ,evlenemeyen gençlere peygamberimizin sav tavsiyesi bu yöndedir.inşallah en kısa zamanda helal dairede evlenerek bu sıkıntından kurtulursun.az sabır inşallah.ben munafıkmıyım diye düşünme.arkadaşsız olmak ,kafa dengi birinin olmaması zor elbette..ama unutma kimse bile olmasa yalnız değilsin..bir yaratıcın ve kaydeden melekler var..dahası her namazında senin de selametin için dua eden bir islam ümmeti var..bunları düşün inşallah..şeytana fırsat verme..Rabbim yar ve yardımcın olsun..selam ve dua ile..

allah korkusu

Peygamber efendimizin ummetinden olan bazi kisiler, mezardan kalkinca dogruca Cennete giderler. Melekler bunlara derler ki:

- Hesap gordunuz mu?

- Hayir biz hesap falan gormedik.

- Sirat koprusunu gectiniz mi?

- Hayir Sirat falan gormedik.

- Cehennemi gordunuz mu?

- Hayir Cehennemi de gormedik.

- Siz ne amel islediniz de boyle hesap gormeden, Sirata ugramadan dogruca Cennete geldiniz?

- Bizim iki hasletimiz var idi. Onun sayesinde bu nimete kavustuk. Allah'tan utanir, yalnizken de gunah islemezdik. Bir de Allah'in verdigi az rizka razi olurduk.

Melekler derler ki: Bu nimetler sizin hakkinizdir. (Ibni Hibban)

???

oruç tutun oruç tutun oruç tutun.....
aklınıza cinsi bir durum düşdüğünde gözlerinizi kapatın ve 3 defa kelime i tevhid getirin '' La ilahe illallah Muhammed ün resulallah'' bakın nasıl teskin olacaksınızz

selen KARDEŞİME

EY GÜZEL KARDEŞİM,SENİN İÇİN DOĞAL BİRŞEYSE SEN DEVAM EDEBİLİRSİN.BENİM MASTURBASYONLA SORUNUM YOK.EVLİYİM VE YAŞIM 22 GAYET GÜZEL Bİ YAŞAMIM VAR ALLAHIMA BİN ŞÜKÜRLER.AMA BENİM YAŞIMDAKİ BEKAR GENÇLERİN GENEL OLARAK SORUNLARI BU.BEN SADECE KARDEŞLERİME YARDIMCI OLMAK İÇİN BURDAYIM BU İLLETTEN DOSTLARIMIZI NASIL KURTARIRIZ,GELECEK NESİLİN GENÇLERİMİZ GİBİ MANEVİ OLARAK SIKINTI ÇEKMESİNİ İSTEMİYORUZ DİMİ. BU İŞİN BENCE MANEVİYATLADA SIKINTISI VAR BENCE.BÖYLE ŞEYLERLE SENDE İLGİLENSEN BİRAZ.SEN HAYATI BAYA BİR TOZ PEMBE GÖRMÜSSÜN,HERKESE SAYGILI OL GÖRÜŞLERİNİ GİT SEN HAYDAR HOCANLA PAYLAŞ.İNSANLARLA DALGA GEÇME.SEN GİT ARKADAŞLIK SİTELERİNDE GEZ....DOST ACI SÖYLER BU SİTEDEKİ HERKES GERÇEK DOSTTUR..

Her türlü illetten

Her türlü illetten kurtulmanın en temel yolu namaz arkadaşlar. Günde 5 vakit namazla her türlü psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıklarınızdan kurtulur, nazar ve büyüden korunur, yüreğinizdeki yaqngını söndürürsünüz. İnanın yeter..

mastürbasyon

ben ğenç bir deli kanlıyım kendimi mastürbasyondan alamıyorum yaptığıma binpişman oluyorum içinizden biri ne olur bana cevapyazsın....
iyi günler

evlilik & mastürbasyon

ben 6 yıllık evliğim yaklasık 2 senedir eşimde cok yoğun isteksizlik var ben istemezsem asla o isteyipde olmuyor ve malesef ben de mastürbasyon da care arıyorum bu çokmu günah ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz?

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: