try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
ZehirliOk.COM
Sağlık, Huzur, Mutluluk, Aile Ve Evlilik

Amel

riya hakkinda hadisler

Riya;iş,söz ve davranışlarda gösterişe yer verme,bir iyiliği veya salih bir ameli Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle değil,ibnsanların beğenisi için yapmaBu davranışa riya,bu davranışta bulunan kimseyede riyakar veya mürai denir

Ravi: Ka'b İbnu Malik
Tanım: Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim alim geçinmek, sefihlerle münazara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar"
Kaynak: Tirmizi, İlm 6, (2666)

Ravi: Ebu Hüreyre

İNSANOĞLU SIRF DÜNYA İÇİN Mİ YARATILMIŞTIR.

Farkındaysanız insanların dünyalık işleri hiç bitmiyor. Yüzler, binler on binler sene ömür bile verilse insan yine yapacaklarım yarım kaldı diyecek. Fani ve geçici dünyanın işleri betmezken; Ebedi ve sonsuz olan ahret işlerinden sual edilse belki elle sayılacak kadar az insan ahiret işleri bitmiyor diyecekler. Ahiret, dinim ve İslam için şunlar ve bunları yapacaktım diyenlerin sayısı hep az olmuştur. Ama dünyalık işleri bitmeyenler ise çoktur.

Bela ve musibetlerin altında yatan hakikat nedir ?

İnsanların çoğunluğu için bela, musibet ve hastalıklar şer olarak görülür. Mutluluğun önünde engel görünür. Zahirde öyle görünse de hakikat ve hikmet cihetinde öyle değildir. Bu tür olumsuzluklarda hep bir faaliyet, sevk, yönlendirme ve etkileşim vardır. Hayata manevi terakiyat veren, hayatın mana ve anlamını genişletip inbisat verdiren, hayatı safileştiren ve yeknesaklıktan kurtaran, hep faaliyet ve harekettir. Hareket ise bela, musibet ve hastalıklarla olur.

İman Etmeyenlerin Ahiretteki Durumları

İnkarcılar, ölüm ve sonrası üzerinde çok fazla kafa yormazlar. Bazısının inancına göre ölüm bir yok oluştur ve yeniden diriliş olmayacaktır. Bazısı da ölümden sonra farklı bir bedenle dünyada tekrar var olacağını düşünür. Ahiret inancına sahip olmayan bu insanlar, ölümden sonra çürümüş kemiklerinin bir araya getirilip diriltileceklerine inanmaz, alaycı bir üslupla bu gerçeği inkar ederler. İnkarcıların bu tavrı, Kuran’da Rabbimiz tarafından şu şekilde haber verilmiştir:

İNSANLAR ÖLÜMDEN NEDEN KORKAR...

İnsanlar için takdir edilen ve kaaçınılmaz sonlardan biriside ölümdür. Ölüm, insanların lezzetlerini acılaştıran ümitlerdini bitiren bir gerçektir. Ölümün zahirden ziyade galbi tarafı daha fazla olduğu için insanlar ondan korkup, çekinirler veya ürperirler. Bu korkular insanların imanlarına göre değişiklik gösterir.

DÜNYANIN HAMALLARI VE AHİRETİN SULTANLARI.

Cenabı Mevla insanlara kaldıramayacağı yükleri yüklemediği halde insan dünyanın maddi ve manevi yüklerini kendi omuzlarına yükler. Bazen bu yüklenme işini bilerek ve severek yapar bazen ise istemeden ve bilmeden yapar. Ümitsizlik, keder, nazar, niyet, günah, endişe, elem ile o yüklerin hamallığı yanında mal, mülk, kariyer, çoluk, çocuk, eş, kadın, şehvet ve fani dünyanın ne kadar yükü varsa zaif omuzlarına yükler. Bazen aklına ve kalbine vehmi farazi hayali yüklerin sıkıntılarını yükler.

DÜNYEVİ ENDİŞELER AHİRETİN DEHŞETİNİ UNUTTURMASIN...

Bediüzzaman Hazretleri, insanın uzun bir seferde olduğunu, alemi ervahtan ana rahmine oradan dünyaya, dünyadan çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, oradan da kabre, kabirden haşire, haşirden kıyamet meydanına, kıyamet meydanından hesaba, hasaptan sırata, sırattan cennet yada cehenneme gideceğini söyler. Evet bu uzun seferin ortası olan dünyada bir memur, bir misafir, bir asker vaziefesini gören insanlar vazifelerini bitirip kabre girecekler. Dünyada ki hayatına göre ebedi hayatı ve hali şekillenecektir.

İSLÂMDA İLKLER

Ilk yaratilan insan Hz. Âdem'dir.

Ilk kurban kesen Hz. Ibrahim'dir.

Kadinlardan ilk Müslüman olan Hz. Hatice'dir.

Erkeklerden ilk Müslüman olan Hz. Ebu Bekir.

Çocuklardan ilk Müslüman olan Hz. Ali'dir.

Ilk sehid kadin Hz.Sümeyye'dir

İlk erkek şehit, Hazret-i Yâsir’dir.

Müsriklere açiktan ilk Kur'ân okuyan Abdullah bin Mesud'tur.

Ilk Kur'ân ayeti Hira Dagi'nda nazil olmustur.

Ilk inen âyet "OKU" ile baslamistir

- İslâmda ilk bayrak, Huneyn muharebesinde kullanıldı. Bu bayrağı, Peygamber efendimiz kendisi yaptı. Rengi siyahtı.

Allah ve Ahiret Gününe İnanan ya hayır Konuşsun yada Sussun....

Allah ve Ahiret Gününe İnanan ya hayır Konuşsun yada Sussun. Hadisi Şerifinde çok hikmetler, ihtarlar ve uyarılar vardır.Bu hadisi şeref insanların sosyal ve içtimai hayatta uygulaması gereken bir düstur olduğu gibi insanların ferdi hayatlarında da uymaları gereken bir nurani düsturdur ve emirdir.Şu hadisi şerifin sosyal ve içtimai hayata bakan birkaç hikmeti şudur.

Kur'an -ı Kerimi Okuma ve Anlama üzerine...

Araştırmalar ve gözlemlere dayalı olarak yapılan tespitlere göre, günümüzde Kur’an-ı Kerim halkımızın en çok okuduğu, ama en az anladığı kitap konumunda.

Ülkemizde neredeyse evinde Kur’an bulunmayan kimse kalmamasına rağmen, Kur’an’ı anlayarak okuyanların oranı oldukça düşük düzeyde olduğunu bilioyr musunuz...

KULLUĞUNUZU İHLÂS VE SALİH AMEL İLE SÜSLEYİN.

Bediüzzaman Hazretlerinin sadık talebesi, hayrul halefi ve tevafuklu kuran kâtibi Ahmet Hüsrev ALTINBAŞAK Hazretleri bir kader sohbetinde talebelerine: Kardeşlerim bizler pazara gidince meyve ve sebzenin en güzelini seçiyoruz ama amele gelince ise çürüğünü seçiyoruz. Sözüyle güzel amel işlemenin kıymetine dikkat çekmiştir.

İMANDA MANEVİ CENNET LEZZETLERİ VARDIR.

Bediüzzaman hazretleri imanın insana dünya da dahi manevi bir cennet lezzetlerini verdiğin küfür ve dalaletin dahi dünyada insana manevi cehennem elemlerini verdiğini söyler.Evet iman topluluğu olan asrı saadette ve öteki dönemlerde bu iman üzerine devlet ve sistem teşekkül edildiği icin o asırlarda asayiş, huzur, sükunet, mutluluk saadet emniyet merhamet hükmetmiştir.Şehirleri manevi cennet havasında olduğu gibi evleride manevi cennet hükmüne geçmiştir.Nasıl ki cennete elem keder acı hastalık bela üzülme kederlenme endişe duyma vb.

Allah in sevdigi kullatina isaretleri

HZ.Allah ın kulunu sevmesinin işaretleri
“Ey iman edenler, sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah yakında öyle bir toplum getirecek ki, O onları sever, onlar da O’nu severler, mü’minlere karşı alçak gönüllü, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda cihad ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah lütfunda sınırsız olup her şeyi bilendir.” (Maide: 5/54)

Bir Dakikada Neler Yapılabilir.....?

1- 1 dakikada 5 defa Fatiha suresini seri bir şekilde okuyabilirsin.Fatiha suresini bir defa okumak 1400 sevaptır.5 defa okununca bir dakikada 7000 sevap elde edebilirsin.

2- 1 dakikada on defa ihlas suresini okuyabilirsin 10defa ihlas suresi 3 kuran hatmine bedel sevap kazandırır.Hergün bir dakikanı ihlas suresine ayarsan ayda 300 defa senede 3600defa ihlas okumuş olursun.Buda 1200 hatme bedel olur.

3- Yüzüne bir dakikada Allahın kitabından bir sahife okuyabilirsin.

4- 1 dakikada kısa bir hadis ,kısa bır ayet ezberleyebilirsin.

Rahmet Peygamberinin Merhametsiz Ümmeti...

Alemlere rahmet olarak gönderilen şefkat ve merhamet timsali peygamber efendimizin iki dünya saadetini temin edecek olan kuran ve sünnetine yüz çeviren ve batının dinsizlik ve cazibedar oyuncakları, uyutucu hevasatları ve fanteziler üzerine kurduğu medeniyetini benimseyen ve hedefine rızayı ilahi yerine menfaatleri, hayat düsturunu yardımlaşma ve dayanışma yerine çarpışma ve mücadeleyi koyan bu asrın Müslümanları batının sefih medeniyeti uğrunda bütün manevi değerlerini yitirdiler.

Son yorumlar

. . . . . . . . . . . . . . Iste Zehirli Ok'lar . . . . . . . . . . . . .
Alkol · Flört · Porno · Seks · Zina · Göz Zinası · Şehvet · Aşk · Chat · Dans · İftira · Nefis · Medya · Televizyon · Şeytan · Büyü ve Sihir · Cincilik · Fal · Kehanet · AIDS

. . . . . . . . . . . . . . Panzehirler . . . . . . . . . . . . .
Amel · Dua · Namaz · Oruç · Zekat · Evlilik · Eğitim · Hayat · Aile · Gençlik · Kadin · Tesettür · Sevgi · Maneviyat · Ahlak · Bela ve Musibet · Edep · Haya · iffet · Sabır · Tevbe · Şefeaat· Nasihat · RIZIK · Sağlık

Perde arkası · Güvenlik · Haber · Hikaye · Kitap Tavsiyesi · Soru-Cevap · Şiir · Asrı Saadet · Osmanlı

Anket

Chat, forum ya da messenger den tanıştıkların ile sohbetin boyutu ne kadar?:
İçeriği paylaş