try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

masturbasyonu bırakma

merhaba arkadaslar
ben 14 yasındayım ne yazıkkı bu lanet seyı yapıourm bılıorumkı gelecekte bana zaarar saglayaccak yapmıyım dıorum ama kendıme hakım olamıoyrum yardımlarınınzı beklıorum lutfen !!!

Re: masturbasyonu bırakma

bende aynı 14 yaşındayım bırakalı baya bi oldu omegleye giriyorum yada porno izliyorum kendime yemin ettim mastürbasyonu bırakıcam diye bi dagha yapmadım ama kendimi zor tutuyorum

kesinlikle yapmamalı

tabi yapmalı ,yemek içmek ve uyumak nasıl ihtiyaçsa bu da öyle bi şey ,hem ne var ki utanacak!!hatta günlük oda yetmezse ,eskort tutmalı hatta 2 tane !!ben öyle yapıyorum 1 hafta sonra yine istiyo ama ha ha ha ha

care bulundu

ya abi ben her türlü boku denedim olmadi. bir az önce porno isliyordum tam masturbasyon yapmak isterken önümde bir cakmak buldum. kendime dedimki atesi elimin altinda tutsam hic bir faydasi olmaz. aldim cakmaki denedim ve inanin faydasi oldu kazikim indi ve nerdeyse tavana ucucaktim sis de deneyin.elinizi yakarken tam faydasi olsun inanin bana öyle hemen gecirmeyin. slm

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Masturbasyon yanlış bişeymi ki " masturbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar" diyorsun.Masturbasyon sağlıktır, normaldir.Abartılmadığı sürece.E peki çocuklarınızın arkadaşlarına dıkkat edin diyorsunda, öyle yapacağına çocuğuna cinselliği herşeyi adam gibi merak ettiklerini terslemeden korkutmadan sen anlatsan? Ona bu konudaki güvenceni versende o arkadaşlarını sen takip ettirmeden sana anlatabilse?Hertürlü ahlaktan bahsedıyorsunda ergenlik çağında evlen diyorsun.Bunun neresınde ahlak, masturbasyondan kurtulayım diye evlilik mi olur bu 1, ergenlik çağında evlilikmi olur bu 2, ergenlik çağındaki erkeğin evleneceği kızda ergenlik çağında olur en fazla 13 14 yaşında,buda 3. Herşeyi güzel ahlakına uygun yazmışsınız eyvallah da.Bazı şeylerde hakıkatten saçmalanmış olduğu,olayı tamamen dinci kafayla yorumlayıp kafaya göre yalan yanlış sallandığı doğru.

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Ulan ökuz o bahsettıklerin peygamber efendımızın hadisidir. Tamam sende haklısında bazı seyleri düzgün oku öyle yorumla

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Dinci ne demek? Din satan mı? Müslümanım diyen bir insanın yaratılış gayesi nedir? Lafta müslümanlık mı?

Yarıyor

Ben de sürekli yapıyordum ama sonra oruç tuttum yaklaşık bir hafta yapmadım. sonra yine yapmaya devam ettim. yine bırakmayı deneyeceğim geçmiş olsun :(

ALLAH HERKESİ PU

ALLAH HERKESİ PU PİSLİKTEN(MASTIRBASYON) KURTARSIN......

masturbasyon

insaAllah Allahu teala bir ayetde soyle buyuruyor BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIYM Seytandan bir vesves seni durterse hemen ALLAHA sigin (yuce ALLAH dogruyu soyledi)

masturbasyonu bırakma yollarından bırı..

bundan sonra hıc bır zaman yalnız kalmıyacam..yalnız kaldıgım zamanlar seytan kandırıyor ıste..benım yerım medrese ve cemaat evlerı orada aklıma boyle seyler gelmıyor.. hem kuranla ıc ıcesınız.. tavsıyeederım.. bıde hıc bır zaman bos durmayın.. kuran okuyalım ve kurtulalım bu ılletten..ALLAH hepımızın yardımcısı olsun.. inşallahh..

DENEYİN KURTULUN

ARKADAŞLAR BUNDAN KURTULMAK ZOR DEĞİL.1 AY YAPMAYIN TÖBE EDİN OLMADI KENDİNİZİ ALLAH'IN DURMADAN İZLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜN .BEN 19 YAŞINDAYIM HER GÜN 3 4 KEZ BU İLLETİ YAPIYORDUM .HER YANIM SİİLCE İLE DOLDU .SONRA KIZDIM KENDİME . TÖBE ETTİM Bİ DAHA HİÇ YAPMADIM ZOR DEĞİL DENEYİN KURTULUN

KURTULMAK ISTEYEN BAY BAYAN

KURTULMAK ISTEYEN BAY BAYAN LÜTFEN OKUSUN BU YAZIMI.ÖNCELIKLE HEMEN HEMEN HERKEZ GIBI BENDE AYNI DERTTEN MUZDARIPDIM GÜNDE BIR OLMASADA 3 GÜNDE BIR ÖZELLIKLE INTERNET BAĞLATTIIM AYLARDA MUTLAKA YAPARDIM.ELININ ALTINDA IMKAN OLUNCA KENDINE ŞÖYLE DIYORSUN ''YA BI AÇIP KAPATACAM CANIM SIKILIYO ONDAN AMA YAPMICAM" :) SONRASI MALUM.SIKINTILAR KENDINDEN NEFRET ETMELER.SIZE TEK SÖYLEYECEĞIM SABREDIN 1 AY SADECE 1 AY SABREDIN ZATEN 3 HAFTA YAPMADIĞIN ZAMAN AKLININ UCUNDAN GEÇMIYOR YALNIZCA TAKINTI HALINE GETIRMEYIN BOL BOL DUA EDIN.BILMEYEN ARKADAŞLAR VARSA SADECE BISMILLAH DEYIP NIYET ETMEKLE BILE ALLAH YARDIMCI OL. 1 AY SABREDIN GÖRECEKSINIZ AKLINIZIN UCUNDAN GEÇMEYECEK . NASILKI BIZ ERKEKLER EŞIMIZ OLACAK KADINI TEMIZ BIR ŞEKILDE ISTIYORSAK BIZDE AYNI ISTENILEN GIBI OLMALIYIZ.ZOR DEĞIL HIÇ ZOR DEĞIL ...

çok zararlı

arkadaşlarım benim yaşadıklarım tecrübeyle sabittir.öncelikle 27 yaşındayım.size bu durumun psikolojik ve fizyolojik yönden verdiği rahatsızlardan bahsedeceğim.ergenlik dönemlerimde gerek arkadaş çevresinden gerekse etrafımdaki abukluklardan ötürü cinsel içerikli yayınlara bakar ve merak eder oldum.ortaokulda okulun sayılı öğrencilerindendim derslerim muazzamdı ve aynı zamanda çok sosyaldim.daha o yaşta erkek arkadaşlarım kadar kız arkadaşlarım vardı.çocukluk haliyle flörtlerim oldu ama o kadar manevi ve masumaneydiki aklımın ucundan geçmezdi cinsellik.uzun süre böyle devam etti derken porno denilen,insan onurunu ve şerefini alçaltıcı yayınlarla tanıştım.ilk gördüğümde tiksindim ve bunun insan olan varlıkla alakasının olamayacağı kanaatine vardım.ne varki yaş ilerledikçe karşılaşmalar sıklaştı.bu arada aynı şekilde hem sporum devam ediyodu hem de sakıncasız flörtlerim.sakıncasız derken sonrasına göre.her neyse , benim zamanla derslerim bozuldu zamanla da kızlarla olan ilişkilerim.yanlızlaştığımı lise son sınıfta hissettim.düzenli masturbasyon yapar oldum günlük.kızlarla bir amaç uğruna birlikte olmaya başladım ve oldum.sonra iştahım kabardı ve devam ettim.yaşımdan büyük kızlarla ilişkiler yaşadım.meninin çok sık atılmasıyla bedenim değişmeye başladı.kronik yorgunluk,unutkanlık,depresyon,dikkat dağınıklığı vs. Manen ve bedenen çöktüm.bin bir türlü anti depresan kullandım ama nafile.problemimin cinsel düşkünlük oldugunudan bi haber devam ettim.hem zina hem masturbaşyona.parayla yapmadığım için kendımle övünür oldum yazık.kadınlar obje hayat seks oldu bana ama seks tat vermemeye başladı.bi zaman sonra tek yaptığım masturbasyon oldu.kendimi ilk fırsatta kuytuya kapatıp bu isi görür oldum.sayı abartı olmasada düşünceler abartıydı.bu böyle 5 yıl sürdù.ta ki bu yüzden şizofren olmus birinı tanıyana kadar.fazla değil günde 1 defa 3 yıl yapan biri.beyin kimyası alt üst olmuş garibin.bilimsel olarak ıspatlı ama ıfşa edilmıyor edilmez.nasıl petrol zenginlerı ve dünya dengelerı adına yenılenebılır enerjı kaynakları kullanılmıyorsa bu da öyle bir şey.allah yardımcınız olsun,dua ile kalın

Kurtulma Çareleri

Bu illete başladığım zaman 19 yaşıma girdiğim zamanda boy gösterdi. 16 yaşımdan 19 a kadar ki geçen sürede hep rüyalarda görüyordum. Gerçekten çok zararları saymakla, anlatmakla bitmez Allaha karşı gelmeye başladım, intihar etme düşünceleri ve hep umutsuzluk hakim oldu beynimde. Bu kötü işten kurtulmak için Oruç tutma yöntemini deneyeceğim.

İyi günler arkadaslar.

İyi günler arkadaslar. Benim 2 senelik bir ilişkim var. Erkek arkadasımı cok seviyorum, herseyden cok. Ondan önce ne mastürbasyon nedir bilirdim nede cinsellikle ilgili birsey. Hayatıma girdiğinden beri yapmam dediğim ama yaptığım cok sey oldu. 1bucuk senedir mastürbasyon yapıyorum. Kurtulma carelerini cok aradım 5 6 aydır kurtulmak icin birsürü sey deniyorum ama olmuyor. 20 21 kadar yapmıyorum ama sonra tekrardan devam ediyorum. Bunu yaptığımda kendimi Allah katında hic rahat hissetmiyorum. Hep kendimi sucluyorum, iradesi zayıf biri olduğumu düsünüyorum. En cokta erkek arkdasım bunu öğrenirse ne olur diye düsünüyorum. O beni böyle bilmiyor cünkü.. Lütfen bana yardımcı olun bi ilac falan varsa lütfen söyleyin. Simdiden tesekkür ederim..

Ben 3aydır yapıyorum cok

Ben 3aydır yapıyorum cok üzgünüm üstelik kızım

ilk zamanlar merakla

ilk zamanlar merakla başladım bu işe ne bileydim bu kadar kötü sonuçlar doğuracağını kendi kendimi tatmin ettiğimi sandım ama çok fena yanıldım.başta her şey normal di. daha sonrayüzümde tek tük sivilceler çıkmaya başladı ergenlik yüzündendir zamanla geçer dedim.okuldan geldiğim her gün yapıyordum bi zaman sonra vücudumda da sivilceler çıkmaya başladı.başlarda önemsemdim ama her tarafıma yayıldı artık vücudumu kimseye gösteremiyordum kendim bile bakmak istemiyordum sonra bu pisliği bırakmaya niyetlendim her seferinde başarısız oldum psikolojim allak bullak oldu tövbeler ettim yine dayanamadım bu sürekli böyle devam etti denize bile gidemedim vücudumdakiler yüzünden bu iki sene böyle devam etti artık kendim toparlayıp bu pislikten kurtulmam gerekti en son 10 gün önce bıraktım allah a söz verdim inşallah simdi bırakırım ve vücudumdaki sivilceler geçer siz siz olun sakın bu pisliğe düşmeyin unutmayın bir insanın kendi kendine yaptığını başka hiç kimse yapamaz

ben de kurtulmak

ben de kurtulmak istiyorum..
bu illeti yaptıktan sonra moralim bozuluyor ve ölmek istiyorum
bu yazılar çok işime yaradı.kurtulmak için elimden geleni yapıcam
teşekkürler arkadaşlar

Zina iZLEMEK

Güzel Kardeşlerim Zina Yı Birçok genç yapmasada kesinlikle izler zinadan kurtulmanon yoları şudur 1.bir cemate girmek ve ordan iti barı kesmemek 2 namaz kılmak abdesli dolaşmak 3 güzel şeyler düşünmek ilahi dinlemek 4 izlediniz için allahtan korkmam ben den izliyordum fakat izlememeye karar verdim ama sürekli izledim şimdi kendimi bir kere daha deniyeceyim inş bırakırım sizde bırakın

bela oldu başıma bu illet

ben bu illetten yaklaşık 6-7 aydır kurtulamadım..nerdeyse hergün mastürbasyon yapıp menin akıtıyordum ve kurtulmak istiyorum.bazen günde 2 kere yaptığım bile oluyor artık kendimden tiskinmeye başladım nolur yardım edin.
bu yazıyı okuyup bana yardım edenden Allah razı olsun..ne olur yardım edin size bir sürü dua edeyim

Hepinz buraya kulak Verin.

hepmz aynı dertten müzdaripz. Bir şeyi Allah içn yaparsak,Allah içn sakınrsak Allah yardmcmzdr,buna gönlden inanmamz lazm lafla deil. Bırakmayı istemek önemli bi aşamadr kendnizi brakmaya ikna ettkten sonra fiziksel ve piskolojik aşamalar olacaktır.
Bunlara uymanız işnzi kolaylaştrr biiznllah.
1. Pskolojik ;
a. En önemlsi, Nefsnzi tetklycek görntlerden kaçının. Telvzyon ve internet.
b. Mümkün oldkça tek başnza,kendnzle baş başa kalmayn şeytann sizi alt etmesi çok kolay olur ortam uygundur.
c.Bu işi yaptktan sonra her zaman ki gbi bi şeyn değşmeycğni sizi olmlu yönden etklemycğni aksne daha da pişman olacğnzı unutmayn.
d.Bu işi yaparken, uzullarmzn we meleklern bu olaya şaht oldğu we hesap günü aleyhmzde şahtlk edecekleri untulmamaldır.
e. Oruç bu durumda çok güzel bi kalkan olarak kullanlablr.
f. En önemlsi asla boş kalmayn sürekli bi şeylerle uğraşn,boş durdkça şeytana zemin hazrlarz.
g. Farknda değliz ama dinledğmz müzikler de gerçekten çok etkldir.
2.Fiziki yönden ;
a. Kendmzi 'Bu bir ihtyaç vucudun atması lazm.' gbi basit bahaneler uydurmayalm ,vücud fazlasnı idrar yoluyla dışarı atar(bu durum guslü gerektrmez.) ve uykuda rüyalanarak.
b. Bu işi size yaptrmaya yöneltecek zemin hazırlamayn,şartlar uygunlaşrsa kontrol zorlaşr,yani yolun buzlu oldğnu ble ble o yola girmeyn, arabanz we şoförlğünz ne kadar iyi olrsa olsun dümen sizin elnzde olsa da kontrol şeytandadır.
c. Tatlı şeylerden uzak durun ,alnan enerji olmsuz etkler.
d. Bu işin ; kısrlğa ,bel kaymasna,kemik ve kas erimesne ,untkanlğa ,bağşklık sistemn zayflamasna,ilerde cinsi münasebette erken boşalmaya bu da eşler arasnda huzurszlağa ndn olur, bu gibi bir çok sağlk sornlarna yol açar.
e. Tatmin isteği geldğnde cnsel organnzı soğuk suyla yıkayn.
f. Yatarken bacaklarnzı ayrn.

Braktğnzda kasıklarnz bazen ağrır normaldr soğuk suyla yıkayn.Dar şeyler gymeyn.

-Allah sabrmzı arttrsn.
*Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.*

merak etme abi kolayi var

abi yapabilicen ufak seyler var bi kere suna kafana sok sen bu illet'in kole si degilsin istersen yapar istemez isen yapmazsin bu 1 bunu once 2 gunde 1 sonra 4 gunde 1 sora haftada 1 yap kurtul 1 veya 1.5 aydan isallah kurtulursun benim gibi ve ayet-el kursi oku
morelini bozma ben belçika da kizlar sapik gibi pesimde iken biraktim imkansiz diye bisey yok kal salicakla .

helela olsun sana

helela olsun sana kardeşim:))

Kurtulursunuz

Namaz kılın namazı evde kılanlarsa camide kılsın Allahın izniyle kurtulursunuz.

mastürbasyondan kurtulmak

merhaba ben 13 yaşındayım ve haftada 6-8 posta arası mastürbasyon yapıorum nasıl kurtulabilirim lütfen yardım edin bütün gün evde kimse yok bunuda bilin ona göre yardım edin

s.a kardeşlerm.maalesef

s.a kardeşlerm.maalesef vaktimiz ahir zaman ve haram işleme imkanlar cok fazla.yapilan cinsel somuruden dolayida insanlar akli ermeden ergenliğe girmeye başladilar.adam olduren cocuk misali cocuk halimizle bi silah verdiler kendimizi vurduk.aklimiz erincede sizler gibi cogu insan artik birakamaz oldu.ama unutmayalim isimiz zor ancak nefsimizle girdigimiz bu savasta ALLAH(c.c.) a siginmaliyiz.bu meretten yavas yavas ve uatun bir iradele kurtulmaliyiz.ve arkadaslar unutmayinki soylenen gunalar affolunmaz.bu yuzden pismanliginizi O na belirtin.Eninde sonunda kurtulursunuz ALLAH in izni ile.anca asil is sonra basliyo artik biz cocuklarimizi bu tuzaktan korumali ve bu bilincle buyutmeliyiz.ailelerimizin bizim icin yaptiklari hatayi yapmayip onlarla konsmaliyiz.iste ustumuze dusen budur.ve gercektdn devamli yapilan ibadet haramdan korur.ben cogunuzun duzenli namaz kilmadigini saniyorum bu yuzden oructan once namaza baslayin bence.Cunku Peygamber efendimiz(s..a.v) zamaninda zaten gencler namaz kildiklari ocin buna ek olarak oruconerilmistr Allah yardimcimiz olsun

masturbasyon konusunu bazı

masturbasyon konusunu bazı arkadaşların bu kadar abartmasını anlamıyorum.bunalıma giren mi dersin ağlayıp sızlayan mı..kendini öldürmek isteyenler bile var.
erkek fıtratı gereği belli aralıklarla-haftada en az bir-boşalmak mecburiyetindedir.çünkü saniyede bin tane sperm hücresi üretiliyor.bu bizim tercihimiz değil.sonuç olarak bir süre sonra istenmeyen ereksiyonlar,aşırı istek vs hasıl oluyor.
kendini kasan arkadaşların sorunu masturbasyon değil..aşırı direnç gösterip bunalıyorlar.mecburen yapınca bu sefer suçluluk duygusu yaşıyorlar..
yaşı küçük arkadaşlara masturbasyonu teşvik etmiyorum.kim ne derse desin içgüdüsel olarak yapacaksınız zaten.sadece abartmayın.belli bir yaşa geldiğinizde hem istek düşecek hem evlenip düzenli ilişkiniz olacak.tamamen rutin,renksiz hayat..içinde bulunduğunuz durum sadece geçici bir safhadır.taşlar yerine oturacak..

CVP:masturbasyon konusunu bazı

bir hafta gibi bir rakam vermek imkansızdır. Her insanın bünyesi farklıdır. Vücut masturbasyon yolu ile boşalmanın dışında rüya yolu ile de boşalmalar olmaktadır. Sık masturbasyon yapanların rüya kısmını anlaması biraz güçtür. Ayrıca sürekli masturbasyon vücutta sperm üretimini artıracaktır. Hali ile beynin ihtiyacı olan besinler sperm üretimine yönlendirilecektir. Bu da beyin gelişiminde kriz oluşturacak ve hafıza gerilemesi gibi yan etkiler doğuracaktır. Burada kimse ihtiyaç durumunda masturbasyonu tartışmıyor günde bir kaç kereye kadar varan aşırı boşalma isteği üzerine tartışıyorlar. Yani hastalık boyutu..

allah razı olsun bu

allah razı olsun bu yazıyı yazandan
bende başlamıştım ve prngrfk goruntuler izliyordum
daha 14 yaşındayım neyseki daha 4-5 aydır ypıyordum bu kadar zararlı oldugunu
bilmiyordum artık bıraktım 16 gündür yapmıyorum normale döndük rüya görmyordum (anladınız )
artık doğal yola döndüm fkt bir ara gene o görüntüler geldi aklıma kuyruk dikildi
ama yapmadım genede acaba gusüş abdestim gitmiş midir ??

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: