try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

arkadaşlar bende

arkadaşlar bende masturbasyondan yana çok dertliydim.2 3 günde bir yapardım bazende her gün.gün içerisinde 2 kere yaptığım bile olmuştur.Kurtulmak için öncelikle meşguliyet bulacaksınız,fazla yalnız kalmayacaksanız,her gün spor yapmaya çalışın,bilgisayarda fazla zaman harcamayın,az yemek yiyin, kilo vermeye çalışın,kendinize hedef koyun ben anca böyle kurtalabildim.hiç yapmıyormuyum 25 26 günde bir bi kere yapıyorum.
Çok şükür sağlığımda yerine geldi piskolojimde inşallah sizlerde kurtullursunuz kardeşlerim unutmayalimki inanmak başarmanın yarısıdır

bu çok kötü bir

bu çok kötü bir alışkanlık ve bende bulaştım alışkanlık haline geldi
her seferinde bir bahane bulup tekrar bulaşıyordum...
sonra birisinden tavsiyeler aldım
5 vakit namaz kılmaya başladım ve boş vakitlerimde
kitap okudum bilgisayat ps3 oynadım aklıma kötü şeyler gelince
müzik dinliyordum ve sonunda yavaş yavaş kurtuldum ve artık çok mutluyum
spora başladım bence bahaneler üretmeyin bırakmaya çalışın allah yardım etsin..

Sakin Yaklasmayin!!!

Hepinize selamlar,

Size durumundan bahsedecegim, yoksa pornografinin uzerimdeki tahribati mi desem;

Uzun yillardir pornografik yayinlara bakiyorum. Bekar oldugum donemde basladigim bu aliskanliktan, evlenmeme ragmen kurtulamadim. Evlenerek masturbasyon ve pornografi aliskanligindan kurtulmayacaginizin garantisini veririm. O yuzden henuz buna bulasmamis arkadaslarin mutlaka uzak durmasini tavsiye ederim.

Peki bunlara bakmak neye sebep oluyor;Bence en onemlisi pornografi zamanla zihninizdeki kadin ve cinsellik anlayisini degistiriyor maalesef. Dozunuz yillar icinde gittikce artiyor ve daha once bakmayi midenizin kaldirmayacagi seyler size normal gelmeye basliyor. Bir ust citaya cikip artik asagiya inmiyorsunuz ve artik sizi etkileyen tek seyler onlar oluyor.

Tabi sizi cinsel olarak harekete geciren seyler bunlar oldugu icin normal hayatta bunlara ulasma sansiniz yok. O yuzden esinizle cinsel hayatinizda tam anlamiyla tatmin olma sansini da kaybediyorsunuz. Cunku sizin kafanizdaki kadin tasavvuru o filmlerde resimlerde gordugunuz kadinlar oluyor, ancak oyle bir kadin tarafindan yatistirilabilir istedikleriniz. Bu da mumkun degil zira o kadinlar bile gercekte bunlari yasamiyorlar. Kendinizi tatmin ettiginizi zannediyorsunuz fakat aslinda gittikce daha da tatmin olmaz bir hal aliyor. Ve ne yazik ki normal hayatta tatmin olma sansinizi kaybediyorsunuz.

Pornografiye harcadigim vakti herhalde baska bir ise ayirsam o konuda uzman hale gelirdim. Sizin enerjinizi,yeteneklerinizi, zamaninizi yiyip bitiren bir kanser adeta.Ruhunuzu ele geciriyor sanki.

Burada yazmama gerek yok, zaten site yonetimi (Allah razi olsun hepsinden)bu vazifeyi yapiyor. Ben sadece dunya hayatinizi nasil mahvedeceginiz hakkinda uyarmakla yetinecegim.

Gercekten de oyle dunya hayatinizi alt ust etmek, Allah'in insanlara bir lutfu olan cinsel istek ve bunlarin helal yollarindan tatminini yasama sansini kaybetmek istiyorsaniz, buyrun devam edin.

Hangi asamadasiniz bilmiyorum, daha yeni yeni mi bakiyorsunuz veya artik onsuz yapamaz hale mi geldiniz, bir an once birakamazsaniz, benim bahsettigim asamaya mutlaka geleceksiniz. O zamandan sonra da nasil temizlersiniz zihninizi bilemiyorum.

Genc arkadaslar sakin sakin sakin yaklasmayin! Eger etrafinizda arkadaslariniz size bu tarz seyleri telkin ediyorlarsa, arkadasliginizi bitirin. Ha bir arkadasiniz size eroin icirtmek istemis ha da porno gostermis. Inanin farki yok.

Bilmiyorum ama zinadan bile beter birseydir belki. Buna belki alimler karar verebilir ama soyle ki ;

Zinada bir tane gunah var belki fakat bu aliskanligin icinde o kadar cok gunah var ki, hangisini sayayim ;

Allah'a karsi geliyorsun.
Fitratini bozuyorsun.
Esini aldatiyorsun.(evliler icin)
Vaktini bosa harciyorsun.
Sagligini bozuyorsun.
Neslini zayi ediyorsun, zira sperm sayisini da dusuruyor zamanla.
Kendine guvenini bitiriyorsun...

Daha da arttirilabilir belki.

Allah Islam genclerini korusun!

kurtulmak isitiyorumm

yaa off kurtarın benii bu pislik şeydenn töbe ettim bozdummm yapmicam diyeeeee ama yapamaya devam ediyorum nasıl kurtulucammm

lütfeeeen

arkadaşlar lütfen yardım edin bana ben yirmi yaşındayim.. Küçüklüğümden beri başımda bu pislik.. Kafayı yiyecek gibi oluyorum bunu yapınca ama o an kendimi kaybediyorum.. Ama mesela şimdi ayda bi kez iki kez felan yapıyorum ama öyle isteyerek birşey değil.. Onun dışında yapmasam bile menin geliyor yaa hiç birşey yapmadığım halde oluyor.. Eve bi musubet gelse benden kaynaklanıyor zannediyorum.. Annemlerden sonra herkesten utanıyorum.. Kendimi öldürmek istiyorum.. Hani birşey yapmadığım halde menin geliyor diyorum ya o zaman güsül abdestim bozuluyor mu.. Bide ne yapmalıyım allah rızasi için yardımci ölün..

Nasıl bırakılır?

El ile boşalmanın, erken yaşta bilinçsizce başlayınca, bir daha bırakmanın zor ama imkansız olmayacağını biliyoruz. İlk önce internetten pornografik görüntüleri izlemeyi bırakmalıyız. İkinci olarak aklımızda kurduğumuz cinsel düşleri bırakmalıyız. Daha sonra cinsel organı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz, mesela televizyonda birşey gördüğümüzde hemen kaldırmamalıyız. Bir de sürekli evde oturmak yerine kendinize bir meşgale bulmalısınıZ. Boş vakitlerinizi cinsel hayallere dalarak değilde daha faydalı şeylerle geçirmeliyiz

arkadaşım erkek ürüme

arkadaşım erkek ürüme öz suyunun rengi beyaz ve ona yakın bir renktededir fakat bunun haricin de sıklıkla yada ara sıra örneğin beğendiğiniz bir güzel kızla konuşurken dahi bedeniniz de ereksiyon gelişebilir.bu ereksiyon boşalmadan önceki cinsel birleşme de yumuşatma görevini gören bir yapışkan suya benzer bu durumlarda gusul gerekmez sadece abdest almak gerekir. bu erkek bedeninin bir özelliğidir kendi bundan dolayı suçlaman bioyolojinle çelişiyor.bak ben gittim cami görevlilerinden bilgi aldım üroloji servisine gittim neden araştırmıyorsun bilim ve dini boyutunu öğrenmeye çalıştım neden bilgisi olabilecek kimselere sormuyorsun.üzülüyorum bu yazıları okuyunca ben de aynı illetin bağımlısı oldum kurtulmaya çalışıyorum.bu yazıları okurken moralim yükseldi çünkü benim gibi mücadele eden çok kişi olduğunu farkettim.senin sıkıntılarını çeken epey genç var azmin ve sabrın seni kurtaracak.Kendine iyi bak.

selamün aleyküm naslısın

selamün aleyküm naslısın kardeş eğer şehvetsız gelırsa bozulmaz ve sehvetsız cıkmaz ıse ama sehvetle gelırsa bozulur kurtulmak ıcın Allaha dua et tamamılan kurtarsın

meraba arkadaşlar yukarıda

meraba arkadaşlar yukarıda ki metni okudum.. Mesela daha yeni çıktık ramazandan ama tuttuğum orucun kabul olduğundan bile emin değilim.. Küçük yaşta buna başladım hala devam ediyorum ama isteyerek değil.. Oruç tutarken ben istemeden o duygular körükleniyor ve menin geliyor bu da güsül abdestini bozuyor diye biliyorum o yüzden de orucum kabul oldu mu emin olamıyorum.. Bunun yüzünden abdestim bozuluyor diye namaz felanda kılamiyorum..etrafta ki herkes çok şükür severler beni.. Herkes çok iyi birisi olduğumu düşünür ama gerçekten çevreme çok iyi davranırim ama bu pislikten dolayı kendimden nefret ediyorum.. Yapmıcam diyorum nerdeyse hergün bi daha asla olmasın diyorum ama dayanamıyorum.. Ve ben kızım.. Çoook aşırı bi günah olduğunu biliyorum ama engel olamıyorum.. Yaa inanmıyacaksiniz belki ama yukardaki yazıyı okuyunca yorumları felan okuyunca bile onun tetiklendigini hissediyorum lütfen bana yardımci ölün yalvarıyorum.. Bide evde kötü bi olay olunca kendimden kaynaklanıyor zannediyorum kendimi öldürmek istiyorum.. Ne olur yardımci ölün..

bak ben senin anlattıgın

bak ben senin anlattıgın herşeye uyuyorum (kız olman hariç :b) we benden sana tawsiye kesinlikle bi kursa falan git boş zamanın olmasın 40 günü bi şey yapmadan tamamla bidaha da bulaşmassn inşallah

namzlarını sakın bırakma

namzlarını sakın bırakma bacım abdesrını al namazını kıl ve Allaha dua et ıns allah bırakırsın

birçok kez tövbemi bile bozdum

selam arkadaşlar malesef bende bunun bir kurbanıyım kendime hakim olamıyorum.allaha tövbe ettim belkide 40yi geçmiştir ama hep bozdum allah affetsin diye dua etmeye yüz bulamıyorum tövbe etmekten korkuyorum kendime güvenemiyorum.artık şaşırmış bir durumdayım konuşma yeteneğimi bile kaybetmeye başladım .bu yazdıklarımı okuyan kardeşlerim lütfen cevap yazın eğer sizin cevaplarınızla kurtulursam size çok dua ederim cevap yazmanızda yeter allah razı olsun derim.Derdimi okuyup dinleyen kardeşlerimdende allah razı olsun. inşallah siz ve ailenizden biri böyle bir pisliğe düşmez.Utancımdan aynada kendime bile bakamaz oldum lütfen kardeşlerim allah rızası için

bırakacaksınız inşaallah...

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. kurtulmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. sabah uyandıktan akşam gözlerinizden uyku akıncaya kadar gününüzü faydalı işlerle doldurun. fakat bunu bir ajandaya yapacaklarınızı planlayarak yapın ve asla planlarınıza ihanet etmeyin. aklınıza geldikçe, bu kötü alışkanlığın zararlarını sık sık okuyun tekrar edin. zira böyle yapmak o alışkanlıktan ve zararlarından çekinmenize geri adım atmanıza yardımcı olacaktır. maneviyatınızı canlı tutacak size savaşınızda yardımcı olacak dini kitapları okuyun ve namazı asla terketmeyin. dua ile yaşayın ve dua ile kalın. selamun aleyküm.

İNSAN NE KADAR ÇOK YANLIZ

İNSAN NE KADAR ÇOK YANLIZ KALIRSA NEFSİNE YENİK DÜŞÜYO AMA NEFSİMİZ O AN BİZE HÜKMEDİYO HİÇ BİŞEY AKLIMIZA GELMİYO VE Bİ BAŞKASININ VÜCUDUNU DÜŞÜNÜYORUZ BENCE AKLINIZA GELDİKÇE ABDEST ALIN KUR'AN-I KERİM OKUYUN İNSALLAH BU MUSİBETTEN KURTULURUZ.

ms

arkaaslar ben 19 yasındaım bu sayfayı tesadufen gordum kimse kusura bakmasın ama bu yasta masturbasyon yapmamak icin evlenecek deilim gunumuzde zinaya teşfik eden o kadar cok şey varki napalı zinamı yapalım bole kime ne zararımız var ama sunu soleye bilirim masturbasyonu bırakmanın en iyi yollarından biri calışmakk hacı okulunuza gidionuz sora gelıonuz ewe nete girionuz ne oluo vucut dinc kalıo akıl abuk subuk selere calısıo bi işe girin sabahtan akama kaadar calısın bak bakaımm insanda derman kalıomu Allah insanlara calışmayı ogutluo cunku calıan insan zeki olur sosyal olur kimseye muhtac olmaz halden anlar ve bole işleren uzak durur ee kardesim ben calısamam veya işime gemez derseniz zaten butungun bosbos duracagınıza oruc tutun namaza gidin kitap okuyun veya mucit olun ama o boş vakti degerlendirin degerlendirinki aklınız dogru durust işlere calışsın gunumuzde ole boşboş durcanda asılmadan durcan 1 gun nese bunca laf kalabalıgın dan sora calı ve bos kalma baktınki yine olmuo profosyonel yadım al saygılarımla

CVP:ms

dostum zaten zinadan uzak tutacak kadar masturbasyonu kimse kötü demiyor. keşke o da yapılmasa ama eleştirilen keyfi masturbasyon..

ah o nefis yokmu o nefis

ah o nefis yokmu o nefis insanın hayatını bitirir tüketir...

AMENERRASULÜYÜ GÜNDE EN AZ 1 KEZ OKUYUN

AMENERRASULÜYÜ GÜNDE EN AZ 1 KEZ OKUYUN ! her işle görevli şeytan vardır.Amenerrasulüyü en az günde 1 kere o şeytandan kurtulmak niyetiyle okursanız size musallat olmaz ve rahat edersiniz.Tek çare Amenerresulü suresidir.

Osbir

Yahu siz şaka mısınız nesiniz MÜBAREKLER?
Olayı bu kadar büyütmeyin. Sakin olun. Ben sizin kadar derin olmayabilirim, ama şunu söyleyebilirim, kafaya ne kadar takarsanız o kadar rahatsız olursunuz. Takmayın kafaya arkadaş. Madem o kadar önemsiyorsunuz, tahrik olduğunuzda bu dünyevi işe siz de dünyevi bahaneler üretin. "Yahu kim kalkıp yıkanacak şimdi" deyin, üşenin. Bak bakalım asılıyo musun bi daha :) Aradan bi iki hafta mı geçti, çok mu tahrik oldun? Asıl anasını satayım, tüm kuvvetinle. Zaten ondan sonra bi süre düşmez aklına yine. Kısacası, takmayın kafaya bu kadar :)

osbir kendi kafanca

osbir kendi kafanca insanlara fetva verme. insanların vicdanlarının onlara ne söylediklerini bilmeden çok yanlış yönlendiriyorsun bu sözlerinle. ne demekmiş rahat olun? asıl tam tersi rahatsız olsunlar tabi ki.

osbir ne sacmaliyorsun

osbir kardes sen çok yanlıs söylüyon bunu .

eğer biz gusle inanmassak dinden çıkarız haberin olsun

Sizin akliniz

Sizin akliniz basinizdami?
Dehset icinde okudum,tesadüf gördüm sayfayi.Masturbasyon bir suc gibi nasil anlatirsiniz ya,kurtulmanin yollari diye baslik atmissiniz sanki bir hastalikmis gibi.Zavalli insanlarda nasil suclu hissetmisler kendilerini.Arkadaslar cinsel istek her saglikli bedenin ihtiyacidir,bunu köreltmeye calisip kendinizle savasmaniz sagliginiz icin oldukca zararli bisey,allah önce hepimize akil vermis,bunu en saglikli sekilde kullanmamizi görev kilmistir.Nasil vücudunuzdakiorganlariniz kalbiniz vb islevini yapiyorsa,hormaonlarinizin salgilanmasida bu kadar dogal bisey.Neden insanlari cinsellikten bu sekilde kabahatmis gibi sogutuyorsunuz ki?Seks yapmak icin evlenmelerini tavsiye ediyorsunuz,evlilik sadece cinsel dürtülerinizin önüne gecmek icin yapilan bir anlasma degildir,evlilik iki insanin hayatlarini beraber gecirmek icin karar vermeleridir,sorumluluktur,cocuk sahibi olduklarinda ona mutlulugu huzuru saglama zorunlulugudur.Bir ülkede aileler mutluysa o ülkenin gelecegi vardir,seks yapmak icin aile kuran bir toplum nasil ayakta durabilir ki?Eslerinizi seks yapmak icin secmeyin, erken yaslarda evlenmeyin önce kendi olgunlugunuzu elde edin ve sizinle ayni yolda yuruyebileceginize inandiginiz karakterini sevdiginiz insanlarla iyi temeller üzerine kurulmus evlilikler yapin sonu ne bosanmayanla nede ölene kadar kaderinizmis gibi anlasamadiginiz bir insanla mutsuz bir hayat sürmenize sebep olsun.Mutlulugun sirri iyi secilmis eslerdir,her durumda yaninizda olacak eslerdir.Kendini masturbasyon yaptigi icin suclayan arkadaslara tavsiyem lütfen bir psikologa basvurun,bu sucmus gibi blincinize yerlesmis bu sucluluk duygusundan kurtulun.Sadece cinsellik yasamak icin erkenden yapilan evliliklerde cinsel hayatiniz sizi ne kadar tatmin edecek bunun bir garantisi varmi?Masturbasyon yaptiginiz icin bile kendinizi suclarken eslerinizle cinsel uyumu nasil yasiyacaksiniz?Lütfen kendinize bunu yapmayin vücudunuzun dogal ihtiyaci olan bu durumu ceza olarak görmeyin.Peygamberimiz bu gün yasaydi ayni tavsiyelerde bulunurmuydu bunu düsünün,o yillara göre verilen nasihatlari bu günün sartlariyla uygulamaniz büyük bir hatadir,aklimizi kullanmaliyiz,hepimiz müslümaniz ama kör körüne inanan düsünmeyen bir müslümanin bir atesittten farki yoktur.Her yenilige acik olmus peygamberimizin söylemlerini degistire degistire kendi mantiklarina göre uyarlayan insanlardan uzak durun.Yol göstereniniz kurani kerim olsun ancak kendiniz acin türkcesini okuyon anlayin,yoksa anlamadiginiz bir seyi okuyup durmaniz cahillikten baska bisey degildir.Peygamberimiz oku demis,anlamadiginiz biseyi okumanizi istememistir.Anlamaniz icin okumanizi istemistir.Dinimiz hosgörü akil ve mantik dinidir.bu sekilde size sucluluk duygusu asilayip bütün duygularinizi bastirip psikolojilerinizi bozan hüraferlerden kacinin,kendiniz okuyun ve anlamaya calisin.Bastirilmis duygular sapkinliklara yol acar.Hepinize huzur diliyorum,aklinizi kullanin.

Ya utanmadan birde Allahtan

Ya utanmadan birde Allahtan peygamberden bahsediyo dinimiz zamana mekana göre inmemistir kıyamete kadarda öyle olacaktır. ayrıca kuran'ı kerimide işine geldigi sekilde ders cıkartma. Ben senin gercek ten kuran'ı okuduğunada inanmıyorum zaten. yüce Allah (cc) değil zina yapmamızi , zinaya yaklaşacak hal ve hareketlerde bulunmamızı bile haram kılmıştır. Alah'ın haram kıldığı her şey insanların iyiliği (sağlık,sıhhat ve afiyeti) içindir. Burda piskolojik rahatsız olan bir kişi varsa oda sensin. Alla ıslah etsin

CVP:Sizin akliniz

Sizin yazdıklarınız zaten topluma empoze edilmek istenen. Masturbasyonun caiz olduğu, haram olduğu ve yapılması gerektiği yerler vardır. Sitemizde eleştirilen masturbasyon keyfi yapılan ve hastalık haline gelendir.. Bunu anlayabilecek kapasitede olmanızı sizden beklemiyoruz.

Evlilik ve cinsellik konusuna gelince, kuran oku diyorsunuz arkasından utanmadan kuranın yasakladığı ZİNA'yı yani evlilik dışı girilen cinsel ilişkiyi teşvik edecek kadar alçalıyorsunuz. Neymiş evlilik cinsellik değildir. Pardon efendim biz diyoruz ki hayat sadece cinslelikten sekten pornodan onun bununla yatıp kalkmaktan ibaret değil.. Bırakın siz kendi cinsel hayatınızdaki sorunlarınızla ilgilenin.. Kendi hayatlarınızı cehenneme çevirmişsiniz, başkalarının hayatlarını da cehhenneme çevirmek için yırtınmayın..

Sizin dininiz size bizim dinimiz bize.. Eğer varsa bir özgürlük biz de böyle inanıyoruz böyle yaşıyoruz. En az vesikalık fahişeler kadar bizim de inandığımız değerleri savunmaya ve anlatmaya hakkımız var..

Siz cesurca namussuzluğu allayıp süslerken, biz NAMUS ve AHLAK inancımızı korkakça pardon özür dileriz hata yaptık diyerek el pence önünüzde duracak değiliz..

Gerçekten haklısın. Sakin

Gerçekten haklısın. Sakin böyle düşünmeyin kendinizi bu illetten uzak tutun ilk tavizleri verirseniz gerisini getirir. Peygamber efendimiz , Allahi , Kurani kullanarak buraya birşeyler yazılmış. İslam dini devir dini değildir, ıslam dini kıyamete kadar evrensel bir dindir ki günümüz ile felan alakası yoktur. Sizden en kestirme yol oruç bile olmasa, yapamıyorsanız yani , kafanızı bu gibi şeylerle değilde imani şeylerle meşgul edin, kitap okuyun çünkü orası ayrı bir dünyadir. ınş bırakmaya yardımcı olur. "AHLAK" adlı yazar kardeşime teşekkürler . Allah hepimizin yardımcısı olsun. Herkez Allaha emanet olsun.

mastürbasyon belası

bu nafile oruç tavsiyesi gerçekten mantıklı geliyor arkadaşlar bende mastürbasyonu bırakmak isteyen biriyim ne güzel hem orucun sevabı hemde nefsimize verdiğimiz savaşın bize verdiği maevi kuvvet ALLAH'IM YARDIM ET inşallah işe yarar yarabbim...

masturbasyondan kurtulmak ve kendimi cezalandirmak istiyorum

ben masturbasyondan bi yil kurtulmustum ancak yeniden basima geldi ustelik yakinda nisanlaniyorum ve her gecen gun kendimden nefret ediyorum artik aglayamiyorum bile...cok utaniyorum esim olacak insanin benim gibi pis birini haketmedigini dusunuyorum cok caresizim tam kurtuldum derken yeniden dustum bu belaya bu ramazan ayindan azda olsa umitliyim belki nefsimi terbiye edebilirim...

kardesler soylermisiniz goz zinasinda bulunan masturbasyon yapan gecnlerin cezasi dinen nedir? ben kendimi nasil cezalandirabilirim? kendi kendime beddualar etmeye basladim dayanamiyorum bu aciya Rabbim hepimizi kurtarsin bana cvp verin nolur

....

Arkadaşım bende böyle kendimi çok cezalandırma niteliğine girdim en etkili ceza para cezasıdır nasıl mesela yemin ederim eğer bir daha yaparsam fakire 10 tl gibi veya daha fazla gibi para vereceğim diyorsun sonra yemin ediyorsun yeminini bozduğun taktirde mecburen hem o fakiri doyurarak sevaba girmiş oluyorsun günahlarına keffaret olmuş oluyor çok güzel oluyor.. Bir daha yapmamak için daha yüksek bir para söyliyorsun öyle öyle ben ayda bir yapma hakkı vermişim kendime çünkü insan doğasında mecbur ayda 1 yapmak şarttır yoksa illaki boşalır yine ama ondan önceki şeylerde yaparsam kendimi öyle cezanlandırarak çok etkili olur !!!

Oruçla cezalandır nefsini....

Masturbasyon inan ki çok büyük zararı var erkeğe...saymakal bitmez....kişiyi belli etmeden içerden yavaş yavaş kemirir..yer bitirir...sen farkına bile varmassın....Hem cinsel gücüde köreltir....Sen bi daha yapmamaya azm et...Allaha yemin et....Ve ceza olarakta oruç tut..Eğer kefaret orucun varsa 61 gün orucu tut....Ve kesinlikle zayıfla....genelde kilolu insanlar yapar bunu...Ve yemeklerde bol su iç...buda şehveti kırar...Dinde göz iznasının ve masturbasyonun belli bir cezası yok....ama kendi kendine verbileceğin ceza oruç tutman olacak...inşaallah bu beladan kurtulursun... selametle...

ben mastürbasyonun zararlı

ben mastürbasyonun zararlı olduğunu bile bile yapiom.bu illeti çoktandır yapiom bi türlü bırakamadım.mastürbasyon artı insanı zayıflatıor ben zayıf biriyim zaten.bundan kurtulmak istiyom lütfen yardımmmm.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: