Archive - Eki 2006

October 15th

ZARARLI MİHRAKLAR VE ŞAHISLAR

ONBİRİNCİ BÖLÜM
ZARARLI MİHRAKLAR VE ŞAHISLAR

BÜYÜK GÜNAHLAR, HARAMLAR VE YASAKLAR

ONUNCU BÖLÜM
BÜYÜK GÜNAHLAR, HARAMLAR VE YASAKLAR

ARAMIZDAN AYRILANLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ

DOKUZUNCU BÖLÜM
ARAMIZDAN AYRILANLARA KARŞI VAZİFELERİMİZ

ÇALIŞMA VE TİCARETLE İLGİLİ MEVZULAR

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ÇALIŞMA VE TİCARETLE İLGİLİ MEVZULAR

VATANÎ VAZİFELER VE ZAFERLER

YEDİNCİ BÖLÜM
VATANÎ VAZİFELER VE ZAFERLER

MEDENÎ VAZİFELER

ALTINCI BÖLÜM
MEDENÎ VAZİFELER

AHLAKÎ VAZİFELER

BEŞİNCİ BÖLÜM
AHLAKÎ VAZİFELER

GENÇLİKLE İLGİLİ MEVZULAR

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENÇLİKLE İLGİLİ MEVZULAR

AİLEVÎ MEVZULAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AİLEVÎ MEVZULAR

İLİMLE İLGİLİ MEVZULAR

İKİNCİ BÖLÜM
İLİMLE İLGİLİ MEVZULAR

Fitre-zekat parasıyla meyhane

Hem laiklik, hem de halkın dinî duyguları işte böyle istismar ediliyor. THK, hem de laikliğe aykırı olduğu halde fitre, zekat ve kurban derisi topluyor... Bu paralarla da "bar" açıp, içki satıyor!..

Bütçesi, topladığı fitre, zekat ve vatandaşın kurban derisinden elde ettiği gelirlerden oluşan Türk Hava Kurumu’nun, Selçuk-Efes Eğitim Merkezi’nde içkili lokal işlettiği belirlendi. THK’nın tanıtım broşürlerinde; fotoğraflarda rakı, şarap, votka, bira satışı yapıldığı gözlenen lokalden, “2006 yılında açılan kafeterya bar” olarak bahsediliyor.

CİNLER HAKKINDA BİR TEDKİK

Cenn ve cünûn, lügat itibariyle, gizlemek ve örtmek manasında kullanılmaktadır.

Rahm-i mâderde gizli olduğu için, ana karnındaki çocuğa cenin; aklı örttüğünden dolayı, deliliğe cünûn; düşmanın silahına karşı siper olup şahsı gizlemesi itibâriyle, kalkana cünne; vücudu örttüğü için elbiseye cenân; ölüyü gizlediği için kabre ve kefene cenen denilmektedir (80).
Bu manâlarla alâkalı olarak, "Gözle görülmeyen akıllı ve lâtif cisimler'e de cinn adı verilmektedir (81).

Cinn lâfzı ile, çok kere, insan karşılığı bir varlık kastedilir (82). Bu kelimenin müfredi, "cinnî"dir. Frenklerin "genie", lâtinlerin "genius" dedikleri de budur (83).

HÂRUT İLE MÂRUT VE MELEKLERİN İSMETİ

Meleklerle ilgili İslâm itikadı gözden geçirilirken "Meleklerin Allah'a isyan etmiyecekleri" açıkça görülmektedir. Bu husus, Kur'an-ı Kerim âyetleri ile de sabittir (67).

Hâl böyle iken, Hârut ve Mârut adındaki meleklerle ilgili olarak halkın dilinde dolaşan ve bazı kitaplarda yer alan yersiz söylentilerin İslâmî inançlarla bağdaşması kâbil değildir. O söylenti şudur Yeryüzüne indirilen bu iki melek, -hâşâ- Zühre adındaki güzel bir kadına tutulmuşlarmış da, kendisiyle güya zina etmek istemişlermiş de, o fahişe de bu meleklerden Allah'a şirk koşmalarını istemiş fakat melekler, bu teklifi kabul etmemişler.

MELEKLERİN BÜYÜKLERİ VE VAZİFELERİ

Melekler arasından dört tanesine meleklerin peygamberleri ve reisleri unvanı verilmiştir. Bunlardan biri Hz. Cebrail'dir.

Cebrail; İbranice bir isim olup "Abdullah" manasına gelmektedir (52).
Cebrail aleyhisselâmın hususiyetlerini ve gördüğü vazifeleri açık-lamak gerekirse şöyle ifade edebiliriz:

İbni Mes'ud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyrulmaktadır ki;
"Peygamber (s.a.v.) Cebrail'i (yaratıldığı hal üzere) gördü. Onun altıyüz kandı vardı" (53).

Hz. Cebrail, Kur'an-ı Kerim'de şu sıfatlarla anılmış bulunmaktadır:

a) Resûl-i Kerim (şerefli elçi).

MELEKLERDE İBADET ŞEKİLLERİ

Nurânî birer varlık olan melekler, akıl sahibi oldukları için, ibadetle mükellef bulunmuşlardır. Onların ibadete devamı, insanların nefes alıp vermesi gibi zaruret arzeder. Bu itibarla melekler, mükellef bulundukları kulluk vazifesine durmadan devam ederler. Bu hususta bir gevşeklik getirmedikleri gibi, yorulmaz ve usanmazlar. Onların kudsî hayatı, Allah Teâlâ'ya kulluk ile, tesbih ve hamd ile devam edebilir.

Meleklerin ibadetleri ile insanların yaptıkları kulluk vazifeleri arasında bir çok yönden ortaklık ve benzerlik vardır. Ancak, meleklerde yeme ve içme olmadığından onlar oruç tutmakla mükellef değillerdir.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?: