Archive - 2006

December 29th

94.Cum'anin Faziletleri

Bilesin ki, Cum'a Günü, Allâh'in kendisi ile Islâm'i yücelttigi ve müslümanlara mahsus büyük bir gündür.

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor:

«— Ey mü'minler! Cum'â Günü namaza çagrilinca alis - verisî birakarak hemen Allah'i zikretmeye kosun. Böyle davranabilirseniz, sizin için daha hayirlidir.»
(Cuma - 9)

Görülüyor ki, Ulu Allah Cum'â Namazi sirasinda dünya isleri ile, daha dogrusu Cum'â Namazina kosmaktan olakoyacak her seyle ilgilenmeyi yasaklamaktadir.

Peygamber'imiz (S.A.S.; buyuruyor ki:

«— Hiç süphesiz. ulu Allah size bu gün ve buraya Cum'âyi farz kilmistir.»

93.Peygamberimizin (S.A.S.) Mi'râc'ı

Buhâri'nin, Katede'den, O'nun da Enes Ibni Mâlik'den (R. Anhum) O'nun da Mâlik Bin Sasa'dan rivayet ettigine göre. Peygamber'imiz (S.A.S.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüldügü geceyi söyle anlatti:

«— Bir ara ben Hatim'da (Ibni Mâlik «belki de Hicir'da yaninda» diyor) uzanmisken yanima biri (Cebrail (A.S)) geldi. (Ibni Mâlik «aynen böyle dedi ve ben de söyledigini kulagimla duydum» der) suradan suraya gögsümü yardi (Ibni Mâlik «yanimda oturan Carud'a, ne demek istiyor, diye sordum. Girtlagindan gögsünün altina kadar, diye cevap verdi» der) kalbimi çikardi.

92.İçki İçenin Cezası

Ulu Allah içki hususunda üc âyet indirdi. Birincisinde Ulu Allah (C. C.) buyuruyor ki:

Sana sarabi ve Meysir adli oyunu sorarlar. De ki, onlarda büyük bir günah, ayni zamanda insanlara fayda vardir. Fakat, günahlari faydalarindan dana büyüktür.»

(Bakara - 219)

Bu âyet üzerine, kimi müstümanlar içki içmeyi birakirken kimileri de içmeye devam ettiler. Nihayet içlerinden biri ickili iken namaza durdu.

"Ey mü'minler! Sarhosken, ne söylediginizi bilinceye kadar ve cünüb iken de yolculuk haricinde gusûl edinceye kadar namaza yanasmayin!"
(Nisa - 43)

91.Komşuluk Hukuku ve Fakirlere iyilik

Bilesin ki, komsuluk, islâm kardesliginin ötesinde haklar gerektirir. Buna göre müslüman komsu, her müslümanin haklari yaninda daha baska haklar tasir.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Üç türlü komsu vardir: Birinin bir, öbürünün iki, digerinin üç hakki vardir. Komsusu üzerinde üç hakki olan komsu, akrabadan olan komsudur. Onun biri müslüman olmaktan, digeri komsuluktan ve öbürü de akrabaliktan ileri gelen üç hakki vardir.

Komsu üzerinde iki hakki olan komsu müslüman olan komsudur. Onun komsusu üzerinde biri müslüman olmaktan, digeri de komsu olmaktan ileri gelen iki hakki vardir. Komsusu üzerinde tek hakki olan komsu da müslüman olmayan komsudur."

90.Ana - Babaya iyilik ve Evlat Hukuku

Akrabalik ve yakinlik hakki kuvvetli olduguna göre, en yakin ve siki akrabaligin ana - baba ile evlâd arasinda oldugu artik herkesin kabul edecegi bir gerçek haline gelir ve ikisi arasindaki hakkin iki kat oldugu daha iyi anlasilir.

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ana - babisini köle olarak bulup satin almadikça ve arkasindan azad etmedikçe evlad ana - babanin hakkini ödemis olmaz.»

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ana - babaya iyi bakmak, namazdan, sadakadan, oruçtan, hacc´tan, ömreden ve Allâh Yolunda cihad etmekten daha faziletlidir.»

89.Namaz ve Zekatın Fazileti

Bilesin ki. Ulu Allah zekâti Is!âmin temellerinden biri olarak üân etmis, onu en yüce Islâm alâmeti olan namaz ile yanyana getirerek söyle buyurmustur:

«— Namazi dosdogru kiliniz ve zekâti veriniz.»

(Bakara - 43)

Peygamber'imiz (S.A.S.) de söyle buyurmustur:

«Islâm, bes sey üzerine kurulmustur:

1 — Allâh'dan (C.C.) baska ilâh olmadigina ve Muhammed'in (S.A.S.) O'nun Rasûlü olduguna sahadet etmek.

2 — Namaz kilmak.

3 — Zekât vermek.

4 — Ramazanda oruç tutmak.

5 — Hacca gitmek.»

Ulu Allah (C.C.) namaz ve zekâta önem vermeyenleri siddet ile yererek buyuruyor ki:

88.Kur'ân-ı Kerim'in ve Âlimlerin Fazileti

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Kim Kur'an-i Kerim okur da sonra başka birisinin kendinden daha faziletli bîr seye nail oldugunu sanirsa. Allah'in ululugunu küçümsemis olur."

Yine Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Ümmetimin en faziletli ibadeti. Kur'ân okumaktir."

"En hayiriliniz, ilim ögrenip bildigini baskalarina ögreteninizdîr."

Peygamber'imiz «Demir nasil paslanirsa kalbler de paslanir» buyurdu. Sahâbiler «Onun cilâsi nedir» diye sordular. Peygamber'imiz «Kur*ân-i Kerîm okumak ve ölümü hatirlamaktir.» diye buyurdular.

Fudayl Ibni Iyaz buyurur:

87.Gülme - Ağlama, Elbise

Müfessirlerden biri:

«— Simdi siz bu söze (Kur'an'i, O´nu yalan sayarak) sasiyor ve Allâh'dan gelmesine ragmen alaya alarak) O'na gülüyor musunuz? (Içindekl ikazlara kulak verip çekinerek) aglamiyor musunuz? (Onun size ne gibî görevler yükledigine aldiris etmeksizin, vurdumduymazlik icinde) türkü mü söylüyorsunuz?!»

(Necm Süre-i Celilsi; 59—60)
ayetleri hakkinda sunu söylemistir:

«Peygamber'imiz bu âyet indikten sonra gülümseme hududunu asacak sekilde hiç bir zaman gülmemistir. Hattâ baska bir rivayete göre, bu âyet indikten sonra Peygamber'imizin dünyadan göçene kadar ne güldügü ve ne de gülümsedigi görülmemistir.»

86.İyi Huyun Fazileti

Ulu Allah (C.C) Peygamber'ine ve Habib'ine O'nu överek ve kendisine bagislamis oldugu nimeti belirterek buyuruyor ki:

«— Hiç süphesiz, sen yüce bir ahlâk üzeresin.»

(Kalem - 4)

Hz. Ayse «Peygamber'imiz Kur'ân ahlâki üzere idi» buyurdu.

Ademin biri Peygamber'imize iyi ahlâkin ne oldugunu sorar. Peygamber'imiz de ona su âyeti okur:

«— Afv ve müsamahadan ayrilma, iyiligi emret ve anlayissizlardan yüz çevir.»

(A´raf - 199)

Daha sonra da adama verdigi cevabin devami olarak söyle buyurur:

«Iyi ahlâk seninle münasebeti kesen ile senin ilgiyi devam ettirmen, sana vermeyene vermen ve sana haksizlik edeni hos görmendlr.»

85.Dünyâ Alimlerinin Cezası

Dünya âlimleri» ile bilgiden amaçlari dünya menfâati olan ve ilim yolu ile sâdece dünyalilar katinda rütbe ve söhret kazanmak pesinde olan kötü âlimleri belirtmek istiyoruz.

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Kiyamet Günü en agir azaba çarptirilacak olan kimse, Allah'in ilminden kendisine fayda bagislamadigi âlimdir."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Insan, ilmî iie amel etmedikçe âlim olamaz."

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Ilim ikidir: Biri sözde dile gelen ilimdir, bu Allah'in insanlara bagislad
igi açik delildir. Öbürü kalb ilmidir ki, fayda veren ilim budur.»

84.Gece Namaz Kılmanın Fazileti

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki:

«— Hiç süphesiz, Rabb'in senin ve yanindakilerden bazilarinin gecenin üçte ikisinden biraz eksik veya yarisi, yahud üçte biri kadar ayakta kaldigini bilir. Gece ile gündüzü Allah düzenler, sizin onu saymayacaginizi bilir ve bunu size bagisladi.

Kur'ân'dan kolay geleni okuyun. Allâh içinizden hastalarin, O'nun fazlindan pay aramak üzere yer yüzünde yol tepecek olan digerinin ve O'nun yolunda çarpisacak olan baskalarinin oldugunu bilir.

Buna göre onan (Kur'ân'i Kerim´in) kolay gelenini okuyun. Namazi dosdogru kilin, zekâti verin, Allah'a karsiliksiz borç verin. Kendiniz için ne ayirirsaniz onu Allah Kati'nda daha hayirli, daha yüksek bir mükâfat olarak bulursunuz.

83.Cemâat Namaz Kılmanın Fazileti

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«— Cemâatle kilinan namaz, tek basina kilinan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.»

Ebû Hureyre rivayet ediyor. «Bir keresinde bazilari cemâatle namaz kilmaya gelmemislerdi, bunun üzerine Peygamber'imiz buyurdu ki

«Bir ara, namazi kildirsin dîye birini yerime birakayim gidip cemâatten geri kalanlarin evlerini yakayim, diye düsündüm.»

Diger bir rivayete göre, hadisin sonu söyledir. "... Sonra cemâatten geri kalanlara varip mes'âle ile evlerinin yakilmasini emredeyim, diye dü­sündüm."
Bunlardan biri eger yagli bir kemik veya iki hayvan tirnagi bulacagini bilse ona (yatsi namazina) gelirdi.»

82.Hakkı Bâtılla Karıştırma

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

"Ümmetim öyle bir zaman görecek ki, vücûdlarda elbiseler yiprandigi gibi kalblerde Kur'ân yipranacaktir. Davranislari korkusuz bir tamahkârlik olacaktir. Iyilik isleyen «Bu benden kabul olunur», kötülük isleyince de «afvedilir diyecektir."

Peygamberimizin bildirdigine göre, o günün insanlari Kur'ân'i Kerim´in azâbi haber veren âyetleri hakkinda bilgileri olmadigi için tamahkârligi. Allâh Korkusu'nun yerine koyacaklardir.

Aynen böylesine bir hâl, Allâh tarafindan Hiristiyanlar hakkinda bildirilmektedir.

Ulu Allah (C.C.) buyurur ki:

81.Muhabbet ve Nefs Muhasebesi

Sufyan-üs Sevri (R.A.) dedi ki, muhabbet. Allâh'in Resulüne uymaktir, baska bir görüse göre devamli zikirdir, bir baskasina göre, sevgiliyi, diger her seye tercih etmektir. Baska bir tarife göre dünyada kalmaktan hoslanmamaktir.

Bu tariflerin hepsi muhabbetin ürünlerine isarettir. Hic biri onun özünü ele almamistir. Ariflerden birine göre muhabbet, sevilenden bir mânâdir. Kalpleri sevgili idrakten alakor düler de onu ifade edemez.

Cüneyd-ul Bagdadî buyurur: «Baska seylerle alâkasi olana Allâh muhabbeti haram kilar, karsiliga dayanan her sevgi de karsiligi ortadan kalkinca son bulur.»

80.Şeytânın Düşmanlığı

Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor' ki:

«— Kalbin iki türlü meyli vardir Biri melektendir, hayra yönelme ve hakki tasdik etmeyi telkin eder. Icinde bu temayülü bulunan kimse, bunu Allâh'dan bilerek sükretsin. Digeri de düsmandandir, kötülüge yönelme, hakki yalanlama ve iyilikten alakoymayi tekin eder. Içinde bu temayülü bulan kimse de lanetlik seytandan Aliâh'a siginsin.»

Arkasindan Peygamber'imiz su âyeti okudu.

«Seytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin seylere tesvik eder. Allah da lütfundan ve bagislamasindan birtakim vaatlerde bulunuyor. Allah'in lütfu genistir. O herseyi bilendir.»

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: