try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

Arkadaş senin gibi çok

Arkadaş senin gibi çok insan var..Sana tavsiyem 1. oruç tutman 2 Ve oruca kalktıktan sonra bir daha uyumaman..yani uyanık olman...mümkünse öğlenleyin uyursun daha sonra...3.göz zinasından korunman tabiki....4.devamlı dilini zikre alıştırman....bu seni şeytanalrdan uzaklaştırır...5. bu iş aklına gelincede euzuyu çekmen gerekir...6..Ve son oalrak bol bol dua etmen arkadaş....bunları yap ve Allah tevekkül et...kesin kurtulursun..tabiki çok geçmedende evlenmeyi unutma....selametle...

hocam üzülün utanın..ama

hocam üzülün utanın..ama LA TAKNATUU MİRRAHMETİLLAH..ALLAH ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.. bak n güzel evleniyorsun, bundan sonra işlemeyeceksin inş bu günahı.. kendine tertemiz sayfa aç tövbe ile birlikte..herşey çok daha güzel olacak inşallh..

istimna rekoru

Ben kurtulamıyorum bırakmak istiyorum ama olmuyor.En az 6-7 yıl sonra evlenebilirim 7 yıl oruç mu tutucam?Kaç kere tevbe ettim yemin ettim hepsini bozdum.En fazla 1-2 hafta dayanabiliyorum.21 yaşına geldim hala kurtulamadım enerjim bitti hafızam bozuldu.Az önce gecenin 2sinde yine yaptım.Ne yapıcam bilmiyorum.

kardeşim cemaatlerle

kardeşim cemaatlerle birlikte hareket edeceksin..zihnini meşgul eden arkadaşlardan kesinlikle uzak duracaksın..bir kere evindeki interneti hemen kapat..ben o yüzden kullanmıyorum..arkadaşımddan yazıyorum şu an..ve Risale i NUR oku kardeşim..önceliğim odur.. zihnini CENABI j-hakkın razı olduğu şeylerle doldurmak amaç..bir süre sonra akıl kasesi taşacak ve diğer duygularımız doyacak inşallah..

Abartı ( şeytanın en tehlikeli silahı)

mastürübasyonun bu kadar büyük bi sorun olduğunu sizden öğreniyorum, bence gayet güzel bi şey. ayrıca sizin anlattıklarınıza göre, dini açıdan üzülecek hiç bir şey göremiyorum; zaten hepiniz istemeden yani iradenizi aşan bir nedenden dolayı mastürübasyon yapıyosunuz. sizce Allah kullarından güç yetiremeyecekleri şeyleri yapmalarını ister mi. sizin ki bence fazla vesvese ile müptela olmaktan kaynaklanıyor. şeytah size kendizi suçlu hissettiriyor ki; ancak böyle (sağdan yaklaşarak) sizi dinden soğutabilsin.

Büyük bir hata

İradem dışında oluyor, nefsim azgınlaşıyor bu yuzden mecbur kalıyorum diyerek bu fiili işlemek kolaya kaçmaktır..

Oruç tutmak gibi güzel bir amel ve nefsi terbiyede şehveti kırmada etkili bir yol varken hemen biz kolayına kaçıyoruz ve buna haklıymışsınız gibi birde kılıf uyduruyorsunuz oldu bu şimdi......!

Re: Büyük bir hata

Böyle bilmiş bilmiş günahsız varlıklar gibi konuşanlar yüzünden hiçbir şeye çözüm bulunamıyor. Niyeti kolaya kaçmak olsaydı bu başlığa gelmezlerdi değil mi ? Biraz hüsn-ü niyetle yaklaşsanız ne var ölür müsünüz melaikeler...

Mastorbasyonu akışkanlık haline getirmek tehlikeli

Masturbasyon üzerine yazıları tekrar gözden geçiriniz. Masturbasyonu tehlikeli yapan onun yapılması değil, alışkanlık haline getirilmesidir.

Hele ki günümüzde pornografik ya da erotik görüntüler izleyerek yapılan masturbasyon bir hastalıktır. Bunun GÖZ ZİNASI günahının da BONUS olduğunu unutmayınız.

ALLAH RIZASI ICIN YARDIM EDIN

selam merhaba arkadasalar ben su pisligden kurtulmak istiyorum.ALLAH rizasi icin bana yardim edin.kaybolmak uzereyim yardim edin.bir yanda ibadet yapmam bir yanda su pislig nereye kadar...her zaman su pisligden kurtulmaya calisdim bir sure dayana bilsemde her defasinda nefsime ve seytana yenildim.ahirzamanin fitnelerinden her zaman kendimi korundum.bi kizla cikmadim biriyle danismadim her zaman uzak durdum.insallah da olmayacak.bide su zilletden kurtula bilsem.ALLAH HER BIRIMIZI AHIRZAMANIN FITNELERINDEN MUHAFAZA EYLESIN.AMIN INSALLAH.SIMDIDEN HER KESE TESEKKUR EDERIM.YARDIMLARINIZI BEKLIYORUM

selamun aleykum kardesim.

selamun aleykum kardesim. seni çok iyi anliyorum. ben 19 yasinda bi kizim ama belki senden azgindim ve artik hastalik olmustu. doktora gittim anlatirken yerin dibine girdim doktor banc ilaç verdi 1 ay kullandim, allaha sükür simdi iyilestim arada bir yine yapasim geliyo ama kendimi tutabiliyorum artik. doktora gitmekten çekiniyosundur ama git yoksa bu pislikle yok olursun. 1 ay nafile oruc tutuyodum aksam yedikten sonra ayni yerden devam ediyodum. doktora git kardesim.

kalpler ancak ALLAH"I zikir

kalpler ancak ALLAH"I zikir ile mutmain olur. bütün kötü illetlerin nedeni kalpte daima bir eksiklik hissedildigi içindir. buda ancak zikri kalbi ile kapatılır.

Evet zikir herşeyin ilacı

Evet zikir herşeyin ilacı ve dermanı

evlenmelisin!

Arkadaş,bu illetten kurtulmanın yegane çaresi evlenmektir.....Eğer musaitsen hemen evlen yok değilsen oruç tut diyecem ama iftardada fazla yeme...buda insanı yoldan çıkarabilir....Dolu bir mide her zaman masturbasyona davetiyedir bunuda hiççç unutma!!!!Birde göz zinasından kesinkes kaçın....Dışarda şapka ve gözlük tak...bunlar seni daha iyi korur açıklardan....Ve bilgisayarın varsa da filtre kullan kesinlikle ....çünkü bazen iradeye sahip olmak mümkün olamıyabiliyor.....şifresinide ya uzak bir akrabana ver senin için saklasın yani şifreyi giripte uygunsuz yayınları açmaman için...... Valla en son olarakta bol bol dua et diyecem....inşaallah kurtulursun bu illetten!!!!!!!!!!!!

Re: evlenmelisin!

çaresi evlenmek filan değil.en azından alışkanlık haline getirenler için..ben evliyim 9 yıldır.iki tanede çocuğum var..üstelik 5 vakit namaz kılan birisiyim.bu lanet olası mastürbasyon olayından kurtulamadım.artık çok basit bir hale geldi.müptelası oldum.ayrıca erken boşalmanın tek sebebi diyebilirim.evimde lanet olası internet ve lanet olası televizyon var..ve lanet olası görsel ve işitsel herşey insanı azdırıyor...en dindar tv kanallarında çıkan reklamlar bile insanı şehvete götürüyor.kafayı yiyeceğim yav.kendimden geçtim artık,eşim ve çocuklarımı düşünüyorum..bu internet ve tv yi komple evden kaldırasım geliyor ama bu sefer çocuklara ters tepecek diye korkuyorum..

ALLAHIM YARDIM ET

merhaba .arkadaslar ALLAH RIZASI ICIN YARDIM EDIN.su pislik beni mahv etti.her seyi yitirmek uzereyim.ALLAH rizasi icin yardim edin.su pisligi terk edeyim.ruh yapim pozuldu.her seyde geriledim.isin en kotu tarafi bir yanda ibadet yapmam bir yanda da su pisligi.kendime soz verdim bir daha ellerimi atese verecem.oyle hale gelsin ki bir daha yapmayim.ne olur yardim edin.ALLAH RIZASI ICIN.CABUK OLUN KAYBEDIYORUM KENDIMI.tum etraf beni iyi biri taniyor.ahirzamanin fitnelerinin bulundugu yerden artik gitmek istiyorum.ben okuyorum inanmazsiniz cok guclu bir hafizam vardi,cok caliskandim.hepsini.cok basarili idim.kaybettim.hafizami,tembellik yarandi eskisi gibi etkili diyil.cok erken yoruluyorum ve calisamiyorum.ALLAHA cok yalvariyorum o isi yapmak istersem alsin canimi.ama yine de olmuyor.her kes beni seviyor.her kese yardim etmeye calisiyorum.bi kac insan benim sayemde namaza basladi.dine geldi.ama kendim...arkadaslar ben cok zalimim.cunki ALLAHIN bana verdigi bedeni muhafaza edemiyorum.nefsim beni yeniyor.simdiden her kese tesekkur ediyorum.tahkik kardes imdat sezer kardes bana yol gosterin.ALLAH hepimizin yardimcisi olsun

kardeşim,ALLAH C.c sana da

kardeşim,ALLAH C.c sana da bana da bu illetten kurtulmayı nasip etsin.ben sen de kendimi gördüm.tıpkı sen eşittir ben.ben de günde ayıptır söylemesi 8 vakit namaz kılan insanım.ben de başkalarını namaza teşvik etttim.ben de çevremde sevilen sayılan,dini bütün olarak tanınan biriyim.ama gel gör ki ben bu ettiğim zinalarla esfeli safilin mertebesine ulaştım.hiç bir şeyim yolunda gitmiyor.her şey allak bullak.çoğu zaman ölmek istiyorum.kardeşim benim kurtuluşum sende.senin kurtuluşun bende.birbirimize sahip çıkmamız lazım.bir şekilde irtibata geçmemiz lazım.ne dersin.kardeş ben bu sistemi anlayamadım senle nasıl irtibata geçecem.

CVP:kardeşim,ALLAH C.c sana da

Oldu olacak 10 vakit namaz kılasaydın kardeşim. her vakitte 40 rekat seni o zaman kurtarırdı. 8 vakit hangi kitapta yazıyor? Madem dindardım ama herhaltı yiyordum diyeceksin bari namazın kaç vakit olduğunu öğrenip öyle yazsaydın..

yazık

3 BÜYÜK DÜŞMAN: TV-GAZETE-BİLGİSAYAR !

Allah bu tv-gazete ve bilgisayarın şerrinden cümlemizi korusun, %99 sebep bu üçüdür, ne kadar uzak durursak o kadar kardır, helal olan yayın sayısı neredeyse yoktur. Buna Cihad-ı ekber(büyük cihad) denilmemiş boş yere, nefisle olan savaştır bu, öne geçtikçe rahatlarsın gerisi daha kolay olur inşallah, ama mesele bir istikrarı yakalayabilmek, benim tavsiyem kendimize bi hatim hedefi koymak, yalnız kaldığımızda doğruca bu hedefe sarılmak, zaten Kitabullah'ı bir açtık mı nefsimizi yenmiş sayılırız büyük oranda. Sakın ola etrafı örnek almayalım çoğunluğa uyan kaybeder, Allah korusun cümlemizi, kızla-erkekle çıkmak diye bir şeyin dini mübinde yeri yoktur !!! KARŞI CİNSTEN BİRİNİ SEVERSENİZ ALLAH'IM BANA ONDAN DAHA HAYIRLISINI NASİB ET DİYE DUA EDELİM BİİZNİLLAH (EVLENME ÇAĞINA GELENE KADAR)

kardeş az etek altı

kardeş az etek altı tıraş ol çünkü bu illet tahrik ile başlıyor ve tıraş olmaz isen tahrik azalır ve sürtünme azalır ve zaman ile bırakırsın biraz gayret et ben de senin gibiyim çok başarı bir ögrenciydim ama şimdi liseyi zar zor bitirdim ve acınacak durma geldim ileşim 00000000000000000000000 allah bize bu illeti niye verdi

SA

Selamün aleyküm abiler ablalar ben 14 yaşındayım yukarda yazılanları okudukça çok korktum ben 7. sınıfın başından beri mastürbasyon yapıyorum lise 1 e geçtim.. bugünden itibaren bırakcam fakat iradem zayıf daha önce denedim oruçlarımı tutuyorum ama oruç bittikten sonra bile devam ediyor hemde her gün .. dediklerinizi uygulayacağım umarım işe yarar. allahım beni bundan kurtarır . ayriyetten başka önerileri olan arkadaşlar söyleyebilir mi?

NAMAZ VE ZİKİR

KARDEŞİM BUNLARI BIRAKMAKTA ISTIOSUNDA ÖBÜR ALLAHIN RIZA GÖSTERDİĞİ İBADETLERİNİ VE YASAKLARI DA UNUTMA BAK ALLAH RIZA İÇİN SANA ŞUNU SÖYLEYEM NAMAZA BAŞLA ILK ÖNCE 5 VAKİT BU NAMAZI KILDIKTAN SONRA SENDE BI HUZUR OLCAK DUNYALIK ŞEYLERDEN YAVAŞ YAVAŞ SIKILCAKSIN SOĞUCAKSIN HE DIYOSUN KI BEN NAMAZ KILIYORUM O ZAMAN ONUN ÜSTÜNE BİDE ZİKİR ÇEK BAK HER GUN 500 TANE ALLAH DEYİP BIDE 100 TANE SALAVAT GETİRİSEN ALLAH AŞKI MAZHAR OLUCAK SENDE ALLAH' TAN BAŞKA BİŞE DÜŞÜNMECEKSİN CUNKU ZIKIR EN BUYUK İBADETTİR
ALLAH'A GİDEN EN KISA YOLLARDAN BİRİDİR .AMA ÖNCE NAMAZI KILCAZ CUNKU NAMAZ ALLAH ' A KARŞI BORCUMUZDUR. ALLAH YAPTIGIN IBADETLERI KABUL EYLESIN ESSELAMU ALEYKUM.

NET ÇÖZÜMLER

Bunlar tecrübe ile sabit şeyler
1)Mümkün olduğunca yalnız kalmayacaksınız
2)Karşı cinsle zorunlu olmadıkça muhabbet etmeyeceksin onların oldupu ortamlarda bulunmayacaksın.İşin yoksa dışarda fazla dolaşmayacksın
3)Sen kendine uğraşılar bulmassan şeytan senle ilgileniyor onun için kitap okuma,ilahi gibi güzel şeyler dinleme,spor yapılmalı
4)Ben mesela islami bir gazeteye aboneyim genelde tvde dizi izliyorum ama çok açık şeylere bakmıyorum.Mastürbasyonu yapan gençlerin çoğu (türkiyede en çok satan gazetelere bakılırsa)her gün gözümüzün içine sokulan mayolu bikinili kızlarla kadınlarla tahrik oluyor.
Hassasiyeti yoksa yazları kadın erkek karışık denize giriyor nerdeyse anadan doğma bir şekilde birbirlerine bakıyorlar.Ben ne o tip gazeteleri alıyorum ne islami olmayan ortamlarda denize plaja gidiyorum ne de kızlarla fazla muhatap oluyorum haliyle çok az tahrik oluyorum.Yine kadın şarkıcıları da dinlememek lazım kim olursa olsun hepsi daracaık giyinmiş hiç yoksa başı açık makyajlı insanı tahrik ediyor.Tabi mastürbasyon yapıyorum ama 2-3 haftada bir.onun sebebi de yine kendim.nefsime uyup duşarda kızlara bakınca netete yanlış şeylere arada takılınca keşke onu da yapmasam.
Namazlarımı da kılıyorum bu sorunu çözmek o kadar zor değil.yalnız kalma,kendini tahrik etme,iyi şeyler dinle,çıplak gazete dergi alma okuma,nette haberleri çıplak kız resmi olan sitelerden okuma,kadın şarıkıcıları dinleme,yazın denize karşık yerlerde gitme tamamdır

Re: NET ÇÖZÜMLER

Tebrikler içtenlikle yazılmış ve tarafımdan da sabite edilmiş öneriler...

mastürbasyon nasıl bırakılır?...

Selamun aleykum herkese...inanıyorum ki bu sorun çoğu kimsede vardır...çünkü duyuyorum okuyorum ..görüyüorum..ve gerçekten zamanın büyüyk bir hastalığı ve fitnesi olmuş..neden acaba?..derseneiz gayet basit...ahir zaman fitnesi...dehşetli kadın fitnesnden dolayaı..Peyegamber efendimizin uyradığı fitneden işte tam biz o fitnenin baş adöndürücü sarhoşluğu içerisindeyiz...ben konuya azcık gireyim...ben de yaşadım bu pisliği ama elhamdulillah kurtuldum ..nasıl mı?...anlatayaım biraz...önce nasıl başladığımı anlatayım hakkınızı helal edin burada maksatım bırakmak isteyenlere yardımcı olmak!!!...çoğu kimseler gibi ben de arkadaş çevresinden alıştım..kurani kerimi ben 6 yaşında hatmettim..annem ve babam gayet dindar kişiler...evde kuranı bilmeyen namaz kılmayan kimse yoktur...yani analayacağınız dindar bir aile çocuğuyum..ama gel gör ki orta 3 yani 8. sınıfta eregnelikten dolayı arkadaşlar böyle şeyler konuşuyordu...kulağıma geldi..bir gün banyo da denedim..önce hiç zevk almamıştım ama.zamanla müptelası oldum arık günde en az 2 kere yapıyor olmuştum...sonra liseyi yurtta okudum bu da etkiledi bayağı..artık annen ve baabndan korkmuyorsun çünkü yoklar yurrtta da alışkanlığım devam etti ama daha az..haftada 4 defa falan yapıyordum..zamanla dersler ve ilim meclisleri derken haftaya 2 ye indi...sanmayın ki lise de koptum dindarlığımdan..bilakis çook dha sıkı sarılmıştım..yüzlerce kitap okuyodum..elime ne geçerse din adına bitiriyordum..etraf bana imam ..diyordu ama ben içimi biliyordum...bu sorun kemiriyodu beni sadece bu sorun aha ah.....sonra üniversite sınavına girdim güzel bir bölüm kazandım..üniversite birinci sınıfta..çok az yapıyordum eskiye nazaran haftada en fazla 1 kere ...sonraları..kazandığım yerin sıcak olması ve fitnenin de dehşetli olması sebebiyle günde 2 ye çıktı yine...bu arada 8. sınıftan itibaren belki abartmıyorum 1000 kere tövbe etmiştim artık utanıyordum tövbe etmeye...ama gel gör ki gerçeketen yaptıktan sonra göz yaşı döküyordum ama nafile...birggüüün yaptıktan sonra kendimden iğrenmeye başladım...meleklerin beni bu halde gördüğünü dahası rabbimin beni bu halde gördüğünü..herşeyin hesabının olcağını ve ahirette gözler önüne serileceğini uzun uzun düşündüm tefekkür ettim ve bu sefer tövbemi bozarsam 20 milyon sadaka vereceğimi dair söz de verdim çünkü öğrenciydim bu beni engelleyebilirdi..sonunda nasuh tövbesiyle tövebe ettim...gayet başarılı oldu ama inanamayacaksınız 1 ay bıraktım ve nefsimle başbaşa kaldım tekrar yenildim tekrar başladım...2 gün sonra tekrar tövbe ettim bu sefer 50 milyon vermek üzere sadaka olrak...bu sefer 3 hafta tuttum kendimi...ve :( tekrar yenildim.....en nihayetinde şöyle karar verdim her gün düzenli olarak kur ani kerim...risale-i nur okuyacağım..zevkleri acılaştıran ölümü sık hatırlayacağım ve nefsimle başabaşa kalmamaka için elimden geleni yapacağım...bu dediklerimi yaptım...kötü arakadaşlarala ilişkimi derhal kestim..onlar ahiretimden önemli değillerdi...tv asla izlemedim...işim bilgisayarda olduğu iöçin bilgisyarda da herşey olduğu için..bi filtre sistemi indirip kurdum yani anlayacağınız anti-porn kurdum bilgisayara ...zamanla bunları yapa yapa terkettim
başta çoook zorlandım ama yapmadığım zaman rabbim içime öyle bir rahatlık koyuyordu ki inanamazsınız anlatamam o merhameti...elbette şu ana da nefs kamçılıyor ama elhamdulillah bundan böyle asla yaklaşmam ...ve yaklaşmıyorum zaten...çünkü kurtulduuuuum inşaallah...kendimi çook sağlıklı dinç..hissdiyorum..ibadetlerimden daha fazla zevk alıyorum...kendimi Rabbime yakın hissediyorum...dualarım gerçekten daha samimim hale geldi...dilerim yazım bırakmak isteyenlere bir cearet kaynağı olur..arkadaşlara ben bile bırakabiliyorsam emin olun siz de bırakırsınız ..yeter ki azmedin ve rabbinize güvenin ..sabredin...Allah sabredenlerele beraberdir...selam ve dua ile...

Sabrınıza,azminize en çok

Sabrınıza,azminize en çok da hayâlı oluşunuz hoşuma gitti.

ALLAH RAZI OLSUN . . .

BENDE DİNDAR BİR AİLENİN ÇOCUGUYUM KENDİMCE İBADETİMİ EKSİKSİZ YAPARDIM AMA ANLADIMKİ ŞEYTAN BENİ FARK ETTİ ! NE DEMEK İSTEDİĞİMİ ANLMIŞSINIZDIR Bİ ZAMAN MÜCADELE ETTİM AMA BU PİSLİK SİTELER ÖZELLİKLE FACE.. TAM BİR PİSLİK YUVASI TUZAK YUVASI AMAN ALLAHIM BU NASIL Bİ SİTE FACEYİ KURUP ÖYLE KÖTÜ ŞEYLERE SEBEBİYET VERENLERİ İSLAH ETSİN!

Gerçekten Yardım ihtiyacım var

Gerçekten bu beladan nasıl kurtulacağımı kısa ve öz olarak anlatırsanız sevinirim

S.A.

İşlenen bir günah eğer devam ederse günahın devamında küfür çekirdeğini besler ve büyütür, her çekirdek büyür ağaç olur kök salar ve sağlamlaşır meyvelerini vermeye başlar.aynen bunun gibide günah tohumları eğer haram suyu ile beslenip nefis ve şeytanın takviyesi ile bakılıp büyütülürse tohum olarak kalmaz zihin akıl kalp ve ruhda kök salar ve kavvileşir.yavaş yavaş acı zakkum cehennem meyvelerini vermeye başlar.

şeytan insana günahını boynuna takmak taşıtmak için sağdan soldan önden arkadan gelir.içini aklını kalbini fikrini karartır

Kimilerine özgürlük gereği yaptırır.

Kimilerine zevk lezzet gereği yaptırır.

Kimilerine hastalık mazareti ile yaptırır.

Kimilerine sanat adı altında yaptırır

Günahtan korunabilmek için en büyük kalkan zikirdir. Allah'ı hürmetle ve mahcubiyetle anmak, bizlere nefsin, şeytan ve cinlerin şerlerinden korunma kapılarını açar. Kur'an -ı Kerim'de, “Allah'ı çok anın ki, başarıya erişesiniz.” ( Enfal , 45; Cuma, 10) buyurulur . Çünkü bizler Rabbimizi andıkça O da bizleri anacaktır ve lütfuyla koruması altına alacaktır: “Öyle ise beni anın ki, ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara, 152)

önemli bilgiler

arkadaşlar hemen hemen herkez masturbasyondan kurtulmak istiyor bunu yenmenin tek yolu iman ALLAH korkusu başka yolu yok ibadet yapmaktır
örnek televizyon izlemeyin sadece spor haberlerine genel haberlere bakın zaten bütün dizilerde ve bütün yayın akışı reklamlar hepsi cinsellik bide internete baktığımızda kendini insan tutamıyor bide gazetenin koymuş olduğu bayan fotorafı olsun herhan en azında televizyon internet gazete v.b seylerden uzak duralım sen dersin ben bunlardan uzak olamam o zaman uğraşacak işin olsun evde boş kaldınmı aklına gelir geldimi çık dışarı bi iş yap yani onu hatırlıcak zamannın olmasın ve bide bunu yaparken mutlaka başınıza bir iş gelir onun için yapmayın.

LÜTFEN ACİL YARDIM!!!

DAHA ÖNCEDE YARDIM İSTEMİŞTİM AMA CEVAP YAZAN OLMADI LÜTFEN ABİLERİM YARDIM EDİN BANA BİKAÇ AY SONRA 17 YAŞIMA GİRİCEM VE BU MASTURBASYON İLLETİNDEN KURTULAMIYORUM DENEMEDİĞİM YOL, YÖNTEM KALMADI. DİNİ AÇIDAN DESENİZ TEFSİR, HADİS, AKAİDE VS. İLİMLERİNE AİT BİRÇOK KİTAP OKUDUM NAMAZLARIMI KILIYORUM AMA OLMUYOR İLAÇ BİLE KULLANDIM BU İLLETTEN KURTULMAK İÇİN AMA NAFİLE EN FAZLA 3,5 AY DAYANABİLDİM TAM SEVİNİRKEN YİNE BU İLLETİN KRİZİNE DAYANAMAYIP YAPTIM ARTIK YARDIM EDİN ÇILDIRICAM.RUHUM TAMAMEN HASTALANDI ŞUANDA BU MÜSTEHCENLİK VE MASTURBASYON İLLETLERİ BENİ YEDİ BİTİRDİ.İRADESİ ÇOK ZAYIF BİRİYİM AMA YİNEDEN ÇOK SABREDİP 3 AYDAN FAZLA YAPMADAN DURABİLDİM YAPMADIĞIM SIRALAR HER AY BELLİ GÜNLERDE KRİZ GELMEYE BAŞLADI VE EN SONUNDA TAM 3 AY GEÇMİŞTİ Kİ YİNE O GELEN KRİZLERE DAYANAMAYIP MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERDİ FELAN DERKEN O İLLETİ YİNE YAPTIM ARTIK BU İLLETTEN KURTULMA ÜMİDİM İYİCE AZALDI ESKİSİ GİBİ GAYRET GÖSTEREMİYORUM NE YAPMAM GEREKİR TECRÜBESİ OLAN ABİLERİM YARDIM ETSİN LÜTFEN. ACİİİİİİİİL!

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: