try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

A) Ergenlik Çağına Girince Evlenmek:
Rüsvay edici bu adetten kurtulmanın en kestirme yolu budur. Aynı zamanda bu en tabii bir yol ve çaredir.
B) Nafile Oruç Tutmak:
Ortada ergenlik çağına girince evlenmeye engel birtakım sebepler sözkonusu olduğunda, İslam, evlenme imkanı bulamayanlara nafile oruç tutmalarını tavsiye eder. Çünkü oruç, şehvetin galeyanını durdurur, isteği azaltır, cinsel duygunun hiddetini kırar; aynı zamanda kendinin ilahi murakabe (kontrol) altında bulunduğunu hem ilham, hem takviye eder. Allah'tan saygı ile korkmayı hatırlatır. Böylesine güzel irşad Resülüllah (a.s.) Efendimizin hadislerinde yer almıştır:
"Ey gençler topluluğu! Sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin; çünkü evlenmek gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun, namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç getiremiyor, imkan bulamıyorsa, kendisine oruç tutmak gerekir; çünkü oruç, şehveti kesicidir."
C) Cinsel Duyguyu Tahrik Eden Yayınlardan ve Sokaklardan Kaçınmak, Uzaklaşmak:
İçinde yaşadığımız toplum ve çağda bir sürü bozuk, kirli ve gayr-i ahlaki basın ve yayınlarla gençliğin ruhu dejenere edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, genç kimse, bu fitne saçan rezilliklerin peşine takılınca, derin bir bataklığa saplanıp kendini,kaybetmekte, yolunu şaşırmaktadır. Ahlakı değişmekte, doğru yolundan sapmakta, acemi ya da yabani hayvan gibi ne yaptığını, nereye daldığını bilmez hale gelmektedir.
Artık bu durumda terbiyecilere, eğitimcilere düşen görev, öğüt ve sıkı bir iş ve çalışma devresine girmek, uyarı ve sakındırıcı yollara başvurmaktır. Bu yalnız terbiyecilere vacib değil, aynı zamanda terbiye etme hakkını yüklenen, bu sorumluluğu duyan herkese vacibtir. Sık sık gençlerin kulağına: "Yarıçıplak kadınlara, kırıtarak gezen kadınlara, etini teşhir' edenlere bakmak; fotoromanlar okumak, şehveti tahrik edip iç duyguları harekete geçiren cinsel konulu kitapları okumak, yine insanı şehvet alemine götüren, duyguları bu doğrultuya çekip kamçılayan çalgıları, nağmeleri dinlemek, kafayı ciddi konulardan alıp havai şeyler peşine takmayı sonuçlandırır, diye fısıldamaları gerekmektedir.
Çünkü bu tür yayınlar ahlakı bozmakta, anlayışı zayıflatmakta, hafızayı kısırlaştırmakta, cinsel duyguları harekete geçirmekte ve kişiliği kaybettirmektedir.
D) Boş Vakitleri Yararlı Şeylerle Doldurup Değerlendirmek:
Terbiyeciler ve eğitimciler, çocuk boş kalıp bir işle meşgul olmadığı zaman kötü-yıkıcı düşüncelere, gerçekleşmesi zor hayallere dalar; cinsel konular üzerinde kafa yorup düşler kurar. Bu durumda eğer ergenlik çağına girmişse, ister istemez şehveti harekete geçer. İşte bu sırada başka tatmin olacak bir şey bulamayınca, masturbasyona tevessül edecek, bu kötü adeti devam ettirmeye yönelecektir. Çünkü ancak böylece şehvetin azgınlığını teskin edebilir.
O halde bu gibi hayal ve düşüncelere dalmasını önlemek için ne yapmak, nasıl bir çare bulmak lazımdır?
Çare Şu Olabilir:
Önce ergen olan çocuğa vaktini nasıl değerlendirebileceğini öğretmemiz, boş vakitlerini ne ile doldurup yararlı duruma getirmesi gerektiğini anlatmamız gerekmektedir.
Vakti değerlendiren, boş zamanları yararlı şeylerle dolduran kitap, dergi, broşür ve benzeri birçok yayınlar vardır. Ayrıca bedeni güçlendiren, adaleleri kuvvetlendiren, insana sağlık kazandıran birtakım ölçülü spor hareketleri yapmalarını, ancak güvenilir, terbiyeli arkadaşlarla bu işi sürdürmeleri telkin edilir. Çok yararlı kitapları okumaya alışmaları ise bilgi ve kültürlerini artırıp genişletir. Bununla birlikte bazı el işleri, el sanatlarını öğrenmeleri, ahlakı güzelleştiren dini ders ve sohbetlere katılmalarını sağlamayı da ihmal etmemek gerekir.
Bunlardan başka düşünceleri berraklaştırıp gıdalandıracak, ruhu arındıracak, bedeni kuvvetlendirecek, ahlakı yüceltecek şeylerle çocukların boş vakitlerini değerlendirmeye özen gösterilmelidir. Bunun için zihnin daima yüksek meselelerle meşgul edilmesi, aklın, kalbin ve duyguların olumlu ve faydalı çalışmalarda yoğunlaştırılması, yaratılış gayesinin daima hatırda tutulması, hayatın ve ölümün manasının devamlı olarak düşünülmesi, bütün vakit ve enerjinin sürekli ve başka şeylere yer bırakmayan yoğunluktaki faaliyetlere yönlendirilmesi, güzel hobi ve alışkanlıkların kazandırılması faydalıdır.
E) İyi Huylu, Güzel Ahlaklı, Uyumlu Arkadaş Seçmek:
Terbiyecilerin, eğitimcilerin önemle üzerinde duracakları bir husus da, ergenlik çağına girmiş bir çocuğa iyi ahlaklı, uyumlu arkadaşlar arayıp bulmak, seçip beğenmektir. Çocuk unuttuğu zaman ona hatırlatırlar, saptığı zaman ona doğru yolu gösterirler; düzenli olmaya çalıştığında ona yardımcı olurlar; başına bir dert, bir sıkıntı geldiğinde onu teselli edip iradesini güçlendirmeye çalışırlar.
Denilebilir ki, sözünü ettiğin vasıfta arkadaş çok azdır, özellikle günümüzde bunlar parmakla gösterilecek kadar mahduddur. Öyle ama, hemen her mahallede ve yerde bu azları bulmak mümkündür, hepsi de simalarından tanınırlar, alınlarında secde eseri bulunuyordur; yüksek ahlaklarıyla diğer çocuklardan ayrılmakta ve ayırd edilmekteler. O halde bir gencin bu gibi arkadaş ve dostları bulup onlarla arkadaşlık kurması ne güzel olur! Böylece hayatın fitne ve fesadına karşı ona yardımda bulunurlar, sır vermeye layık güvenilir bir topluluk oluştururlar.
Hiç şüphe yok ki, kişi yakın dostunun dini üzeredir; yakın arkadaş, kendi ölçüsündeki arkadaşına çoğu şeylerde uyar. Kuşlar ancak kendi şeklindeki kuşların kafilesinde yer alır. Resulüllah (a.s.) Efendimiz ne doğru buyurmuştur:
"Kişi yakın dostunun dini üzeredir. O halde sizden her biriniz kimi yakın dost ediniyorsa ona dikkatle baksın." (Tirmizi)
Bilinen bir gerçektir ki, ahlaksız, günahkar, asi ve müfsid kimseyle arkadaşlık eden kimseyi onlar eninde sonunda sapıklığa çekip götürürler, onu ancak derin çukurlara, bataklıklara iterler, onunla ancak kişisel çıkarlarından dolayı dostluk kurarlar, arkadaşlık ederler, ancak dünyevi yararlardan dolayı ona yaklaşırlar.
O halde gençlerimiz, böylesine adi ve kötü arkadaş ve dostlardan sakınsınlar, şerli kişileri arkadaş edinmesinler. Salih bir dost, mümin bir cemaat bulmak ne saadet! Böylesine bir arkadaşlık ve dostluk her iki alemde mutluluğa ve ahirette kurtulmaya vesiledir. Allah (c.c.) kendi muhkem kitabında ne kadar doğru buyurmuştur:
"O gün yakın dostlar birbirine düşmandır. Ancak takva üzere olanlar (Allah'tan korkup kötü kişilerden sakınan, iyileri dost edinenler) müstesna." (Kur'an-ı Kerim, Zuhruf: 67.)
F- İlmi ve Ameli Yönden Korunma Çareleri:
1- Şehvet hislerini kamçılayıcı başı bozuk eserler değil, ciddi ve faydalı eserler okunmalıdır. İnsan hangi konuda eser okursa, düşünce ve duyguları az-çok onun te'sirinde kalır. Mesela; kahramanlık eserleri okuyan, bunlara biraz devam ederse, kahramanlık hisleriyle yoğrulur. Ahlaki eserler okuyan, ahlak kaidelerine uyma arzusu gösterir. Aşk romanları okuyan, aşık olma hissini duyar.
2- Dar pantolon veya dar şort giymemelidir. Cinsel organlarını sıkıştıracak kadar dar olan elbiseler, şehvet hislerini dürter. Bu da genci masturbasyona davet eder. Zaten dar elbiseler insanı hiç rahat bırakmaz, sıkıntı verir. Sağlığını düşünenler, daracık elbiselere özenmemelidir.
3- Kasık tüyleri iki-üç haftada veya ayda bir kere olsun temizlenmelidir. Bunların uzaması neticesinde kaşıntılar meydana gelir.
4- Yatarken, bacaklar mümkün olduğu kadar açık tutulmalıdır. Zira cinsel organı sıkıştırılmazsa, şehvet hissi daha kolay kontrole alınabilir.
5- Yatarken, ihtiyaç duyulunca hemen gidip su dökmelidir. İdrar sıkıntısı olduğu zaman, bunun yanı sıra şehvet hisleri de kabarır. Bu durumda gencin mastürbasyon arzusu uyanabilir. O halde hemen kalkıp su dökmek, yerinde bir tedbirdir.
6- Şehvet hissi kabarıp mastürbasyon akla geldiği zaman, bu arzunun yatıştırılması için iyi bir çare de, cinsel organ bölgesinin soğuk suyla iyice yıkanmasıdır.
Yıkanmak için banyoluğa giren gençler, çok defa burada -şartlar müsait olduğundan- mastürbasyon tehlikesiyle karşılaşırlar. Burada bundan korunmak için en güzel çare, hemen ilk anda belden aşağısını soğuk suyla yıkamak, hatta mümkünse bütün vücuduna soğuk su dökünmektir. Bundan sonra banyo muamelesine geçilmelidir. Önceden asla tenasül organı ellenmemelidir. Nefsine hakim olanlar için bunlar mes'ele değilse de, hislerine mağlup olanların bu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.
Bazen şehvet hislerini tahrik edici, herhangi bir durum karşısında fazla duygulanan gençleri, az sonra kasık bölgelerinde -kanın fazla toplanmasından olacak ki- bir ağrı başlar. Bazen bu ağrı artarak yürümeyi dahi güçleştirebilir. Böyle bir durumda boşalma olursa bu ağrı geçer, fakat bu da gerekmez. Kasık bölgeleri soğuk suyla iyice yıkanırsa veya banyo yapılırsa, birkaç saat içinde bu durum kendiliğinden geçer.
7- Bir işle meşgul olmalı, başıboş ve avare kalmamalıdır. Masturbasyona en çok müptela olanlar, umumiyetle başıboş kalanlar, meşguliyeti az olanlardır.
8- Sportif faaliyetlerde bulunmalıdır. Her genç, bünyesine uygun en az bir sporu mutlaka yapmalıdır. Maçları izlemek spor yapmak değildir.
9- Bekarlık sırasında fındık, fıstık, çikolata, muz vs. gibi şehvet arttırıcı gıdalara düşkünlük gösterilmemesi iyi olur.
10- Şehvet verici sohbetlerden uzak kalmalıdır. Aksilik ya... gençlerin ekseriyeti şehvet edebiyatını merak eder. Böyle olunca da edep yerleri onları rahat bırakmaz! Her şeye rağmen, şehvet azdıran bahislerden uzak kalmak gerek.
11- Masturbasyona başka türlü son veremeyen bekarlar, yaşları ve halleri müsaitse evlenmelidirler. Fakat... evlendikten sonra da bu illeti mutlaka bırakmalıdır. Evlilik esastır ama, icaplarını yerine getirmek de şarttır.
G) Ailevi Yönden:
1- Bekarlık hayatında masturbasyona devam etmiş kimseler, evlilik hayatlarında cinsel münasebetlere gereken önemi vermeli, mastürbasyonu kesinlikle terk etmelidir. Bazı kimselerin evlilik hayatlarında dahi mastürbasyon ile meşgul olarak, eşlerinin cinsel ihtiyaçlarına ehemmiyet vermedikleri bilinen bir gerçektir. Kadın olsun erkek olsun, artık evlendikten sonra da bu illetin devam ettirilmesi, tamamen anormal ve aile saadeti için tehlikelidir.
2- Mastürbasyon devresinden sonra evlenmiş kimseler, kavuştukları gül bahçeleri dururken, gübrelikte nefes harcamanın budalalık olduğunu iyice idrak etmelidirler.
3- Buluğ çağındaki çocuklara, koruyucu öğütler verilmelidir. Masturbasyona yakalanma devresi, ekseriya buluğ çağında başladığından, bu çağda onlara faydalı öğütler vermek, onları cinsel konularda hepten cahil bırakmamak lazımdır. Ne var ki, bu konular çok naziktir. Bu mevzularda öğretilen bilgiler, çocukların cinsel iştahlarını kamçılayıcı mahiyette değil, onları her türlü kötü ve zararlı cinsel faaliyetlerden uzaklaştırıcı ciddiyette olmalıdır. (Bunun da temeli, İslam terbiyesine dayanır.)
4- Çocukları başıboş salıvermemeli, buluştukları arkadaşlarına dikkat etmelidir. Zira mastürbasyon ve diğer kötü alışkanlıklar, ekseriyetle çevredeki yaramaz çocuklar tarafından diğerlerine bulaştırılmaktadır.
5- Hastane ve hapishane gibi kapalı yerlerde mecburen gün dolduranlar, mastürbasyonun, dertlerine dert katmaktan başka bir faydası olmadığını idrak etmelidirler. Mastürbasyonun, insan üzerinde bir üzüntü ve can sıkıntısı bıraktığı bilinmektedir. O halde aslen biraz üzgün olanların, üzüntü ve ezginliklerini, mastürbasyon ile daha da artırmaktan sakınmaları gerekmektedir.
6- Gerçeklere bağlı kalarak, çocuklara, gençlere mastürbasyonun zararları ve korunma çareleri öğretilmelidir. Gençleri fazla korkutmamak ve ümitsizliğe düşürmemek şartıyla, ilmi ve terbiyevi mahiyette, mastürbasyon hakkında mühim gerçeklerin öğretilmesi gerekmektedir. Bu mühim vazife de daha ziyade hekimlere ve eğitimcilere düşmektedir.
H) Dînî-manevi Çareler:
1- Zaruret olmadıkça mastürbasyon yapmanın, günah ve ilahi cezaya müstahak olduğu idrak edilmelidir.
2- Körü körüne mastürbasyon yapıp günaha girerek manevi değerini aşağı düşürmektense, biraz sabredip nefsin bu arzusunu yenmekle manevi cepheyi sağlamlaştırmak, insan için bir üstünlüktür.
3- Oruç tutmanın şehvet hislerini yatıştırmak için önemli te'siri olduğundan, bazen oruç tutarak mastürbasyondan korunmak mümkündür. Böylece hem oruç sevabı, hem de mastürbasyondan uzaklaşma sevabı kazanılmış olur.
4- Mastürbasyon edepsizliğinde bulunurken, bu halin Allah ve melekler tarafından görüldüğünü unutmamalı; mecbur kalmadıkça, bu vaziyette onlara görünmekten utanç duymalıdır!..
Mastürbasyonu önlemenin -evlilik münasebetleri haricinde-kat'i bir çaresi mevcut değildir. Ancak bu mes'elede, gerçeklere vakıf olmak ve korunma çarelerine riayet etmek, gençlerin bu yoldaki arzularını frenleyebilir. Bunun için en başta, nefse ve cinsi hislere hakimiyet şarttır.
Sonuç olarak: Mastürbasyon, devam edildikçe insanı kendine çeken, bırakıldıkça belası eksilen zararlı bir illettir. Hiç masturbasyona bulaşmamak, yegane ve ideal tavsiyedir. Zaruret halinde istemeyerek yapılan mastürbasyonlar da, birkaç hafta arasında oluşan ihtilam (rüyada boşalma) ları önleyecek dereceye varmamalıdır. Zira bekarlıktaki cinsi ihtiyacın normal ve sıhhatli giderme yolu, arasıra vuku bulan tabii ihtilamlardır.
l) Tıbbi Öğütleri, Koruyucu Hekimliği Alıp Öğrenmek:
Tabiblerin ısrarla üzerinde durduğu hususlardan biri de, iç dürtünün te'sirini hafifletmek, şehvetin serkeşliğini frenlemek için şu tavsiyelere uyulmasıdır:
1- Yaz mevsiminde soğuk su ile banyo yapmayı artırmak. Diğer mevsimlerde tenasül aletinin üzerine sık sık soğuk su dökmek.
2- Sportif hareketleri çoğaltmak, beden eğitimine önem verip üzerinde ısrarla durmak.
3- Şehveti tahrik edici mahiyette olan baharat ve benzeri şeylerden kaçınmak.
4- Sinirleri uyaran çay, kahve benzeri meşrubatı terketmek, ya da azaltmak.
5- Et ve yumurta yemeği azaltmak.
6- Sırt üstü, yüzü koyun uyumamak, sünnet sayılan sağ yan üzeri kıbleye yönelik olarak uyumak.
İ) Son Olarak Da Şanı Yüce Allah (c.c.) Korkusu Şuurunu Uyandırmak:
Herkesçe kabul edilen bir gerçek var ki, genç kişi vicdaninin derinliğinde, Allah'ın her an kendisini denetleyip gördüğünü, gizli açık her halini bildiğini, hain gözleri ve kalblerin gizli tuttuklarını da bildiğini düşünür ve bunun şuurunu taşırsa, çok sürmez kendi kendini denetlemeye başlar; bir işi, bir hizmeti noksan mı yaptı, aşırı mı giti? Sapıttı mı, kaydı mı? Üzerinde O yüce kudretin kendisini denetlediğine inanır, kusur ve günah işlediyse veya aşırı gittiyse Allah'ın bu yüzden kendisini hesaba çekeceği, sapıttığında veya kayıp yanlış bir iş yaptığında kendisini cezalandıracağı inancı hakim olursa, şüphe yok ki, bu genç kendini helak edici yollardan ve fiillerden çirkin işlerden alıkor; her türlü kötülükten ve terbiyesizlikten sakınır.
Bilindiği gibi, ilim ve zikir meclislerine hazır olmak, farz ve nafile namazlara devam etmek; geceleri insanlar uyurken kalkıp teheccüd namazı kılmak; sünnet ve mendup oruçlara devam göstermek; Ashab-ı Kiram ile Selef-i Salihin'in hal tercümelerini, hizmetlerini, ahlak ve faziletlerini dinlemek; ahlaklı faziletli kişileri arkadaş edinmek; mü'min bir cemaatle irtibat halinde olmak; ölümü ve ötesini hatırlamak, bütün bunlar mü'minde Allah (c.c.) korkusunu, O'na karşı saygı ve sevgi duygusunu kuvvetlendirir. Allah'ın yegane denetleyici olduğunu idrak ettirir ve böylece Allah'ın azameti karşısında şuurlanmasını sağlar.
O halde mü'min gence layık olan şudur ki: Ruhunda Allah'ın denetlemede bulunduğu inancını kuvvetlendirip sözü edilen yolda yürümek, Allah (c.c.) korkusunu O'na olan sevgi ve saygı havası içinde kalbin derinliğine indirmektir. Ta ki, bir sürü oyalayıcı, aldatıcı şeyler onu kendi yörüngesinden koparıp başka bir yörüngeye sokmasın. Dünya hayatının zineti onu fitnelere düşürmesin, sakıncalı ve haram olan nesnelere dalmasın. Böylece Allah'ın şu buyruğunu iki gözünün üstüne koyarak yolunu aydınlatsın:
"Artık kim dünya hayatını seçerek tercih etmişse, elbette Cehennem onun varacağı yerdir. Kim de Rabbının (yüce) makamından korkmuş da nefsini havai şeylerden alıkoymuşsa, şüphesiz ki Cennet onun varacağı yerdir." (Kur'an-ı Kerim, Naziât: 37-40.)

Yorumlar

şehvet hakkında

Selamun Alaeykum kardeşlerim.
Oncelikle bu dertten muzdarip olan bütün kardeşlerime dua ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

hemen hemen yazılan butun yazıları okudum. kardeşlerimizden Allah c.c. razı olsun detaylı bir şekilde açık yüreklilikle herşeyi yazıp bildirmişler. bu konuda her türlü tedavi yontemini de yazmışlar. Peygamber efendimiz sav bir hadisi şerifi bana yol gosterici olmuştu. duruma binaen paylaşmayı lazım gördüm.

İffetli olunuz ki eşleriniz de iffetli olsunlar.

Hem hakk ile mesgul olmazsan batıl seni isgal eder buyuruyorlar. buna dikkat etmemiz gerekiyor. soğuk su ve oruç en güzel ilaçlarından bir tanesi inşaAllah.

hem gizli bir ortam ki banyolarımız buna gayet musait oluyorlar. insanlardan mı yoksa bizi her zaman izleyen Allah c.c ve yanımızda bulunan iki melekten mi utanmamız gerekiyor. ,
unutmayınız ki biz bu dünyaya neden geldiğimizi ve Ölüm denen uyarıyıcı mutlaka tadacağız.
bir kaç günlük dünya lezzeti için ebedi olan Ahiretinizi kaybetmeyin.

yazdıklarım once kendi nefsime sonra siz muhterem kardeşlerime nasihat etmek içindi
hakkınız helal edin. Fakir Hasan

Cünupluk

gözle cünupluk nasıl olur kadının nereleri gözle cünupluğa girer?

TEK CARE

ALLAHA DAYANIN DUA EDIN NAMAZ 5/5 NAMAZ KILIN GUNLUK KURAN VE RISELE OKUYUN DINI SOHBETLERE KATILIN OLMAZSSA HAYATINIZ SOZ KONUSU HEM DE 2 SI ... DAGLARA CEKILIN 40 GUN DAGA CEKILIN DUNYADAN TAMAMEN KOPUN.. BEN YAPMAYI DUSUNUYORUM en ıyısı bastan dusmemektı ama uyaran ogreten soylen olmadı ........

zehırlı bataklık

kardeslerım 14 yasındaydım bı ark. ogrettı ne oldugunu zararlarını bılmıyordum yapmassan kısır fln olursun dedıler zaten hosuma da gıdıyordu 19 yasındayım sımdı geryıye donup baktıgımda vallahı acıma daglar dayanmaz aga su an okdaar yıkık ve dokuk haldeyım kı nıye mı....
1.arkadaslardan koptum hıc arkadasım kalmadı kustuk..
2.aıle hayatım alt ust oldu..
3.kendımden nefret ettım..
4.ıradem tamamen tukendı..
5.alemım pıslık ıle doldu..
6.kafam ıyıce kalınlastı..
7.basta cok ıyı olan derslerım aklıma dahı gelmeyen tenbellerın gerısene dustu...
8.manevıyatım bıttı..
9.artık eskısı kadar zekı degılım ama beyın kendısını yenıledıgınden dolayı umıdım var hala..
10... 11... 12... 13... ... ... ............
sıkmayım sızı 14 yasından sonra 19 uma kadar hergun ıstısnasız yapardım 1 ıla 5 arasında degısırdı cok cok nadır 1 hafta ara verdım bır defa da 2 hafta.. onun dısında ara vermem 3 gunu gecmezdı.. TV INTERNET TEL. DISARISI(bu acık sacık canı cehenneme kızlar daracık pantolunu uzerıne gecıren belıne kadar soyunan gogus ve (afedersınız)gotunu sergıleyen oruspu kızlar..)bızı yaktılar .. ama allaha sukur gec de olsa 5 sene sonra zararlı oldugunu ogrendım bırakmaya karar verdım rısaleı nur okudugum zaman alemımın temızlendıgını dını sohbetlere ve cemaatlerre takıldıgım zman keyfımın yerıne geldıgını hıssettım KARDESLERIM COK IHTIYACIM VAR LUTFEN DUA EDIN (OMER PERCIN)..ısmen :)).. valla yazsam bır kac cılt kıtap cıkar ..

aynî durum

bende sen gıbıydım kardesım. Cozum Tevbe.Namaz.Kuran.Rısale...

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

arkadaşlar bu çok kötü bi illet Allah affetsin bizim gibi günahkar kulları bilinç altına ittiğin duygular bazen
1.tv yada bilgisayardaki subliminal mesajlardaki sex dürtüsünü harekete geçiren etkenden
2.çoğu zamanda bilinçli şekilde yolda giderken özellikle yazları bayanların aşırı açık giyinmesinden
3.porno izlemek film izlemekten dolayı oluyor
nedenleri ortadan kaldırıp önlem alırsak kurtulabiliriz
ÇÖZÜM:
1.nette belli sayfalara girmek
2.tv de sadece haber kanallarını izlemek
3.film olarakda +18 içerik taşıdığını bildiğimiz filmlere bulaşmamak
4.ve tabiki pornodan kesinlikle uzak durmak
5.bi meşgale edinmek
6.namaz kılmak ve nafile oruç tutmak
7.zikir çekmek
8.yanlız kalmamak
9.cemaatle zaman geçirip bolca kuran okumak
10.müsaitseniz evlenmek
11.izlendiğinizi bilmek Allah ve melekleri tarafından ve tabi şeytan tarafındanda taktir edildiğini düşünmek sen yaparken eminim şöle diyodur ben Allahın bana verdiği görevi yapıyorum ama insan oğlu kötülükte beni bile geçiyo bravo sana genç devam et bi gün öldüğünde kesinlikle benimle beraber olanlardan olucaksın.
12.ateş deneyi yapmak geçebiliyosan istediğini yap avuç içini ateşe tutup 7 ye kadar saymak
13.ağrı ve isteği gidermek için soğuk su ile duş bunu world dosyasına kaydedin nefsiniz ağır bastığında okuyup uygulayın enimin ki etkisi olucaktır unutmayın sebebini ortadan kaldırırsanız yok edebilirsiniz

porno ve masturbasyon

porno ve masturbasyon bağımlılığından kurtaran sitelerde var ama ingilizce.

koşuun

arkadaşlar evet zor bi durum az cok yaşanılan duyguları tahmin edbiliyorum .çare arıorsunuz aslında hepinizin çaresi kendinizssiniz bir dönem uğrastım bu seyle ama yavas yavas küçüldüğümü hissettim ve çevreme baktım kendimi karaktersiz olarak görmeye başladım ve buna çare ardıım sonra şöyle bi yol izledim AKLIMA KÖTÜ DÜŞÜNCELER GELİNCE VE O İŞE YÖNELMEYE BAŞLAYINCA KOŞMAYA BAŞLADIM YANİ YENİ Bİ TEPKİ DURUMU YARATTIM KENDİME VE KOŞUNCA BU ARZUM GECTİ ..bu yolu deneyebilirsiniz veya endi yoolarınızı .

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Masturbasyona saglıktır dogaldır diyen arkadaşlara sesleniyorum... Saglık falan diye konusup durmayın. Masturbasyonu bırakıpta hasta olan kımseyı görmedım ben. Masturbasyon zevktir ve yaparken illa aklında kadın hayal edersin veya film izleyip boşalırsın. Sagılıkmıs yok kasıkta meni agrı yaparms. Yapsın.... Azmaktansa bırak agrısın. Allah onunda dermanını verıyor. Yalanmı? Saygılarımla....

Mühim meseleler

Kardeşler seytan boş durmaz devamlı olarak bunun (istimna) elinden kurtulmak için devamlı bizi bu işler den korkutan dini kıtableri okumalıyız

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

arkadaslar ben bir kızım erkek arkadasım bu seyi yapıyor.daha 19 yasında onu vazgecirmeye calışıyorum ama olmuyor.direnci kırılıyor.onun iyi olmasını istiyorum.bunun için ne yapabilirim?onu nasıl vazgecirebilirim?

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

bence sen önce erkek arkadaş olayını bırak seninle nasıl olurda bu kunuları konuşur onları düşün

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

ALLAH TAN KORKMAK LAZIM HEMDE ÇOK KORKMAK
PEYGAMBER EFENDİMİZ BU TÜR İŞLERLE UĞRAŞMAZMIŞ YASAKLAMIŞ
BU İŞLER İNANÇSIZLARIN YOLU ONLARDAN ÖRNEK ALINIYOR...
NEYLE MÜBDELA OLURSAK AKLIMIZ FİKRİMİZ ORDADIR.... NAMAZA BAŞLAYIN VAKİTLERİ KAÇIRMAYIN KURANI KERİM OKUYUN ÖYLESİ PİS DÜŞÜNCELERE KAPILMAKTAN KURTULUN ZATEN İBADETLERİMİZİ DÜŞÜNÜNCE BOL BOL SELEVAT GETİRİNCE AKLINDA BOŞ YER VE BOŞ ZAMAN KALMAYACAKTIR ŞEYTANIN KULLANACAĞI BOŞ ALAN BIRAKMAYIN TEVHİD SELEVATLARLA DOLDURUN BOŞLUKLARI HAVAYİ DÜŞÜNCE BÖLÜMLERİNİZ İNŞALLAH KURTULURSUNUZ.................

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

maşallah

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

(bende etkili oluyor.)Arkadaşlar bu iğrenç şeyden kurtulmak için herkesin kendince bir çözümü var.Bende bu şeyden kurtulmak için kendimce bir çözüm buldum.Ve size faydalı olması dileğiyle buraya paylaştım.Umarım faydalı olur.
1.Çözüm : Kendi yaşınızda bu şeyi yapmayan insanları düşünün.Onda karşı gelebilecek irade var da bende yok mu? diye düşünebilirsiniz.Unutmayın sürekli birileri ile rekabet içinde olmak,ulaşmak istediğiniz şeye sizi bir adım daha yaklaştır.(Buna hırs ta diyebiliriz.).Eğer bu etkili olmuyorsa 2. çözümün daha etkili olduğunu düşünüyorum.
2.Çözüm:Siz bu işi yaparken sizin evleneceğiniz kişinin de bu tür pis şeylerle uğraştığını düşünsenize.Ama ne yazık ki bu gerçek böyle.Siz nasılsanız sizinle evlenecek kişide sizin gibidir.Hatta ve hatta sizin çocuğunuz da böyle olur.Bence mantıklısı da bu zaten.Sen o kadar pis işlerle uğraş,o kadar alçal(ki bu işi yaparken bir insanın alçalabileceği son seviye budur diye düşünüyorum.) sonra kendine bir iffet abidesi ara.Huyu iyi olsun,namuslu olsun vs,vs...
Özetle demek istediğim, dostlar yapmak veya yapmamak arasındaki ikilemde bir uçurum ve bir köşk var.Hangisini tercih ederseniz?
(Aslında anlatacaklarım bu sayfaya sığmaz ama lafı fazla uzatmak istemiyorum.Diğer arkadaşlar farklı farklı çözüm önerileri sunmuş.Siz, size hangisini uygun gördüyseniz mutlaka deneyin.Tamamen kurtulamasanız bile yapmak istemediğinizi ruhunuza işletmiş olursunuz.)

Çok konuşanın çok hatası olur(demişler).Hatamız olduysa hakkınızı helal edin...

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

helal olsun hacı abi... yorumun beni çok etkiledi.. evet ben nasıl olursam hanımım ve çocuklarımda aynı öyle olur...

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

bu konu hakkında hiçbir dini kitapta adam akıllı bir bilgi, haram oluğuna dair bir şey yoktur. örnek gösterilen dikkate alınabilecek kadar alakadar olanları da başka din alimlerinin görüşleridir kimi haram der kimi caiz. bunu nasıl böyle kafadan uydurma günah-illet diye nitelendiriyorsunuz aklım almıyor. gençler beni dinleyin. masturbasyon çok ama çok doğal bir şey. zararları var mı elbet var. sen bunu zina'dan kaçınmak adına değil de alışkanlık olduğu için, öylesine yapıyorsan yanlış yapıyorsun. masturbasyon zina'dan, insanı cinsel anlamda zarara uğratabilecek pek çok şeyden koruyabilir sizi. dahası vücudunuzu tanımanız için büyük bir etkendir, ileride eşinizle cinsel münasebetlerinizde daha sağlıklı ve bilinçli hareket etmeniz için basamak sağlar.. ama dediğim gibi buradaki yorumlarda da bahsedilen alışkanlığı bırak bağımlılık haline getirmek, hep bunu düşünmek değil bahsettiğim. zinadan kaçınmak, doğal olan ihtiyacını gidermek adına yapılan.. bunun size bir zararı olmaz. ama siz hastalık haline getirir, zevk olsun diye yaparsanız bunun vebalini zaten psikolojik olarak hissedersiniz. ayrıca rahatlama sonrası yaşadığınız duygusal durum günah olduğu için değil, seks yaptıktan sonrada aynı şey hissedilir. doğal bir hissiyattır bu.

Re: Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Tüm yazıları okudum en sonunda akıllı konuşan birine rastladım helal olsun kardeşim doğrusuda budur işte aynen katılıyorum zinadan kaçış yolu fazlası zarar azı kar misali haydar dümen bile masturbasyonun zararlı olmadığını ancak çok aşırıya kaçarsanız psikolojik sorunlara neden olacağını söyleyip durur bekar olanlar şunu iyi bilmeliler eğer masturbasyon yapmazsanız zina yapmak zorunda kalırsınız çünki mevlamız bizi eşli yaratmış yanlızlık Allaha mahsus ve insanın bazı hormonsal olayları vücuttan atması gerek eğer atmazisek vücudumuz artık gerilmeye itilecek ve toplum kaosu ile sonuçlanacaktır eğerki biz erkekler bu mastrbasyonu yapmazisek biz erkekler ya gay yada travesti oluruz devlet bile bunun için genelevler açmış ne demek istediğimi umarım anlatmışımdır. Evlendikten sonra yapılırise bu tam bir psikolojik sorun yani eşiniz ile çözüm arayışına girmeniz gerek ilk adım erkekten gelmeli gerekirse aşırıya kaçmadan masum bir zorlama ile cinsel birleşme yapılmalıdır. zaten sonrası gelir saygılar.

Re: Re: Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Zinadan kacinma bu illete uydurulmus bir kiliftir. Allah rizasi icin kacta insan var Boyle ve Boyle bir durum bir insanin basina omrunde kac defa gelir. Zinadan kacinmaymis. Bunu yapanlarin yuzde 99.9 aliskanlik ve zevk icin yapiyor ve de herkes kendini biliyor, lutfen kendimizi kandirmayalim, Allah hepimizin niyetini biliyor

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

bazı şeylere önyargıyla yaklaşıyorsunuz sizin anlattığınşeyleri yapacak olan kişiler üzerinde konuştuğunu 12-18 yaş arası gençler bu yaştaki gençler nasıl oluyorda anllatığunız iradeye sahip oluyor söylediklerinizi yapabilmeleri için dünya ile ilişkilerini kesip evlerinden dışarı çıkmamaları gerek,yor.yada gözlerini oyup hepten kurtulmaları gerekiyo lütfen bu konuları saçma sapan bi şekilde ele almayan gençlerin de kafanızı karıştırmayın ben burdan tüm mastürbasyon bağımlılarını sesleniyorum ...eğer kendini açıkta gördüğünüz bi olay karşısında frenleye miyorsunuz mastürbasyon abartılmamak şartıyla sağlıklı ve doğrudur.Ama bunu yeme içme gibi bir ihtiyaç haline getirmişseniz u ne doğrudur ne de sağlıklı bu ilerde cinsel rahatsızlık olarak size geri dönecektir.
mastürbasyonda hayal gücünde biten bi olaydır size tavsiye şehvete kapıldığınızda aklına çok üzüldüğünüz sizi çok etkileyen bi olayı aklına getiriniz bi süre bekletiniz işe yaracaktır...

Re: Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Mastürbasyon her zaman bir şeyler hayal edilerek olmuyor.Bazen bu sadece elle uyarmayla oluyor..Başka bir şeyi düşünmeyle alakası yok.Şu da bir gerçek ki , eğer kendinizi sapkınlıktan kurtaramayacak gibiyseniz, yani bir cinsel ilişkiden kendinizi alamayacak haldeyseniz mastürbasyon mübahtır. Bunun haricinde mastürbasyon ateş üzerinde yürümek gibidir. Bunu sağlık için yaptığınızda dahi, sonradan zevk olarak yapmamak çok zordur. Ateş üzerinde yürümemek için, hiç yanaşmamak en iyisidir.
Bunun bilincine baştan kavrayıp kendinizi en başındayken frenlemek çok iyi olur. Daha sonradan bu çok zor bir hal alıyor. Cinsel arzularınızı doyuracak seviyeye hiç bir zaman gelmiyor. Başlarda haftada 1 yapıyorsanız, git gide düşüyor.Bazen günde 1 yapıyorsunuz.Bu demek oluyor ki cinsel arzunuzu gidermiyor, aksine çoşturuyor.
Şuda bir gerçekki, günümüzde evlenmek çok zor. Bırakın ergenlik çağını, 30 lu yaşlara kadar evlenmek zor görülür halde. Hal böyle olunca, bu yaşlara kadar bu arzunun giderilememesi mümkün müdür bilmem?
o yüzden sadece Allah'tan yardım isteyin.O size bir kapı açar..

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

bundan kurtulmak isteyenin yapması gereken kolay,
ne dışarı çıkmama ne de karşı cinsle muhattap olmama bunun çözümüdür. bunlar olduğu halde bu illete bulaşmayan veya bunları yapmadığı halde devam eden birçok insan var. bundan kurtulmanın yolu düşünmektir. 1 saat düşünme 1000 yıl ibadetten hayırlıdır şeklinde bir hadis olduğunu duymuştum doğruluğunu araştırmadım idda etmeyeceğim. tabi bu düşünme teffkürle, takvayla olan düşünmedir Allah'ın büyüklüğünü vs. düşünmedir. Hayatınızda olmasını istediğiniz ama olmayan şeyleri düşünün bir de üstüne leinizdekilere bakın. Biz Allah'ın emirlerine tam olarak uymadığımız halde elimizde bunlar var bir de üstüne biz bir şeyler daha istiyoruz alamayınca neredeyse isyan ediyoruz. Allah kerem sahibidir rahmandır ve rahimdir, bizden istediklerini yaptığımızda dualarımıza cevap verir, bizim için hayırlı olanlarını kabul eder ve şerli olanlardan bizi korur. bunu bir de böyle düşünüp bu olayı kafada bitirmeye çalışın bence, dua edecek yüzümüzün olması için bile olsa yasaklardan kaçınmamız gerekir. oruç da nefsi kırmada çok önemli bir etken zaten yukarıda yazmış arkadaşlar o yüzden fazla değinmeyeceğim.
Allah cümlemizi şeytanın ve nefsimizin şerrinden korusun.
Yanlış bir şey yazdıysam cahilliğimdendir, Allah affetsin siz de hakkınızı helal edin.

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

Bana göre de bi arkadaşımızın dediği gibi yalnız kalmamaya çalışın. Ben öyle yapıyorum yalnız kalmadığım zamanda yapmıyorum. Benim yaşım küçük 3 aydr yapıyodum böyle böle biraz azaldı . Artık hergün yapmıyorum. Ben biranda kesemedim o yüzden kesiyorum her hafta günde 5ten üçe
haftada bazen sadece 3 günde
bazen haftada bir kereyim şuan eğer sizde biranda kesemiyorsanız böyle yapmanızı tavsiye derim. inşallah herkez bu illetten kurtulur. ALLAH yardımcımız olsun

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

selamün aleyküm kardeşlerim allah celle celalühü hepimize ümmeti muhamede yardım etsin askerliğimi yeni bitirdim askere gelmeden önce bende ayda 1 bazen 3 ayda 1 hatta bazen 6 ayda bir o tuzağa düşüyodum inanın kendimden çok utanıyordum hatta elimi yaktım bir daha yapmıyacam diye ama yine o tuzağa düştüm .lakin şimdi allaha hamd olsun yine bekarım toplam 19 aydır inşallah düşmedim o tuzağa zaten ihtiyacımız rüya ile gidiyor .ne yaptımda başımın üstüne kuranı kerim aldım ve allaha niyazda bulundum dedimki yarabbi beni bu kuranın hatrına bir daha o tuzağa düşürme ben güçsüzüm ben zayıfım ben acizim şüphesiz herşeye gücü yeten sensin yüce kitabımız hatrına bana güç ver yarabbi nefsimi sana teslim ediyorum diye dua ettim allaha hamd olsun çok iyiyim .allahın yardımıyla kurtuldum . ve yine bir tafsiyem sık sık ölümü düşünün allahın bizi her an gördüğünü düşünün.ve peygamberimiz hz. muhammed mustafa s.a.v bir hadisi pegamber efendimiz buyuruyorki , başkasının seni görmek istemediği bir şeyi yalnız başına kaldığın zaman yapma.allaha emanet olun rabbimin bizleri affetmesi dileğiyle.

Re: Masturbasyondan Kurtulma Çareleri

hersey bir bakma ile baslar bi bakma bi konusma bi tutma ile batma.. Bunun icn imam gazali soyle der iblis sana bakmani soylediginde ona 'nicin bakaym cirkin ise mahcup olurum oysa guzel olmasini isterdim guzel ise helal degildir gunah elem keder bende kalir o gider ardindan gidersem omrumu ve dinimi pesinde harcarm hem maksadimada ulasamam.' demelidir diyor.

İlaçı yok mu?

ARKADAŞLAR BU İLLETTEN KURTULMANIN İLACI YOK MU ÇOK FAZLA YAPIYORUZ İLAÇLA KURTULAMIYORMUYUZ?

Re: İlaçı yok mu?

Biz ne kadr cerefsiziz allah bunu haram kilmis ama biz pezevenkligimiz yuzunden bu illeti birakamiyoruz bence namaz kilip daha fazla dua edelimALLAH BİZİ AFFETSİN bizde ona layik bir kul olmaya calisalimAMİNNN

Re: İlaçı yok mu?

ben de kas gevsetici suruyorum cok zora dustugumde. yine de cok sik uygulamamak lazim

Re: Re: İlaçı yok mu?

Kas gevşetici hımm... lan onu sürene kadar zaten yedirene kadar kusturursun))

Re: İlaçı yok mu?

tenasül uzuvlarını limon suyuyla yıkarsanız geçiyor.

Yorum izleme seçenekleri

Yorumların gösteriminde tercih ettiğiniz şekli seçerek değişiklikleri etkinleştirmek için "Ayarları kaydet"i tıklayınız.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: