Archive - Mar 2010

Tarih

March 31st

Ey Musibet Düşmüş İnsan Bil ki!

Ey bela ve musibete düşmüş insan bil ki ,o gelen musibet ve belalar öyle kudsi, ulvi, nurani bir makamdan öyle adil şefkatli bir zattan geliyor ki, o şaşmaz yanılmaz,O kusurdan münezzeh hatadan müberra, hakimi mutlak ve rahimi mutlak bir zattır.. Mükâfatı bol, rahmeti bol, inayeti bol olan bu zatın gönderdiklerini edep ve vakarla karşılayıp bela ve musibetlere diyeceğiz ki:

March 30th

March 28th

Köklerdeki Basınç

Bitki köklerindeki hücrelerin iç basıncı, dış basıncından az olunca bitki topraktan su almaya ihtiyaç duyar. Başka bir deyişle bitkiler, yalnızca ihtiyaçları olduğunda topraktan su alırlar. Bitkinin içindeki basıncın dışarıdaki basınç miktarı ile dengelenmesi gereklidir.

Köklerdeki Basınç

Bitki köklerindeki hücrelerin iç basıncı, dış basıncından az olunca bitki topraktan su almaya ihtiyaç duyar. Başka bir deyişle bitkiler, yalnızca ihtiyaçları olduğunda topraktan su alırlar. Bitkinin içindeki basıncın dışarıdaki basınç miktarı ile dengelenmesi gereklidir.

Bitkilerdeki Enerji Üretimi

Sudaki akıntının rüzgâra benzeyen bir etkisi vardır. Yosun ve diğer deniz bitkileri, dalga ve akıntıların gücüne karşı koyabilecek şekilde yaratılmışlardır.

Sudaki bitkilerin, kara bitkileri gibi kalın ve odunsu bir gövdeleri yoktur. Ancak kayalara adeta yapışan kökleri oldukça sağlamdır. Esnek gövdeleri ve yaprakları sayesinde akıntının şiddetine göre dengelerini ayarlayabilirler.

Yapraklardaki Bazı İlginç Özellikler

Yapraklardaki özel yapı; yaprağın hayat süresi, bulunduğu bölgenin iklim koşulları, böcek ve diğer hayvanlar tarafından saldırıya uğrama ihtimallerine göre değişiklik gösterir. Örneğin çobanpüskülü bitkisini ele alalım: Bu bitki, keskin dikenli yapraklara sahiptir. Ancak bu dikenli yapraklar, bitkinin sadece alt kısmındaki yapraklarda bulunur. Üst bölümdeki yapraklarda diken yoktur. Bu tasarımın önemli bir nedeni vardır; alt kısımda bulunan yapraklar, dikenli oluşları sayesinde yaprak yiyen hayvanlara karşı koruma sağlamış olurlar.

Yaprakların Üzerindeki Gözenekler

Bitkilerin üzerinde bulunan gözle görülemeyecek kadar küçük olan gözenekler, yani delikler son derece önemli görevlere sahip yaratılış harikalarıdırlar. Bu delikler sayesinde bitkiler ısı ve su transferi sağlayarak fotosentez için gerekli olan karbondioksiti atmosferden temin edebilirler. Bununla beraber açılıp kapanabilen bir yapıya sahiptirler.

March 26th

Yabancı Erkeğin İlgisine Kadının Tepkisi Nasıl Olmalıdır.!

Erkeğin İlgisinden Kaçıp Rabbine Sığınan Kadınlar!

SUAL:

March 25th

Lastik Üretilen Bitki: Guayule

Dünya üzerindeki bilinen bitkilerin yaklaşık 2000 türü lastik maddesi içerir. Ancak bu bitkilerin yalnızca bir kısmından lastik üretiminde faydalanılır. Bunlardan biri olan Guayule bitkisi, Kuzey Amerika’daki yarı kurak bölgelerde bulunur. Bu bitki özellikle tekerlek lastiği yapımında kullanılır. Görünümü çalı şeklindedir ve 60cm yüksekliğindedir. Uzun yaşayan dayanıklı bir bitkidir.

March 23rd

DUA VE MANEVİ TEMİZLİK

İnsan aciz ve fakir olması sebebiyle eli kısa, ömrü kısa, hayatı kısa, sabrı kısadır.Bu kısacık hayatta, bu kısacık ömürde, bu kısacık iktidar sahibi insanın öyle uzun emelleri, öyle uzun arzuları ,öyle uzun istekleri öyle uzun hayalleri, öyle uzun beklentileri var ki onları elde etmeye ne ömrü, nede hayatı ,nede kudreti yetmiyor.Elinin kısalığını uzatacak duası iken ömrünü uzatıp sonsuz yapacakta ibadetidir.O zaman elimizi kolumuzu bağlayan kaderi ilahiyeden tevekkül ve sabır ile onu açmasını murat edip talep edeceğiz.Nasıl ki,çocuk isteklerini

Nefis ve Şeytanın Kör Noktaları.

Yüz kapısı olan bir sarayın bütün kapıları kapalı iken, sadece birisi açılsa o saraya girilebilir ve diğer kapılar da açılabilir. aynı sarayın doksan dokuz kapısı açık, birisi kapalı olsa elbette o saraya girememekten söz edilemez. istikametli inancın ve imanın daimi düşmanı şeytan, genellikle o tek kapalı kapıyı gösterip bu saraya girilmez. İçinde bir şey yok.

March 21st

Allah Korkusu

İnsanlar arasında yaygın olan bir inanca göre Allah' tan korkmak yerine Allah' ı sevmek yeterli görülür. Bu çarpık anlayış insanı gaflete sürükleyen en önemli nedenlerden biridir.

Allah' tan korkmak yerine sevmenin doğru olacağını söyleyen bazı insanlar, Allah' ın Kuran' da bildirdiği 'Öyleyse Benden, yalnızca Benden korkun.' (Nahl Suresi, 51) ayetine riayet etmemiş olurlar. Kuran' da bildirilen tek bir ayete bile muhalif olmak belki de sonsuz cehennem azabını yaşamaya neden olabilecekken, insanın böyle bir gaflete düşmesi büyük hata olacaktır.

March 18th

Şeytan, Taktikleriyle İnsanları Dünyaya Bağlar

"Akıl" kelimesi genellikle kişilerin zekâ düzeyini ifade etmek amacıyla kullanılsa da, zekânın çok üstünde ve çok daha derin bir kavrayış şeklidir. İnsanların çoğu, aklın doğuştan gelen, tecrübe ve bilgi ile gelişebilecek bir meziyet olduğunu zanneder. Oysa akıl, Allahın, Kendisinden korkanlara ve Kuran’a uyanlara verdiği üstün bir özelliktir. Bu özellik vesilesi ile akıl sahibi insan, karşılaştığı her olayda, Kuran’a en uygun tavrı göstererek, aklın kendisine sağladığı bu üstünlüğü yaşamış olur.

March 16th

Cehennem

Allah, hayatı ve ölümü belirli bir amaçla yaratmış, insanlara doğruyu ve yanlışı öğreten hak kitaplar indirerek bu amacı onlara bildirmiştir. Öğüt almayan ve kendini dünya hayatının geçici ve sahte süslerine kaptıran insanları cehennemle müjdeleyen Allah ‘halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete’ giremeyeceklerini bildirmiştir.

‘… inkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar ise; artık onlar da azap için hazır bulundurulurlar.’ (Rum Suresi, 16)

March 13th

Müminlerin Evliliğinde Kriter Ne Olmalı?

Allah bütün insanları İslam fıtratı üzerine yaratmıştır. Ancak şeytan, bu onurlu fıtratı bozarak insanların basitleşmelerine ve dünyaya meyilli yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bu dünyevi esaretten kurtulmanın tek yolu hak dini yaşamaktır. İnsanlar yalnızca İslam’ı yaşayarak sağlıklı bir akıl, ruh ve bedene sahip olabilirler. Cahiliye karakterinin görüş, düşünce ve yaşam tarzını red ederek bütün dünyevi zincirlerden kurtulan insan, hür düşünüp doğruyu ve yanlışı birbirinden ayırabilir.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: